Zmena webových služieb použitých v šablóne formulára hlavné pripojenie údajov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Obsah tohto článku

Prehľad

Skôr než začnete

Zmena pripojenia údajov

Zmena pripojenia údajov odoslania

Prehľad

Pri prvom návrhu šablóny formulára so hlavné pripojenie údajov webovej služby, pravdepodobne používate testovacom prostredí miesto, kde je bol vyvinutý webovej služby. Keď je pripravená na použitie webovej služby, budete musieť zmeniť hlavné pripojenie údajov v šablóne formulára z testovacieho prostredia na umiestnenie funkčnej webovej služby.

Keď zmeníte webovú službu v hlavnom pripojení údajov, program Microsoft Office InfoPath vytvorí hlavný zdroj údajov s poľami a skupinami, ktoré zodpovedajú schéma XML v novej webovej služby. Ak schémy v staré aj nové webové služby sú rovnaké, program InfoPath automaticky spája existujúce ovládacie prvky v šablóne formulára na polia v novom zdroji údajov. Ak polia a skupiny v novom zdroji údajov, ktoré sa nezhodujú, poľami a skupinami v starom zdroji údajov, program InfoPath odstráni väzbu zdroja údajov z ovládacích prvkov. Ak program InfoPath odstráni väzbu z ovládacích prvkov, musíte odstrániť ovládacie prvky zo šablóny formulára, alebo ich previazať na iné polia v novom zdroji údajov.

V závislosti od návrhu šablóny formulára môže mať hlavné pripojenie údajov pripojenie údajov dotazu a pripojenia údajov odoslania. Ak hlavné pripojenie údajov obsahuje pripojenie údajov dotazu a pripojenia údajov odoslania a webovej služby zmenilo umiestnení, musíte zmeniť obe pripojenia.

Poznámka: Prepojenia na informácie o zmene vedľajších pripojení údajov na iné zdroje externých údajov v časti Pozrite tiež.

Keď zmeníte hlavné pripojenie údajov, je potrebné publikovať a testovať šablónu formulára, uistite sa, že pripojenie údajov webovej služby funguje podľa očakávania, keď používatelia vyplnia formuláre založené na danej šablóne formulára. Otestovať môžete aj funkčnosť existujúcich formulárov, ktoré sú založené na danej šablóne formulára. Po dokončení testovania, môžete umožniť používateľom začať vyplňovať formuláre založené na tejto šablóne formulára. Prepojenia na ďalšie informácie o publikovaní šablóny formulára v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Skôr než začnete

Skôr než zmeníte hlavné pripojenie údajov, potrebujete od správcu webovej služby nasledujúce informácie:

 • Umiestnenie novej webovej služby.

 • Potvrdenie novej webovej služby dokumentu alebo doslovný štýl kódovania. Program InfoPath dokáže prijať iba dokument/doslovný štýl webové služby.

 • Názvy operácií vo webovej služby, ktoré budete používať.

 • Overenie, či schémy v staré aj nové webové služby sú rovnaké.

Na začiatok stránky

Zmena pripojenia údajov

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Konvertovať hlavný zdroj údajov.

 2. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku vytvoriť nové pripojenie, kliknite na položku prijať údaje a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 3. V časti Vyberte typ pripojenia údajov, ktorý chcete použiť pre šablónu formulára, kliknite na položku Webová služba a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte umiestnenie webovej služby a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Poznámka: Ak chcete vyhľadať webovej služby pomocou servera univerzálny popis zisťovanie a Integration (UDDI), kliknite na položku Vyhľadávanie UDDI, zadajte URL adresu, ktorú chcete vyhľadať, určiť, či chcete vyhľadávať podľa poskytovateľa alebo služby, ktoré sú UDDI servera k dispozícii, zadajte hľadané kľúčové slovo a potom kliknite na položku vyhľadávanie. Webové služby, ktoré spĺňajú hľadané kľúčové slovo sa zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania. Vyberte webovej služby, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. V zozname Vyberte operáciu kliknite na operáciu webovej služby, ktorá vráti údaje do formulára a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 6. Ak sa Sprievodca pripojením údajov vyskytne neznámy prvok v schéme webovej služby, na ďalšiu stranu sprievodcu sa môže zobraziť výzva na zadanie vzorových hodnôt pre každý parameter na stanovenie polí alebo skupín, ktoré chcete pridať do hlavného zdroja údajov.

  Postup

  1. Vyberte parameter v tabuľke parametre, a potom kliknite na položku Nastaviť vzorovú hodnotu.

  2. V dialógovom okne vzorky hodnota zadajte hodnotu používateľov môžu použiť pre toto pole, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Opakujte tieto kroky pre každý parameter v tabuľke parametre, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Technické podrobnosti

  Keď konfigurujete pripojenie údajov webovej služby v Sprievodcovi pripojením údajov, program Microsoft Office InfoPath pripojí k webovej službe a žiada súbor služieb popis jazyk WSDL (Web). Súbor WSDL obsahuje schému, používané v webovej služby. Webová služba odpovedá na požiadavku odoslaním tohto súboru do programu InfoPath. Program InfoPath používa tieto informácie v tomto súbore pridať príslušné polia a skupiny do vedľajšieho zdroja údajov v šablóne formulára. Ak program InfoPath nájde neznámy typ prvku v súbore WSDL, program InfoPath vzorových údajov sa používa na určenie definície neznámeho typu prvku a potom pridá príslušné polia a skupiny do vedľajšieho zdroja údajov.

 7. Ak webová služba akceptuje informácie o zmenách, na ďalšiu stranu sprievodcu zobrazí výzva, či chcete zahrnúť informácie o zmenách do údajov dotazu. Vo väčšine prípadov, nechajte začiarknuté políčko zahrnúť zmenu údajov pri odosielaní údajov a potom kliknite na tlačidlo ďalej. Ak nechcete zahrnúť informácie o zmenách, zrušte začiarknutie políčka zahrnúť zmenu údajov pri odosielaní údajov, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Technické podrobnosti

  Táto stránka v Sprievodcovi sa zobrazí iba v prípade, že súbor Web Services Description Language (WSDL) pre webové služby označuje, že webová služba vráti objekt Microsoft ADO.NET DataSet.

 8. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov pripojenia údajov a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 9. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

 10. Publikovanie šablóny formulára, v ponuke súbor kliknite na tlačidlo Publikovať.

 11. Testovanie šablóny formulára dôkladne otvorením formulár, ktorý je založený na šablóne formulára a jeho vypĺňanie. Overte, či formulár funguje správne.

Na začiatok stránky

Zmena pripojenia údajov odoslania

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V zozname pripojenia údajov pre šablónu formulára kliknite na položku pripojenia údajov odoslania v hlavnom pripojení údajov, a potom kliknite na položku Upraviť.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov zadajte umiestnenie novej webovej služby, kde používatelia odosielať formuláre, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Poznámka: Ak chcete vyhľadať webovej služby pomocou servera univerzálny popis zisťovanie a Integration (UDDI), kliknite na položku Vyhľadávanie UDDI, zadajte URL adresu, ktorú chcete vyhľadať, určiť, či chcete vyhľadávať podľa poskytovateľa alebo služby, ktoré sú UDDI servera k dispozícii, zadajte hľadané kľúčové slovo a potom kliknite na položku vyhľadávanie. Webové služby, ktoré spĺňajú hľadané kľúčové slovo sa zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania. Vyberte webovej služby, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Na nasledujúcej strane sprievodcu v zozname Vyberte operáciu kliknite na operáciu webovej služby, ktorá prevezme odosielané údaje a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na ďalšej stránke sprievodcu vyberte údaje vo formulári na odoslanie pre každý parameter vo webovej službe, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Odoslanie údajov v poli alebo skupine

  1. V zozname parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na pole alebo skupinu.

  3. Kliknite na položku Upraviť Tlačidlo Zdroj údajov .

  4. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole alebo skupinu, ktorých údaje chcete odoslať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  5. V poli zahrnúť kliknite na položku Text a podradené prvky iba odošlete iba údaje v tomto poli a podradené prvky poľa alebo skupiny, alebo kliknite na položku Podstrom XML vrátane vybraného prvku odošlete názov poľa, údaje v poli a podradené prvky vybratej skupiny alebo poľa.

  Odoslať všetky údaje vo formulári

  1. V zozname parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na položku celý formulár (dokument XML vrátane pokyny na spracovanie).

  Odoslanie údajov vo forme reťazca

  1. V zozname parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na položku celý formulár (dokument XML vrátane pokyny na spracovanie).

  3. Začiarknite políčko Odoslať údaje ako reťazec.

   Poznámka: Zvyčajne vyberiete toto začiarkavacie políčko Odoslať digitálne podpísané údaje. Vo väčšine prípadov, zrušte začiarknutie tohto políčka.

  Technické podrobnosti o objektoch ADO.NET množiny údajov

  Ak webová služba vyžaduje objekt ADO.NET množinu údajov, pri konfigurácii tohto pripojenia údajov vyberte uzol množiny údajov. Ak používate iný typ uzla pre pripojenie údajov webovej služby, ktorá si vyžaduje množinu údajov technológie ADO.NET, akcia odoslania zlyhá.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov pripojenia údajov odoslania a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×