Zmena stavu prítomnosti v Skype for Business (Lync)

K stavom prítomnosti patria stavy K dispozícii, Nemám čas, Som preč a Nerušiť. Váš stav závisí od kalendára Microsoft Outlooku, pokiaľ používate Outlook, alebo od činností v Lync. Ak je napríklad v Outlooku aktuálne naplánovaná schôdza, v Lync sa zobrazí stav Na schôdzi. Ak práve vykonávate hlasový hovor alebo videohovor cez Lync, indikátor prítomnosti bude červený ako v prípade stavu Nemám čas a stav sa aktualizuje na Má hovor. Stav prítomnosti možno nastaviť aj manuálne a určiť, ako a či chcete, aby vás používatelia kontaktovali. Vaša prítomnosť môže tiež zahŕňať osobnú poznámku, ktorá sa zobrazí v zozname kontaktov a na vašej karte kontaktu. Ľudia sa tak dozvedia viac o vašich plánoch.

Zmena stavu prítomnosti

  • V hlavnom okne aplikácie Lync kliknite na šípku rozbaľovacej ponuky stavu, ktorá sa nachádza pod vaším menom, a potom kliknite na stav, ktorý sa má zobrazovať iným ľuďom.

Snímka obrazovky s rozbaľovacím zoznamom na zmenu stavu prítomnosti a s čiastočným zoznamom výberov

Ak chcete nastavený stav vrátiť naspäť a nastaviť v Lync automatickú aktualizáciu svojho stavu, kliknite na ponuku stavu a potom na položku Resetovať stav.

Výber vhodného stavu

Skontrolujte, či máte správne nastavený stav. V nasledujúcej tabuľke sa nachádza popis jednotlivých stavov prítomnosti, ktoré sa môžu zobraziť iným ľuďom, ich význam a informácie o tom, ktoré z nich môžete nastaviť sami.

Tip: Stavy prítomnosti sú v Lync preddefinované. To znamená, že nemôžete vytvoriť vlastný stav, môžete však pridaním osobnej poznámky poskytnúť kontaktom podrobnosti o tom, kde sa nachádzate a čo práve robíte. Podrobnosti nájdete v ďalšej časti.

Stav prítomnosti

Popis

Ako nastaviť tento stav

K dispozícii K dispozícii

Ste online a možno vás kontaktovať.

Lync tento stav nastaví, keď rozpozná, že používate počítač. Tento stav si môžete nastaviť aj v prípade, ak chcete, aby ostatní vedeli, že ste v práci, hoci je počítač nečinný.

Nemám čas Nemám čas

Ste zaneprázdnení a nechcete byť rušení.

V Lync sa tento stav nastaví, keď používate Outlook a podľa outlookového kalendára máte plánovanú činnosť. Tento stav môžete vybrať aj pomocou šípky rozbaľovacieho zoznamu. Ak manuálne vyberiete stav Nemám čas, po uplynutí 24 hodín, ak ho dovtedy nezmeníte, Lync automaticky obnoví stav podľa outlookového kalendára.

Nemám čas Telefonujem

Zúčastňujete sa hovoru cez Lync (obojsmerného hlasového hovoru) a nechcete byť rušení.

Lync tento stav nastaví, keď zistí, že práve telefonujete cez Lync.

Nemám čas Na schôdzi

Ste na chôdzi a nechcete byť rušení.

Lync tento stav nastaví, keď zistí, že ste na schôdzi cez Lync, alebo v prípade, ak používate Outlook a podľa outlookového kalendára máte práve naplánovanú schôdzu.

Nemám čas Mám konferenčný hovor

Zúčastňujete sa konferenčného hovoru cez Lync (schôdze cez Lync so zvukom) a nechcete byť rušení.

Lync tento stav nastaví, keď zistí, že sa práve zúčastňujete konferenčného hovoru cez Lync.

Nerušiť Prezentujúci

Práve máte prezentáciu a nechcete byť rušení.

Lync tento stav nastaví, keď zistí, že buď zdieľate obrazovku, alebo premietate.

Nerušiť Nerušiť

Neprajete si byť rušení a chcete, aby sa zobrazovali iba tie oznámenia o konverzácii, ktoré vám odošle niekto z vašej pracovnej skupiny.

Tento stav vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu. Ak manuálne vyberiete stav Nerušiť, po uplynutí 24 hodín, ak ho dovtedy nezmeníte, Lync automaticky obnoví stav podľa outlookového kalendára.

Som preč Hneď sa vrátim

Na chvíľu odchádzate od počítača.

Tento stav vyberiete pomocou šípky rozbaľovacieho zoznamu.

Som preč Neaktívny/Som preč

Ste prihlásení, ale váš počítač je nečinný alebo ste sa na určitý (vami stanovený) čas vzdialili od počítača.

Lync váš stav nastaví ako Neaktívny v prípade nečinnosti počítača, ktorá prekročila päť minút, a ako Som preč po piatich minútach stavu Neaktívny. (Na zmenu nastavenia týchto predvolených hodnôt kliknite na tlačidlo Možnosti Ikona Možnosti , potom na položku Stav a následne kliknite na šípku vedľa položky Zobraziť ma so stavom Neaktívny, ak je môj počítač neaktívny viac ako uvedený počet minút a Zobraziť ma so stavom Som preč, ak bol môj stav nastavený na možnosť Neaktívny uvedený počet minút) Tento stav môžete vybrať aj pomocou rozbaľovacej ponuky.

Som preč Nie som v práci

Nie ste v práci a nemožno vás kontaktovať.

Tento stav vyberiete pomocou šípky rozbaľovacieho zoznamu.

Offline Offline

Nie ste prihlásení. Kontaktom, ktorým ste zablokovali možnosť zobraziť vašu prítomnosť, sa zobrazujete v stave Offline.

Lync tento stav nastaví, keď sa odhlásite z počítača.

Neznáme Neznáme

Vaša prítomnosť nie je známa.

Tento stav sa môže zobraziť kontaktom, ktoré nepoužívajú Lync ako program na výmenu okamžitých správ.

Poznámka:  Ak používate Outlook a zapnete oznámenie Mimo pracoviska, poznámka, ktorú napíšete v Outlooku, sa zobrazí aj v Lync a vedľa vášho stavu prítomnosti v dolnej časti oblasti obrázka sa zobrazí červená hviezdička (*).

Pridanie alebo odstránenie osobnej poznámky

V hornej časti hlavného okna aplikácie Lync napíšte osobnú poznámku, ako napríklad Pracujem z domu. Týmto spôsobom môžete zdieľať aktuálne podrobnosti o stave prítomnosti. Táto poznámka sa zobrazí na vašej karte kontaktu. Poznámku môžete meniť tak často, ako chcete.

Pridanie osobnej poznámky

  • V hlavnom okne aplikácie Lync kliknite na pole poznámky nad svojím menom a potom zadajte poznámku, ako napríklad Pracujem doma alebo Pracujem na termíne, namiesto osobných návštev použite odosielanie okamžitých správ.

Odstránenie osobnej poznámky

  • Kliknite na pole s poznámkou nad svojím menom a na klávesnici stlačte kláves BackSpace. Potom stlačte kláves Enter. V poli sa bude opäť zobrazovať predvolený text: Čo sa dnes deje?

Zapnutie alebo vypnutie oznámenia o stave Mimo pracoviska

Ak máte konto Lync synchronizované s outlookovým kalendárom, pri každom zapnutí oznámenia Mimo pracoviska v Outlooku sa hlásenie o tomto stave zobrazí ako vaša osobná poznámka v Lync. Ak napríklad odchádzate na dovolenku, v Outlooku si môžete nastaviť oznámenie Mimo pracoviska s informáciou, že ste na dovolenke (a s ďalšími informáciami, ako napríklad, či si budete kontrolovať e-mail a kto vás zastupuje). Toto oznámenie sa následne zobrazí na vašej karte kontaktu a v ďalších výpisoch kontaktov, ktoré sa v Lync zobrazujú vašim kontaktom.

Dôležité: Po návrate z dovolenky nezabudnite oznámenie o stave Mimo pracoviska vypnúť. Je však potrebné prejsť do Outlooku. Poznámku nemožno odstrániť v Lync.

Zapnutie oznámenia v Outlooku

  • V Outlooku kliknite na kartu Súbor, na tlačidlo Automatické odpovede a na položku Odosielať automatické odpovede. Následne napíšte svoju správu Mimo pracoviska a naplánujte, kedy sa má zobraziť.

Vypnutie oznámenia v Outlooku a následné odstránenie zobrazovaného hlásenia z aplikácie Lync

  • V Outlooku kliknite na kartu Súbor a potom na paneli Automatické odpovede kliknite na tlačidlo Vypnúť. Môže trvať až tridsať minút, kým sa daná poznámka v Lync prestane zobrazovať.

Synchronizácia kont Lync a Outlook

  1. V hlavnom okne aplikácie Lync kliknite na tlačidlo Možnosti.

  2. V dialógovom okne Lync – možnosti kliknite na položku Osobné.

  3. Začiarknite políčko Aktualizovať moju prítomnosť podľa informácií kalendára.

  4. Začiarknite políčko Zobraziť informácie o stave mimo pracoviska kontaktom so vzťahom na ochranu osobných údajov Priatelia a rodina, Pracovná skupina a Kolegovia a synchronizujte tak svoje kontá Lync a Outlook.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×