Zobrazenie čísel ako čísla sociálneho poistenia

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete formátovať čísla ako číslo sociálneho poistenia. Môžete napríklad formátovať 9-miestneho čísla, ako je napríklad 555501234ako 555-50-1234.

Čo vás zaujíma?

Zobrazenie čísla sociálneho poistenia plne

Zobraziť iba niekoľkých posledných číslic čísla sociálneho poistenia

Zobrazenie čísla sociálneho poistenia plne

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, ktorý chcete formátovať.

  Postup pri výbere bunky alebo rozsahu

  Výber

  Vykonajte nasledovné

  Jednu bunku

  Kliknite na bunku alebo ju vyberte pomocou klávesov so šípkami.

  Rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku v rozsahu a potom so stlačeným ľavým tlačidlom myši potiahnite ukazovateľ k poslednej bunke. Rozsah možno tiež vybrať stlačením a podržaním klávesu SHIFT a následným použitím klávesov so šípkami.

  Môžete tiež vybrať prvú bunku v rozsahu a potom stlačiť kláves F8 na určenie rozsahu pomocou kláves so šípkami. Ak chcete rozšírenie výberu zastaviť, znova stlačte kláves F8.

  Veľký rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku rozsahu, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú bunku rozsahu. Môžete sa posunúť tak, aby bola viditeľná posledná bunka.

  Všetky bunky v pracovnom hárku

  Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

  Tlačidlo Vybrať všetko

  Ak chcete vybrať celý pracovný hárok, môžete tiež stlačiť klávesovú kombináciu CTRL+A.

  Poznámka: Ak pracovný hárok obsahuje údaje, klávesová kombinácia CTRL+A vyberie aktuálnu oblasť. Stlačenie klávesovej kombinácie CTRL+A po druhýkrát vyberie celý pracovný hárok.

  Nesusediace bunky alebo rozsahy buniek

  Vyberte prvú bunku alebo rozsah buniek, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne vyberte ďalšie bunky alebo rozsahy.

  Vybrať môžete tiež prvú bunku alebo rozsah buniek a potom stlačiť kombináciu klávesov SHIFT + F8, čím do výberu pridáte ďalšiu nesusediacu bunku alebo rozsah. Ak chcete pridávanie buniek alebo rozsahov zastaviť, znovu stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F8.

  Poznámka: Výber buniek alebo rozsahu buniek v nesusediacom výbere sa nedá zrušiť bez zrušenia celého výberu.

  Celý riadok alebo stĺpec

  Kliknite na nadpis riadka alebo stĺpca.

  Hárok so záhlavím riadka a stĺpca

  1. Nadpis riadka

  2. Záhlavie stĺpca

  Môžete tiež vybrať bunky v riadku alebo stĺpci vybratím prvej bunky a následným stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

  Poznámka: Ak riadok alebo stĺpec obsahujú údaje, kombinácia klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou vyberie riadok alebo stĺpec po poslednú použitú bunku. Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+kláves so šípkou po druhýkrát sa vyberie celý riadok alebo stĺpec.

  Susedné riadky alebo stĺpce

  Potiahnite myšou cez hlavičky riadkov alebo stĺpcov. Alebo vyberte prvý riadok alebo stĺpec, podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne vyberte posledný riadok alebo stĺpec.

  Nesusedné riadky alebo stĺpce

  Kliknite na hlavičku prvého stĺpca alebo riadka vášho výberu, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne kliknite na hlavičky riadkov alebo stĺpcov tých riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete pridať do výberu.

  Prvá alebo posledná bunka v riadku alebo stĺpci

  Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci a stlačte kombináciu klávesov CTRL + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

  Prvú alebo poslednú bunku na pracovnom hárku alebo v tabuľke programu Excel balíka Microsoft Office

  Ak chcete vybrať prvú bunku na pracovnom hárku alebo v zozname programu Excel, stlačte kombináciu klávesov CTRL+HOME.

  Ak chcete vybrať poslednú bunku na pracovnom hárku alebo v zozname programu Excel, ktorý obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte kombináciu klávesov CTRL+END.

  Bunky po poslednú použitú bunku na pracovnom hárku (pravý dolný roh)

  Ak chcete rozšíriť výber buniek po poslednú použitú bunku na pracovnom hárku (v pravom dolnom rohu), vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + END.

  Bunky na začiatku pracovného hárka

  Ak chcete rozšíriť výber buniek na začiatok pracovného hárka, vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + HOME.

  Viac alebo menej buniek ako v aktívnom výbere

  Podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne kliknite na poslednú bunku, ktorú chcete zahrnúť do nového výberu. Obdĺžnikový rozsah medzi aktívna bunka a bunkou, na ktorú kliknete, sa stane novým výberom.

  Tip: Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na akúkoľvek bunku v pracovnom hárku.

 2. Na karte domov kliknite na Spúšťač dialógového okna Obrázok tlačidla vedľa položky číslo.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. V poli Kategória kliknite na položku Špeciálne.

 4. V zozname Typ kliknite na položku číslo sociálneho poistenia.

Na začiatok stránky

Zobraziť iba niekoľkých posledných číslic čísla sociálneho poistenia

Z bezpečnostných môžete zobraziť iba niekoľkých posledných číslic číslo sociálneho poistenia a nahradiť zvyšné číslice nuly alebo iné znaky. Môžete to urobiť pomocou vzorca, ktorý obsahuje funkcie CONCATENATEa doprava funkcie.

V nasledujúcom postupe používajú vzorové údaje na Zobraziť, ako môžete zobraziť len posledné štyri číslice číslo sociálneho poistenia. Po skopírovaní vzorca do pracovného hárka, môžete nastaviť Zobraziť vlastné čísla sociálneho poistenia podobným spôsobom.

 1. Vytvorte prázdny zošit alebo pracovný hárok.

 2. V tomto článku Pomocníka vyberte nasledovné vzorové údaje bez nadpisov riadkov a stĺpcov.

1

2

3

4

A

B

Typ

Údaje

Číslo sociálneho zabezpečenia

555-50-1234

Vzorec

Popis (výsledok)

= CONCATENATE("000-00-", RIGHT(B2,4))

Zobrazí "000 - 00-" textový reťazec namiesto prvých 5 číslic číslo sociálneho poistenia a spojí s posledných štyroch číslic rodné číslo (000-00-1234)

 1. Ako vybrať vzorové údaje

  1. Kliknite pred text v bunke A1 a potom myšou posúvajte ukazovateľ cez bunky tak, aby sa vybral celý text.

  2. Výber príkladu z Pomocníka

 2. Stlačením klávesov CTRL+C skopírujte vybraté údaje.

 3. Na pracovnom hárku vyberte bunku A1.

 4. Stlačením klávesov CTRL+V prilepte skopírované údaje.

 5. Ak chcete prepínať medzi zobrazovaním výsledku a zobrazovaním vzorca, ktorý sa použil na výpočet tohto výsledku, prejdite na kartu Vzorce a potom v skupine Kontrola vzorca kliknite na položku Zobraziť vzorce.

  Klávesová skratka môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + "(dĺžeň).

 • Ak chcete ostatným zabrániť v zobrazení celé číslo sociálneho poistenia, môžete najprv skryť stĺpec obsahujúci Toto číslo (stĺpec B vzorovými údajmi) a potom zabezpečiť hárok tak, aby neoprávnený používateľ nie je možné zobraziť údaje.

  Ďalšie informácie nájdete v téme skrytie alebo zobrazenie riadkov a stĺpcov a Zabezpečenie prvkov pracovného hárka a zošita.

  Dôležité: Ako najvhodnejšie, chcete Vyhnite sa ukladaniu dokončenia čísla sociálneho poistenia zo zošitov. Namiesto toho uložené úplnú čísla sociálneho poistenia v inom umiestnení, ktorá spĺňa prísnejšie bezpečnostné (napríklad databázový program, ako napríklad Microsoft Office Access) a potom použite len posledné štyri číslice čísla v zošitoch.

 • Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v téme funkcia CONCATENATEa funkcie RIGHT a RIGHTB.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×