Zmena vzhľadu ovládacieho prvku pomocou podmieneného formátovania

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Podmienené formátovanie umožňuje selektívne zvýraznenie určitých údajov vo formulári alebo zostave tak, že je zrozumiteľnejší. Napríklad, možno budete chcieť formátovať záporné čísla v červené písmo tak, aby bol jasné, že tieto záznamy potrebovať ďalšiu pozornosť.

Môžete nastaviť podmieneného formátovania na textové pole alebo ovládací prvok rozbaľovacie pole. Môžete zmeniť formátovanie založené na hodnotu ovládacieho prvku alebo výrazu môžete použiť na zmenu formátovania na základe hodnôt v iných polí alebo ovládacích prvkov. Vo formulári, môžete použiť podmienené formátovanie vypnúť ovládací prvok a môže spôsobiť, že formátovania ovládacieho prvku k zmene, keď je kurzor umiestnený v danom ovládacom prvku.

Čo vás zaujíma?

Použitie podmieneného formátovania na základe vlastnej hodnoty ovládacieho prvku

Použitie podmieneného formátovania na jeden alebo viac ovládacích prvkov pomocou výrazu

Zmena formátovania ovládacieho prvku, ktorý je ohniskom

Odstránenie podmieneného formátovania z jedného alebo viacerých ovládacích prvkov

Vytvorenie striedavé farby riadok v zostave

Použitie podmieneného formátovania na základe vlastnej hodnoty ovládacieho prvku

Môžete použiť podmienené formátovanie ovládacieho prvku vo formulári alebo zostave Ak hodnotou spĺňajú špecifické kritériá. Predpokladajme, že ste vlastníkom tabuľkovú zostavu, ktorá zobrazuje informácie o objednávke zoznam produktov. Pre každý riadok v zostave chcete navýšená cena Zobraziť so žltým pozadím, ak je hodnota medzi 100 a 1 000. Nasledujúci príklad zobrazuje zostavy s týmto typom podmieneného formátovania.

.

Tip: Vylepšené možnosti v programe Access 2010 uľahčujú spravovanie pravidiel podmieneného formátovania z jedného intuitívne zobrazenia.

Tento postup vám ukáže, ako na tomto podmienené formátovanie.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu na navigačnej table a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

 2. Kliknite na ovládací prvok, ktorý chcete použiť podmienené formátovanie. Ak existujú ďalšie ovládacie prvky, ktoré obsahujú podobné údaje, ktoré sa majú použiť rovnaké pravidlá podmieneného formátovania k nim stlačte a podržte stlačený kláves SHIFT a potom kliknite na tlačidlo ovládacie prvky na výber

  Poznámka: Ďalšie ovládacie prvky, ktoré ste vybrali sa zobrazí podľa vlastných hodnôt, nie podľa hodnoty prvý ovládací prvok, ktorý ste vybrali.

  ich príliš.

 3. Na karte Formát kliknite v skupine písmo kliknite na položku podmienené Obrázok tlačidla .

  Zobrazí sa dialógové okno Podmienené formátovanie.

  Prihlásenie k programu Attendee

 4. V časti Predvolený formát, ak chcete použiť špecifické formátovanie, ktoré chcete uplatniť po splnení žiadna z podmienok, vyberte požadované možnosti formátovania. Vzorový text v poli Ukážka políčko zmeny a uvidíte, ako bude vyzerať predvolené formátovanie. Predvolené nastavenia v tejto časti zodpovedajú aktuálne písmo nastavenia ovládacieho prvku.

 5. V časti podmienky 1, zadajte kritériá, ktoré určujú, kedy podmienené formátovanie treba použiť, a potom vyberte požadované možnosti formátovania. Ak chcete vypnúť kontrolu, ak sú splnené kritériá, kliknite na položku povolené The Enabled button . Vzorový text v poli Ukážka políčko zmeny a uvidíte, ako bude vyzerať podmienené formátovanie.

  Conditional Formatting dialog box showing a preview of formatting

 6. Ak chcete pridať ďalší podmienený formát pre ovládací prvok, kliknite na položku Pridať a potom postupujte podľa rovnaký postup, ako sa používa pre podmienky 1. Môžete nastaviť až tri podmienené formáty pre jeden ovládací prvok. Napríklad, môžete nastaviť stav 1, ak chcete zmeniť pozadie ovládacieho prvku a žltá, ak je hodnota medzi 100 a 1 000, a potom môžete nastaviť podmienku 2 na zobrazenie hodnotou ovládacieho prvku v tučné červené písmo, ak je hodnota väčšia ako 1 000. Nasledujúci príklad zobrazuje nastavenia, že používate v dialógovom okne Podmienené formátovanie na splnenie tejto úlohy.

  Conditional Formatting dialog box showing a preview of two types of formatting

  Nasledujúci príklad zobrazuje výsledky tieto nastavenia.

  Snímka obrazovky s tlačidlom hlasitosti

Poznámka: 

 • Keď použijete podmieneného formátovania na vyhľadávacie pole, podmienku musí základe identifikácia vyhľadávania, nie hodnota vo vyhľadávacom poli.

 • Podmienky sa vyhodnocujú podľa nasledujúcich pravidiel.

  • Ak je splnená podmienka 1, len formátovanie pre podmienka 1 sa použije.

  • Stav 2 je overená len ak nie je splnená podmienka 1. Ak je splnená podmienka 2, len konkrétnu podmienku 2 sa použije.

  • Podmienka 3 je overená len ak podmienok 1 a 2 nie sú pravdivé. Ak je splnená podmienka 3, iba konkrétnu podmienku 3 sa použije.

  • Ak žiadna z podmienok nie je splnená, použije sa predvolené formátovanie ovládacieho prvku.

Na začiatok stránky

Použitie podmieneného formátovania na jeden alebo viac ovládacích prvkov pomocou výrazu

Použitie podmieneného formátovania, ak je splnená niektorá z týchto podmienok musí používať výraz namiesto hodnoty poľa.

 • Ak chcete použiť podmienené formátovanie jeden ovládací prvok na základe hodnoty iného ovládacieho prvku.

 • Ak chcete použiť podmienené formátovanie jeden ovládací prvok, ktorý je založený na výsledkoch výpočtu alebo na hodnotu v poli ako zdroj údajov ovládacieho prvku.

 • Ak chcete použiť podmienené formátovanie niekoľko ovládacích prvkov naraz, či je formátovanie založené na hodnotu z jedného poľa alebo ovládacieho prvku alebo na výsledkoch výpočtu. Môžete napríklad zvýrazniť celý riadok v zostave, ak jedno pole obsahuje hodnotu, alebo rozsahu hodnôt.

 • Ak chcete použiť podmienené formátovanie neviazaný ovládací prvok.

Skôr ako začnete

Ak použijete výraz na podmienené formátovanie, uistite, že ovládacie prvky, ktoré sú formátované Nepoužívajte rovnaký názov ako všetky polia formulára alebo zostavy v podkladovom zdroji záznamov. Ak sa odkazuje vo výraze pole a ovládací prvok s rovnakým názvom na formulár alebo zostavu, prístup je nie je možné určiť, či ste s odkazom na ovládací prvok alebo pole. Z tohto dôvodu prístup nie je možné vyhodnotiť výraz. Ako výsledok, podmienené formátovanie sa nepoužije a ovládacie prvky zobrazia s predvolené formátovanie. Vždy, keď pridáte výrazy do formulára alebo zostavy, je veľmi dôležité, aby premenujete všetky ovládacie prvky, ktorých mená sú v konflikte s názvy polí, ktoré sa používajú vo výrazoch. Nasledujúci postup uvádza postup pri premenovaní ovládacích prvkov v tejto situácii.

Poznámka: Ak premenujete ovládacie prvky vo formulári alebo zostave, ktorá už obsahuje ovládacie prvky, ktorej vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku sa výrazy, program Access zmení tieto výrazy tak, aby sa vzťahujú na nové názvy ovládací prvok. Vo väčšine prípadov to spôsobí zlyhanie výrazy a zostavy sa zobrazí dialógové okno Zadanie hodnoty parametra pri tlači alebo otvoriť v zobrazení rozloženia alebo zobrazenia zostavy. Ak chcete použiť tento postup na premenovanie ovládacích prvkov, musíte upraviť všetky existujúce výrazy Zdroj ovládacieho prvku tak, aby sa vzťahujú na polia v zdroji záznamov namiesto ovládacie prvky formulára alebo zostavy.

Premenovanie ovládacie prvky formulára alebo zostavy   

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu na navigačnej table a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Ak sa hárok vlastností nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 3. Kliknite na ovládací prvok ho vyberte.

 4. Na karte všetky v hárku vlastností, ak prvých dvoch objektov (meno a Zdroj ovládacieho prvku ) sú identické, alebo ak vlastnosť názov zodpovedá iný názov poľa do formulára alebo zostavy v podkladovom zdroji záznamov, úprava názov vlastnosť tak, že je jedinečný. Bežná prax je pridať predponu krátky názov. Napríklad, ak je ovládací prvok textové pole, môže pridať predponu "txt" na jeho názov vlastnosť ako "txtQuantity."

 5. Zopakujte kroky 3 a 4 pre všetky ovládacie prvky vo formulári alebo zostave ktorých názvy zodpovedali názvov polí v podkladovom zdroji záznamov.

 6. V časti Panel s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na tlačidlo Uložiť alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + S.

 7. Ak formulár alebo zostava obsahuje všetky ovládacie prvky, ktorej vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku sa výrazy, prekontrolujte výrazy a upravte ich podľa potreby, aby ste sa uistili, že stále odkazovať na polia v zdroji záznamov namiesto novo premenované Ovládacie prvky.

Pridanie podmieneného formátovania pomocou výrazu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu na navigačnej table a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

 2. Kliknite na prvý ovládací prvok, ktorý chcete použiť podmienené formátovanie. Ak chcete vybrať viac ovládacích prvkov, podržte stlačený kláves SHIFT a potom kliknite na tlačidlo ovládacie prvky dovtedy, kým sa vyberú všetky ovládacie prvky, ktoré chcete formátovať.

 3. Na karte Formát kliknite v skupine písmo kliknite na položku podmienené Obrázok tlačidla .

  Zobrazí sa dialógové okno Podmienené formátovanie.

  Prihlásenie k programu Attendee

 4. V časti Predvolený formát, ak chcete použiť špecifické formátovanie, ktoré chcete uplatniť po splnení žiadna z podmienok, vyberte požadované možnosti formátovania. Vzorový text v poli Ukážka políčko zmeny a uvidíte, ako bude vyzerať predvolené formátovanie. Predvolené nastavenia v tejto časti zodpovedajú aktuálne písmo nastavenia ovládacieho prvku.

 5. V časti podmienka 1, vyberte Výraz v prvom zozname.

 6. Zadajte výraz do poľa napravo od zoznamu. Vykonajte nie pred výraz znamienkom rovná sa (=). Príklad:

[Množstvo] * [jednotková cena] > 1000

Vyhľadajte prepojenia na ďalšie informácie o výrazoch nájdete v časti Pozrite tiež.

 1. Vyberte požadované možnosti formátovania. Ak chcete vypnúť kontrolu, ak sú splnené kritériá, kliknite na položku povolené The Enabled button . Vzorový text v poli Ukážka políčko zmeny a uvidíte, ako bude vyzerať podmienené formátovanie.

  Conditional Formatting dialog box showing a preview of formatting

 2. Ak chcete pridať ďalší podmienený formát pre ovládací prvok, kliknite na položku Pridať a potom postupujte podľa rovnaký postup, ako sa používa pre podmienky 1. Môžete nastaviť až tri podmienené formáty pre jeden ovládací prvok.

 3. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

  Nasledujúci príklad zobrazuje výsledky použitia tohto podmieneného formátovania na všetkých piatich ovládacie prvky v sekcii podrobností tabuľkovú zostavu.

  Jednoduchý diagram pracovného postupu schválenia

Tip: Ak chcete použiť medzi alebo v jazyku SQL (Structured Query) operátory vo výraze, použite funkciu Eval ako je to znázornené v nasledujúcich dvoch príkladoch.

Eval ([množstvo] medzi 10 až 20)

– alebo –

Eval ([krajina alebo oblasť] ("Kanada", "Španielsko", "USA"))

Na začiatok stránky

Zmena formátovania ovládacieho prvku, ktorý je ohniskom

Keď umiestnite kurzor do ovládacieho prvku vo formulári, kliknutím na ovládací prvok alebo pokračuje k nemu pomocou klávesu TAB, tento ovládací prvok je hovorí zamerania. Ak chcete zmeniť vzhľad ovládacieho prvku, keď je to môžete použiť podmienené formátovanie. Ak použijete tento typ podmieneného formátovania na všetky textové polia a polia so zoznamom vo formulári, uľahčuje zistiť, ktoré ovládací prvok je vybratý v danom okamihu. Ak chcete použiť podmienené formátovanie ovládacieho prvku, použite nasledujúci postup.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár na navigačnej table a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

 2. Kliknite na ovládací prvok, ktorý chcete použiť podmienené formátovanie. Ak chcete použiť rovnaké podmienené formátovanie do ďalších ovládacích prvkov, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na tlačidlo vybrať tieto ovládacie prvky.

 3. Na karte Formát kliknite v skupine písmo kliknite na položku podmienené Obrázok tlačidla .

 4. V dialógovom okne Podmienené formátovanie v časti Predvolený formát, ak chcete použiť špecifické formátovanie, ktoré chcete uplatniť po splnení žiadna z podmienok, vyberte požadované možnosti formátovania. Vzorový text v poli Ukážka políčko zmeny a uvidíte, ako bude vyzerať predvolené formátovanie. Predvolené nastavenia v tejto časti zodpovedajú aktuálne písmo nastavenia ovládacieho prvku.

 5. V časti podmienky 1 v prvom zozname vyberte Pole obsahuje zameranie.

  Poznámka: Pole obsahuje zameranie dostupná iba v časti podmienky 1.

 6. Na pravej strane v okne Ukážka vyberte možnosti formátovania, ktoré chcete mať prístup, ak chcete použiť pri ovládací prvok je ohniskom. Vzorový text v poli Ukážka políčko zmeny a uvidíte, ako bude vyzerať podmienené formátovanie.

  Prihlásenie k programu Attendee

 7. Ak chcete pridať ďalší podmienené formátovanie pre tento ovládací prvok alebo skupinu ovládacích prvkov, kliknite na položku Pridať a potom použite ten istý postup, používaných na podmienky 1.

 8. Keď skončíte pridávanie podmienok, kliknite na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Podmienené formátovanie.

Na začiatok stránky

Odstránenie podmieneného formátovania z jedného alebo viacerých ovládacích prvkov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu na navigačnej table a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

 2. Kliknite na položku Ovládací prvok, ktorý chcete odstrániť, podmienené formátovanie.

 3. Na karte Formát kliknite v skupine písmo kliknite na položku podmienené Obrázok tlačidla .

 4. V dialógovom okne Podmienené formátovanie, kliknite na položku odstrániť.

 5. V dialógovom okne Odstránenie podmieneného formátovania, začiarknite políčko pre každú podmienku, ktorú chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na tlačidlo OK v dialógovom okne Podmienené formátovanie.

Na začiatok stránky

Vytvorenie striedavé farby riadok v zostave

Na základe predvoleného nastavenia Access formáty každý riadok sekcie Podrobnosti zostavy s rovnakú farbu pozadia. Pri tlači zostavy, tieňovania na každý druhý riadok sekcia podrobností môžete nechať oveľa jednoduchšie čítať. Skôr ako používať funkciu podmienené formátovanie, ak to chcete urobiť, môžete použiť Alternatívne späť farebné Vlastnosť sekcie podrobností môžete určiť farbu, ktorú chcete zobraziť alebo vytlačiť na každý druhý riadok pri zobrazovaní a tlači zostavy. Nasledujúci postup uvádza ako na to.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu na navigačnej table a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Ak sa hárok vlastností nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 3. Kliknite na hlavičku sekcie Podrobnosti zostavy.

 4. Na hárku vlastností kliknite na kartu Formát.

 5. Kliknite do poľa vlastnosti Alternatívnu farbu späť, a potom vyberte farebný motív zo zoznamu. Prípadne môžete kliknúť Tlačidlo zostavovača , a potom kliknite na farbu, ktorú chcete použiť pre každý riadok striedavé.

 6. V časti Panel s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na tlačidlo Uložiť alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + S.

 7. Prepnite na zobrazenie zostavy a skontrolujte výsledky. Nasledujúci príklad zobrazuje príklad tabuľkovú zostavu s Alternatívne späť farebné vlastnosť nastavená na Pozadí zjednodušená verzia aplikácie hlavičky.

  Ukončiť hovor

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×