Zmena zoradenia kontaktov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak máte veľa kontaktov, môžete získať trochu náročný zoznamu kontaktov. Zmena zoradenia kontaktov môžete vyhľadať, ktorý potrebujete.

Ak chcete zoradiť kontakty, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na položku Ľudia.

  Kliknutie na položku Ľudia

 2. Kliknite na položky domov > Aktuálne zobrazenie > zoznam.

 3. Kliknite na záhlavie stĺpca, ktorý chcete zoradiť. Ak napríklad chcete zobraziť kontakty abecedne podľa priezviska, kliknite na položku Zaradiť ako.

  Na zoradenie stĺpca kliknite na záhlavie.

Tip: Ak máte ku kontaktom rôzne farebné kategórie priradené, môžete kliknúť na záhlavie stĺpca kategórie a zoradiť ich.

Ak chcete nájsť konkrétny kontakt, použite funkciu Hľadať kontakty.

Zmena formátu mien kontaktov

Vaše kontakty nemusia mať rovnaký formát, čo znamená, že sa pri použití stĺpca Zaradiť ako nezobrazia tak, ako čakáte. Niektoré môžu byť napríklad zoradené podľa krstného mena, priezviska, zatiaľ čo iné podľa priezviska, krstného mena. Ak sa kontakty nezoradia tak, ako chcete, vyskúšajte nasledujúci postup:

 1. Kliknite na položky Súbor > Nastavenie kont > Nastavenie kont.

  Kliknutie na položky Súbor > Nastavenie kont > Nastavenie kont

 2. Na karte Adresáre vyberte požadovaný adresár, v ktorom chcete zmeniť formát, a potom kliknite na položku Zmeniť.

  Kliknite na požadovaný adresár a potom kliknite na položku Zmeniť.

 3. V časti Spôsob zobrazovania mien vyberte možnosť Zaradiť ako (Kováč, Ján).

Poznámka:  Ak sa vaša pošta nachádza na serveri Exchange server, môžete zmeniť formát mena vašich kontaktov v hlavnom zozname kontaktov Outlooku a vo všetkých priečinkoch kontaktov, ktoré vytvoríte. Nebudete však môcť zmeniť formát mena ľudí v Globálnom zozname adries. Tento adresár sa nastaví automaticky a je spravovaný správcom.

Zmena formátu jednotlivých mien kontaktov

Po zoradení zoznamu kontaktov pomocou stĺpca Zaradiť ako sa môže stať, že jeden alebo dva kontakty nebudú zoradené požadovaným spôsobom. Ak chcete zmeniť formát jednotlivých kontaktov, postupujte nasledovne:

 1. Dvakrát kliknite na kontakt, ktorý chcete zmeniť.

 2. V poli na pravej strane stĺpca Zaradiť ako kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu a vyberte požadovaný formát. Ak chcete, aby bol napríklad René Klčo v zozname zaradený podľa formátu priezviska a krstného mena, vyberte zo zoznamu možnosť Klčo, René.

  Kliknutie na pole vpravo od stĺpca Zaradiť ako a výber požadovaného formátu.

  Tip:  Ak nenájdete vhodný formát, môžete zadať meno do poľa Zaradiť ako v požadovanom formáte.

 3. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Ak chcete zoradiť podľa priezviska kontaktov, zoznam kontaktov, musíte zmeniť formát zobrazenia na priezvisko, krstné meno. Po zmene formátu zobrazenia, stále budete musieť po jednom zmeniť všetky kontakty, ktoré neboli aktualizované zmene formátu.

Zmeniť na priezvisko, krstné meno

Môžete zmeniť formát mena pre kontakty v hlavnom obráťte sa na Microsoft Outlook alebo všetky priečinky kontaktov, ktoré vytvoríte. Tieto priečinky sa zobrazujú v adresár Outlooku. Však nie je možné zmeniť formát mena v globálny zoznam adries. Ďalšie informácie o v globálnom zozname adries nájdete v téme Prečo nie je možné zmeniť formát mena pre niektoré kontakty? časť nižšie.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Na karte Adresáre kliknite v zozname názov kliknite na položku Adresár programu Outlook a potom kliknite na položku zmeniť.

 4. V časti Adresáre programu Outlook, kliknite na položku adresár, ktorý chcete zmeniť formát zobrazenia kontaktov. Kliknite napríklad na položku Kontakty: Poštová schránka – názov poštovej schránky.

 5. V časti spôsob zobrazovania mien, kliknite na položku Zaradiť ako (Kováč, Ján).

 6. Kliknite na tlačidlo Zavrieť v dialógových oknách Adresár programu Microsoft Outlook a Nastavenia konta.

 7. Ukončite a znova spustite Outlook.

Zmena formátu jednotlivých kontaktov na priezvisko, krstné meno

Po zmene formátu mena pre existujúce kontakty v adresári programu Outlook, zmena sa vzťahuje na položky, ktoré ste vytvorili. Zmena formátu sa aktualizujú však občas všetky kontakty. V takýchto prípadoch musíte zmeniť formát pre všetky kontakty.

 1. V časti kontakty, dvakrát kliknite na kontakt, ktorý sa nezobrazuje vo formáte priezvisko, krstné meno.

 2. V otvorenom kontakte, v dialógovom okne súboru ako kliknite na názov vo formáte priezvisko, krstné meno. Kliknite napríklad na položku Kováč, Ján.

 3. Na karte Kontakt kliknite v skupine Akcie na položku Uložiť a zavrieť.

 4. Zopakujte pre všetky kontakty, ktoré nie je zobrazené v správnom formáte.

Poznámky: 

 • Na karte kontaktu, Zobrazované meno, e-mailové adresy je názov uvedený v riadkoch , kópia a Skrytá e-mailovej správy a tiež v adresári pri vyhľadávaní kontaktu. Zobrazované meno sa vytvorí na základe ako zadajte meno kontaktu do poľa Celé meno.

 • Spoločnosti mená v poli spoločnosti, ktoré sa začínajú automaticky zobrazia v časti ďalšie slovo do poľa názov. Ak napríklad zobrazí Telefónnu spoločnosť ako telefón spoločnosti.

Prečo nie je možné zmeniť formát mena pre niektoré kontakty?

Kontakty, ktoré sa zobrazí v priečinku Kontakty programu Outlook, aby sa obsah adresár Outlooku. Môžete tiež vytvoriť a pomenovať ďalšie priečinky kontaktov a v každej z týchto priečinkov môžete zmeniť formát mena. Však nie je možné zmeniť formát zobrazenia mien v Microsoft Exchange Server globálny zoznam adries. Formát názvov v globálnom zozname adries nastavuje správca vašej organizácie.

 • Globálny zoznam adries     Ak chcete zobraziť tento adresár, musíte používať konto Microsoft Exchange Server. Globálny zoznam adries obsahuje mená a e-mailové adresy všetkých osôb vo vašej organizácii. Globálny zoznam adries sa pri použití konta Exchange konfiguruje automaticky. Globálny zoznam adries vytvára a spravuje správca servera Exchange alebo správca siete. Globálny zoznam adries môže tiež obsahovať e-mailové adresy externých kontaktov, distribučných zoznamov, konferenčných miestností a zariadení.

 • Adresár programu Outlook     V tomto adresári nevyžaduje pomocou konta programu Exchange. Adresár programu Outlook sa vytvára automaticky a obsahuje kontakty v priečinku kontakty predvolené, že zoznamy e-mailových adries alebo faxových číslach. Tieto kontakty sú zobrazené v dialógovom okne Adresár po kliknutí na položku kontakty v zozname Adresár.

  Ak vytvoríte ďalšie priečinky kontaktov, môžete nastaviť vlastnosti jednotlivých priečinkov tak, aby zahŕňalo kontakty ako súčasť adresár programu Outlook.

Môžete tiež zmeniť formát mena pre iné adresáre, ktoré vytvoríte v programe Outlook. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie adresára.

Ak chcete zobraziť všetky dostupné adresáre, na paneli s nástrojmi kliknite na položku Adresár a potom kliknite na šípku nadol v zozname Adresár.

Všetky priečinky kontaktov je uvedené v zozname adresárov.

Ak chcete zoradiť podľa priezviska kontaktov, zoznam kontaktov, musíte zmeniť formát zobrazenia na priezvisko, krstné meno. Po zmene formátu zobrazenia, stále budete musieť po jednom zmeniť všetky kontakty, ktoré neboli aktualizované zmene formátu.

Zmeniť na priezvisko, krstné meno

Môžete zmeniť formát mena pre kontakty v hlavnom Microsoft Office Outlook 2007 priečinok Kontakty alebo všetky priečinky kontaktov, ktoré vytvoríte. Tieto priečinky sa zobrazujú v adresár Outlooku. Však nie je možné zmeniť formát mena v globálny zoznam adries. Ďalšie informácie o v globálnom zozname adries nájdete v téme Prečo nie je možné zmeniť formát mena pre niektoré kontakty? časť nižšie.

Poznámka: Nasledujúci postup vyžaduje reštartovanie programu Outlook sa zmeny prejavili.

 1. V programe Outlook kliknite v ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

 2. Na karte Adresáre kliknite v zozname názov kliknite na položku Adresár programu Outlook a potom kliknite na položku zmeniť.

  Vaše adresáre sa zobrazujú na karte Adresáre

 3. V časti Adresáre programu Outlook, kliknite na položku adresár, ktorý chcete zmeniť formát zobrazenia kontaktov. Kliknite napríklad na položku Kontakty: osobné priečinky alebo Kontakty: Poštová schránka – názov poštovej schránky.

 4. V časti spôsob zobrazovania mien, kliknite na položku Zaradiť ako (Kováč, Ján).

  Zvoľte formát mena pre položky vo svojom adresári

 5. Dvakrát kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 6. Zatvorte a znova spustite program Outlook.

 7. Overenie formátu zmenu v programe Outlook kliknite v ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 8. Na karte preferencie v časti kontakty a poznámky, kliknite na položku Možnosti kontaktov.

 9. V dialógovom okne Možnosti kontaktov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Overte, či tvar priezvisko, krstné meno v zozname predvolené poradie "Zaradiť ako".

  • V zozname predvolené poradie "Zaradiť ako" kliknite na položku priezvisko, meno.

 10. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

Zmena formátu jednotlivých kontaktov na priezvisko, krstné meno

Po zmene formátu mena pre existujúce kontakty v adresári programu Outlook, zmena sa vzťahuje na položky, ktoré ste vytvorili. Zmena formátu sa aktualizujú však občas všetky kontakty. V takýchto prípadoch musíte zmeniť formát pre všetky kontakty.

 1. V časti kontakty, dvakrát kliknite na kontakt, ktorý sa nezobrazuje vo formáte priezvisko, krstné meno.

 2. V otvorenom kontakte, do poľa zaradiť ako v ľavej hornej časti kliknite na názov vo formáte priezvisko, krstné meno. Kliknite napríklad na položku Kováč, Ján.

  Zoznam „Zaradiť ako“ v kontakte

 3. Na karte Kontakt kliknite v skupine Akcie na položku Uložiť a zavrieť.

 4. Zopakujte pre všetky kontakty, ktoré nie je zobrazené v správnom formáte.

Poznámky: 

 • Na karte kontaktu, Zobrazované meno, e-mailové adresy je názov uvedený v riadkoch , kópia a Skrytá e-mailovej správy a tiež v adresári pri vyhľadávaní kontaktu. Zobrazované meno sa vytvorí na základe ako zadajte meno kontaktu do poľa Celé meno.

 • Spoločnosti mená v poli spoločnosti, ktoré sa začínajú automaticky zobrazia v časti ďalšie slovo do poľa názov. Ak napríklad zobrazí Telefónnu spoločnosť ako telefón spoločnosti.

Prečo nie je možné zmeniť formát mena pre niektoré kontakty?

Kontaktov v priečinku Kontakty Outlook 2007, aby sa obsah adresár Outlooku. Môžete tiež vytvoriť a pomenovať ďalšie priečinky kontaktov a v každej z týchto priečinkov môžete zmeniť formát mena. Však nie je možné zmeniť formát zobrazenia mien v Microsoft Exchange globálny zoznam adries. Formát názvov v globálnom zozname adries nastavuje správca vašej organizácie.

 • Globálny zoznam adries     Ak chcete zobraziť tento adresár, musíte používať konto Microsoft Exchange Server. Globálny zoznam adries obsahuje mená a e-mailové adresy všetkých osôb vo vašej organizácii. Globálny zoznam adries sa pri použití konta Exchange konfiguruje automaticky. Globálny zoznam adries vytvára a spravuje správca servera Exchange alebo správca siete. Globálny zoznam adries môže tiež obsahovať e-mailové adresy externých kontaktov, distribučných zoznamov, konferenčných miestností a zariadení.

 • Adresár programu Outlook     V tomto adresári nevyžaduje pomocou konta programu Exchange. Adresár programu Outlook sa vytvára automaticky a obsahuje kontakty v priečinku kontakty predvolené, že zoznamy e-mailových adries alebo faxových číslach. Tieto kontakty sú zobrazené v dialógovom okne Adresár po kliknutí na položku kontakty v zozname Adresár.

  Ak vytvoríte ďalšie priečinky kontaktov, môžete nastaviť vlastnosti jednotlivých priečinkov tak, aby zahŕňalo kontakty ako súčasť adresár programu Outlook.

Môžete tiež zmeniť formát mena pre iné adresáre, ktoré vytvoríte v programe Outlook. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie adresára.

Ak chcete zobraziť všetky dostupné adresáre, na paneli s nástrojmi kliknite na položku Adresár a potom kliknite na šípku pod položkou Adresáre.

Zoznam adresárov

Všetky priečinky kontaktov je uvedené v zozname adresárov.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×