Zmena zoradenia kontaktov

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak máte veľa kontaktov, môžete získať trochu náročný zoznamu kontaktov. Zmena zoradenia kontaktov môžete vyhľadať, ktorý potrebujete.

Ak chcete zoradiť kontakty, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na položku Ľudia.

  Kliknutie na položku Ľudia

 2. Kliknite na položky domov > Aktuálne zobrazenie > zoznam.

 3. Kliknite na záhlavie stĺpca, ktorý chcete zoradiť. Ak napríklad chcete zobraziť kontakty abecedne podľa priezviska, kliknite na položku Zaradiť ako.

  Kliknutím na hlavičku stĺpca zoradiť.

Tip : Ak máte ku kontaktom rôzne farebné kategórie priradené, môžete kliknúť na záhlavie stĺpca kategórie a zoradiť ich.

Ak chcete nájsť konkrétny kontakt, použite funkciu Hľadať kontakty.

Zmena formátu mien kontaktov

Vaše kontakty nemusia mať rovnaký formát, čo znamená, že sa pri použití stĺpca Zaradiť ako nezobrazia tak, ako čakáte. Niektoré môžu byť napríklad zoradené podľa krstného mena, priezviska, zatiaľ čo iné podľa priezviska, krstného mena. Ak sa kontakty nezoradia tak, ako chcete, vyskúšajte nasledujúci postup:

 1. Kliknite na položky Súbor > Nastavenie kont > Nastavenie kont.

  Kliknutie na položky Súbor > Nastavenie kont > Nastavenie kont

 2. Na karte Adresáre vyberte požadovaný adresár, v ktorom chcete zmeniť formát, a potom kliknite na položku Zmeniť.

  Kliknite na požadovaný adresár a potom kliknite na položku Zmeniť.

 3. V časti Spôsob zobrazovania mien vyberte možnosť Zaradiť ako (Kováč, Ján).

Poznámka :  Ak sa vaša pošta nachádza na serveri Exchange server, môžete zmeniť formát mena vašich kontaktov v hlavnom zozname kontaktov Outlooku a vo všetkých priečinkoch kontaktov, ktoré vytvoríte. Nebudete však môcť zmeniť formát mena ľudí v Globálnom zozname adries. Tento adresár sa nastaví automaticky a je spravovaný správcom.

Zmena formátu jednotlivých mien kontaktov

Po zoradení zoznamu kontaktov pomocou stĺpca Zaradiť ako sa môže stať, že jeden alebo dva kontakty nebudú zoradené požadovaným spôsobom. Ak chcete zmeniť formát jednotlivých kontaktov, postupujte nasledovne:

 1. Dvakrát kliknite na kontakt, ktorý chcete zmeniť.

 2. V poli na pravej strane stĺpca Zaradiť ako kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu a vyberte požadovaný formát. Ak chcete, aby bol napríklad René Klčo v zozname zaradený podľa formátu priezviska a krstného mena, vyberte zo zoznamu možnosť Klčo, René.

  Kliknutie na pole vpravo od stĺpca Zaradiť ako a výber požadovaného formátu.

  Tip :  Ak nenájdete vhodný formát, môžete zadať meno do poľa Zaradiť ako v požadovanom formáte.

 3. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Ak chcete, aby bol zoznam kontaktov zoradený podľa priezvisk kontaktov, je nutné zmeniť formát zobrazovania na formát priezvisko, krstné meno. Po zmene formátu zobrazovania však môže byť aj tak potrebné po jednom zmeniť všetky kontakty, ktoré sa pri zmene formátu neaktualizovali.

Zmeniť na priezvisko, krstné meno

Môžete zmeniť formát mena pre kontakty v hlavnom obráťte sa na Microsoft Outlook alebo všetky priečinky kontaktov, ktoré vytvoríte. Tieto priečinky sa zobrazujú v adresár Outlooku. Však nie je možné zmeniť formát mena v globálny zoznam adries. Ďalšie informácie o v globálnom zozname adries nájdete v téme Prečo nie je možné zmeniť formát mena pre niektoré kontakty? časť nižšie.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Na karte Adresáre kliknite v zozname Mená na položku Adresár programu Outlook a potom kliknite na položku Zmeniť.

 4. V časti Adresáre programu Outlook, kliknite na položku adresár, ktorý chcete zmeniť formát zobrazenia kontaktov. Kliknite napríklad na položku Kontakty: Poštová schránka – názov poštovej schránky.

 5. V časti Spôsob zobrazovania mien kliknite na políčko Zaradiť ako (Kováč, Ján).

 6. Kliknite na tlačidlo Zavrieť v dialógových oknách Adresár programu Microsoft Outlook a Nastavenia konta.

 7. Vypnite a znova spustite program Outlook.

Zmena formátu jednotlivých kontaktov na formát priezvisko, krstné meno

Po vykonaní zmeny formátu mien v existujúcich kontaktoch Adresára programu Outlook sa táto zmena použije aj na položky, ktoré ešte len vytvoríte. V niektorých prípadoch sa však pri zmene formátu neaktualizujú všetky kontakty. Ak je to tak, zmenu formátu je nutné vykonať pre každý kontakt zvlášť.

 1. V priečinku Kontakty dvakrát kliknite na kontakt, ktorý sa nezobrazuje vo formáte priezvisko, krstné meno.

 2. V otvorenom kontakte, v dialógovom okne súboru ako kliknite na názov vo formáte priezvisko, krstné meno. Kliknite napríklad na položku Kováč, Ján.

 3. Na karte Kontakty v časti Akcie kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

 4. Tento krok zopakujte pre každý kontakt, ktorý sa nezobrazuje v správnom formáte.

Poznámky : 

 • Hodnota v poli Zobrazované meno na karte kontaktu, ktorá sa používa aj pre e-mailové adresy, je tá istá hodnota, ktorá sa zobrazuje aj v riadkoch Komu, KópiaSkrytá e-mailovej správy, ako aj v Adresári, keď vyhľadávate určitý kontakt. Hodnota v poli Zobrazované meno sa vytvorí vo formáte, v ktorom zadáte meno kontaktu do poľa Celé meno.

 • Názvy spoločností v poli Spoločnosť, ktoré začínajú členom The, sa automaticky zobrazia zoradené podľa druhého slova v názve. Napríklad The Phone Company sa zobrazí ako Phone Company, The.

Prečo nie je možné zmeniť formát mena pre niektoré kontakty?

Kontakty, ktoré sa zobrazí v priečinku Kontakty programu Outlook, aby sa obsah adresár Outlooku. Môžete tiež vytvoriť a pomenovať ďalšie priečinky kontaktov a v každej z týchto priečinkov môžete zmeniť formát mena. Však nie je možné zmeniť formát zobrazenia mien v Microsoft Exchange Server globálny zoznam adries. Formát názvov v globálnom zozname adries nastavuje správca vašej organizácie.

 • Globálny zoznam adries     Ak chcete zobraziť tento adresár, musíte používať konto Microsoft Exchange Servera. Globálny zoznam adries obsahuje mená a e-mailové adresy všetkých osôb v organizácii. Globálny zoznam adries sa konfiguruje automaticky s kontom servera Exchange. Globálny zoznam adries vytvára a aktualizuje správca servera Exchange alebo správca siete. Môže obsahovať aj e-mailové adresy pre externé kontakty, distribučné zoznamy, konferenčné miestnosti a zariadenia.

 • Adresár programu Outlook     Tento adresár nevyžaduje, aby ste používali konto programu Exchange. Adresár programu Outlook sa vytvára automaticky a obsahuje kontakty vo vašom predvolenom priečinku Kontakty, ktorý obsahuje zoznam e-mailových adries alebo faxových čísel. Tieto kontakty sa zobrazia v dialógovom okne Adresár po kliknutí na položku Kontakty v zozname Adresár.

  Ak vytvoríte ďalšie priečinky kontaktov, môžete nastaviť vlastnosti jednotlivých priečinkov tak, aby sa tieto kontakty používali ako súčasť adresára programu Outlook.

Môžete tiež zmeniť formát mena pre iné adresáre, ktoré vytvoríte v programe Outlook. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie adresára.

Ak chcete zobraziť všetky dostupné adresáre, na paneli s nástrojmi kliknite na položku Adresár a potom kliknite na šípku nadol v zozname Adresár.

Všetky vaše priečinky kontaktov sa zobrazujú v zozname Adresáre.

Ak chcete, aby bol zoznam kontaktov zoradený podľa priezvisk kontaktov, je nutné zmeniť formát zobrazovania na formát priezvisko, krstné meno. Po zmene formátu zobrazovania však môže byť aj tak potrebné po jednom zmeniť všetky kontakty, ktoré sa pri zmene formátu neaktualizovali.

Zmeniť na priezvisko, krstné meno

Môžete zmeniť formát mena pre kontakty v hlavnom Microsoft Office Outlook 2007 priečinok Kontakty alebo všetky priečinky kontaktov, ktoré vytvoríte. Tieto priečinky sa zobrazujú v adresár Outlooku. Však nie je možné zmeniť formát mena v globálny zoznam adries. Ďalšie informácie o v globálnom zozname adries nájdete v téme Prečo nie je možné zmeniť formát mena pre niektoré kontakty? časť nižšie.

Poznámka : Nasledovný postup vyžaduje opätovné spustenie programu Outlook, aby sa vykonané zmeny mohli prejaviť.

 1. V ponuke Nástroje programu Outlook kliknite na položku Nastavenia konta.

 2. Na karte Adresáre kliknite v zozname Mená na položku Adresár programu Outlook a potom kliknite na položku Zmeniť.

  Svoje adresáre sa zobrazia na karte adresáre

 3. V časti Adresáre programu Outlook, kliknite na položku adresár, ktorý chcete zmeniť formát zobrazenia kontaktov. Kliknite napríklad na položku Kontakty: osobné priečinky alebo Kontakty: Poštová schránka – názov poštovej schránky.

 4. V časti Spôsob zobrazovania mien kliknite na políčko Zaradiť ako (Kováč, Ján).

  Výber formátu mena pre položky z adresára

 5. Kliknite dvakrát na tlačidlo Zavrieť.

 6. Zavrite a znova spustite program Outlook.

 7. Ak chcete skontrolovať zmenu formátu, kliknite v ponuke Nástroje programu Outlook na položku Možnosti.

 8. Na karte Preferencie kliknite v časti Kontakty a poznámky na položku Možnosti kontaktov.

 9. V poli Možnosti kontaktov vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Skontrolujte, či je v zozname Predvolené poradie "Zaradiť ako" vybratá položka Priezvisko, Meno.

  • V zozname Predvolené poradie "Zaradiť ako" kliknite na položku Priezvisko, Meno.

 10. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

Zmena formátu jednotlivých kontaktov na formát priezvisko, krstné meno

Po vykonaní zmeny formátu mien v existujúcich kontaktoch Adresára programu Outlook sa táto zmena použije aj na položky, ktoré ešte len vytvoríte. V niektorých prípadoch sa však pri zmene formátu neaktualizujú všetky kontakty. Ak je to tak, zmenu formátu je nutné vykonať pre každý kontakt zvlášť.

 1. V priečinku Kontakty dvakrát kliknite na kontakt, ktorý sa nezobrazuje vo formáte priezvisko, krstné meno.

 2. V rámci položky otvoreného kontaktu kliknite v poli Zaradiť ako vľavo hore na meno vo formáte priezvisko, krstné meno. Kliknite napríklad na položku Kováč, Ján.

  Zoznam „Zaradiť ako“ v kontakte

 3. Na karte Kontakt kliknite v skupine Akcie na položku Uložiť a zavrieť.

 4. Tento krok zopakujte pre každý kontakt, ktorý sa nezobrazuje v správnom formáte.

Poznámky : 

 • Hodnota v poli Zobrazované meno na karte kontaktu, ktorá sa používa aj pre e-mailové adresy, je tá istá hodnota, ktorá sa zobrazuje aj v riadkoch Komu, KópiaSkrytá e-mailovej správy, ako aj v Adresári, keď vyhľadávate určitý kontakt. Hodnota v poli Zobrazované meno sa vytvorí vo formáte, v ktorom zadáte meno kontaktu do poľa Celé meno.

 • Názvy spoločností v poli Spoločnosť, ktoré začínajú členom The, sa automaticky zobrazia zoradené podľa druhého slova v názve. Napríklad The Phone Company sa zobrazí ako Phone Company, The.

Prečo nie je možné zmeniť formát mena pre niektoré kontakty?

Kontaktov v priečinku Kontakty Outlook 2007, aby sa obsah adresár Outlooku. Môžete tiež vytvoriť a pomenovať ďalšie priečinky kontaktov a v každej z týchto priečinkov môžete zmeniť formát mena. Však nie je možné zmeniť formát zobrazenia mien v Microsoft Exchange globálny zoznam adries. Formát názvov v globálnom zozname adries nastavuje správca vašej organizácie.

 • Globálny zoznam adries     Ak chcete zobraziť tento adresár, musíte používať konto Microsoft Exchange Servera. Globálny zoznam adries obsahuje mená a e-mailové adresy všetkých osôb v organizácii. Globálny zoznam adries sa konfiguruje automaticky s kontom servera Exchange. Globálny zoznam adries vytvára a aktualizuje správca servera Exchange alebo správca siete. Môže obsahovať aj e-mailové adresy pre externé kontakty, distribučné zoznamy, konferenčné miestnosti a zariadenia.

 • Adresár programu Outlook     Tento adresár nevyžaduje, aby ste používali konto programu Exchange. Adresár programu Outlook sa vytvára automaticky a obsahuje kontakty vo vašom predvolenom priečinku Kontakty, ktorý obsahuje zoznam e-mailových adries alebo faxových čísel. Tieto kontakty sa zobrazia v dialógovom okne Adresár po kliknutí na položku Kontakty v zozname Adresár.

  Ak vytvoríte ďalšie priečinky kontaktov, môžete nastaviť vlastnosti jednotlivých priečinkov tak, aby sa tieto kontakty používali ako súčasť adresára programu Outlook.

Môžete tiež zmeniť formát mena pre iné adresáre, ktoré vytvoríte v programe Outlook. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie adresára.

Ak chcete zobraziť všetky dostupné adresáre, kliknite na paneli s nástrojmi na položku Adresár a potom na šípku pod položkou Adresáre.

Zoznam adresárov

Všetky vaše priečinky kontaktov sa zobrazujú v zozname Adresáre.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×