Zmena výplne alebo orámovania tvarov grafického prvku SmartArt

Grafický prvok SmartArt môžete upraviť tak, aby sa zmenila farba konkrétnych tvarov, konkrétne orámovania tvaru alebo dokonca aj Zmena farieb celého grafického prvku.

Prehľad zmien farieb v grafickom prvku SmartArt

Pomocou farieb môžete vylepšiť informácie sprostredkované v grafickom prvku SmartArt. Môžete napríklad zmeniť farbu samostatného tvaru alebo môžete zmeniť farby všetkých tvarov v grafickom prvku SmartArt použitím inej farebnej kombinácie. Farebné miniatúry zobrazujú rozličné spôsoby použitia farieb (napríklad striedavo alebo najtmavšie na najľahšie) namiesto toho, ako sa farby používajú.

Farby z farby motívu dokumentu môžete použiť aj v grafickom prvku SmartArt a farebné variácie sa automaticky zhodujú s farbami, ktoré sa používajú v rámci snímky alebo dokumentu. Ak zmeníte motív dokumentu, grafický prvok SmartArt bude odrážať aj nové farby motívu.

Zmena farby tvaru

 1. Kliknite na tvar v grafickom prvku SmartArt, ktorý chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArtna karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Výplň tvarua potom kliknite na požadovanú farbu. Ak chcete vybrať možnosť bez farieb, kliknite na položku bez výplne.

  Skupina štýl tvaru v PowerPointe

  Ak sa príkazy na karte Formát nezobrazujú, možno budete musieť dvakrát kliknúť na kartu Formát a otvoriť príkazy.

  Ak chcete zmeniť farbu, ktorá sa nenachádza v farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplnea potom kliknite na požadovanú farbu na karte štandardné alebo si namiešajte vlastnú farbu na karte vlastné . Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  Poznámky: 

  • Ak grafický prvok SmartArt obsahuje viacero tvarov, namiesto zmeny farieb pre všetky tvary môžete zmeniť farby celého grafického prvku SmartArta potom manuálne zmeniť farbu jednotlivých tvarov.

  • Ak chcete získať prístup k table Formátovať tvar , ktorá obsahuje viacero možností formátovania tvaru, kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a potom kliknite na položku formátovať tvar na kontextová ponuka.

Zmena farby orámovania tvaru

 1. Kliknite na tvar s orámovaním, ktoré chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viacero orámovaní tvaru na rovnakú farbu, kliknite na prvý tvar a potom stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArtna karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky obrys tvarua potom kliknite na požadovanú farbu. Ak chcete orámovanie skryť, kliknite na položku bez ohraničenia.

  Skupina štýl tvaru v PowerPointe

  Ak sa časť Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na tvar.

  Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

Zmena farby alebo štýlu celého grafického prvku SmartArt

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArtna karte návrh v skupine štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku zmeniť farbya potom kliknite na požadovanú miniatúru.

  Skupina štýl tvaru v PowerPointe

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt. Ak chcete otvoriť kartu návrh , možno budete musieť dvakrát kliknúť na tvar.

  Poznámky: 

  • Ak chcete zistiť, ako sa farba použije v grafickom prvku SmartArt pred výberom miniatúry, umiestnite ukazovateľ myši na požadovanú miniatúru a pozrite sa na grafický prvok SmartArt.

  • Ak chcete v grafickom prvku SmartArt použiť profesionálne vyzerajúce štýly, vyberte niektorú z možností v skupine štýly grafických prvkov SmartArt . Ak chcete zobraziť všetky dostupné štýly a umiestniť ukazovateľ nad miniatúry, kliknite na ponuku ďalšie Obrázok tlačidla a zobrazte ukážku toho, ako bude vyzerať každý štýl.

  • Ak sa chcete uistiť, že dokument bude vyzerať dobre vytlačený čiernobielo, môžete zobraziť ukážku toho, ako bude vyzerať. Kliknite na tvar v grafickom prvku SmartArt a na karte Návrh kliknite na šípku pri položke zmeniť farby a potom kliknite na miniatúru v časti základné farby motívu.

Prehľad zmien farieb v grafickom prvku SmartArt

Pomocou farieb môžete vylepšiť informácie sprostredkované v grafickom prvku SmartArt. Ak chcete napríklad zobraziť, že každý krok v procese je iný, môžete použiť farebné farby zvýraznenia.

Galéria Zmeniť farby

Prípadne môžete použiť zvýraznenie rozsahu 1 na podčiarknutie smeru správy na lineárny proces.

Galéria Zmeniť farby s vybratým štýlom Rozsah prechodu - zvýraznenie 1

Farby všetkých tvarov v grafickom prvku SmartArt môžete zmeniť tak, že použijete inú farebnú kombináciu. Farebné miniatúry zobrazujú rozličné spôsoby použitia farieb (napríklad striedavo alebo najtmavšie na najľahšie) namiesto toho, ako sa farby používajú.

Farby z farby motívu dokumentu môžete použiť aj v grafickom prvku SmartArt a farebné variácie sa automaticky zhodujú s farbami, ktoré sa používajú v rámci snímky alebo dokumentu. Ak zmeníte motív dokumentu, grafický prvok SmartArt bude odrážať aj nové farby motívu.

Pomocou prechodu na objekt môžete vytvoriť efekt postupnej zmeny farby tak, aby sa jeho farba plynulo líšila od tmavšieho až po svetlejší odtieň. Môžete tiež použiť prechod na vytvorenie tvarov v grafickom efekte dúhy.

Zmena farby tvaru

 1. Kliknite na tvar v grafickom prvku SmartArt, ktorý chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viacero tvarov na rovnakú farbu, kliknite na prvý tvar a potom stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArtna karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Výplň tvarua potom kliknite na požadovanú farbu. Ak chcete vybrať možnosť bez farieb, kliknite na položku bez výplne.

  Karta Formát v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt
  Karta Formát v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt v PowerPointe 2010

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na tvar.

  Ak chcete zmeniť farbu, ktorá sa nenachádza v farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplnea potom kliknite na požadovanú farbu na karte štandardné alebo si namiešajte vlastnú farbu na karte vlastné . Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  Poznámky: 

  • Ďalšie informácie o tom, ako použiť prechodovú výplň, nájdete v téme Pridanie prechodovej výplne do tvaru.

  • Ak grafický prvok SmartArt obsahuje viacero tvarov, namiesto zmeny farieb pre všetky tvary môžete zmeniť farby celého grafického prvku SmartArta potom manuálne zmeniť farbu jednotlivých tvarov.

  • Ak použijete rýchly štýl a potom zmeníte farbu tvaru, môžete prispôsobiť efekty použité v tvare.

  • Ak chcete získať prístup k dialógovému oknu Formátovať tvar , v ktorom je veľa možností formátovania tvaru, kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a potom kliknite na položku formátovať tvar na kontextová ponuka.

Zmena farby orámovania tvaru

 1. Kliknite na tvar s orámovaním, ktoré chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viacero orámovaní tvaru na rovnakú farbu, kliknite na prvý tvar a potom stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArtna karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky obrys tvarua potom kliknite na požadovanú farbu. Ak chcete orámovanie skryť, kliknite na položku bez ohraničenia.

  Karta Formát v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt
  Karta Formát v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt v PowerPointe 2010

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na tvar.

  Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

Zmena farby celého grafického prvku SmartArt

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArtna karte návrh v skupine štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku zmeniť farbya potom kliknite na požadovanú miniatúru.

  Karta Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt
  Karta návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt v PowerPointe 2010

  Ak sa časť Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazujú, vyberte grafický prvok SmartArt. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na tvar.

  Poznámky: 

  • Ak chcete zistiť, ako sa farba použije v grafickom prvku SmartArt pred výberom miniatúry, umiestnite ukazovateľ myši na požadovanú miniatúru a pozrite sa na grafický prvok SmartArt.

  • Ak chcete zabezpečiť, aby dokument vyzeral dobre vytlačený čiernobielo, kliknite na miniatúru v časti farby primárneho motívu.

Pozrite tiež

Vytvorenie grafického prvku SmartArt

Prepínanie rozloženia alebo typu obrázka SmartArt

Zmena štýlu a hrúbky čiar spájajúcich tvary grafického prvku SmartArt

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×