Zmena trvania úlohy

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

trvanie úlohy môžete zmeniť kedykoľvek podľa skutočného množstva potrebného času.

 1. Kliknite na kartu Zobraziť a potom na položku Ganttov graf.

 2. V stĺpci Trvanie úlohy zadajte trvanie v minútach (m), hodinách (h), dňoch (d), týždňoch (w) alebo mesiacoch (MES).

 3. Ak je nové trvanie odhadom, zadajte otáznik (?) na ňu.

 4. Stlačte kláves Enter.

Buďte opatrní o zmene trvanie pomocou začínajú a končia stĺpce, najmä pre prepojené úlohy alebo automaticky naplánované úlohy. Zmeny môžu kolidovať závislosti úloh alebo obmedzenia úloh projektu sa sledujú, ktoré môžu spôsobiť starostlivo vytvorenú plán vypnúť sledovanie.

Ďalší obsah článku

Zmena trvania súhrnnej úlohy

Používanie odhadovaných trvaní

Ďalšie informácie o trvaní úloh

Zmena trvania súhrnnej úlohy

Môžete zmeniť trvanie súhrnná úloha rovnakým spôsobom zmeníte bežné úlohy. Ale buďte opatrní – zmena trvania súhrnnej úlohy nemusí byť nespôsobí zmenu trvania čiastkových úloh.

V Ganttovom grafe pruh súhrnnej úlohy vždy zobrazuje trvanie súhrnnej úlohy (čierna čiara) a súčet trvaní jej čiastkových úloh (modrý pruh) tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie. Rozdiel môžete vidieť na prvý pohľad.

Obrázok súhrnnej úlohy, ktorá je dlhšia než jej čiastkové úlohy

Používanie odhadovaných trvaní

Mizne otáznik, keď sa snažíte pridať odhadované trvanie úlohy? Odhadované trvanie pravdepodobne v projekte nie je zapnuté. Ak ho chcete zapnúť:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. V dialógovom okne Project – možnosti kliknite na položku Plán .

 3. Posuňte sa nadol v oblasti Možnosti plánovania pre tento projekt.

 4. Začiarknite políčko Pri plánovaných úlohách zobraziť aj odhadované trvania .

  Dialógové okno Možnosti, karta Plán, oblasť možností plánovania pre tento projekt

Ďalšie informácie o trvaní úloh

Tieto pokyny sa vzťahujú na Microsoft Project 2007.

Zadanie alebo zmena trvania úlohy

 1. Ak zadávate trvania úlohy v súčasnosti nie je uvedený v pláne projektu, Pridanie úlohy do zoznamu úloh. Ak ste zadanie alebo zmena trvania existujúcej úlohe, tento krok vynechať.

  Ako pridať novú úlohu?

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Ganttov graf.

  2. V poli Názov úlohy zadajte na konci zoznamu úloh názov úlohy.

   Úlohu môžete vložiť medzi existujúce úlohy tak, že vyberiete riadok pod miestom, kde chcete zobraziť novú úlohu. V ponuke Vložiť kliknite na položku Nová úloha a potom do vloženého riadka zadajte názov úlohy. Identifikácie úlohy sa po vložení úlohy automaticky prečíslujú.

 2. V stĺpci Trvanie úlohy zadajte trvanie, ktoré chcete.

  Môžete zadať trvanie v minútach (m), hodinách (h), dňoch (d), týždňoch (w) alebo mesiacoch (MES).

 3. Ak je nové trvanie odhadom, zadajte otáznik na ňu.

 4. Stlačte kláves ENTER.

Tip: Ak chcete zmeniť jeden deň predvolené hodnoty, v ponuke Nástroje, kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na položku plán kreslenie zrušte začiarknutie políčka nové úlohy odhadované trvania.

Tip: Ak chcete vyjadriť trvania nové úlohy v jednotkách ako dni, v ponuke Nástroje, kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kartu plán. V poli trvanie je zadané v vyberte jednotku trvania.

Poznámky: 

 • Pri zmene trvania úlohy splniť konkrétny cieľ, uistite sa, či zmenu stále zodpovedá reálny čas požiadavky pre danú úlohu. Byť istí, môžete tiež skontrolovať a prispôsobiť ich zodpovedajúce množstvo práce, ktorá je priradená, je to potrebné.

 • Niektoré projekty nesmú používať odhadovaných trvaní. Ak zadáte otáznik v stĺpci Trvanie úlohy projektu nepoužíva odhadovaných trvaní, hodnota za odhad. Ak chcete povoliť odhadov v projekte, v ponuke Nástroje, kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na položku plán kreslenie začiarknite políčko Zobraziť aj odhadované trvania úlohy.

 • Ak chcete zmeniť trvanie a nové trvanie používa inú jednotku z existujúceho trvania, musíte najprv vykonať výpočet samostatne a potom zadajte novú hodnotu. Neexistuje žiadne automatické konverzie. Ak je aktuálne trvanie úlohy 1 deň a chcete zmeniť trvanie podľa hodín namiesto dní, musíte najskôr spočítať počet pracovných hodín za deň vlastné služieb a potom zadajte novú hodnotu v hodinách.

 • Súhrnné úlohy (niekedy sa nazýva "hamak úlohy") nie je možné upravovať priamo. Ak chcete zmeniť súhrnnej úlohy, zmeňte čiastkové úlohy, ktoré tvoria súhrnnú úlohu.

Zvýšiť presnosť odhadmi

Ak chcete zvýšiť presnosť odhadmi trvania úlohy, pomocou posledných prostredia a minulé skúsenosti ostatných, ktorí urobili niečo podobné v predchádzajúcich projektov. Ako klásť otázky:

 • Ako dlho to trvá úlohy?

 • Aké sú niektoré z problémov?

 • Čo by si inak ak by ste mali vykonať znova?

Poznámka: rozdiely medzi novú úlohu a podobné úlohy v minulosti a vziať do úvahy tieto rozdiely pri predpokladáte, že trvanie úlohy.

Ako predpokladáte, že trvania úloh, zahŕňajú nasledujúce aspekty:

 • Trvanie závisí od spokojnosti zdroja, ktorý vykonáva úlohy. Skúsených zdroja môže niekedy vykonať určité úlohy rýchlejšie ako menej skúsených zdroja.

 • Odhadne by sa mala revidovať, keď sa začne práca. Budete vedieť viac o úlohách v danom momente.

Môžete tiež odvodenie odhadmi porovnaním optimistických, pesimistických a očakávaných trvaní. Toto je niekedy sa nazýva analýza PERT.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×