Zníženie a zvýšenie úrovne úloh v projekte

Zníženie a zvýšenie úrovne úloh v projekte

V aplikácii Project Web App môže mať plán vášho projektu podobu jednoúrovňového zoznamu úloh, je však pravdepodobnejšie, že úlohy budú hierarchicky usporiadané. To znamená, že niektoré úlohy sú úlohami na úrovni súhrnnej úlohy a iné úlohy sú zase čiastkovými úlohami týchto súhrnných úloh. Súhrnné úlohy môžu predstavovať rozličné fázy projektu alebo pracovné úkony vyššej úrovne, čiastkové úlohy zasa predstavujú podrobnejšie činnosti, ktoré spadajú do väčších fáz alebo úloh.

Úroveň úlohy v projekte možno znížiť alebo zvýšiť dvomi spôsobmi:

 • Kliknite na riadok úlohy, ktorej úroveň chcete zvýšiť alebo znížiť, a následne na karte Úloha v skupine Úpravy kliknite na položku Znížiť úroveň alebo položku Zvýšiť úroveň.

 • Kliknite na riadok úlohy, ktorej úroveň chcete zvýšiť alebo znížiť. Ak chcete úroveň úlohy znížiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + šípka doprava. Ak chcete úroveň úlohy zvýšiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + šípka doľava.

Tip: Ak projekt práve nie je otvorený na úpravy, kliknite na položku Projekty na paneli Rýchle spustenie, v zozname centra projektov kliknite na názov projektu a potom na karte Projekt alebo Úloha kliknite na položku Upraviť.

Ak používate automatické plánovanie, trvanie, začiatok a koniec súhrnnej úlohy určujú čiastkové úlohy uvedené pod súhrnnou úlohou. Súhrnná úloha začína najskorším dátumom začiatku svojich čiastkových úloh a končí najneskorším dátumom konca svojich čiastkových úloh.

Chcete zobraziť súhrnnú úlohu na úrovni projektu?    Takisto sa môžete rozhodnúť zobraziť súhrnnú úlohu projektu, ktorá sa v zozname úloh projektu nachádza v úplne prvom riadku a znázorňuje spôsob, akým sa všetky súhrnné úlohy a čiastkové úlohy kumulujú na úrovni projektu. Ak chcete zobraziť súhrnnú úlohu projektu, začiarknite políčko Súhrnná úloha projektu v skupine Zobraziť alebo skryť na karte Možnosti.

Tu je príklad.

Dajme tomu, že sa plánujete zúčastniť na veľtrhu a chcete sa prezentovať prostredníctvom stánku. Súčasťou tohto projektu bude prípravná fáza, počas ktorej budete zhromažďovať predvádzané predmety, ktoré budete v stánku prezentovať, a všetky materiály, ktoré budete rozdávať, prepravovať na miesto kongresu a umiestňovať v stánku. Okrem toho bude projekt zahŕňať fázu samotného podujatia, počas ktorej budú v stánku na zmeny pracovať ľudia a ďalší ľudia budú v priestoroch kongresového centra rozdávať materiály. A napokon bude mať projekt záverečnú fázu, počas ktorej budete odosielať e-maily ľuďom, ktorí sa zastavili pri vašom stánku, a zodpovedať otázky, na ktoré ste prisľúbili odpovedať po skončení veľtrhu.

Tento príklad možno znázorniť nasledovným zoznamom súhrnných úloh a čiastkových úloh:

 • Fáza 1: Príprava na veľtrh

  • Objednanie a vyzdvihnutie predvádzaných predmetov, brožúr a letákov

  • Preprava týchto materiálov do kongresového centra

  • Zostavenie stánku v kongresovom centre

 • Fáza 2: Veľtrh

  • Zmeny v stánku

   • Zmena v stánku 1

   • Zmena v stánku 2

   • Zmena v stánku 3

  • Mobilné zmeny

   • Mobilná zmena 1

   • Mobilná zmena 2

   • Mobilná zmena 3

 • Fáza 3: Dodatočné činnosti

  • Ďakovné odkazy

  • Zodpovedanie jednotlivých otázok

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×