Zobrazenia hárkov v Exceli

Už ste niekedy spolupracovali s niekým iným v hárku, pri pohľade na veľkú množinu údajov a zrazu sa tabuľka zmenšuje a nie je možné dokončiť svoju prácu? Je to docela rušivé ne?

Zobrazenie hárkov predstavuje inovatívny spôsob, ako vám umožní vytvoriť prispôsobené zobrazenia v excelovom hárku bez toho, aby ich iní používatelia narušilo. Môžete napríklad nastaviť filter na zobrazenie iba tých záznamov, ktoré sú pre vás dôležité, bez toho, aby boli ovplyvnené zoradením a filtrovaním v dokumente. V tom istom hárku môžete dokonca nastaviť viacero zobrazení hárka. Všetky úpravy na úrovni buniek, ktoré vykonáte, sa automaticky uložia spolu so zošitom bez ohľadu na to, v ktorom zobrazení sa nachádzate.

Poznámka: Zobrazenia hárkov sú v súčasnosti obmedzené na Excel pre web. Ak pridáte zobrazenie hárka do webového zošita programu Excel a otvoríte ho v počítačovej verzii, zobrazenie hárka sa nezobrazuje. Zobrazenia hárkov sa zachovajú pre všetkých používateľov webových verzií.

Ako pridám zobrazenie hárka?

Vyberte hárok, v ktorom sa má zobraziť hárok, a prejdite na položku zobraziť > zobrazenie hárka > nové. Potom použite požadovaný typ alebo filter. V Exceli sa automaticky pomenová nové zobrazenie: Dočasné zobrazenie. Vaše zobrazenie je spočiatku dočasné, takže ak ho chcete ponechať, vyberte názov zobrazenia z rozbaľovacieho zoznamu prepínač zobrazenia hárka, zadajte nový názov a potom stlačte kláves Enter.

Poznámky: 

  • Ak ostatní používatelia pracujú na súbore, môžete zoraďovať alebo filtrovať a my sa spýtame, či chcete použiť toto zoradenie alebo filter len vy alebo všetci. Toto je ďalší vstupný bod v zobrazeniach hárkov.

  • Keď ste pripravení na zobrazenie konkrétneho zobrazenia, môžete ho vybrať z rozbaľovacieho zoznamu prepínač zobrazenia hárka.

  • Prepínač zobrazenia hárka zobrazuje len zobrazenia aktívneho hárka.

  • Keď sa použije zobrazenie hárka, vedľa názvu karty hárka sa zobrazí symbol oka. Ukázaním myšou sa zobrazí názov aktívneho zobrazenia hárka.

  • Keď najprv vytvoríte nové zobrazenie hárka, Excel zachová pôvodné zobrazenie a zobrazí ho v prepínači zobrazenia hárka ako predvoleného. Výberom možnosti predvolená možnosť sa obnoví zobrazenie, kde sa práve spustilo.

Ako zatvorím alebo prepínam medzi zobrazeniami hárka?

Ak chcete zavrieť zobrazenie hárka a vrátiť sa do predvoleného zobrazenia, prejdite na položku zobraziť > zobrazenie hárka > ukončiť. Ak chcete prepínať medzi zobrazeniami, prejdite na položku zobraziť > zobrazenie hárkaa z rozbaľovacieho zoznamu prepínač zobrazenia hárka vyberte svoje zobrazenie.

Ako odstránim zobrazenie hárka?

Ak sa rozhodnete, že už nechcete mať k dispozícii konkrétne zobrazenie hárka, môžete prejsť na zobrazenie > zobrazenia hárka > Možnosti, vybrať predmetné zobrazenie a potom stlačiť kláves Delete. Stlačením kombinácie klávesov Shift/Ctrl + kliknutie ľavým tlačidlom myši môžete vybrať viacero zobrazení, ktoré chcete odstrániť.

K dispozícii je dialógové okno Možnosti v skupine zobrazenie hárka na karte Zobraziť. Toto dialógové okno obsahuje zoznam všetkých zobrazení hárkov, ktoré sú priradené k danému hárku. Máte tiež možnosti na premenovanie, duplikovanie alebo Odstránenie existujúcich zobrazení. Ak chcete aktivovať zobrazenie v dialógovom okne Možnosti, dvakrát naň kliknite v zozname zobrazenia alebo ho vyberte a potom použite tlačidlo Prepnúť na... .

Prečo Nechcem, aby sa zobrazilo zobrazenie hárka? Povedzme, že ste na schôdzi, a potrebujete, aby všetci videli, čo robíte. Zobrazenie hárkov môže byť mätúce, ak nie ste všetci pri pohľade na tú istú vec.

Ako ukončím zobrazenie? Prejdite na kartu zobraziť > zobrazenia hárka > ukončite.

Čo sa stane, keď je aktívne zobrazenie hárka a zatvorím súbor a znova sa otvorí? Všetky aktívne zobrazenie hárka sa automaticky obnoví na predvolené zobrazenie.

Je zobrazenie hárka súkromné a len pre mňa? Nie, ostatní používatelia, ktorí zošit zdieľajú, môžu zobraziť zobrazenia, ktoré vytvoríte, ak sa presunú na kartu Zobraziť , a v skupine zobrazenia hárka Pozrite rozbaľovací zoznam prepínača zobrazenia hárka.

Môžem vytvoriť iné zobrazenia hárka? Môžete vytvoriť až 256 hárkov, ale pravdepodobne nechcete byť príliš komplikované.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Ďalšie informácie o zobrazeniach hárkov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office