Zmena veľkosti strany, veľkosti papiera alebo orientácie

Veľkosť strany odkazuje na oblasť publikácie, ktorú je možné potlačiť. Veľkosť papiera alebo hárku je veľkosť papiera používaného na tlač.

Orientácia odkazuje na rozloženie na výšku (zvislé) alebo na šírku (vodorovné). Ďalšie informácie o zmene orientácie nájdete v časti Zmena orientácie strany.

Obsah článku

Informácie o veľkosti strany, formátu papiera a orientácii na šírku alebo na výšku

Zmena veľkosti strany

Zmena veľkosti papiera

Zmena orientácie strany

Zmena merných jednotiek pravítka

Informácie o veľkosti strany, formátu papiera a orientácii na šírku alebo na výšku

Každé rozloženie publikácie, ktoré vyberiete v programe Publisher, zahŕňa veľkosť strany a orientáciu najčastejšie používanú pre jednotlivé typy publikácií. Zmeniť veľkosť a orientáciu strany a zobraziť ukážku zmien môžete na karte Návrh strany v skupine Nastavenie strany. V zobrazení Backstage môžete na karte Tlač zmeniť veľkosť papiera, jeho orientáciu a tiež zobraziť ukážku zmien a vzťah medzi veľkosťou strany a veľkosťou papiera. Ďalšie informácie o karte Tlač nájdete v tejto téme: Tlač.

Samostatným nastavením veľkosti alebo orientácie strany a papiera môžete určiť, kde na hárku papiera sa strana bude nachádzať. Vyhnete sa tak nesprávne zarovnaným výtlačkom. Môžete tiež vytvoriť presah okraja strany tlačou na papier, ktorý je väčší ako publikácia, a jeho orezaním na konečnú veľkosť. Môžete tiež vytlačiť viacero strán na jeden hárok papiera.

Veľkosť strany, veľkosť papiera alebo orientácia jednotlivých strán

V publikácii s viacerými stranami nie je možné zmeniť veľkosť strany, veľkosť papiera alebo orientáciu jednotlivých strán. Ak chcete vytvoriť viacstranovú publikáciu obsahujúcu rôzne jednotlivé strany, musíte pre každú odlišnú veľkosť papiera, strany alebo orientáciu vytvoriť samostatné publikácie a po vytlačení je potrebné publikáciu zostaviť ručne.

Na začiatok stránky

Zmena veľkosti strany

Týmto spôsobom možno nastaviť veľkosť publikácie. Môžete ho použiť napríklad na výber veľkosti publikácie tlačenej na plagát s rozmermi 56 x 86 cm – bez ohľadu na to, či príslušná tlačiareň môže vytlačiť zadanú úlohu na jeden veľký hárok papiera alebo by sa mal plagát vytlačiť postupne na viac prekrývajúcich sa hárkov papiera (nazývaných dlaždice).

Poznámka: Vytvoriť možno publikácie s veľkosťou až do 609,6 x 609,6 cm.

Výber veľkosti strany

 1. Kliknite na kartu Návrh strany.

  Skupina Nastavenie strany na karte Návrh strany.

 2. V skupine Nastavenie strany vyberte možnosť Veľkosť a kliknite na ikonu, ktorá predstavuje požadovanú veľkosť strany. Kliknite napríklad na ikonu Letter (Na výšku) 8,5 x 11". Ak sa požadovaná veľkosť nezobrazuje, kliknite na položku Ďalšie predvolené veľkosti strany alebo na položku Vytvoriť novú veľkosť strany, kde môžete vytvoriť vlastnú veľkosť strany. Ďalšie informácie o vytváraní nových vlastných veľkostí strany nájdete v tejto téme: Dialógové okno Vlastná veľkosť strany.

  Tip:  Používate Publisher 2007? Prejdite na pracovnú tablu Formátovať publikáciu a kliknite na tlačidlo Zmeniť veľkosť strany. V dialógovom okne Nastavenie strany vyberte možnosť, ktorá predstavuje požadovanú veľkosť strany.

Vytvorenie vlastnej veľkosti strany

 1. Kliknite na kartu Návrh strany.

 2. V skupine Nastavenie strany vyberte najskôr položku Veľkosť, potom Vytvoriť novú veľkosť strany. V časti Strana zadajte požadovanú šírku a výšku.

  Tip:  Používate Publisher 2007? Prejdite na pracovnú tablu Formátovať publikáciu a kliknite na tlačidlo Zmeniť veľkosť strany. V dialógovom okne Nastavenie strany v časti Strana zadajte požadovanú šírku a výšku. Môžete tiež vybrať typ publikácie, napr. Plagáty. Kliknite na položku Vytvorenie vlastnej veľkosti strany a potom v časti Strana zadajte požadovanú šírku a výšku strany. V dialógovom okne Vlastná veľkosť strany môžete svoju veľkosť strany pomenovať a zadať požadovaný typ rozloženia a veľkosť okrajov.

Na začiatok stránky

Zmena veľkosti papiera

Typ použitej tlačiarne určuje veľkosť papiera, na ktorý je možné tlačiť. Rozsah veľkostí papiera, s ktorým je príslušná tlačiareň kompatibilná, nájdete v návode na použávanie tlačiarne alebo v dialógovom okne Nastavenie tlače, kde je uvedený zoznam veľkostí papiera, ktoré sú pre danú tlačiareň nastavené.

Tip:  Používate Publisher 2007? Zoznam veľkostí papiera, ktoré sú pre danú tlačiareň nastavené, nájdete v dialógovom okne Nastavenie tlače.

Ak chcete vytlačiť publikáciu na hárok papiera zodpovedajúci veľkosťou strane publikácie, uistite sa, či je veľkosť strany rovnaká ako veľkosť papiera. Ak chcete vytlačiť publikáciu na papier odlišnej veľkosti, napríklad s cieľom vytvorenia presahov, alebo ak chcete vytlačiť viac strán na jeden hárok, zmeňte iba veľkosť papiera.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie tlače.

 2. V dialógovom okne Nastavenie tlače v časti Papier vyberte v zozname Veľkosť požadovanú veľkosť papiera.

Tip:  Používate Publisher 2007? V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie tlače. V dialógovom okne Nastavenie tlače v časti Papier vyberte v zozname Veľkosť požadovanú veľkosť papiera .

Na začiatok stránky

Zmena orientácie strany

Orientáciu strany môžete meniť medzi možnosťami Na výšku a Na šírku.

 1. Kliknite na kartu Návrh strany.

  Karta Návrh strany s vybratou položkou Orientácia a možnosťou Na výšku alebo Na šírku.

 2. V skupine Nastavenie strany vyberte rozbaľovaciu ponuku Orientácia a vyberte možnosť buď Na výšku alebo Na šírku.

Tip:  Používate Publisher 2007? Na pracovnej table Formátovať publikáciu kliknite na tlačidlo Zmeniť veľkosť strany. V dialógovom okne Nastavenie strany vyberte veľkosť strany s požadovanou orientáciou.

Na začiatok stránky

Zmena merných jednotiek pravítka

Potrebujete zmerať svoj dokument v centimetroch, nie palcoch? Môžete zmeniť jednotky pravítka na centimetre, pica, body, pixle, ale aj na palce.

Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Rozšírené a posuňte sa do nastavenia Zobrazenie. Nájdite možnosť Zobraziť merania v jednotkách a zmeňte jednotky.

Rozšírené nastavenia zobrazenia umožňujúce zmenu merných jednotiek.

Tip:  Používate Publisher 2007? Kliknite na položky Nástroje > Možnosti > karta Všeobecné. Vyhľadajte položku Merné jednotky a vyberte požadované jednotky.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×