Zmena veľkosti alebo formátovanie ovládacieho prvku v pracovnom hárku

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete vytvoriť formulár pracovného hárka s profesionálnym vzhľadom, mali by ste všetkým ovládacím prvkom a objektom priradiť konzistentný formát a príslušným spôsobom upraviť aj ich veľkosť.

Čo chcete urobiť?

Zmena veľkosti ovládacieho prvku

Formátovanie ovládacieho prvku ActiveX

Formátovanie farieb a čiar formulára ovládací prvok začiarkavacieho políčka alebo tlačidla možností

Formátovanie písma, okrajov a zarovnania tlačidla ovládacieho prvku formulára

Formátovať ovládací prvok formulára tak, aby bol 3-D vzhľad

Zmena veľkosti ovládacieho prvku

Veľkosť ovládacieho prvku môžete zmeniť posúvaním rukovätí na zmenu veľkosti myšou alebo zadaním rozmerov v dialógovom okne Formátovať ovládací prvok.

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Poznámka: Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Uistite sa, že ste v režime návrhu. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky zapnite Režim návrhu Vzhľad tlačidla .

 2. Vyberte ovládacie prvky, ktorých veľkosť chcete zmeniť.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  Zmena veľkosti pomocou rukovätí na zmenu veľkosti   

  1. Umiestnite ukazovateľ na jednu z rukovätí.

   Orámovanie ovládacieho prvku ActiveX

  2. Použite niektorý z nasledovných postupov:

   1. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť v jednom alebo vo viacerých smeroch, presuňte myš smerom od alebo do stredu.

   2. Ak chcete ponechať stred ovládacieho prvku na tom istom mieste, podržte počas posúvania myši stlačený kláves CTRL.

   3. Ak chcete zachovať proporcie ovládacieho prvku, podržte počas posúvania myši stlačený kláves SHIFT.

   4. Ak chcete zachovať proporcie a ponechať stred objektu na tom istom mieste, podržte počas posúvania myši stlačené klávesy CTRL a SHIFT.

  3. Uvoľnite tlačidlo myši a potom uvoľnite klávesy CTRL a SHIFT.

   Zmena veľkosti zadaním rozmerov   

  4. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber a potom kliknite na položku Formátovať ovládací prvok.

  5. Na karte Veľkosť zadajte hodnoty pre výšku a šírku ovládacieho prvku alebo zmeňte tieto hodnoty po kliknutí na tlačidlá so šípkami.

  6. Ak chcete zachovať pomer strán ovládacieho prvku, začiarknite políčko Zamknúť pomer strán.

   Poznámka: Tlačidlo Obnoviť (ktorým sa obnoví pôvodná výška a šírka), textové pole Otočenie a začiarkavacie políčko Vzhľadom na originálnu veľkosť obrázka nie sú k dispozícii.

Na začiatok stránky

Formátovanie ovládacieho prvku ActiveX

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Poznámka: Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Uistite sa, že ste v režime návrhu. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky zapnite Režim návrhu Vzhľad tlačidla .

 2. Vyberte prvok, ktorý chcete formátovať.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Nastavenie vlastnosti formát pre ovládací prvok, na karte vývojár v skupine Ovládacie prvky, kliknite na položku Vlastnosti Vzhľad tlačidla .

  Tip: Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na ovládací prvok a potom kliknúť na položku Vlastnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o jednotlivých vlastnostiach formátu, vyberte príslušnú vlastnosť a stlačením klávesu F1 zobrazte tému Pomocník programu Visual Basic. Môžete tiež zadať názov vlastnosti do poľa Search Pomocníka pre Visual Basic. Dostupné vlastnosti formátov sú zhrnuté v nasledujúcej časti.

  Súhrn vlastností formátovania

  Poznámka: Každý ovládací prvok ActiveX má inú podmnožinu nasledujúcich vlastností formátovania.

Formátovaná položka

Zodpovedajúca vlastnosť

Farba popredia.

ForeColor (formulár)

Farba pozadia.

BackColor (formulár)

Štýl pozadia (priehľadný alebo nepriehľadný).

BackStyle (formulár)

Farba orámovania.

BorderColor (formulár)

Typ orámovania (žiadne alebo jedna čiara).

BorderStyle (formulár)

Priradenie tieňa k ovládaciemu prvku.

Shadow (Excel)

Vizuálny vzhľad orámovania (ploché, zvýšené, ponorené, leptané alebo vyduté).

SpecialEffect (formulár)

Na začiatok stránky

Formátovanie farieb a čiar začiarkavacieho políčka alebo tlačidla možností ovládacieho prvku formulára

 1. Vyberte prvok, ktorý chcete formátovať.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber a potom kliknite na položku Formátovať ovládací prvok.

 3. Na karte Farby a čiary vykonajte niektoré z nasledovných krokov:

  • Ak chcete zmeniť farbu, vyberte príslušnú farbu v poli so zoznamom Farba.

  • Ak chcete vyhľadať viac farieb, vytvoriť vlastné farby alebo upraviť priehľadnosť, kliknite na položku Ďalšie farby.

  • Ak chcete upraviť prechod, textúru alebo vzor, alebo ak chcete pridať obrázok, kliknite na položku Efekty výplne.

Na začiatok stránky

Formátovanie písma, okrajov a zarovnania tlačidla ovládacieho prvku formulára

 1. Vyberte prvok, ktorý chcete formátovať.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber a potom kliknite na položku Formátovať ovládací prvok.

 3. Na karte Písmo vyberte typ, štýl alebo veľkosť písma a ďalšie možnosti formátovania pre vybratý text.

  Do poľa Veľkosť môžete zadať ľubovoľné číslo od 1 do 1638. Hodnoty, ktoré sú k dispozícii v zozname Veľkosť, závisia od vybratého písma a aktívnej tlačiarne. Začiarknutím políčka Normálne písmo obnovíte písmo a jeho štýl, veľkosť a efekty na predvolený štýl Normálne.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber a potom kliknite na položku Formátovať ovládací prvok.

 6. Na karte Zarovnanie vyberte požadované možnosti pre zarovnanie, smer a orientáciu textu a kliknite na tlačidlo OK.

 7. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber a potom kliknite na položku Formátovať ovládací prvok.

 8. Na karte Okraje vyberte požadované možnosti pre vnútorné okraje a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Formátovanie na dosiahnutie priestorového efektu vzhľadu ovládacieho prvku formulára

Poznámka: Keďže ovládací prvok menovky formulára nie je možné formátovať tak, aby sa zobrazoval s priestorovým podfarbením, a ovládací prvok tlačidla formulára sa môže zobrazovať len s priestorovým podfarbením, začiarkavacie políčko Priestorové podfarbenie nie je v dialógovom okne Formátovať ovládací prvok k dispozícii pre ani jeden z týchto ovládacích prvkov.

 1. Vyberte prvok, ktorý chcete formátovať.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber a potom kliknite na položku Formátovať ovládací prvok.

 3. Na karte Ovládací prvok kliknite na položku Priestorové podfarbenie.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×