Zmena vzhľadu časovej osi

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Časová os je grafický spôsob zobrazenia zoznamu úloh. Je možné prispôsobiť viacerými spôsobmi. Prispôsobenie časovej osi Popis:

Zmena písiem a farieb

Môžete zmeniť vzhľad písma, jeho veľkosť, formát a farbu textu použitého na časovej osi. Takisto môžete zmeniť farby výplne použité v pruhoch časovej osi, kosoštvorcoch a na pozadí.

Zoznam úloh so časovej osi

Postup zmeny písiem a farieb použitých na časovej osi:

 1. Jedným kliknutím na názov časovú os ju vyberte.

 2. Ak chcete zmeniť písmo použité na pruhu časovej osi, kliknite na pruh. V skupine Písmo na karte Časová os zmeňte písmo, veľkosť, formát a farbu.

  Časová os úloh pás s nástrojmi so zobrazením nastavení písma

  Tip: Po kliknutí na pruh alebo kosoštvorec na časovej osi sa zobrazí okno s informáciami o danej úlohe. Ak toto okno svojou polohou bráni vo formátovaní iného pruhu alebo kosoštvorca, jednoducho kliknite na znak X v pravom hornom rohu okna a okno sa zatvorí.

 3. Ak chcete zmeniť farba použitá ako výplň kosoštvorca alebo panel, kliknite na paneli alebo kosoštvorca, v skupine Písmo na karte Časová os, kliknite na položku Farba zvýraznenia a vyberte farbu.

  Poznámka: Farba použitá ako výplň kosoštvorca sa zároveň použije aj v prípade čiary vykreslenej medzi kosoštvorcom a názvom úlohy.

 4. Ak chcete zmeniť farba použitá ako výplň pozadia časovej osi, kliknite na miesto na časovej osi, ktoré nie je vyplnené pruhu alebo kosoštvorca, a potom v skupine Písmo na karte Časová os, kliknite na položku Farba zvýraznenia a vyberte farbu.

Na začiatok stránky

Časová os obsahuje dátumy úloh, značku, ktorá označuje aktuálny dátum a dátum v hornej časti na označenie časovej mierky v predvolenom nastavení. Však môžete zahrnúť celkové začiatku projektu a koncový dátum, alebo skryť niektorú z predvoleného dátumu indikátory. Môžete tiež vybrať formát pre úlohu počiatočné dátumy a termíny splnenia.

Postup pri výbere spôsobu začlenenia dátumov na časovú os:

 1. Jedným kliknutím na názov časovú os ju vyberte.

 2. Začiarknite políčko vedľa jednotlivých typov dátumov, ktoré sa majú zobraziť na časovej osi v skupine Zobraziť alebo skryť na karte Časová os.

  Časová os úloh dátumy nastavenia na páse s nástrojmi
  • Dátumy úloh    Ak začiarknete políčko Dátumy úloh, v prípade každej úlohy sa bude v rámci pruhu danej úlohy alebo vedľa kosoštvorca danej úlohy zobrazovať dátum jej začatia a dokončenia.

  • Dnes    Vyberte položku dnes začiarknutia políčka zobrazovať indikátor aktuálneho dátumu na časovej osi.

  • Start a koniec   Začatie a dokončenie začiarknite políčko Zobraziť počiatočný dátum začiatku časovej osi a koncový dátum na konci časovej osi. Tieto dátumy sú prevzaté z najskorší možný dátum začiatku úlohy a Posledná úloha termín dátum.

  • Časová mierka   Časová mierka začiarknite políčko v hornej časti časovej osi v intervaloch označených dátumami zobrazovať značky.

 3. Ak chcete vybrať formát, ktorý sa bude používať v dátumoch v rámci pruhov úloh alebo vedľa kosoštvorcov úloh, na karte Časová os v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku Formát dátumu a vyberte požadovaný formát.

Na začiatok stránky

Úlohy bez dátumu začatia a úlohy so stanoveným dátumom začatia, ale bez stanoveného dátumu dokončenia, sa na časovej osi vždy zobrazujú ako kosoštvorce. Úloha s dátumom začatia a dátumom dokončenia sa však na časovej osi môže zobrazovať ako pruh alebo môžete vybrať, aby sa takáto úloha zobrazovala ako bublina nad časovou osou. Môže to byť obzvlášť užitočné, ak ste sa rozhodli, že v zozname úloh sa pre úlohy budú vkladať zarážky, ktoré majú označovať rozličné fázy projektu alebo väčšie úlohy s niekoľkými čiastkovými úlohami.

Dajme tomu, že máte takýto zoznam úloh:

 • Fáza 1

  • Úloha A

  • Úloha B

  • Úloha C

 • Fáza 2

  • Úloha D

  • Úloha E

Môžete vybrať, aby sa fáza 1 a fáza 2 na časovej osi zobrazovali ako bubliny a úlohy A až E ako pruhy.

Časová os s bublinami

Ak chcete určitú úlohu na časovej osi zobraziť ako bublinu, kliknite raz na pruh úlohy a potom na karte Časová os v skupine Aktuálny výber kliknite na položku Zobraziť ako bublinu. Ak sa rozhodnete pre návrat bubliny na časovú os v podobe pruhu, kliknite raz na text bubliny a potom na karte Časová os v skupine Aktuálny výber kliknite na položku Zobraziť ako pruh.

Úlohy časovej osi aktuálnej sekcii Zobraziť na karte časová os

Taktiež môžete úlohy z časovej osi úplne odstrániť bez toho, aby ste ich odstránili zo zoznamu úloh. Môže to byť užitočné, ak potrebujete zjednodušiť časovú os alebo ak nechcete, aby sa niektoré úlohy zobrazovali vo webovej časti Súhrn projektu.

Úlohu možno z časovej osi odstrániť dvoma spôsobmi:

 • Kliknite raz na text pruhu, kosoštvorca alebo bubliny a po zobrazení okna kliknite na položku Odstrániť z časovej osi.

 • Kliknite raz na text pruhu, kosoštvorca alebo bubliny a potom na karte Časová os v skupine Aktuálny výber kliknite na položku Odstrániť z časovej osi.

Na začiatok stránky

Po pridaní úloh na časovú os a ich usporiadaní takým spôsobom, ktorý podľa vášho názoru presne vystihuje projekt, môžete uzamknúť šírku časovej osi, aby sa časová os vášho projektu ostatným používateľom zobrazovala zamýšľaným spôsobom. Ak šírku časovej osi neuzamknete, šírka sa bude meniť podľa veľkosti okna, ktoré sa používa na zobrazenie časovej osi.

Úlohy časovej osi uzamknúť šírkou možností na karte časová os

Uzamknutie šírky časovej osi, usporiadanie časovej osi presne podobu projektu a v skupine akcie na karte Časová os kliknite na položku Uzamknutie šírky časovej osi. Teraz, keď niekto iný zobrazenie časovej osi, zostane na šírku, ktoré ste nastavili, bez ohľadu na veľkosť okna Zobrazovač.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Vytvorenie a správa zoznamu projektových úloh

Pridanie úloh na časovú os

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×