Zmena zobrazenia tabuľky

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V prezentácii môžete na tabuľku použiť štýl a zmeniť štýl, orámovanie alebo farbu tabuľky. Napríklad je možné použiť alebo zrušiť štýl tabuľky (alebo rýchle priradenie štýlov), vymazať riadky z bunky, riadka alebo stĺpca alebo zmeniť jej orámovanie a pozadie.

Obsah tohto článku

Priradenie štýlu tabuľky

Odstránenie štýlu tabuľky

Vymazať riadok z bunky, riadka alebo stĺpca

Pridanie alebo Zmena orámovania tabuľky

Pridanie alebo zmena farby pozadia tabuľky

Priradenie štýlu tabuľky

Štýl tabuľky (alebo rýchly štýl) je kombináciou rôznych možností formátovania vrátane kombinácií farieb odvodených od farby motívu prezentácie. Na každú pridanú tabuľku sa automaticky použije štýl tabuľky.

 1. Vyberte tabuľku, ktorú chcete použiť nový alebo odlišný štýl.

 2. Prejdite na položky návrh > Štýly tabuliek a kliknite na požadovaný štýl tabuľky. Ak chcete zobraziť ďalšie štýly tabuliek, kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Obrázok tlačidla .

  zobrazuje štýly tabuliek v PowerPointe

  Poznámka: Ak chcete zmeniť vzhľad textu v tabuľke, prejdite na domov >písma, alebo kliknite na položku Tabuľka a potom prejdite do časti návrh >Nástroje tabuliek > Štýly grafiky WordArt.

Na začiatok stránky

Odstránenie štýlu tabuľky

Ak chcete odstrániť štýl tabuľky, kliknite na návrh > Nástroje tabuliek > Ďalšie Obrázok tlačidla , a potom kliknite na položku Vymazať tabuľku.

Vymazať riadok z bunky, riadka alebo stĺpca

 1. Prejdite na položky návrh > Nástroje tabuliek. V skupine Kresliť orámovanie kliknite na položku guma.

  Ukazovateľ sa zmení na gumu Guma používaná pri kreslení tabuliek .

 2. Kliknite na čiaru, ktorú chcete vymazať a odstráňte ju. Keď ste hotoví, kliknite na položku mimo tabuľky.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo zmena orámovania tabuľky

 1. Vyberte bunky tabuľky, ktoré chcete orámovať (alebo Zmena orámovania).

 2. Prejdite na položky návrh > Nástroje tabuliek. V skupine Kresliť orámovanie vyberte jednu z týchto krokov:

  • Použite Farby pera, ak chcete zmeniť farbu orámovania.

   Ak ste záujem o ďalšie možnosti farieb, kliknite na položku Ďalšie farby orámovania a potom buď kliknite na požadovanú farbu, ktorá sa má na karte Štandardná alebo namiešajte vlastnú farbu na vlastné kartu vlastné farby a farby na karte Štandardná nie sú aktualizované, ak sa neskôr zmeniť dokument motív.

  • Pomocou Hrúbka pera môžete zmeniť hrúbku orámovania.

  • Ak chcete zmeniť štýl čiary orámovania, použite Štýl pera.

 3. Ak chcete v tabuľke použiť farbu, hrúbku alebo štýl čiary vybraté v druhom kroku, vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak je ukazovateľ zobrazený ako ceruzka Ceruzka na kreslenie tabuliek , kliknite na položku Orámovanie, ktoré chcete zmeniť.

Prejdite na položky návrh > Nástroje tabuliek >Štýly tabuliek > orámovanie a potom kliknite na možnosť orámovanie, ktoré chcete zmeniť.

Tip: Ak chcete odstrániť orámovanie medzi bunkami v tabuľke môžete použiť guma. V časti návrh > Nástroje tabuliek kliknite v skupine Kresliť orámovanie kliknite na položku guma, alebo stlačte a podržte tlačidlo SHIFT, keď je ukazovateľ ceruzka Ceruzka na kreslenie tabuliek a potom kliknite na orámovanie, ktoré chcete odstrániť.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo zmena pozadia tabuľky

Farbu pozadia je môžete pridať alebo zmeniť pre celú tabuľku. Farba pozadia sa zobrazí pod farbou výplne použitou v bunkách tabuľky.

 1. Kliknite na bunku v tabuľke.

 2. Prejdite na položky návrh > Nástroje tabuliek, a potom v skupine Štýly tabuliek kliknite na šípku vedľa položky podfarbenie a potom ukážte na položku Pozadie tabuľky.

 3. Kliknite na požadovanú farbu alebo nevyberte žiadnu farbu kliknutím na položku Bez výplne.

  Ak chcete použiť farbu, ktorá sa nenachádza v zozname Farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

Na začiatok stránky

Obsah tohto článku

Použiť nový alebo odlišný štýl

Vymazať štýl z tabuľky

Vymazať riadok z bunky, riadka alebo stĺpca

Pridanie alebo Zmena orámovania tabuľky

Pridanie alebo zmena farby pozadia tabuľky

Ak chcete pridať alebo odstrániť riadky alebo stĺpce v téme Pridanie alebo odstránenie riadkov a stĺpcov tabuľky. Zlúčenie, rozdelenie alebo odstránenie buniek, v téme zlúčenie, rozdelenie, alebo odstránenie buniek tabuľky.

Použiť nový alebo odlišný štýl

Štýl tabuľky (alebo Rýchly štýl) je kombináciou odlišných možností formátovania, vrátane kombinácií odvodených od farby motívu prezentácie. Ľubovoľná tabuľka, ktorá je pridaná, už má automaticky použitý štýl tabuľky. Miniatúry štýlov tabuľky sa zobrazia v galérii Rýchle štýly v skupine Štýly tabuliek. Ak umiestnite ukazovateľ myši nad miniatúru Rýchly štýl, zobrazí sa vplyv Rýchleho štýlu na tabuľku.

Miniatúry štýlu tabuľky
Miniatúry štýly tabuľky
 1. Kliknite na tabuľku, pre ktorú chcete použiť nový alebo odlišný štýl.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na požadovaný štýl tabuľky. Ak chcete zobraziť ďalšie štýly tabuliek, kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Obrázok tlačidla .

  Ak ukazovateľ umiestnite nad miniatúru rýchleho štýlu, zobrazí sa ukážka, akým spôsobom rýchly štýl ovplyvní tabuľku.

  Poznámky: 

  • Text v tabuľkách sa nezobrazuje na karte Obrys (na table úplne vľavo v okne programu v normálnom zobrazení). Na karte Obrys sa zobrazuje iba text v zástupné objekty textu.

  • Ak chcete zmeniť vzhľad textu v bunkách tabuľky alebo v celej tabuľke, vyberte možnosti na karte Domov v skupine Písmo alebo možnosti v časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Štýly grafiky WordArt.

Na začiatok stránky

Vymazať štýl z tabuľky

 • Ak chcete odstrániť štýl tabuľky, v časti Nástroje tabuliek kliknite na karte návrh v skupine Štýly tabuliek, kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Vymazať tabuľku.

Vymazať riadok z bunky, riadka alebo stĺpca

 1. V časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Kresliť orámovanie kliknite na položku Guma, alebo podržte stlačený kláves SHIFT, keď je nástroj na kreslenie tvarov aktívny.

  Ukazovateľ sa zmení na gumu Guma používaná pri kreslení tabuliek .

 2. Kliknite na riadok, ktorý chcete vymazať.

 3. Keď skončíte s vymazávaním riadkov, kliknite mimo tabuľku.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo zmena orámovania tabuľky

 1. Vyberte bunky tabuľky, ku ktorým chcete pridať alebo zmeniť orámovanie tabuľky.

 2. V časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Kresliť orámovanie vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete zmeniť farbu orámovania, kliknite na šípku vedľa položku Farba pera a potom kliknite na požadovanú farbu.

   Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby orámovania a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu alebo na karte Vlastné si namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Hrúbku orámovania zmeníte kliknutím na šípku vedľa položky Hrúbka pera a následným kliknutím na požadovanú hrúbku.

  • Ak chcete zmeniť štýl čiary orámovania, kliknite na šípku vedľa položky Štýl pera a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

 3. Ak chcete v tabuľke použiť farbu, hrúbku alebo štýl čiary vybraté v druhom kroku, vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak je ukazovateľ zobrazený ako ceruzka Ceruzka na kreslenie tabuliek , kliknite na položku Orámovanie, ktoré chcete zmeniť.

  • V časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na položku Orámovania a potom kliknite na požadovanú možnosť orámovania.

Tip: Ak chcete odstrániť orámovanie medzi bunkami v tabuľke môžete použiť guma. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte návrh v skupine Kresliť orámovanie kliknite na položku guma, alebo podržte stlačený kláves SHIFT, keď je ukazovateľ ceruzka Ceruzka na kreslenie tabuliek a potom kliknite na položku Orámovanie, ktoré chcete odstrániť.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo zmena farby pozadia tabuľky

Farbu pozadia je možné pridať alebo zmeniť pre celú tabuľku. Farba pozadia sa zobrazí pod farbou výplne použitou v bunkách tabuľky.

 1. Kliknite na bunku v tabuľke.

 2. V časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na šípku vedľa položky Podfarbenie a umiestnite kurzor na položku Pozadie tabuľky.

 3. Kliknite na požadovanú farbu, alebo nevyberte žiadnu farbu kliknutím na položku Bez výplne.

  Ak chcete použiť farbu, ktorá sa nenachádza v zozname Farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

Na začiatok stránky

Obsah tohto článku

Zmena štýlu tabuľky

Zmeniť možnosti štýlu tabuľky

Pridanie alebo Zmena orámovania tabuľky

Pridanie alebo zmena výplne pre bunku tabuľky

Pridanie alebo zmena farby pozadia tabuľky

Pridanie alebo Zmena efektu bunku tabuľky

Pridanie alebo Zmena efektu tabuľky

Odstránenie výplne z tabuľky alebo bunky tabuľky

Odstránenie efektu z tabuľky alebo bunky tabuľky

Ďalšie informácie o distribúcii údajov v bunkách tabuľky vrátane vo Visiu a Zlúčenie buniek, pozrite si tému Pridať alebo odstrániť riadky tabuľky, stĺpce alebo bunky.

Zmena štýlu tabuľky

Štýl tabuľky (alebo Rýchly štýl) je kombináciou odlišných možností formátovania, vrátane kombinácií odvodených od farby motívu prezentácie. Ľubovoľná tabuľka, ktorá je pridaná, už má automaticky použitý štýl tabuľky. Miniatúry štýlov tabuľky sa zobrazia v galérii Rýchle štýly v skupine Štýly tabuliek. Ak umiestnite ukazovateľ myši nad miniatúru Rýchly štýl, zobrazí sa vplyv Rýchleho štýlu na tabuľku.

 1. Kliknite na tabuľku, na ktorú chcete použiť odlišný štýl tabuľky.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na požadovaný štýl tabuľky. Ak chcete zobraziť ďalšie štýly tabuliek, kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Obrázok tlačidla .

  Zrušte začiarknutie políčka predvolené alebo iného štýlu tabuľky, kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Vymazať tabuľku.

  Tip: Ak chcete nastaviť štýl tabuľky ako predvolený štýl tabuľky pre všetky novovytvorené tabuľky, pravým tlačidlom myši kliknite na štýl tabuľky a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.

  Poznámky: 

Na začiatok stránky

Zmena možností štýlu tabuľky

Štýl tabuľky je možné použiť len pre špecifické časti tabuľky výberom možností v skupine Štýl tabuľky - možnosti.

 1. Kliknite na tabuľku, ktorej možnosti štýlu tabuľky chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje tabuliek na karte Návrh skupine Štýly tabuľky - možnosti vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  Karta Návrh časti Nástroje tabuliek

  • Prvý riadok tabuľky zvýrazníte začiarknutím políčka Riadok hlavičky.

  • Posledný riadok tabuľky zvýrazníte začiarknutím políčka Riadok súčtu.

  • Pre striedavé pruhované riadky začiarknite políčko Vyznačené riadky.

  • Prvý stĺpec tabuľky zvýrazníte začiarknutím políčka Prvý stĺpec.

  • Posledný stĺpec tabuľky zvýrazníte začiarknutím políčka Posledný stĺpec.

  • Pre striedavé pruhované stĺpce začiarknite políčko Vyznačené stĺpce.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo zmena orámovania tabuľky

 1. Vyberte bunky tabuľky, ku ktorým chcete pridať alebo zmeniť orámovanie tabuľky.

 2. V časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Kresliť orámovanie vyberte niektorú z nasledovných možností:

  Karta Návrh časti Nástroje tabuliek

  • Ak chcete zmeniť farbu orámovania, kliknite na šípku vedľa položku Farba pera a potom kliknite na požadovanú farbu.

   Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby orámovania a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu alebo na karte Vlastné si namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Hrúbku orámovania zmeníte kliknutím na šípku vedľa položky Hrúbka pera a následným kliknutím na požadovanú hrúbku.

  • Ak chcete zmeniť štýl čiary orámovania, kliknite na šípku vedľa položky Štýl pera a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

 3. Ak chcete v tabuľke použiť farbu, hrúbku alebo štýl čiary vybraté v druhom kroku, vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak je ukazovateľ zobrazený ako ceruzka Ceruzka na kreslenie tabuliek , kliknite na položku Orámovanie, ktoré chcete zmeniť.

  • V časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na položku Orámovania a potom kliknite na požadovanú možnosť orámovania.

Tip: Ak chcete odstrániť orámovanie medzi bunkami v tabuľke môžete použiť guma. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte návrh v skupine Kresliť orámovanie kliknite na položku guma, alebo podržte stlačený kláves SHIFT, keď je ukazovateľ ceruzka Ceruzka na kreslenie tabuliek a potom kliknite na položku Orámovanie, ktoré chcete odstrániť.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo zmena výplne bunky v tabuľke

Výplň predstavuje vnútornú časť bunky. Keď pridávate alebo meníte farbu výplne bunky v tabuľke, môžete k nej pridať textúru, obrázok alebo prechod. Prechod je postup farieb alebo odtieňov, zvyčajne z jednej farby do druhej alebo z jedného odtieňa do druhého odtieňa rovnakej farby.

 1. Vyberte bunky tabuľky, ku ktorým chcete pridať výplň.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na šípku vedľa položky Podfarbenie a vyberte jednu z nasledovných možností:

  Karta Návrh časti Nástroje tabuliek

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu výplne, kliknite na požadovanú farbu alebo nevyberte žiadnu farbu kliknutím na položku Bez výplne.

   Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu alebo na karte Vlastné si namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť obrázok výplne, kliknite na položku Obrázok, vyhľadajte priečinok s požadovaným obrázkom, kliknite na súbor obrázka a potom kliknite na položku Vložiť.

   Pri pridávaní obrázka ako efekt výplne, sa zmení veľkosť, aby sa zmestili na bunku a môže byť narušená. Zabránite tomu môžete zmeniť veľkosť buniek alebo tabuľky.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť prechod výplne, umiestnite kurzor na položku Prechod a kliknite na požadovaný variant.

   Prechod prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie prechody a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť textúru výplne, umiestnite kurzor na položku Textúra a kliknite na požadovanú textúru.

   Textúru prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie textúry a následným výberom požadovaných možností.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo zmena farby pozadia tabuľky

Farbu pozadia je možné pridať alebo zmeniť pre celú tabuľku. Farba pozadia sa zobrazí pod farbou výplne použitou v bunkách tabuľky.

 1. Kliknite na bunku v tabuľke.

 2. V časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na šípku vedľa položky Podfarbenie a umiestnite kurzor na položku Pozadie tabuľky.

  Karta Návrh časti Nástroje tabuliek

 3. Kliknite na požadovanú farbu alebo nevyberte žiadnu farbu kliknutím na položku Bez výplne.

  Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu alebo na karte Vlastné si namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo zmena efektu bunky v tabuľke

Poznámka: Efekty Tieň alebo Odraz je možné použiť len na celú tabuľku a nie na jednotlivé bunky v tabuľke.

 1. Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete použiť efekt v niektorých bunkách tabuľky, vyberte bunky tabuľky, ku ktorým chcete pridať efekt.

  • Ak chcete použiť efekt pre všetky bunky tabuľky, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku tabuľky a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vybrať tabuľku.

 2. V časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na položku Efekty.

  Karta Návrh časti Nástroje tabuliek

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť okraj, umiestnite kurzor na položku Skosenie bunky a vyberte požadované skosenie.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo zmena efektu tabuľky

 1. Kliknite na tabuľku, ku ktorej chcete pridať efekt.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na položku Efekty a vyberte jednu z nasledovných možností:

  Karta Návrh časti Nástroje tabuliek

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť tieň, umiestnite kurzor na položku Tieň a vyberte požadovaný tieň.

   Tieň prispôsobíte kliknutím na položku Možnosti tieňovania a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť odraz, umiestnite kurzor na položku Odraz a vyberte požadovaný variant.

Na začiatok stránky

Odstránenie výplne z tabuľky alebo z bunky v tabuľke

 1. Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Tabuľku vyberte kliknutím pravým tlačidlom myši na bunku tabuľky a následným kliknutím v kontextovej ponuke na položku Vybrať tabuľku.

  • Ak chcete vybrať časť tabuľky, vyberte len tie bunky, z ktorých chcete odstrániť výplň.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na položku Podfarbenie a vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Farbu výplne, obrázok alebo textúru odstránite kliknutím na položku Bez výplne.

  • Prechod výplne odstránite umiestnením kurzora na položku Prechod a následným kliknutím na položku Bez prechodu.

  • Ak chcete odstrániť výplň pozadia tabuľky, umiestnite kurzor na položku Pozadie tabuľky a potom kliknite na položku Bez výplne.

Na začiatok stránky

Odstránenie efektu z tabuľky alebo z bunky v tabuľke

 1. Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Tabuľku vyberte kliknutím pravým tlačidlom myši na bunku tabuľky a následným kliknutím v kontextovej ponuke na položku Vybrať tabuľku.

  • Ak chcete vybrať časť tabuľky, vyberte len tie bunky, z ktorých chcete odstrániť výplň.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na položku Efekty a vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete odstrániť okraj z bunky v tabuľke alebo z tabuľky, umiestnite kurzor na položku Skosenie bunky a kliknite na položku Bez skosenia.

  • Ak chcete odstrániť z tabuľky tieň, umiestnite kurzor na položku Tieň a potom kliknite na položku Bez tieňa.

  • Ak chcete odstrániť z tabuľky odraz, umiestnite kurzor na položku Odraz a potom kliknite na položku Bez odrazu.

   Poznámka: Ak ste pridali viacero jednotlivých efektov, všetky efekty odstránite zopakovaním vyššie uvedeného kroku 2.

Tip: Ak chcete zmeniť zobrazenie textu v bunkách tabuľky alebo v celej tabuľke, vyberte požadované možnosti v časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Štýly WordArt alebo na karte Domov v skupine Písmo.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×