Zmena vzhľadu tabuľky

Môžete použiť alebo zmeniť štýl, orámovanie alebo farbu tabuľky v prezentácii. Môžete napríklad použiť alebo Vymazať štýl tabuľky (alebo rýchly štýl), vymazať riadky z bunky, riadka alebo stĺpca, zmeniť orámovanie tabuľky alebo zmeniť farbu pozadia tabuľky.

Výberom nižšie uvedenej hlavičky ju otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Štýl tabuľky (alebo rýchly štýl) je kombináciou rôznych možností formátovania, vrátane kombinácií farieb odvodených od farby motívu prezentácie. Každá tabuľka, ktorú pridáte, obsahuje automaticky použitý štýl tabuľky.

 1. Vyberte tabuľku, na ktorú chcete použiť nový alebo iný štýl tabuľky.

 2. Na páse s nástrojmi vyberte kartu Nástroje tabuliek alebo návrh a potom vyberte požadovaný štýl tabuľky. Ak chcete zobraziť ďalšie štýly tabuľky, kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu ďalšie Tlačidlo Viac napravo od galérie štýlov tabuliek .

  zobrazuje štýly tabuliek v PowerPointe

  Poznámka: Ak chcete zmeniť vzhľad textu v tabuľke, prejdite na položku domov >písmoalebo kliknite na tabuľku a potom vyberte kartu Nástroje tabuliek a návrh a vyberte položku z štýlov WordArt.

Na začiatok stránky

Ak chcete odstrániť štýl tabuľky, vyberte na páse s nástrojmi kartu Nástroje tabuliek alebo návrh . Potom vyberte šípku rozbaľovacieho zoznamu ďalšie Tlačidlo Viac napravo od galérie štýly tabuliek a v dolnej časti vyberte položku Vymazať tabuľku .

 1. Na páse s nástrojmi vyberte kartu Nástroje tabuliek alebo návrh . V skupine Kresliť orámovanie kliknite na položku guma.

  Ukazovateľ sa zmení na gumu Guma používaná pri kreslení tabuliek .

 2. Kliknite na položku, ktorú chcete vymazať, a odstráňte ju. Po dokončení kliknite mimo tabuľky.

Na začiatok stránky

 1. Vyberte bunky tabuľky, ku ktorým chcete pridať orámovanie (alebo zmeňte orámovanie).

 2. Na páse s nástrojmi vyberte kartu Nástroje tabuliek alebo návrh . Vyberte jednu z nasledujúcich možností v skupine Kresliť orámovanie :

  • Ak chcete zmeniť farbu orámovania, použite farbu pera .

   Ak chcete ďalšie možnosti farieb, kliknite na položku Ďalšie farby orámovaniaa potom na karte štandardné kliknite na požadovanú farbu alebo na karte vlastné zmiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete zmeniť hrúbku orámovania, použite hrúbku pera .

  • Ak chcete zmeniť štýl čiary orámovania, použite štýl pera .

 3. Ak chcete použiť farbu, hrúbku alebo štýl čiary, ktorý ste vybrali v kroku 2 tabuľky, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Keď ukazovateľ stále vyzerá ako Ceruzka na kreslenie tabuliek ceruzky, kliknite na orámovanie, ktoré chcete zmeniť.

Prejdite na položky Nástroje tabuliek >návrh > štýly tabuľky > orámovaniaa potom kliknite na možnosť orámovania, ktorú chcete zmeniť.

Tip: Na odstránenie orámovania medzi bunkami tabuľky môžete použiť gumu . V časti Nástrojenávrhu Ceruzka na kreslenie tabuliek tabuľky v skupine Kresliť orámovanie kliknite na položku gumaalebo stlačte a podržte stlačený kláves SHIFT, kým ukazovateľ je Ceruzka na kreslenie tabuliek ceruzky, a potom kliknite na orámovanie, ktoré chcete odstrániť.

Na začiatok stránky

Môžete pridať alebo zmeniť farbu pozadia pre celú tabuľku. Farba pozadia sa zobrazí pod ľubovoľnou farbou výplne, ktorá sa použije v bunkách tabuľky.

 1. Kliknite na bunku v tabuľke.

 2. Prejdite na kartu Nástroje tabuliek> návrha potom v skupine štýly tabuliek kliknite na šípku vedľa položky podfarbenie a potom ukážte na položku Pozadie tabuľky.

 3. Kliknite na požadovanú farbu alebo na možnosť bez farieb kliknite na položku bez výplne.

  Ak chcete zmeniť farbu, ktorá sa nezobrazuje v zozname farby motívu , kliknite na položku Ďalšie farby výplnea potom kliknite na požadovanú farbu na karte štandardné alebo na karte vlastné zmiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

Na začiatok stránky

Môžete použiť alebo zmeniť štýl, orámovanie alebo farbu tabuľky v prezentácii. Môžete napríklad použiť alebo Vymazať štýl tabuľky (alebo rýchly štýl), vymazať riadky z bunky, riadka alebo stĺpca, zmeniť orámovanie tabuľky alebo zmeniť farbu pozadia tabuľky.

Výberom nižšie uvedenej hlavičky ju otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Štýl tabuľky (alebo rýchly štýl) je kombináciou rôznych možností formátovania, vrátane kombinácií farieb odvodených od farby motívu prezentácie. Každá tabuľka, ktorú pridáte, obsahuje automaticky použitý štýl tabuľky. Miniatúry štýlov tabuliek sa zobrazujú v galérii Rýchle štýly v skupine Štýly tabuliek. Ak umiestnite ukazovateľ myši nad miniatúru rýchleho priradenia štýlov, zobrazí sa ukážka vzhľadu tabuľky s daným rýchlym priradením štýlu.

Miniatúry so štýlmi tabuliek

Obrázok: miniatúry štýlov tabuľky

 1. Kliknite na tabuľku, pre ktorú chcete použiť nový alebo odlišný štýl.

 2. V časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na požadovaný štýl tabuľky. Ak chcete zobraziť ďalšie štýly tabuľky, kliknite na tlačidlo ďalšie Tlačidlo Viac .

  Ak umiestnite ukazovateľ myši nad miniatúru rýchleho priradenia štýlov, zobrazí sa ukážka vzhľadu tabuľky s daným rýchlym priradením štýlu.

  Poznámky: 

  • Text v tabuľkách sa nezobrazuje na karte Prehľad (na table úplne vľavo v okne programu v normálnom zobrazení). Iba zástupné objekty textu v texte sa zobrazia na karte Prehľad.

  • Na zmenu vzhľadu textu v bunkách tabuľky alebo v celej tabuľke vyberte možnosti na karte Domov v skupine Písmo, alebo možnosti v časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Štýly WordArt.

Na začiatok stránky

 • Ak chcete odstrániť štýl tabuľky, v časti Nástroje tabuliekkliknite na karte návrh v skupine štýly tabuliek na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac a potom kliknite na položku Vymazať tabuľku.

 1. V časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Kresliť orámovanie kliknite na položku Guma, alebo podržte stlačený kláves SHIFT, keď je nástroj na kreslenie tvarov aktívny.

  Ukazovateľ sa zmení na gumu Guma používaná pri kreslení tabuliek .

 2. Kliknite na riadok, ktorý chcete vymazať.

 3. Po dokončení vymazávania riadkov kliknite mimo tabuľky.

Na začiatok stránky

 1. Vyberte bunky tabuľky, ktoré chcete pridať alebo zmeniť orámovanie tabuľky.

 2. V časti Nástroje tabuliekna karte návrh v skupine Kresliť orámovanie vykonajte niektoré z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť farbu orámovania, kliknite na šípku vedľa položky Farba peraa potom kliknite na požadovanú farbu.

   Ak chcete zmeniť farbu, ktorá sa nenachádza v farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby orámovaniaa potom kliknite na požadovanú farbu na karte štandardné alebo si namiešajte vlastnú farbu na karte vlastné . Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete zmeniť hrúbku orámovania, kliknite na šípku vedľa položky hrúbka peraa potom kliknite na požadovanú hrúbku čiary.

  • Ak chcete zmeniť štýl čiary orámovania, kliknite na šípku vedľa položky štýl peraa potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

 3. Ak chcete použiť farbu, hrúbku alebo štýl čiary, ktorý ste vybrali v kroku 2 tabuľky, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Keď ukazovateľ stále vyzerá ako Ceruzka na kreslenie tabuliek ceruzky, kliknite na orámovanie, ktoré chcete zmeniť.

  • V časti Nástroje tabuliekna karte návrh v skupine štýly tabuliek kliknite na položku orámovanie a potom kliknite na možnosť orámovania, ktorú chcete zmeniť.

Tip: Na odstránenie orámovania medzi bunkami tabuľky môžete použiť gumu . V časti Nástroje tabuliekna karte návrh v skupine Kresliť orámovanie kliknite na položku gumaalebo stlačte a podržte stlačený kláves SHIFT, kým ukazovateľ je Ceruzka na kreslenie tabuliek ceruzky, a potom kliknite na orámovanie, ktoré chcete odstrániť.

Na začiatok stránky

Môžete pridať alebo zmeniť farbu pozadia pre celú tabuľku. Farba pozadia sa zobrazí pod ľubovoľnou farbou výplne, ktorá sa použije v bunkách tabuľky.

 1. Kliknite na bunku v tabuľke.

 2. V časti Nástroje tabuliekna karte návrh v skupine štýly tabuliek kliknite na šípku vedľa položky podfarbenie a potom ukážte na položku Pozadie tabuľky.

 3. Kliknite na požadovanú farbu alebo na možnosť bez farieb kliknite na položku bez výplne.

  Ak chcete zmeniť farbu, ktorá sa nezobrazuje v zozname farby motívu , kliknite na položku Ďalšie farby výplnea potom kliknite na požadovanú farbu na karte štandardné alebo na karte vlastné zmiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

Na začiatok stránky

Môžete použiť alebo zmeniť štýl, orámovanie alebo farbu tabuľky v prezentácii. Môžete napríklad použiť alebo Vymazať štýl tabuľky (alebo rýchly štýl), vymazať riadky z bunky, riadka alebo stĺpca, zmeniť orámovanie tabuľky alebo zmeniť farbu pozadia tabuľky.

Informácie o distribúcii údajov v bunkách tabuľky vrátane rozdelenia buniek a zlučovaní buniek nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie riadkov, stĺpcov alebo buniek tabuľky.

Výberom nižšie uvedenej hlavičky ju otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Štýl tabuľky (alebo rýchly štýl) je kombináciou rôznych možností formátovania, vrátane kombinácií farieb odvodených od farby motívu prezentácie. Každá tabuľka, ktorú pridáte, obsahuje automaticky použitý štýl tabuľky. Miniatúry štýlov tabuliek sa zobrazujú v galérii Rýchle štýly v skupine Štýly tabuliek. Ak umiestnite ukazovateľ myši nad miniatúru rýchleho priradenia štýlov, zobrazí sa ukážka vzhľadu tabuľky s daným rýchlym priradením štýlu.

 1. Kliknite na tabuľku, na ktorú chcete použiť iný štýl tabuľky.

 2. V časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na požadovaný štýl tabuľky. Ak chcete zobraziť ďalšie štýly tabuľky, kliknite na tlačidlo ďalšie Tlačidlo Viac .

  Ak chcete vymazať predvolený alebo ľubovoľný iný štýl tabuľky, kliknite na tlačidlo ďalšie Tlačidlo Viac a potom kliknite na položku Vymazať tabuľku.

  Tip: Ak chcete štýl tabuľky nastaviť ako predvolený štýl tabuľky pre všetky nové tabuľky, ktoré vytvoríte, kliknite pravým tlačidlom myši na štýl tabuľky a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku nastaviť ako predvolené .

  Poznámky: 

Na začiatok stránky

Štýl tabuľky môžete použiť na konkrétne časti tabuľky tak, že vyberiete možnosti v skupine Možnosti štýlov tabuľky .

 1. Kliknite na tabuľku, pre ktorú chcete zmeniť možnosti štýlu tabuľky.

 2. V časti Nástroje tabuliekna karte návrh v skupine Možnosti štýlov tabuľky vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Karta Návrh časti Nástroje tabuliek

  • Ak chcete zdôrazniť prvý riadok tabuľky, začiarknite políčko riadok hlavičky .

  • Ak chcete zvýrazniť posledný riadok tabuľky, začiarknite políčko riadok súčtu .

  • Ak chcete mať striedavo pruhované riadky, začiarknite políčko pruhované riadky .

  • Ak chcete zdôrazniť prvý stĺpec tabuľky, začiarknite políčko prvý stĺpec .

  • Ak chcete zvýrazniť posledný stĺpec tabuľky, začiarknite políčko posledný stĺpec .

  • Ak chcete mať striedavo pruhované stĺpce, začiarknite políčko pruhovaný stĺpec .

Na začiatok stránky

 1. Vyberte bunky tabuľky, ktoré chcete pridať alebo zmeniť orámovanie tabuľky.

 2. V časti Nástroje tabuliekna karte návrh v skupine Kresliť orámovanie vykonajte niektoré z týchto krokov:

  Karta Návrh časti Nástroje tabuliek

  • Ak chcete zmeniť farbu orámovania, kliknite na šípku vedľa položky Farba peraa potom kliknite na požadovanú farbu.

   Ak chcete zmeniť farbu, ktorá sa nenachádza v farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby orámovaniaa potom kliknite na požadovanú farbu na karte štandardné alebo si namiešajte vlastnú farbu na karte vlastné . Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete zmeniť hrúbku orámovania, kliknite na šípku vedľa položky hrúbka peraa potom kliknite na požadovanú hrúbku čiary.

  • Ak chcete zmeniť štýl čiary orámovania, kliknite na šípku vedľa položky štýl peraa potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

 3. Ak chcete použiť farbu, hrúbku alebo štýl čiary, ktorý ste vybrali v kroku 2 tabuľky, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Keď ukazovateľ stále vyzerá ako Ceruzka na kreslenie tabuliek ceruzky, kliknite na orámovanie, ktoré chcete zmeniť.

  • V časti Nástroje tabuliekna karte návrh v skupine štýly tabuliek kliknite na položku orámovanie a potom kliknite na možnosť orámovania, ktorú chcete zmeniť.

Tip: Na odstránenie orámovania medzi bunkami tabuľky môžete použiť gumu . V časti Nástroje tabuliekna karte návrh v skupine Kresliť orámovanie kliknite na položku gumaalebo stlačte a podržte stlačený kláves SHIFT, kým ukazovateľ je Ceruzka na kreslenie tabuliek ceruzky, a potom kliknite na orámovanie, ktoré chcete odstrániť.

Na začiatok stránky

Výplň je vnútro bunky. Keď pridáte alebo zmeníte farbu výplne bunky tabuľky, môžete tiež pridať textúru, obrázok alebo prechod na výplň. Prechod je postupný priebeh farieb a odtieňov, zvyčajne z jednej farby na inú farbu alebo z jedného odtieňa do iného odtieňa rovnakej farby.

 1. Vyberte bunky tabuľky, do ktorých chcete pridať výplň.

 2. V časti Nástroje tabuliekna karte návrh v skupine štýly tabuliek kliknite na šípku vedľa položky podfarbenie a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Karta Návrh časti Nástroje tabuliek

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu výplne, kliknite na požadovanú farbu alebo vyberte možnosť bez farieb, kliknite na položku bez výplne.

   Ak chcete zmeniť farbu, ktorá sa nenachádza v farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplnea potom kliknite na požadovanú farbu na karte štandardné alebo si namiešajte vlastnú farbu na karte vlastné . Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť obrázok výplne, kliknite na položku obrázok, vyhľadajte priečinok obsahujúci obrázok, ktorý chcete použiť, kliknite na súbor obrázka a potom kliknite na položku Vložiť.

   Keď pridáte obrázok ako efekt výplne, zmení sa veľkosť tak, aby sa zmestil do bunky a môže byť skreslený. Ak chcete odstrániť skreslenie, môžete zmeniť veľkosť bunky alebo tabuľky.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť prechod výplne, ukážte na položku prechoda potom kliknite na požadovanú variáciu.

   Ak chcete prispôsobiť prechod, kliknite na položku Ďalšie prechodya potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť textúru výplne, ukážte na položku textúra a potom kliknite na požadovanú textúru.

   Ak chcete prispôsobiť textúru, kliknite na položku Ďalšie textúrya potom vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Môžete pridať alebo zmeniť farbu pozadia pre celú tabuľku. Farba pozadia sa zobrazí pod ľubovoľnou farbou výplne, ktorá sa použije v bunkách tabuľky.

 1. Kliknite na bunku v tabuľke.

 2. V časti Nástroje tabuliekna karte návrh v skupine štýly tabuliek kliknite na šípku vedľa položky podfarbenie a potom ukážte na položku Pozadie tabuľky.

  Karta Návrh časti Nástroje tabuliek

 3. Kliknite na požadovanú farbu alebo na možnosť bez farieb kliknite na položku bez výplne.

  Ak chcete zmeniť farbu, ktorá sa nenachádza v farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplnea potom kliknite na požadovanú farbu na karte štandardné alebo si namiešajte vlastnú farbu na karte vlastné . Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

Na začiatok stránky

Poznámka:  Efekty tieňovania a reflexie je možné použiť len pre celú tabuľku, nie na jednotlivé bunky tabuľky.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete použiť efekt pre niektoré bunky tabuľky, vyberte bunky tabuľky, do ktorých chcete pridať efekt.

  • Ak chcete použiť efekt na všetky bunky tabuľky, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku tabuľky a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku vybrať tabuľku .

 2. V časti Nástroje tabuliekna karte návrh v skupine štýly tabuliek kliknite na položku efekty.

  Karta Návrh časti Nástroje tabuliek

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť okraj, ukážte na položku skosenie bunieka potom vyberte požadovaný skosený rám.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na tabuľku, do ktorej chcete pridať efekt.

 2. V časti Nástroje tabuliekna karte návrh v skupine štýly tabuliek kliknite na položku efektya potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Karta Návrh časti Nástroje tabuliek

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť tieň, ukážte na položku tieňa potom vyberte požadovaný tieň.

   Ak chcete prispôsobiť tieň, kliknite na položku Možnosti tieňovaniaa potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť odraz, ukážte na položku odraza potom vyberte požadovanú variáciu.

Na začiatok stránky

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vybrať tabuľku, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku tabuľky a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku vybrať tabuľku .

  • Ak chcete vybrať časť tabuľky, vyberte bunky, z ktorých chcete odstrániť výplň.

 2. V časti Nástroje tabuliekna karte návrh v skupine štýly tabuliek kliknite na položku podfarbenie a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete odstrániť farbu výplne, obrázok alebo textúru, kliknite na položku bez výplne.

  • Ak chcete odstrániť prechod výplne, ukážte na položku prechoda potom kliknite na položku bez prechodu.

  • Ak chcete odstrániť výplň pozadia tabuľky, ukážte na položku Pozadie tabuľkya potom kliknite na položku bez výplne.

Na začiatok stránky

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vybrať tabuľku, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku tabuľky a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku vybrať tabuľku .

  • Ak chcete vybrať časť tabuľky, vyberte bunky, z ktorých chcete odstrániť výplň.

 2. V časti Nástroje tabuliekna karte návrh v skupine štýly tabuliek kliknite na položku efektya potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete odstrániť okraj z bunky tabuľky alebo tabuľky, ukážte na položku skosenie bunkya potom kliknite na položku bez skosenia.

  • Ak chcete odstrániť tieň z tabuľky, ukážte na položku tieňa potom kliknite na položku bez tieňa.

  • Ak chcete odstrániť odraz z tabuľky, ukážte na položku odraza potom kliknite na položku bez odrazu.

   Poznámka: Ak ste pridali viacero jednotlivých efektov, zopakujte krok 2, aby ste odstránili všetky efekty.

Tip: Ak chcete zmeniť vzhľad textu v bunkách tabuľky alebo v celej tabuľke, vyberte požadované možnosti v časti Nástroje tabuliek, v skupine návrh v skupine Štýly WordArt alebo na karte domov v skupine písmo .

Na začiatok stránky

Do tabuľky v prezentácii môžete použiť alebo zmeniť štýl alebo farbu.

Výberom nižšie uvedenej hlavičky ju otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Štýl tabuľky (alebo rýchly štýl) je kombináciou rôznych možností formátovania, vrátane kombinácií farieb odvodených od farby motívu prezentácie. Každá tabuľka, ktorú pridáte, obsahuje automaticky použitý štýl tabuľky.

 1. Vyberte tabuľku, v ktorej chcete použiť štýl.

 2. Na páse s nástrojmi vyberte kartu Nástroje tabuliek alebo návrh a potom vyberte požadovaný štýl tabuľky. Ak chcete zobraziť ďalšie štýly tabuľky, kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu ďalšie . napravo od galérie štýlov tabuliek .

  Ak chcete otvoriť celú galériu štýlov tabuľky, vyberte šípku rozbaľovacieho zoznamu ďalšie.

Tip: Ak chcete zmeniť vzhľad textu v tabuľke, prejdite na kartu domov na paneli s nástrojmi a použite možnosti v skupine písmo .

Na začiatok stránky

 1. Vyberte časť tabuľky.

 2. Na páse s nástrojmi vyberte kartu Nástroje tabuliek alebo návrh .

 3. Vyberte šípku rozbaľovacieho zoznamu na pravej strane galérie štýlov tabuliek :

  Ak chcete otvoriť celú galériu štýlov tabuľky, vyberte šípku rozbaľovacieho zoznamu ďalšie.
 4. V samom dolnej časti galérie, ktorá sa otvorí, vyberte položku Vymazať tabuľku:

  Odstráňte štýl tabuľky pomocou príkazu vymazať tabuľku.

Štýly tieňovania môžete pridať pomocou skupiny Možnosti štýlov tabuľky na páse s nástrojmi v časti Nástroje tabuliek alebo návrh .

Štýly tieňovania môžete pridať do určitých riadkov alebo stĺpcov v tabuľke.

Možnosť

Popis

Riadok hlavičky

Zatemnenie podfarbenia horného riadka, v ktorom sa nachádzajú záhlavia stĺpcov, ako je to uvedené v tejto tabuľke

Total Row

Zatemnenie podfarbenia dolného riadka, v ktorom sa zobrazujú súčty stĺpcov

Pruhované riadky

Použite striedavé ľahšie a tmavšie podfarbenie riadkov tabuľky, ako sa používa v tejto tabuľke.

Prvý stĺpec

Zatemnenie podfarbenia prvého stĺpca tabuľky

Posledný stĺpec

Zatemnenie podfarbenia posledného stĺpca tabuľky

Pruhované stĺpce

Používanie striedavého ľahšieho a tmavšieho podfarbenia stĺpcov tabuľky

Môžete pridať alebo zmeniť podfarbenie jednotlivých buniek alebo vybratých buniek.

 1. Vyberte bunku alebo bunky v tabuľke.

 2. Prejdite na položku Nástroje tabuliek > návrh na paneli s nástrojmi a otvorte ponuku farieb tieňovania buniek .

 3. Vyberte požadovanú farbu alebo vyberte možnosť bez farieb a vyberte položku bez výplne.

Na začiatok stránky

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×