Zobrazenie údajov zo zoznamu alebo knižnice na samostatnej strane

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Na domovskej stránke alebo iných stránok na lokalite môžete prispôsobiť pomocou webových častí na zobrazenie údajov zo zoznamu alebo knižnice na stránke. Po vytvorení zoznamu alebo knižnice, automaticky sa vytvorí webová časť s rovnakým názvom. Napríklad, ak vytvoríte zoznam s názvom zmluvy, tiež vytvorí webová časť s názvom zmluvy. Webová časť zobrazuje údaje zo zoznamu alebo knižnice, ktorý ste vytvorili.

Poznámka: Ak chcete zdieľané zobrazenie webovej časti na strane pridať alebo upraviť, musíte byť vlastníkom lokality.

Obsah tohto článku

Spôsoby zobrazenia zoznamov a knižníc vo webovej časti

Zobrazenie zoznamu alebo knižnice vo webovej časti

Zobrazenie iného zobrazenia zoznamu alebo knižnice vo webovej časti

Prispôsobenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice vo webovej časti

Spôsoby zobrazenia zoznamov a knižníc vo webovej časti

Pri vytvorení lokality sa webové časti automaticky pridajú na domovskú stránku lokality. Napríklad lokalita tímu obsahuje na základe predvoleného nastavenia zoznamy Oznámenia, Kalendár a Prepojenia. V každej webovej časti sa nachádza zobrazenie zoznamu s rovnakým názvom. Ak chcete zobraziť zoznamy alebo knižnice, na domovskú stránku môžete pridať ďalšie webové časti.

Keď chcete vytvoriť prispôsobenú stránku, môžete vytvoriť stránka webovej časti a potom na túto stránku pridať webové časti, ktoré zobrazujú ďalšie zoznamy.

V nasledujúcej časti uvádzame príklady spôsobov využitia webovej časti na zobrazenie údajov zo zoznamu alebo knižnice:

 • Publikovanie dokumentov, ktoré sú pripravené na kontrolu alebo ktoré tím často používa, v knižnici.

 • Sledovanie údajov projektu v zozname úloh a zoskupovanie, filtrovanie alebo zoraďovanie údajov podľa stĺpca, ktorý obsahuje názov tímu, meno alebo funkciu osoby.

 • Poskytnutie nástroja na vyhľadávanie podrobných informácií o zamestnancoch — napríklad zamestnaneckých výhod, rodinného stavu alebo zdravotného poistenia — v zozname.

 • Preskúmanie čakajúcich objednávok zákazníkov v zozname.

 • Vizuálne zvýraznenie informácií o členoch projektového tímu pomocou zobrazenia kontaktných informácií zo zoznamu kontaktov a fotografií každej osoby prostredníctvom pripojenej webovej časti Obrázok pre iný zoznam. Ďalšie informácie o pripájaní webových častí nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Zobrazenie zoznamu alebo knižnice vo webovej časti

 1. Otvorte stránku, na ktorú chcete pridať webovú časť.

 2. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 3. V oblasti, do ktorej chcete pridať webovú časť, kliknite na položku Pridať webovú časť.

 4. Začiarknite políčko vedľa zoznamu alebo knižnice, ktorú chcete zobraziť na stránke, a potom kliknite na položku Pridať.

Na začiatok stránky

Zobrazenie iného zobrazenia zoznamu alebo knižnice vo webovej časti

Na základe predvoleného nastavenia obsahuje webová časť predvolené zobrazenie zoznamu alebo knižnice. Webovú časť však môžete zmeniť tak, aby zobrazovala ľubovoľné požadované zobrazenie. Ak toto zobrazenie upravíte, zmeny sa skopírujú zo zoznamu alebo knižnice do webovej časti a naopak. To zabezpečuje, že zobrazenia sú na celej lokalite jednotné. Údaje v zozname alebo v knižnici sa nezmenia.

Pri prepínaní z aktuálneho na iné zobrazenie postupujte opatrne. Môžete odstrániť zmeny, ktoré ste v súčasnom zobrazení urobili, a tiež vypnúť pripojenia webových častí, ktoré závisia od stĺpcov v súčasnom zobrazení. Pri prepnutí zobrazení sa zobrazí výzva na potvrdenie.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 2. Kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti webovej časti, ktorú chcete zmeniť, a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak sa nachádzate v zdieľanom zobrazení, kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

  • Ak sa nachádzate v osobnom zobrazení, kliknite na položku Upraviť osobnú webovú časť.

   Otvorí sa tabla s nástrojmi. Pomocou tably s nástrojmi vyberte nastavenie, ktoré určuje rozloženie a vzhľad webovej časti.

 3. V zozname Vybraté zobrazenie kliknite na názov zobrazenia, ktoré chcete zobraziť.

  Tip: Aktuálne zobrazenie môžete tiež upraviť tak, že kliknete na položku Upraviť aktuálne zobrazenie a potom zmeníte nastavenie zobrazenia. Pri tomto postupe zmeníte dané zobrazenie na všetkých miestach lokality.

 4. Na table s nástrojmi kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice vo webovej časti

Po pridaní webovej časti Zoznam na stránku webovej časti, zobrazenie sa môže prispôsobiť, aby poskytovalo len tie informácie, ktoré chcete na stránke zobraziť. Aktuálne zobrazenie upravujete zo stránky webovej časti.

Vlastné zobrazenia môžete vytvoriť aj pre zoznam alebo knižnicu. Slúžia na zobrazenie rôznych množín informácií v rozličných inštanciách webovej časti pre daný zoznam alebo knižnicu. Vlastné zobrazenia zoznamu alebo knižnice sa vytvárajú pomocou ponuky Zobrazenie Ponuka Zobraziť v zozname alebo knižnici, ktorú chcete prispôsobiť. Ďalšie prepojenia s informáciami o vytváraní vlastných zobrazení zoznamu alebo knižnice nájdete v časti Pozrite tiež.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 2. Kliknite na ponuku webovej časti Ponuka webovej časti tej webovej časti, ktorú chcete prispôsobiť, a potom kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

 3. Na table s nástrojmi kliknite na položku Upraviť aktuálne zobrazenie.

 4. V sekcii Stĺpce môžete začiarknutím príslušných políčok zobraziť alebo skryť jednotlivé stĺpce. Vedľa názvu stĺpca zadajte poradové číslo stĺpca v zobrazení.

 5. V sekcii Zoradiť vyberte, či sa informácie budú zoraďovať, a ako sa budú zoraďovať. Pri zoraďovaní je možné použiť dva stĺpce, prvý stĺpec bude údaje zoraďovať napríklad podľa autora a druhý podľa názvu súboru pre každého autora.

 6. V sekcii Filter určite, či sa budú informácie filtrovať a akým spôsobom. Filtrované zobrazenie ukazuje menší výber, ako sú napríklad položky vytvorené určitým oddelením alebo so stavom Schválené.

 7. V sekcii Zoskupiť podľa môžete zoskupiť položky s rovnakou hodnotou do vlastnej sekcie, akou je napríklad rozbaľovacia sekcia pre dokumenty od určitého autora.

 8. V sekcii Súčty môžete spočítať počet položiek v stĺpci, napríklad celkový počet problémov. V niektorých prípadoch môžete zhrnúť alebo získať aj ďalšie informácie, ako sú napríklad priemery.

 9. V sekcii Štýl zadajte požadovaný štýl pre zobrazenie, ako je napríklad podfarbený zoznam, v ktorom je každý druhý riadok podfarbený.

 10. Ak zoznam alebo knižnica obsahujú priečinky, môžete vytvoriť zobrazenie, ktoré nezahŕňa tieto priečinky. To sa niekedy nazýva ploché zobrazenie. Ak chcete zobraziť všetky položky zoznamov na rovnakej úrovni, kliknite na položku Zobraziť všetky položky bez priečinkov.

 11. Ak zoznam alebo knižnica sú veľké, môžete obmedziť počet súborov, ktoré sa môžu zobraziť v zozname alebo knižnici, alebo počet súborov, ktoré je možné zobraziť na jednej stránke. V sekcii Obmedzenie počtu položiek vyberte požadované možnosti.

 12. Ak plánujete zobraziť zoznam alebo knižnicu v mobilnom zariadení, vyberte požadované možnosti v sekcii Mobilné.

 13. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×