Office
Prihlásenie
Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, Outlook 2016 čítanie správ a odpovedanie na žiadosti o schôdzu. Bude možné odosielať rýchle odpovede priamo v zozname správ Outlook, alebo otvorte žiadosť o ďalšie možnosti, ako je napríklad navrhnúť iný termín schôdze.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Odpovedanie na žiadosti o schôdzu v zozname správ

Ako žiadosti o schôdzu sa ukladajú do priečinka Doručená pošta Outlook môžete rýchlo prijať, nezáväzne prijatie alebo odmietnutie schôdze priamo bez nutnosti otvorenia samotná žiadosť.

 1. V Outlook, prejdite do priečinka doručenej pošty nájsť žiadosť o schôdzu. Môžete, napríklad, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + I, prejdite do priečinka Doručená pošta, a potom použite nahor a nadol klávesy so šípkami a presuňte na žiadosť o schôdzu.

  Ak si chcete vypočuť obsah žiadosti o schôdzu, stlačte kláves F6. Vykoná sa prechod na table na čítanie. Ak chcete presunúť správy, pomocou klávesov so šípkami. Späť na žiadosť o schôdzu v priečinku doručenej pošty, stlačením kombinácie klávesov Shift + F6.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Kontextová ponuka sa otvorí a moderátor oznamuje: "Kontextové ponuky, menu." V JAWS budete počuť: "Menu." Ak chcete odpovedať na žiadosť, použite tieto skratky:

  • Ak chcete prijať, stlačením klávesu C, C a Enter.

  • Ak chcete žiadosť prijať nezáväzne, stlačte kláves T a kláves Enter.

  • Ak chcete odmietnuť, stlačte kláves E.

 3. Dialógové okno Microsoft Outlook sa otvorí so zameraním na tlačidlo OK.

  • Ak chcete upraviť odpoveď pred odoslaním, potom E, stlačte kláves Enter. Otvorí Odpoveď na navrhovanú schôdzu e-mailovú správu a vykoná sa do textového poľa správy, kde môžete zadať odpoveď. Po dokončení stlačte kombináciu klávesov Alt + S a odošlite.

  • Ak chcete odoslať odpoveď bez úprav, stlačte kláves S, Enter.

  • Ak chcete vybrať neodoslať odpoveď, stlačte kláves D, Enter.

  Vybratá akcia vykonáva, žiadosti o schôdzu sa odstráni a ak bola prijatá, schôdza sa pridá do kalendára.

Otvorenie a odpovedanie na žiadosti o schôdzu

Prístup ku všetkým možnostiam odpoveď, ako je napríklad navrhnúť iný termín schôdze, otvorte žiadosť o schôdzu.

 1. V Outlook prejdite do priečinka Doručená pošta a potom do žiadosti o schôdzu. Ak chcete otvoriť pre doručenú poštu, napríklad, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + I, a potom použite nahor a nadol klávesy so šípkami a prejdite na položky Doručená pošta. Keď na žiadosť o schôdzu, stlačte kláves Enter a otvorte ho.

 2. Čítačka obrazovky oznamuje názov žiadosti o schôdzu. Stlačte klávesy Alt + H a prejdite na kartu schôdze.

 3. Ak chcete prijať alebo odmietnuť, použite tieto skratky:

  • Ak chcete žiadosť prijať, stlačte kláves C.

  • Ak chcete žiadosť prijať nezáväzne, stlačte kláves J.

  • Ak chcete žiadosť odmietnuť, stlačte kláves N.

 4. Keď budete počuť "Ponuky upraviť odpoveď pred odoslaním", použite tieto klávesové skratky na výber odpoveď:

  • Ak chcete odpoveď upraviť pred odoslaním, stlačte kláves E.

  • Ak chcete odpoveď odoslať bez úpravy, stlačte kláves S.

  • Ak si vyberiete možnosť odpoveď neodoslať, stlačte kláves D.

  Vybratá akcia vykonáva, žiadosti o schôdzu sa odstráni a ak bola prijatá, schôdza sa pridá do svojho Calendar.

Navrhnutie nového termínu konania schôdze

 1. Otvorená v Outlook žiadosť o schôdzu, stlačte klávesy Alt + H a prejdite na kartu schôdze.

 2. Ak chcete prijať, nezáväzne a navrhnúť nový termín, stlačte kláves P, T, T.

  Ak chcete odmietnuť a navrhnúť nový termín, stlačte kláves P, T, D.

 3. Otvorí sa dialógové okno Navrhnúť nový termín. Ak chcete nastaviť dátum a čas, ktorý chcete navrhnúť, stláčajte kláves Tab, až kým čítačky obrazovky oznamuje relevantné poľa, napríklad "Dátum začatia schôdze" alebo "Schôdze počiatočný čas," a zadajte nový dátum alebo čas (napríklad o "25 Oct 17" alebo "1230 pm"). Po dokončení stlačte kláves Alt + O.

 4. Zatvorí dialógové okno a otvorí Nový navrhovaný termín e-mailovú správu. Aktuálny čas schôdze a nový termín navrhujete sú zobrazené pod poľom predmet správy. Do textového poľa telo správy miesto, kde môžete zadať akékoľvek ďalšie odpovede sa zameriava. Keď ste pripravení odoslať, stlačte kombináciu klávesov Alt + S. E-mailu a vrátite sa do priečinka Doručená pošta.

Začiarknite políčko kto je pozvaní na schôdzu

Po prijatí žiadosti o schôdzu, môžete skontrolovať, kto ešte bol pozvaný.

 1. V Outlook, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 2 Prejdite do kalendára.

 2. Sa zameriava na dnes. Na pohyb medzi udalosti, stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab. Ak na schôdzi, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + O a otvorte ho.

 3. Prejdite na Položku Asistent plánovania, na karte Schôdza, stlačte klávesy Alt + H, U.

 4. Moderátor oznamuje: "Všetkých účastníkov, < názov organizátor schôdze >." V JAWS budete počuť: "pole so zoznamom, < názov organizátor schôdze >." Počuť ostatných pozvaných, stlačením klávesu šípka nadol.

Ponechať žiadosti o schôdzu v priečinku doručenej pošty

Po prijali alebo odmietli, žiadosti o schôdzu sa automaticky presunie do priečinka Odstránené položky. Ak chcete zachovať e-maily žiadosť o schôdzu v priečinku Doručená pošta, môžete zmeniť nastavenia Outlook.

 1. V Outlook, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, T otvorte okno Možnosti programu Outlook.

 2. Ak chcete prejsť na možnosti pre poštu, stlačte kláves M.

 3. Dvakrát stlačte kombináciu klávesov Alt + D. V programe moderátor budete počuť: "Posielať správy, skontrolovať, odstrániť žiadosti o schôdzu a oznámenia z priečinka Doručená pošta po odoslaní odpovede, začiarkavacie políčko." V JAWS budete počuť: "Odstrániť žiadosti o schôdzu a oznámenia z priečinka Doručená pošta po odoslaní odpovede, začiarknuté políčko."

 4. Odstránenie výberu, stlačte medzerník. V programe moderátor, budete počuť: "Nezačiarknuté." V JAWS budete počuť: "Nie je začiarknuté." Stlačením klávesu Enter Nastavenie uložte a zavrite dialógové okno. Sa vrátiť k Outlook.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky naplánovať plánované činnosti alebo schôdze v programe Outlook

Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook kalendár

Použite Outlook 2016 pre Mac s klávesnicou a funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, na čítanie správ a odpovedanie na žiadosti o schôdzu. Môžete otvoriť žiadosť o ďalšie možnosti, ako je napríklad navrhnúť iný termín schôdze.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie a odpovedanie na žiadosti o schôdzu

V programe Outlook 2016 pre Mac môžete priamo z kalendára jednoducho prijímať, nezáväzne prijímať alebo odmietať pozvánky. VoiceOver oznámi nové žiadosti o schôdze po obdržaní.

 1. V ľubovoľnom zobrazení kalendára, stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab na vyhľadajte časové obdobie zobrazené udalosti. Pri posúvaní, funkcia VoiceOver oznamuje udalosti ako "< dátum >, < hodiny > < udalosť predmet >, < miesto akcie >."

  Poznámka: Ak chcete otvoriť Kalendár v Outlook, stlačte kláves Command + 2.

 2. Keď na žiadosť o schôdzu, ktorý chcete otvoriť, stlačte príkaz + O.

 3. Odpovedať na žiadosť, postupujte takto:

  • Prijmete stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab, kým sa "Prijať tlačidlo ponuky", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

  • Ak chcete odmietnuť, stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab sa počuť "Tlačidlo ponuky odmietnuť", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

  • Ak si nie ste istí, či sa budete môcť zúčastniť, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Tentative menu button“ (Tlačidlo s ponukou nezáväzného rozhodnutia), a potom stlačte medzerník.

 4. Otvorí sa zoznam možností odpovede. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete odpovedať s komentármi, stlačením klávesu šípka nadol. Budete počuť: "Odpovedať s komentármi". Stlačte kláves ovládanie + možnosť + MEDZERNÍK vyberte. Otvorí sa okno odpoveď so zameraním do textového poľa komentára. Zadajte komentáre a potom stlačte kláves Command + Enter. Odpoveď sa odošle.

  • Reagovať bez komentárov, stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Odpovedať bez komentárov" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Odpoveď sa odošle.

  Vykoná sa prechod späť do kalendára.

Navrhnutie nového termínu konania schôdze

 1. So schôdzou požiadať o otvoriť, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým počuť "Navrhnúť nový termín, tlačidlo ponuky" a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete prijať, nezáväzne a navrhnúť nový termín, stlačením klávesu šípka nadol, kým sa "nezáväzne a navrhnúť nový termín," a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

  • Ak chcete odmietnuť a navrhnúť nový termín, stlačením klávesu šípka nadol, kým sa "odmietnuť a navrhnúť nový termín," a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 3. Otvorí dialógové okno so zameraním na dátum v poli začiatok. Ak chcete nastaviť dátum a čas, ktorý chcete navrhnúť, stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver oznamuje príslušnej oblasti, ako napríklad "Počiatočný čas" alebo "Koncový dátum" a zadajte nový dátum alebo čas.

 4. Po dokončení, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Navrhnúť nový termín, predvolenému tlačidlu" a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 5. Zatvorí dialógové okno a otvorí Nový navrhovaný termín e-mailovú správu. Aktuálny čas schôdze a nový termín navrhujete sú zobrazené pod poľom predmet správy. Do textového poľa telo správy miesto, kde môžete zadať akékoľvek ďalšie odpovede sa zameriava. Po pripravená na odoslanie, stlačte kláves Shift + Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo Odoslať" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. E-mailu a vrátite sa do kalendára.

Začiarknite políčko kto je pozvaní na schôdzu

Po prijatí žiadosti o schôdzu, môžete skontrolovať, kto ešte bol pozvaný.

 1. V ľubovoľnom zobrazení kalendára, stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab na vyhľadajte časové obdobie zobrazené udalosti. Pri posúvaní, funkcia VoiceOver oznamuje udalosti ako "< dátum >, < hodiny > < udalosť predmet >, < miesto akcie >."

 2. Keď na žiadosť o schôdzu, ktorý chcete otvoriť, stlačte príkaz + O.

 3. Ak chcete prejsť do ponuky plánovania, Shift + Tab, kým sa počuť "Plánovanie začiarknuté políčko" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 4. Prejdite na zoznam účastníkov, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Účastníkov, tabuľky, riadok 1 (...), obrázok < názov organizátor schôdze >."

 5. Pomocou klávesu so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + šípka doprava. Budete počuť názov organizátorom schôdze. Vyhľadať mená účastníkov stlačte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + šípka nadol. Pri posúvaní, funkcia VoiceOver oznamuje mená za vás.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky naplánovať plánované činnosti alebo schôdze v programe Outlook

Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook kalendár

Outlook pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, na čítanie správ a odpovedanie na žiadosti o schôdzu priamo z kalendára.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

 1. V ľubovoľnom zobrazení kalendára, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť prvá udalosť na deň. Funkcia voiceOver oznamuje názov udalosti, dátum a čas, miesto a trvanie udalostí pri posúvaní. Prejdite do iných udalostí v budúcnosti, potiahnite prstom nahor.

 2. Po otvorení schôdze požiadať o podrobnosti, dvakrát ťuknite na obrazovku upozornenia na žiadosti. Žiadosť o schôdzu Podrobnosti sa otvorí v novom okne.

 3. Vyhľadať schôdzu Podrobnosti okna, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Funkcia voiceOver oznamuje Podrobnosti, ako sa pohybovať, vrátane navrhované schôdze dátum a čas, miesto, a mená a kontakty účastníci.

 4. Ak chcete odpoveď na pozvanie, v prípade okno s podrobnosťami, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa "Odpovedzte tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zoznam možností odpovede.

 5. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť požadovanú možnosť (prijať, nezáväzne alebo odmietnuť ), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete zmeniť svoju odpoveď, v schôdzi okno s podrobnosťami, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa "RSVP tlačidlo Upraviť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom na možnosť nové a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Prejdite späť do kalendára, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Tlačidlo dozadu", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky naplánovať plánované činnosti alebo schôdze v programe Outlook

Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook kalendár

Pomocou Outlook pre Android TalkBack, vstavané Android obrazovky, na čítanie správ a odpovedanie na žiadosti o schôdzu priamo z kalendára.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

 1. V časti Kalendár na prehľadávanie na udalosti v budúcnosti, ako je napríklad žiadosti o schôdzu, potiahnutím prstom doprava. TalkBack oznamuje dátum a čas, názov udalosti a umiestnenie, pri posúvaní udalostí.

 2. Po otvorení schôdze požiadať o podrobnosti, dvakrát ťuknite na obrazovku upozornenia na žiadosti. Žiadosť o schôdzu Podrobnosti sa otvorí v novom okne.

 3. Vyhľadať schôdzu Podrobnosti okna, potiahnite prstom doprava alebo doľava. TalkBack oznamuje Podrobnosti, ako sa pohybovať, vrátane navrhované schôdze dátum a čas, miesto, a mená a kontakty účastníci.

 4. Ak chcete odpoveď na pozvanie, v prípade okno s podrobnosťami, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa "Odpovedzte tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zoznam možností odpovede.

 5. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť požadovanú možnosť (prijať, nezáväzne alebo odmietnuť ), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete zmeniť svoju odpoveď, v schôdzi okno s podrobnosťami, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa "RSVP tlačidlo Upraviť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom na možnosť nové a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Prejdite späť do kalendára, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Tlačidlo dozadu", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky naplánovať plánované činnosti alebo schôdze v programe Outlook

Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook kalendár

Použite Outlook Kalendár s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, na čítanie správ a odpovedanie na žiadosti o schôdzu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

 1. V zobrazení programu, potiahnite prstom nahor alebo nadol na obrazovke jedným prstom, kým nebudete počuť "Položky" a potom potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť prvá udalosť. Prejdite do iných udalostí v budúcnosti, ako sú napríklad schôdze ako požiadavky, potiahnutím prstom doprava. Moderátor oznamuje názov udalosti, dátum a čas, miesto a organizátor udalostí pri posúvaní.

 2. Po otvorení schôdze požiadať o podrobnosti, dvakrát ťuknite na obrazovku upozornenia na žiadosti. Žiadosť o schôdzu Podrobnosti sa otvorí v novom okne.

 3. Vyhľadať schôdzu Podrobnosti okna, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Moderátor oznamuje Podrobnosti, pri posúvaní, vrátane navrhované schôdze dátum a čas, miesto, a mená a kontakty účastníci.

 4. Ak chcete na pozvánku odpovedať, vykonajte jednu z týchto akcií:

  • Ak ju chcete prijať, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Accept button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Prijať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak ju chcete odmietnuť, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Decline button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Odmietnuť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak si nie ste istí, či sa budete môcť zúčastniť, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Tentative button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Nezáväzne), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete odoslať odpoveď, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Send response now“ (Poslať odpoveď teraz), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Po odoslaní odpovede sa okno udalosti zavrie a zameranie sa presunie na zobrazenie Program.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky naplánovať plánované činnosti alebo schôdze v programe Outlook

Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook kalendár

Pomocou Outlook Web App pomocou klávesnice s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, prečítajte si e-maily a odpovedať na žiadostí o schôdzu v kalendári.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky v Outlooku na webe.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Táto téma predpokladá, že tabla na čítanie je vypnutá.

 • Ak používate Outlook Web App, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Outlook Web App sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook Web App.

 1. V ľubovoľnom zobrazení kalendára, stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab na vyhľadajte časové obdobie zobrazené udalosti. Pri posúvaní, Moderátor oznamuje udalosti ako "udalosť z < dátum >, < hodín > < názov udalosti >, < miesto akcie >, < Organizátor >."

  Poznámka: Ak chcete otvoriť Kalendár v Outlook Web App, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + 2.

 2. Otvorte žiadosť o schôdzu Podrobnosti, keď na žiadosť stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno Podrobnosti.

 3. Ak chcete prehľadávať Podrobnosti a možnosti, stláčaním klávesu Tab. Moderátor oznamuje Podrobnosti a možnosti pri posúvaní, vrátane navrhované schôdze dátum a čas, miesto, a mená a kontakty účastníci.

 4. Ak chcete na pozvánku odpovedať, vykonajte jednu z týchto akcií:

  • Ak ju chcete prijať, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Accept button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Prijať), a potom stlačte medzerník. Držte stlačený kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Send the response now“ (Odoslať odpoveď teraz), a stlačte medzerník.

  • Ak chcete odmietnuť, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým budete počuť "tlačidlo prijať zbalené" a potom stlačením klávesu šípka nadol, až budete počuť: "Zamietnuť." Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte. Stlačte kláves šípka nadol, kým sa "Odoslať odpoveď teraz" a stlačte kláves MEDZERNÍK.

  • Ak si nie ste istí, môžete sa zúčastniť, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým budete počuť "tlačidlo prijať zbalené", a potom stlačením klávesu šípka nadol, až budete počuť: "Nezáväzne." Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte. Stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Odoslať odpoveď teraz", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

  • Ak chcete odoslať podrobnejšie odpoveď, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým budete počuť "tlačidlo prijať zbalené" a potom stlačením klávesu šípka nadol, kým sa: "tlačidlo Zbaliť, odpovede (všetko)." Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte. Otvorí sa okno odpovede s výberom do tela správy textového poľa. Napíšte správu, ktorú chcete odoslať, a potom stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo Odoslať" a stlačte kláves MEDZERNÍK.

 5. Odpoveď sa odošle a zameranie sa vráti späť na položku Kalendár.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky naplánovať plánované činnosti alebo schôdze v programe Outlook

Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v  Outlooku na webe

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook kalendár

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×