Zmeny kompatibility medzi verziami

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Kontrola kompatibility sú uvedené prvky dokumentu, ktoré nie sú podporované alebo sa správajú odlišne v programe Word 2007 alebo vo formáte programu Word 97-2003. Niektoré z týchto funkcií sa natrvalo zmenia a sa skonvertujú na Microsoft Word 2010 prvky aj v prípade, že neskôr skonvertujete dokument vo formáte Word 2010.

V kontrole kompatibility môžete skontrolovať súhrn prvkov, ktoré sa v starších verziách programu Word správajú inak, a potom môžete kliknúť na tlačidlo Pokračovať a uložiť tak dokument vo formáte programu Word 97-2003, alebo môžete kliknúť na tlačidlo Zrušiť.

Poznámka: Ak používate program Microsoft Word Starter 2010, pamätajte, že nie všetky funkcie uvedené pre program Word 2010 sú podporované v programe Word Starter. Ďalšie informácie o funkciách dostupných v programe Word Starter nájdete v téme Podpora pre funkcie programu Word Starter.

Obsah článku

Dostupnosť funkcií v jednotlivých režimoch

Zmeny správania funkcií

Dostupnosť funkcií v jednotlivých režimoch

Funkcia

97-2003

2007

2010

Nové formáty číslovania

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Nové tvary a textové polia

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Textové efekty

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Alternatívny text pre tabuľky

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Funkcie písma OpenType

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Blokovanie autorov

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Nové efekty objektov WordArt

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Nové ovládacie prvky obsahu

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Ovládacie prvky obsahu vo Worde 2007

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Motívy

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Hlavné a vedľajšie písma

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Sledované pohyby

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Karty okrajov

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Grafické prvky SmartArt

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Grafy balíka Office 2007

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Vložené objekty Open XML

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Preddefinované bloky

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Bibliografia a citácie

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Rovnice

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Relatívne textové polia

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Predchádzajúca verzia objektu WordArt

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Predchádzajúca verzia diagramov

Zelený znak začiarknutia

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Diagramy predchádzajúcej verzie

Zelený znak začiarknutia

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou


Na začiatok stránky

Zmeny správania funkcií

Preddefinované bloky

Z preddefinovaných blokov a položiek automatického textu sa môžu stratiť niektoré informácie.

Šablóny poskytujú obsah, ktorý sa zobrazuje v galérii preddefinovaných blokov programu Word 2007. Keď šablónu uložíte vo formáte programu Word 97-2003, obsah galérií preddefinovaných blokov sa natrvalo skonvertuje na statické položky automatického textu. Nebudete môcť konvertovať automatického textu späť na preddefinované bloky aj v prípade, že neskôr skonvertujete dokument vo formáte Word 2010.

Na automatický text sa skonvertuje obsah nasledovných galérií preddefinovaných blokov:

 • Tabuľky

 • Hlavičky

 • Päty

 • Čísla strán

 • Bloky textu

 • Rovnice

 • Obsah

 • Bibliografie

 • Vodotlače

 • Vlastné galérie

Citácie a bibliografie

Citácie a bibliografie sa skonvertujú na statický text a už sa zaktualizuje automaticky.

V Word 2010, citácie a bibliografie aktualizujú automaticky ak sa upravia ich zdroje alebo použiť nový štýl dokumentu.

Keď uložíte dokument Word 2010 vo formáte programu Word 97-2003, citácie a bibliografie sa skonvertujú na statický text, ktorý sa automaticky neaktualizuje a ich zdroje nie je k dispozícii.

Ak dokument neskôr skonvertuje na Word 2010, citácie a bibliografie sa automaticky neaktualizuje. Citácie a bibliografie automatickú aktualizáciu, musíte opätovné vytvorenie zdrojov v dokumente alebo ich skopírujte do Aktuálneho zoznamu v dialógovom okne Manažér zdroja, a potom nahradiť statické citácie a bibliografie s práve vytvoril z nich.

Ďalšie informácie o citácie a bibliografie nájdete v téme vytvorenie bibliografie.

Ovládacie prvky obsahu

Ovládacie prvky obsahu sa skonvertujú na statický obsah.

Ak dokument uložíte vo formáte programu Word 97 – 2003, všetky ovládacie prvky obsahu sa skonvertujú na obyčajný text a priradené vlastnosti sa stratia natrvalo aj v prípade, že sa dokument neskôr skonvertuje do formátu súboru Word 2010.

Používateľom programu Word 97–2003 sa už napríklad nezobrazia položky rozbaľovacieho zoznamu. Vlastnosti zabezpečenia (čiže oblasti, ktoré sa nemôžu upravovať alebo odstraňovať) sa už tiež nebudú presadzovať a používatelia budú môcť odstraňovať a meniť obsah ovládacích prvkov.

Vložené objekty

Vložený objekt v tomto dokumente bol vytvorený v novšej verzii balíka Office. Možné upravovať v staršej verzii programu Word.

Vložené objekty Open XML môžete konvertovať tak, aby ich mohli upravovať používatelia starších verzií programu Word.

Poznámka: Konvertujú sa objekty nie je podporovaný v programe Word Starter. Ďalšie informácie o funkciách, ktoré sú k dispozícii v programe Word Starter nájdete v téme Word Starter funkciu podpora.

Konverzia vložených objektov programu Excel 2010

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený objekt.

 2. Ukážte na položku Objekt hárka a potom kliknite na príkaz Konvertovať.

 3. V dialógovom okne Konvertovať kliknite na položku Konvertovať na.

 4. V zozname Typ objektu vyberte položku Pracovný hárok programu Microsoft Excel 97-2003.

Konverzia vložených objektov snímok programu PowerPoint 2010

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený objekt.

 2. Ukážte na položku Snímka a potom kliknite na položku Konvertovať.

 3. V dialógovom okne Konvertovať kliknite na položku Konvertovať na.

 4. V zozname Typ objektu vyberte položku Snímka programu Microsoft PowerPoint 97-2003.

Konverzia vložených objektov prezentácie programu PowerPoint 2010

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený objekt.

 2. Ukážte na položku Objekt prezentácie a potom kliknite na položku Konvertovať.

 3. V dialógovom okne Konvertovať kliknite na položku Konvertovať na.

 4. V zozname Typ objektu vyberte položku Prezentácia programu Microsoft PowerPoint 97-2003:

Konverzia vložených objektov programu Word 2010

Vložené objekty môžete konvertovať tak, aby ich mohli upravovať používatelia starších verzií programu Word.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený objekt.

 2. Ukážte na položku Objekt dokumentu a kliknite na položku Konvertovať.

 3. V dialógovom okne Konvertovať kliknutím vyberte položku Konvertovať na.

 4. V zozname Typ objektu vyberte položku Dokument programu Microsoft Word 97-2003.

Rovnice

Rovnice sa skonvertujú na obrázky. Nebudete môcť upravovať, kým dokument sa skonvertuje na nový formát súboru. Všetky komentáre, vysvetlivky alebo poznámky pod čiarou sú v rovniciach sa natrvalo stratia pri ukladaní.

Ak dokument uložíte vo formáte programu Word 97-2003, rovnice sa skonvertujú na obrázky, ktoré nie je možné upravovať. Ak sa dokument neskôr skonvertuje na formát súboru Word 2010 a obrázky rovnice v predchádzajúcej verzii vykonávať žiadne zmeny, rovnice sa zmenia na text a budete môcť upravovať.

Grafické prvky SmartArt

Grafické prvky SmartArt sa skonvertujú na jeden objekt, ktorý nemožno upravovať v starších verziách programu Word.

Ak dokument obsahujúci objekty grafiky SmartArt uložíte vo formáte programu Word 97-2003, tieto objekty sa skonvertujú na statické obrázky. V grafike nebude možné upravovať text, zmeniť jej rozloženie alebo celkový vzhľad.

Ak sa neskôr skonvertujete dokument vo formáte Word 2010 a obrázky v staršej verzii vykonávať žiadne zmeny, grafický objekt sa zmení späť na grafické prvky SmartArt objekt.

Karty okrajov

Tabulátory zarovnania sa skonvertujú na tradičné tabulátory.

Tabulátory zarovnania sa v programe Office Word 2007 používajú na umiestnenie textu vzhľadom na okraje dokumentu alebo oblasť dokumentu a na úpravu umiestnenia v prípade, že sa zmenia okraje.

Ak uložíte dokument vo formáte programu Word 97-2003, tabulátory zarovnania sa natrvalo nahradia tradičnými tabulátormi a už sa ich umiestnenie v prípade zmeny okrajov sa už nebude automaticky upravovať. Ak ste používali tabulátory zarovnania na vytvorenie zložitého rozloženia, karty sa môžu posunúť a zmeniť vzhľad dokumentu.

Bloky textu

Niektoré z umiestnení textového poľa sa zmení.

Do textových polí, text, ktorý je centrovaný vertikálne alebo zarovnaný nadol sa natrvalo zarovná do hornej aj v prípade, že neskôr skonvertujete dokument vo formáte Word 2010.

Sledované pohyby

Sledované pohyby sa skonvertujú na odstránené a vložené položky.

Ak dokument uložíte vo formáte programu Word 97-2003, sledované pohyby sa stanú sledovanými odstránenými a vložené položky. Ak sa dokument neskôr skonvertuje na formát Word 2010, sledovaných vložený a odstránený text nie sa skonvertuje späť na sledované pohyby.

Nové číselné formáty

Nové formáty číslovania sa skonvertujú na arabské číslice (1, 2, 3, 4,...).

Zoznamy, ktoré sú formátované podľa nových formátov číslovania (0001, 0002, 0003, 0004, ...), sa skonvertujú na štandardné formáty arabských číslic (1, 2, 3, 4, ...).

Nové tvary a bloky textu

Tvary a textové polia sa skonvertujú na efekty dostupné v tomto formáte.

Tvary a textové polia, ktoré boli vytvorené v Word 2010 môžu byť formátované s rôznymi nových efektov, ako napríklad skosenie a 3-D otočenie, ktoré nie sú k dispozícii v starších verziách programu Word. V starších verziách programu Word, tieto efekty sa skonvertujú na efekty, ktoré sú k dispozícii v týchto verziách.

Textové efekty

Efekty pre text budú odstránené

Efekty pre text budú natrvalo odstránené, ak neboli priradené s použitím vlastného štýlu.

Ak textové efekty použijú pomocou vlastného štýlu, zobrazia sa znova pri opätovnom otvorení dokumentu v Word 2010.

Alternatívny text pre tabuľky

Tabuľky stratia informácie o alternatívnom texte.

Alternatívny text sa zobrazí pri umiestnení dokumentu na webe. Vo formáte programe Word 97-2003 bude alternatívny text pre tabuľky natrvalo odstránený.

Blokovanie autorov

Natrvalo sa odstránia všetky informácie o upravujú ďalší autori v tomto dokumente.

Autorské bloky sú odstránené z každej oblasti, v ktorej boli použité, a pre úpravy je dostupný celý dokument.

Objekt WordArt

Efekty pre text budú odstránené.

Objekt WordArt sa skonvertuje na statický text.

Grafy a diagramy

Graf v tomto dokumente môže obsahovať údaje v bunkách mimo vymedzeného riadkov a stĺpcov vybratého formátu súboru. Údaje 256 stĺpcov (IV) podľa 65 536 riadkov sa položiek.

Niektoré grafy a diagramy sa skonvertujú na obrázky, ktoré nebude možné zmeniť. Ak je graf alebo diagram založený na údajoch mimo riadkov a stĺpcov podporovaných programom Word 97-2003, údaje sa stratia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×