Zmena vzhľadu tabuľky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete použiť alebo zmeniť štýl, orámovanie alebo farbu tabuľky v prezentácii. Môžete napríklad použitie alebo vymazanie štýlu tabuľky (alebo rýchleho priradenia štýlov), Vygumovať riadkov z bunky, riadka alebo stĺpca, zmeniť orámovanie tabuľky alebo zmena farby pozadia tabuľky.

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Štýl tabuľky (alebo rýchly štýl) je kombináciou rôznych možností formátovania vrátane kombinácií farieb odvodených od farby motívu prezentácie. Na každú pridanú tabuľku sa automaticky použije štýl tabuľky.

 1. Vyberte tabuľku, ktorú chcete použiť nový alebo odlišný štýl.

 2. Vyberte Nástroje tabuliek / Design kartu na páse s nástrojmi a potom vyberte požadovaný štýl tabuľky. Ak chcete zobraziť ďalšie štýly tabuliek, kliknite na položku Ďalšie šípku rozbaľovacieho zoznamu Tlačidlo Ďalšie na pravej strane galérie Štýly tabuliek.

  zobrazuje štýly tabuliek v PowerPointe

  Poznámka: Ak chcete zmeniť vzhľad textu v tabuľke, prejdite na domov >písma, alebo kliknite na položku Tabuľka a potom vyberte Nástroje tabuliek / Design a vyberte možnosť z Netfirms.

Na začiatok stránky

Ak chcete odstrániť štýl tabuľky, vyberte Nástroje tabuliek / Design kartu na páse s nástrojmi. Potom vyberte Ďalšie šípku rozbaľovacieho zoznamu Tlačidlo Ďalšie na pravej strane galérie Štýly tabuliek, a vyberte položku Vymazať tabuľku v dolnej.

 1. Vyberte Nástroje tabuliek / Design kartu na páse s nástrojmi. V skupine Kresliť orámovanie kliknite na položku guma.

  Ukazovateľ sa zmení na gumu Guma používaná pri kreslení tabuliek .

 2. Kliknite na čiaru, ktorú chcete vymazať a odstráňte ju. Keď ste hotoví, kliknite na položku mimo tabuľky.

Na začiatok stránky

 1. Vyberte bunky tabuľky, ktoré chcete orámovať (alebo Zmena orámovania).

 2. Vyberte Nástroje tabuliek / Design kartu na páse s nástrojmi. V skupine Kresliť orámovanie vyberte jednu z týchto krokov:

  • Použite Farby pera, ak chcete zmeniť farbu orámovania.

   Ak chcete ďalšie možnosti farieb, kliknite na položku Ďalšie farby orámovania a potom kliknite na farbu, ktorá sa má na karte Štandardná alebo namiešajte vlastnú farbu na karte Vlastná vlastné farby a farby na karte Štandardná nie sú aktualizované, ak ste neskôr zmeniť dokument motív.

  • Pomocou Hrúbka pera môžete zmeniť hrúbku orámovania.

  • Ak chcete zmeniť štýl čiary orámovania, použite Štýl pera.

 3. Ak chcete v tabuľke použiť farbu, hrúbku alebo štýl čiary vybraté v druhom kroku, vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak je ukazovateľ zobrazený ako ceruzka Ceruzka na kreslenie tabuliek , kliknite na položku Orámovanie, ktoré chcete zmeniť.

Prejdite na položky Nástroje tabuliek >návrh > štýly tabuliek > orámovanie a potom kliknite na možnosť orámovanie, ktoré chcete zmeniť.

Tip: Ak chcete odstrániť orámovanie medzi bunkami v tabuľke môžete použiť guma. V časti návrh > Nástroje tabuliek kliknite v skupine Kresliť orámovanie kliknite na položku guma, alebo stlačte a podržte tlačidlo Shift, keď je ukazovateľ ceruzka Ceruzka na kreslenie tabuliek a potom kliknite na orámovanie, ktoré chcete odstrániť.

Na začiatok stránky

Farbu pozadia je môžete pridať alebo zmeniť pre celú tabuľku. Farba pozadia sa zobrazí pod farbou výplne použitou v bunkách tabuľky.

 1. Kliknite na bunku v tabuľke.

 2. Prejdite na položky Nástroje tabuliek > návrhv skupine Štýly tabuliek kliknite na šípku vedľa položky podfarbenie a potom ukážte na položku Pozadie tabuľky.

 3. Kliknite na požadovanú farbu, alebo nevyberte žiadnu farbu kliknutím na položku Bez výplne.

  Ak chcete použiť farbu, ktorá sa nenachádza v zozname Farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

Na začiatok stránky

Môžete použiť alebo zmeniť štýl, orámovanie alebo farbu tabuľky v prezentácii. Môžete napríklad použitie alebo vymazanie štýlu tabuľky (alebo rýchleho priradenia štýlov), Vygumovať riadkov z bunky, riadka alebo stĺpca, zmeniť orámovanie tabuľky alebo zmena farby pozadia tabuľky.

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Štýl tabuľky (alebo rýchly štýl) je kombináciou rôznych možností formátovania, vrátane kombinácií farieb odvodených od farby motívu prezentácie. Každá tabuľka, ktorú pridáte, obsahuje automaticky použitý štýl tabuľky. Miniatúry štýlov tabuliek sa zobrazujú v galérii Rýchle štýly v skupine Štýly tabuliek. Ak umiestnite ukazovateľ myši nad miniatúru rýchleho priradenia štýlov, zobrazí sa ukážka vzhľadu tabuľky s daným rýchlym priradením štýlu.

Miniatúry so štýlmi tabuliek
Miniatúry štýly tabuľky
 1. Kliknite na tabuľku, pre ktorú chcete použiť nový alebo odlišný štýl.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na požadovaný štýl tabuľky. Ak chcete zobraziť ďalšie štýly tabuliek, kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Tlačidlo Ďalšie .

  Ak umiestnite ukazovateľ myši nad miniatúru rýchleho priradenia štýlov, zobrazí sa ukážka vzhľadu tabuľky s daným rýchlym priradením štýlu.

  Poznámky: 

  • Text v tabuľkách sa nezobrazuje na karte Prehľad (na table úplne vľavo v okne programu v normálnom zobrazení). Iba zástupné objekty textu v texte sa zobrazia na karte Prehľad.

  • Na zmenu vzhľadu textu v bunkách tabuľky alebo v celej tabuľke vyberte možnosti na karte Domov v skupine Písmo, alebo možnosti v časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Štýly WordArt.

Na začiatok stránky

 • Ak chcete odstrániť štýl tabuľky, v časti Nástroje tabuliek kliknite na karte návrh v skupine Štýly tabuliek, kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Tlačidlo Ďalšie a potom kliknite na položku Vymazať tabuľku.

 1. V časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Kresliť orámovanie kliknite na položku Guma, alebo podržte stlačený kláves SHIFT, keď je nástroj na kreslenie tvarov aktívny.

  Ukazovateľ sa zmení na gumu Guma používaná pri kreslení tabuliek .

 2. Kliknite na riadok, ktorý chcete vymazať.

 3. Po ukončení vymazávania riadkov kliknite mimo tabuľky.

Na začiatok stránky

 1. Vyberte bunky tabuľky, ktoré chcete orámovať alebo ktorým chcete orámovanie zmeniť.

 2. V časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Kresliť orámovanie vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete zmeniť farbu orámovania, kliknite na šípku vedľa položky Farba pera a potom kliknite na požadovanú farbu.

   Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby orámovania a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastné namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Hrúbku orámovania zmeníte kliknutím na šípku vedľa položky Hrúbka pera a následným kliknutím na požadovanú hrúbku.

  • Ak chcete zmeniť štýl čiary orámovania, kliknite na šípku vedľa položky Štýl pera a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

 3. Ak chcete v tabuľke použiť farbu, hrúbku alebo štýl čiary vybraté v druhom kroku, vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak je ukazovateľ zobrazený ako ceruzka Ceruzka na kreslenie tabuliek , kliknite na položku Orámovanie, ktoré chcete zmeniť.

  • V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na položku orámovanie a potom kliknite na možnosť orámovanie, ktoré chcete zmeniť.

Tip: Ak chcete odstrániť orámovanie medzi bunkami v tabuľke môžete použiť guma. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte návrh v skupine Kresliť orámovanie kliknite na položku guma, alebo podržte stlačený kláves SHIFT, keď je ukazovateľ ceruzka Ceruzka na kreslenie tabuliek a potom kliknite na položku Orámovanie, ktoré chcete odstrániť.

Na začiatok stránky

Môžete pridať alebo zmeniť farbu pozadia pre celú tabuľku. Farba pozadia sa zobrazí pod ľubovoľnú farbu výplne, ktorá sa použije na bunky tabuľky.

 1. Kliknite na bunku v tabuľke.

 2. V časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na šípku vedľa položky Podfarbenie a umiestnite kurzor na položku Pozadie tabuľky.

 3. Kliknite na požadovanú farbu, alebo nevyberte žiadnu farbu kliknutím na položku Bez výplne.

  Ak chcete použiť farbu, ktorá sa nenachádza v zozname Farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

Na začiatok stránky

Môžete použiť alebo zmeniť štýl, orámovanie alebo farbu tabuľky v prezentácii. Môžete napríklad použitie alebo vymazanie štýlu tabuľky (alebo rýchleho priradenia štýlov), Vygumovať riadkov z bunky, riadka alebo stĺpca, zmeniť orámovanie tabuľky alebo zmena farby pozadia tabuľky.

Informácie o distribúcii údajov v bunkách tabuľky vrátane vo Visiu a Zlúčenie buniek, pozrite si tému Pridať alebo odstrániť riadky tabuľky, stĺpce alebo bunky.

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Štýl tabuľky (alebo rýchly štýl) je kombináciou rôznych možností formátovania, vrátane kombinácií farieb odvodených od farby motívu prezentácie. Každá tabuľka, ktorú pridáte, obsahuje automaticky použitý štýl tabuľky. Miniatúry štýlov tabuliek sa zobrazujú v galérii Rýchle štýly v skupine Štýly tabuliek. Ak umiestnite ukazovateľ myši nad miniatúru rýchleho priradenia štýlov, zobrazí sa ukážka vzhľadu tabuľky s daným rýchlym priradením štýlu.

 1. Kliknite na tabuľku, ktorú chcete použiť štýl inej tabuľky.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na požadovaný štýl tabuľky. Ak chcete zobraziť ďalšie štýly tabuliek, kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Tlačidlo Ďalšie .

  Zrušte začiarknutie políčka predvolené alebo iného štýlu tabuľky, kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Tlačidlo Ďalšie a potom kliknite na položku Vymazať tabuľku.

  Tip: Ak chcete štýl tabuľky predvoleného štýlu tabuľky pre všetky nové tabuľky, ktoré ste vytvorili, kliknite pravým tlačidlom myši na štýl tabuľky a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku nastaviť ako predvolené.

  Poznámky: 

Na začiatok stránky

Výberom možností v skupine Možnosti štýlu tabuľky môžete použiť štýl tabuľky na určité časti tabuľky.

 1. Kliknite na tabuľku, ktorú chcete zmeniť možnosti štýlu tabuľky.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte návrh kliknite v skupine Možností rôznych štýlov tabuliek vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Karta Návrh časti Nástroje tabuliek

  • Ak chcete zdôrazniť prvého riadka tabuľky, začiarknite políčko Riadok hlavičky.

  • Ak chcete zdôrazniť posledný riadok tabuľky, začiarknite políčko Riadok súčtu.

  • Ak chcete so striedavým pruhované riadky, začiarknite políčko Dimenzie.

  • Ak chcete zdôrazniť prvý stĺpec tabuľky, začiarknite políčko Prvý stĺpec.

  • Ak chcete zdôrazniť posledný stĺpec tabuľky, začiarknite políčko Posledný stĺpec.

  • Ak chcete so striedavým pruhované stĺpce, začiarknite políčko Pruhované stĺpce.

Na začiatok stránky

 1. Vyberte bunky tabuľky, ktoré chcete orámovať alebo ktorým chcete orámovanie zmeniť.

 2. V časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Kresliť orámovanie vyberte niektorú z nasledovných možností:

  Karta Návrh časti Nástroje tabuliek

  • Ak chcete zmeniť farbu orámovania, kliknite na šípku vedľa položky Farba pera a potom kliknite na požadovanú farbu.

   Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby orámovania a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastné namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Hrúbku orámovania zmeníte kliknutím na šípku vedľa položky Hrúbka pera a následným kliknutím na požadovanú hrúbku.

  • Ak chcete zmeniť štýl čiary orámovania, kliknite na šípku vedľa položky Štýl pera a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

 3. Ak chcete v tabuľke použiť farbu, hrúbku alebo štýl čiary vybraté v druhom kroku, vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak je ukazovateľ zobrazený ako ceruzka Ceruzka na kreslenie tabuliek , kliknite na položku Orámovanie, ktoré chcete zmeniť.

  • V časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na položku Orámovania a potom kliknite na požadovanú možnosť orámovania.

Tip: Ak chcete odstrániť orámovanie medzi bunkami v tabuľke môžete použiť guma. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte návrh v skupine Kresliť orámovanie kliknite na položku guma, alebo podržte stlačený kláves SHIFT, keď je ukazovateľ ceruzka Ceruzka na kreslenie tabuliek a potom kliknite na položku Orámovanie, ktoré chcete odstrániť.

Na začiatok stránky

Výplň predstavuje hodnotu vnútornej časti bunky. Pri pridávaní alebo zmeniť farbu výplne bunky tabuľky, môžete tiež pridať textúru, obrázok alebo prechod na výplne. Prechod je postup farieb alebo odtieňov, zvyčajne z jednej farby do druhej alebo jeden odtieň do iného tieňa rovnakú farbu.

 1. Vyberte bunky tabuľky, ktoré chcete pridať výplň.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na šípku vedľa položky podfarbenie a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Karta Návrh časti Nástroje tabuliek

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu výplne, kliknite na požadovanú farbu, alebo ak nechcete žiadnu farbu, kliknite na položku Bez výplne.

   V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby a potom kliknite na požadovanú miniatúru.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť prechod výplne, ukážte na položku Prechod a kliknite na požadovaný variant prechodu. Prechod môžete prispôsobiť kliknutím na položku Ďalšie prechody a následným výberom požadovaných možností.

   Pri pridávaní obrázka ako efekt výplne, sa zmení veľkosť, aby sa zmestili na bunku a môže byť narušená. Zabránite tomu môžete zmeniť veľkosť buniek alebo tabuľky.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť prechod výplne, ukážte na prechodu a potom kliknite na požadovaný variant.

   Ak chcete prispôsobiť prechodu, kliknite na položku Ďalšie prechody a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť textúru výplne, kurzor na položku textúra a potom kliknite na požadovanú textúru.

   Ak chcete prispôsobiť textúru, kliknite na položku Ďalšie textúry a potom vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Môžete pridať alebo zmeniť farbu pozadia pre celú tabuľku. Farba pozadia sa zobrazí pod ľubovoľnú farbu výplne, ktorá sa použije na bunky tabuľky.

 1. Kliknite na bunku v tabuľke.

 2. V časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na šípku vedľa položky Podfarbenie a umiestnite kurzor na položku Pozadie tabuľky.

  Karta Návrh časti Nástroje tabuliek

 3. Kliknite na požadovanú farbu, alebo nevyberte žiadnu farbu kliknutím na položku Bez výplne.

  V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby a potom kliknite na požadovanú miniatúru.

Na začiatok stránky

Poznámka: Tieň a odraz efekty môžete použiť len na celú tabuľku, nie do jednotlivých buniek tabuľky.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete použiť efekt na niektoré z buniek tabuľky, vyberte bunky tabuľky, ktoré chcete pridať efekt.

  • Ak chcete použiť efekt na všetky bunky tabuľky, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku tabuľky a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vybrať tabuľku.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na položku efekty.

  Karta Návrh časti Nástroje tabuliek

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť okraj, ukážte na Skosenie bunky a potom vyberte položku skosenie.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na tabuľku, ktorú chcete pridať efekt.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na položku efekty a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Karta Návrh časti Nástroje tabuliek

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť tieň, ukážte na položku tieň a potom vyberte požadovaný tieň.

   Ak chcete prispôsobiť tieň, kliknite na položku Možnosti tieňovania a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť odraz, priestorové a potom vyberte požadovaný variant.

Na začiatok stránky

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Vyberte tabuľku, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku tabuľky a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vybrať tabuľku.

  • Ak chcete vybrať časti tabuľky, vyberte bunky, ktoré chcete odstrániť výplň z.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na položky podfarbenie a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete odstrániť farbu výplne, obrázka alebo textúry, kliknite na položku Bez výplne.

  • Ak chcete odstrániť prechod výplne, ukážte na prechodu a potom kliknite na položku Bez prechodu.

  • Ak chcete odstrániť výplň pozadia tabuľky, ukážte na položku Pozadie tabuľky a potom kliknite na položku Bez výplne.

Na začiatok stránky

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Vyberte tabuľku, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku tabuľky a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vybrať tabuľku.

  • Ak chcete vybrať časti tabuľky, vyberte bunky, ktoré chcete odstrániť výplň z.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na položku efekty a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete odstrániť okraj z tabuľky alebo bunky v tabuľke, ukážte na Skosenie bunky a potom kliknite na položku Bez skosenia.

  • Ak chcete odstrániť tieň z tabuľky, ukážte na položku tieň a potom kliknite na položku Bez tieňa.

  • Ak chcete odstrániť odraz z tabuľky, priestorové a potom kliknite na položku Bez odraz.

   Poznámka: Ak ste pridali viacero jednotlivých efektov, zopakujte krok 2, ak chcete odstrániť všetky efekty.

Tip: Ak chcete zmeniť vzhľad textu v bunkách tabuľky alebo celú tabuľku, vyberte možnosti, ktoré chcete v časti Nástroje tabuliek kliknite v skupine návrh v skupine Štýly WordArt alebo na karte domov v skupine písmo.

Na začiatok stránky

Môžete použiť alebo zmeniť štýl alebo farbu tabuľky v prezentácii.

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Štýl tabuľky (alebo rýchly štýl) je kombináciou rôznych možností formátovania vrátane kombinácií farieb odvodených od farby motívu prezentácie. Na každú pridanú tabuľku sa automaticky použije štýl tabuľky.

 1. Vyberte tabuľku, ktorú chcete použiť štýl.

 2. Vyberte Nástroje tabuliek / Design kartu na páse s nástrojmi a potom vyberte požadovaný štýl tabuľky. Ak chcete zobraziť ďalšie štýly tabuliek, kliknite na položku Ďalšie šípku rozbaľovacieho zoznamu . na pravej strane galérie Štýly tabuliek.

  Kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu otvorte celú galériu štýlov tabuliek.

Tip: Ak chcete zmeniť vzhľad textu v tabuľke, prejdite na kartu domov na paneli s nástrojmi a použite možnosti v skupine písmo.

Na začiatok stránky

 1. Vyberte časť tabuľky.

 2. Vyberte Nástroje tabuliek / Design kartu na páse s nástrojmi.

 3. Vyberte Ďalšie rozbaľovaciu šípku v pravom rohu galérie Štýly tabuliek:

  Kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu otvorte celú galériu štýlov tabuliek.
 4. V dolnej časti galérie, ktoré sa otvorí, vyberte položku Vymazať tabuľku:

  Odstrániť štýl tabuľky pomocou príkazu vymazať tabuľku.

Podfarbenie štýlov môžete pridať pomocou Základný ovládací prvok na Nástroje tabuliek / Design na páse s nástrojmi.

Môžete pridať podfarbenie štýly určitých riadkov alebo stĺpcov v tabuľke.

Možnosť

Popis

Riadok hlavičky

Stmavte tieňovanie horný riadok, kde sú záhlavia stĺpcov, ako sa vykonáva v tejto tabuľke

Riadok súčtu

Stmavte tieňovanie v dolnom riadku, kde sa zobrazujú súčtov stĺpcov

Pruhované riadky

Použiť striedavé ľahšie a tmavšie podfarbenie riadkov tabuľky, ako sa používa v tejto tabuľke

Prvý stĺpec

Stmavte tieňovanie prvý stĺpec tabuľky

Posledný stĺpec

Stmavte tieňovanie posledný stĺpec tabuľky

Pruhované stĺpce

Použiť striedavé ľahšie a tmavšie podfarbenie stĺpcov tabuľky

Môžete pridať alebo zmeniť podfarbenie jednotlivých buniek alebo vybratých buniek.

 1. Vyberte bunku alebo bunky v tabuľke.

 2. Prejdite na položky Nástroje tabuliek > návrh na paneli s nástrojmi a otvoriť ponuku Podfarbenie buniek farieb.

 3. Vyberte požadovanú farbu, alebo ak nechcete žiadnu farbu, vyberte možnosť Bez výplne.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×