Zmena trvania úlohy

Predplatné služieb Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

trvanie úlohy môžete zmeniť kedykoľvek podľa skutočného množstva potrebného času.

 1. Vyberte položky Zobraziť > Ganttov graf.

 2. V stĺpci Trvanie úlohy zadajte trvanie v minútach (m), hodinách (h), dňoch (d), týždňoch (w) alebo mesiacoch (MES).

 3. Ak je nové trvanie odhadom, zadajte otáznik (?) na ňu.

 4. Stlačte kláves Enter.

Buďte opatrní pri zmenách trvania pomocou stĺpcov Začiatok a Dokončenie obzvlášť pre prepojené úlohy alebo automaticky naplánované úlohy. Zmeny môžu byť v rozpore so závislosťami úloh alebo obmedzeniami úloh sledovanými v Projecte, čo môže spôsobiť, že zo sledovania bude vylúčený aj dôkladne zostavený plán.

Ďalší obsah článku

Zmena trvania súhrnnej úlohy

Používanie odhadovaných trvaní

Ďalšie informácie o trvaní úloh

Trvanie závislosti

Zmena trvania súhrnnej úlohy

Môžete zmeniť trvanie súhrnná úloha rovnakým spôsobom zmeníte bežné úlohy. Ale buďte opatrní – zmena trvania súhrnnej úlohy nemusí byť nespôsobí zmenu trvania čiastkových úloh.

V Ganttovom grafe pruh súhrnnej úlohy vždy zobrazuje trvanie súhrnnej úlohy (čierna čiara) a súčet trvaní jej čiastkových úloh (modrý pruh) tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie. Rozdiel môžete vidieť na prvý pohľad.

Obrázok súhrnnej úlohy, ktorá je dlhšia než jej čiastkové úlohy

Používanie odhadovaných trvaní

Mizne otáznik, keď sa snažíte pridať odhadované trvanie úlohy? Odhadované trvanie pravdepodobne v projekte nie je zapnuté. Ak ho chcete zapnúť:

 1. Rozhodli súbor > Možnosti.

 2. V dialógovom okne Project – možnosti vyberte položku plán.

 3. Posuňte sa nadol v oblasti Možnosti plánovania pre tento projekt.

 4. Začiarknite políčko Pri plánovaných úlohách zobraziť aj odhadované trvania .

  Dialógové okno Možnosti, karta Plán, oblasť možností plánovania pre tento projekt

Ďalšie informácie o trvaní úloh

Tieto pokyny sa vzťahujú na Microsoft Project 2007.

Zadanie alebo zmena trvania úlohy

 1. Ak zadávate trvania úlohy v súčasnosti nie je uvedený v pláne projektu, Pridanie úlohy do zoznamu úloh. Ak ste zadanie alebo zmena trvania existujúcej úlohe, tento krok vynechať.

  Ako pridať novú úlohu?

  1. Vyberte položky Zobraziť > Ganttov graf.

  2. V poli Názov úlohy zadajte na konci zoznamu úloh názov úlohy.

   Môžete vložiť úlohy k existujúcim úlohám, vyberte riadok pod miestom, kde sa má zobraziť novú úlohu. V ponuke Vložiť vyberte položku Nová úloha a potom zadajte názov úlohy do vloženého riadka. ID úlohy sa automaticky prečísluje po vložení úlohy.

 2. V stĺpci Trvanie úlohy zadajte trvanie, ktoré chcete.

  Môžete zadať trvanie v minútach (m), hodinách (h), dňoch (d), týždňoch (w) alebo mesiacoch (MES).

 3. Ak je nové trvanie odhadom, zadajte otáznik na ňu.

 4. Stlačte kláves ENTER.

Tipy: 

 • Ak chcete zmeniť jeden deň predvolené hodnoty, v ponuke Nástroje vyberte položku Možnosti > plán. Zrušte začiarknutie políčka nové úlohy odhadované trvania.

 • Vyjadriť trvania nové úlohy v jednotkách ako dni, v ponuke Nástroje, vyberte položky Možnosti > plán. V poli trvanie je zadané v vyberte jednotku trvania.

Poznámky: 

 • Pri zmene trvania úlohy splniť konkrétny cieľ, uistite sa, či zmenu stále zodpovedá reálny čas požiadavky pre danú úlohu. Byť istí, môžete tiež skontrolovať a prispôsobiť ich zodpovedajúce množstvo práce, ktorá je priradená, je to potrebné.

 • Niektoré projekty nesmú používať odhadovaných trvaní. Ak zadáte otáznik v stĺpci Trvanie úlohy projektu nepoužíva odhadovaných trvaní, hodnota za odhad. Povoliť odhadov v projekte, vyberte položky Nástroje > Možnosti > plán. Začiarknite políčko Zobraziť aj odhadované trvania úlohy.

 • Ak chcete zmeniť trvanie a nové trvanie používa inú jednotku z existujúceho trvania, musíte najprv vykonať výpočet samostatne a potom zadajte novú hodnotu. Neexistuje žiadne automatické konverzie. Ak je aktuálne trvanie úlohy 1 deň a chcete zmeniť trvanie podľa hodín namiesto dní, musíte najskôr spočítať počet pracovných hodín za deň vlastné služieb a potom zadajte novú hodnotu v hodinách.

 • Súhrnné úlohy (niekedy sa nazýva "hamak úlohy") nie je možné upravovať priamo. Ak chcete zmeniť súhrnnej úlohy, zmeňte čiastkové úlohy, ktoré tvoria súhrnnú úlohu.

Zvýšiť presnosť odhadmi

Ak chcete zvýšiť presnosť odhadmi trvania úlohy, pomocou posledných prostredia a minulé skúsenosti ostatných, ktorí urobili niečo podobné v predchádzajúcich projektov. Ako klásť otázky:

 • Ako dlho to trvá úlohy?

 • Aké sú niektoré z problémov?

 • Čo by si inak ak by ste mali vykonať znova?

Poznámka: rozdiely medzi novú úlohu a podobné úlohy v minulosti a vziať do úvahy tieto rozdiely pri predpokladáte, že trvanie úlohy.

Ako predpokladáte, že trvania úloh, zahŕňajú nasledujúce aspekty:

 • Trvanie závisí od spokojnosti zdroja, ktorý vykonáva úlohy. Skúsených zdroja môže niekedy vykonať určité úlohy rýchlejšie ako menej skúsených zdroja.

 • Odhadne by sa mala revidovať, keď sa začne práca. Budete vedieť viac o úlohách v danom momente.

Môžete tiež odvodenie odhadmi porovnaním optimistických, pesimistických a očakávaných trvaní. Toto je niekedy sa nazýva analýza PERT.

Trvanie závislosti

Nasledujúce dve závislosti medzi trvania úlohy a jej Štart a koncový dátum:

 • Trvanie úlohy sa zmení, keď zmeníte svoj Štart a koncový dátum.

 • Úlohy začiatok a koniec zmena dátumov, keď upravíte trvanie.

Ak zadáte začiatok úlohy a koncový dátum namiesto trvanie, program Project vypočíta trvanie na základe pracovného času medzi týmito dátumami. Ak sa neskôr zmeniť počiatočný dátum alebo koncový dátum (nemenia trvanie), trvanie sa prepočítava.

Podobne, ak zadáte trvania úlohy, program Project vypočíta pri úloha má začiatok a koniec založené na dátum začatia projektu a trvanie, rovnako ako ľubovoľný Mimopracovný čas, napríklad víkendy. Ak budete neskôr zmeniť trvanie úlohy, nastavené dátumy zodpovedať trvanie.

Príklady:

 • Ak zadáte dátum začatia máj 1 a koncový dátum máj 4, program Project vypočíta trvanie ako tri dni. Ak zmeníte koncový dátum mája 5, trvanie sa prepočítava štyri dni. Ale ak zmeníte koncový dátum Máj 8 namiesto úpravy trvanie, projekt prepočíta počiatočného dátumu máj 4, vedenie trvanie konštantu štyri dní, pretože posledné dve polia, ktoré ste zmenili ste koncový dátum a trvanie.

  Ak musíte zadať Štart a koncové dátumy a chcete trvanie zostane konštantná, uistite sa, že nový počiatočný a dokončiť dátumy predstavujú rovnaký počet pracovných dní ako predchádzajúci dátumy. Trvanie zostane nezmenený.

 • Ak zadáte trvania tri dni a počiatočný dátum projektu je marec 1, program Project vypočíta dátum začiatku úlohy ako marec 1 a koncového dátumu ako v marci 3 (pokiaľ tieto dátumy stať pretínajú víkendové alebo iných Mimopracovný čas). Ak zmeníte trvanie až štyri dní, dátum dokončenia sa prepočítava marec 4.

  Ak chcete zadať konkrétny čas začatia a koncový dátum úlohy, zadajte začiatok úlohy a koncové dátumy a nastavené trvanie. Uvedomte si, že zadávania dátumov začatia a dokončenia nastaví dátum obmedzenia na úlohe, ktorá obmedzuje flexibilitu plánu. Ak zadáte počiatočný dátum a potom zadajte dátum dokončenia, obmedzenia dokončenie bez starších než (FNET) je nastavená. Alebo ak zadáte dátum dokončenia a potom zadajte počiatočný dátum, začnite bez starších než (POUŽITOM) obmedzení je nastavená. Ak chcete úlohu na začatie alebo dokončenie k určitému dátumu, no chcete zachovať flexibilitu plán pri upozornení, ak úlohy nie sa začatia a dokončenia načas, môžete zadať dátum termínu pre úlohu. Termíny obmedzovať úlohy ani ovplyvnia obmedzení. Ako sa bude aktualizovať plán, indikátor sa zobrazí, ak úlohy je tlačený po jeho termíne.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×