Zmena veľkosti alebo obsahu panela s úlohami

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Môžete nastaviť rôznu veľkosť panela s úlohami, aby zaberal väčšiu alebo menšiu časť obrazovky, ako aj spôsob zobrazenia informácií.

Tip: Môžete tiež vypnúť panel s úlohami. Na karte Zobraziť kliknite v skupine rozloženie kliknite na položku Panel úloh a potom kliknite na položku normálne alebo vypnúť.

Obsah tohto článku

Zmena veľkosti panela s úlohami

Zmeniť informácie zobrazené na paneli s úlohami

V tabuľke dátumov

Plánované činnosti

Zoznam úloh

Rýchle kontakty

Vizuálnu príručku týkajúcu sa panel s úlohami

Zmena veľkosti panela s úlohami

 • Ukážte na okraj panela s úlohami. Keď sa ukazovateľ zmení Rukoväť na ikonu veľkosť vodorovne , presuňte na zmenu veľkosti.

 • Ak chcete minimalizovať panel s úlohami, kliknite na karte Zobraziť v skupine Rozloženie na položku Panel s úlohami a potom kliknite na položku Minimalizovaný.

 • Ak chcete zobraziť panel s úlohami vo veľkosti, akú mal pred vypnutím alebo minimalizovaním, kliknite na karte Zobraziť v skupine Rozloženie na položku Panel s úlohami a potom kliknite na položku Normálne.

Na začiatok stránky

Zmena informácií zobrazených na paneli s úlohami

Panel s úlohami pozostáva zo štyroch častí – v tabuľke dátumov, časti plánovaných činností, zoznam úloh a rýchlych kontaktov. Môžete zmeniť veľkosť alebo skryť jednotlivé časti.

Poznámka: Rýchle kontakty vyžaduje Microsoft Office Communications Server 2007R2 s Microsoft Office Communicator 2007 alebo Microsoft Communicator 2010.

Ak chcete skryť niektorú časť panela s úlohami, použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 • V ľubovoľnom priečinku programu Outlook kliknite na karte Zobraziť v skupine Rozloženie na položku Panel s úlohami a potom kliknite na položku Tabuľka dátumov, Plánované činnosti, Zoznam úloh alebo na položku Časté kontakty. To, že je niektorá časť zapnutá, označuje znak začiarknutia. Ak chcete takúto časť skryť, kliknutím odstráňte príslušné začiarknutie. Ak ju chcete znova zapnúť, kliknutím ju opätovne začiarknite.

 • V ľubovoľnom priečinku programu Outlook kliknite na karte Zobraziť v skupine Rozloženie na položku Panel s úlohami a potom kliknite na položku Možnosti. V dialógovom okne Panel s úlohami – možnosti začiarknite políčko tých častí, ktoré sa majú zobraziť. Ak chcete niektorú časť skryť, zrušte začiarknutie príslušného políčka.

Tabuľka dátumov

Zväčšovaním šírky panela s úlohami je možné vodorovne usporiadať viacero kalendárov v jednom riadku. Ak chcete zobraziť viaceré kalendáre usporiadané zvislo, zmeňte počet riadkov kalendárov, ktoré sa zobrazujú na paneli s úlohami.

Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 • Zobrazenie viacerých kalendárov vodorovne usporiadané   

  V predvolenom nastavení sa v tabuľke dátumov zobrazuje jeden kalendár. Počet zobrazovaných kalendárov môžete zmeniť úpravou veľkosti okna panela s úlohami:

  • Ukážte na okraj panela s úlohami. Keď sa ukazovateľ zmení na Rukoväť na ikonu veľkosť vodorovne , presuňte doľava alebo doprava na zväčšenie alebo zmenšenie šírky panela s úlohami.

   Keď tlačidlo myši pustíte, počet kalendárov sa zvýši alebo zníži, aby sa vyplnil dostupný priestor.

 • Zobrazenie viacerých kalendárov usporiadané   

  V predvolenom nastavení je v tabuľke dátumov zobrazený iba jeden riadok s kalendárnymi mesiacmi. V dialógovom okne Panel s úlohami – možnosti môžete zadať počet zvislo zobrazených kalendárov:

  1. V ľubovoľnom priečinku programu Outlook kliknite na karte Zobraziť v skupine Rozloženie na položku Panel s úlohami a potom na položku Možnosti.

  2. V časti Zobrazenie dátumov, zadajte do textového poľa počet riadkov mesiac číslo od 09.

   Čím je počet riadkov mesiacov v tabuľke dátumov vyšší, tým je väčšia aj oblasť tabuľky dátumov.

Plánované činnosti

Ak chcete v časti Plánované činnosti zobraziť viacero plánovaných činností, skryte časti panela s úlohami, alebo zmenšite ich veľkosť. Pri zmene počtu plánovaných činností zobrazených na paneli s úlohami postupujte nasledovne:

 • Ukážte na panel medzi časti plánované činnosti a zoznam úloh. Keď sa ukazovateľ zmení Ukazovateľ zmeny zvislej veľkosti , potiahnite nahor alebo nadol, čím zvýšite alebo zmenšiť veľkosť časti plánované činnosti.

  Keď tlačidlo myši pustíte, počet plánovaných činností sa zvýši alebo zníži, aby sa vyplnil dostupný priestor.

Ak chcete zmeniť informácie zobrazené v časti Plánované činnosti, postupujte nasledovne:

 1. V ľubovoľnom priečinku programu Outlook kliknite na karte Zobraziť v skupine Rozloženie na položku Panel s úlohami a potom na položku Možnosti.

 2. V časti Zobraziť plánované činnosti začiarknite alebo zrušte začiarknutie požadovaných možností.

  Ak chcete časť Plánované činnosti skryť, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť plánované činnosti.

Zoznam úloh

Ak chcete zobraziť v zozname úloh viacero úloh, môžete vypnúť ostatné časti panela úloh alebo ich zmenšiť. Ak chcete priamo zadať počet zobrazovaných úloh, postupujte nasledovne:

 • Ukážte na panel medzi časti plánovaných činností a zoznam úloh. Keď sa ukazovateľ zmení Ukazovateľ zmeny zvislej veľkosti , potiahnite nahor alebo nadol, čím zvýšite alebo zmenšiť veľkosť sekcii zoznam úloh.

  Keď tlačidlo myši pustíte, počet plánovaných činností sa zvýši alebo zníži, aby sa vyplnil dostupný priestor.

Časté kontakty

Ďalšie informácie o rýchlych kontaktov nájdete v téme Zapnutie alebo vypnutie rýchlych kontaktov na paneli s úlohami.

Vizuálna príručka o paneli s úlohami

Panel s úlohami

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×