Zmena spôsobu zobrazovania výsledkov hľadania prostredníctvom typov výsledkov a šablón zobrazenia

S cieľom pomôcť používateľom rýchlo rozlíšiť medzi dvoma rozličnými typmi výsledkov pri vyhľadávaní v SharePointe používame typy výsledkov a šablóny zobrazenia. Dôležité informácie sa zobrazia priamo vo výsledkoch hľadania, takže používatelia nemusia klikať na jednotlivé výsledky, aby zistili, či našli, čo hľadali.

Webová časť Výsledky hľadania je vo vašom centre vyhľadávania nastavená na používanie rozličných šablón zobrazenia podľa typu výsledku hľadania. Typ výsledku definuje, kedy ktorú šablónu zobrazenia použiť, a šablóna zobrazenia definuje, aké informácie zobraziť vo výsledkoch hľadania.

K dispozícii je napríklad šablóna zobrazenia pre powerpointové súbory a iná šablóna zobrazenia je zasa k dispozícii pre wordové dokumenty. Typ výsledku určuje, že ak sa hľadaný výraz nájde v powerpointovom súbore, má sa pri zobrazení príslušného výsledku použiť powerpointová šablóna zobrazenia. Používatelia môžu hneď vidieť, že výsledkom je powerpointový súbor, a takisto majú možnosť vidieť ďalšie informácie, ktoré im pomáhajú zistiť, či ide o výsledok, ktorý hľadali. Keď používatelia ukážu na výsledok, zobrazí sa im v paneli pri ukázaní ukážka PowerPointu spolu s ďalšími podrobnosťami. Panel pri ukázaní tiež používateľom umožňuje vykonať akcie ako Upraviť alebo Odoslať. Výsledky tak vyzerajú inak aj pre wordové dokumenty používajúce na zobrazenie informácií wordovú šablónu zobrazenia.

Zobrazuje rôzne šablóny zobrazenia v závislosti od typu výsledkov
Výsledky vyzerajú inak na základe typu výsledku a šablóny zobrazenia. Tento obrázok zobrazuje šablóny zobrazenia položiek pre Word, PowerPoint a Excel vľavo a šablónu zobrazenia panela pri ukázaní pre PowerPoint vpravo.

Obsah tohto článku

Typy šablón zobrazenia použité vo webovej časti Výsledky hľadania

Spôsob zobrazovania informácií o výsledkoch hľadania prostredníctvom šablón zobrazenia

Typy šablón zobrazenia použité vo webovej časti Výsledky hľadania

Predvolené centrum vyhľadávania na vašej lokalite pozostáva z rozličných webových častí: webovej časti Pole Hľadať, webovej časti Výsledky hľadania, webovej časti Navigácia vyhľadávania a webovej časti Úprava. Skutočné výsledky hľadania sa zobrazujú vo webovej časti Výsledky hľadania, pričom všetky tieto webové časti tiež možno pridať na ľubovoľné stránky lokality.

V prípade webovej časti Výsledky hľadania sú k dispozícii tri hlavné typy šablón zobrazenia, o ktorých by ste mali vedieť: šablóny zobrazenia ovládacích prvkov, šablóny zobrazenia položiek a šablóny panela pri ukázaní.

Šablóna zobrazenia ovládacieho prvku určuje celkovú štruktúru spôsobu prezentovania výsledkov. Obsahuje položky nachádzajúce okolo jednotlivých výsledkov, akými sú nadpisy, číslovanie, tlačidlá pre zobrazenie nasledujúcich a predchádzajúcich položiek a hlásenie o tom, že sa nenašli žiadne výsledky hľadania.

Šablóna zobrazenia položiek definuje spôsob zobrazenia jednotlivých výsledkov. Definuje spravované vlastnosti, ktoré chcete zobraziť, a spôsob ich zobrazenia. Pre rozličné typy výsledkov môžete mať rozličné šablóny zobrazenia položiek.

Typy šablón zobrazenia pre výsledky vyhľadávania

Šablóna zobrazenia panela pri ukázaní zvyčajne zobrazuje ukážku položky alebo dokumentu, keď používateľ ukáže na výsledok hľadania. Šablóna zobrazenia Panel pri ukázaní tiež obsahuje akcie ako Upraviť alebo Odoslať a iné informácie o výsledku hľadania.

Na začiatok stránky

Spôsob zobrazovania informácií o výsledkoch hľadania prostredníctvom šablón zobrazenia

Výsledky hľadania obsahujú informácie, ktoré používateľom pomôžu identifikovať, či je výsledok tým, čo hľadali. Šablóny zobrazenia zobrazujú informácie prezentovaním spravovaných vlastností. Spravované vlastnosti predstavujú obsah a metaúdaje uložené v indexe vyhľadávania, napríklad autora a názov dokumentu. Šablóny zobrazenia zobrazujú výber spravovaných vlastností vo výsledkoch hľadania. Ide napríklad o typ súboru, názov, súhrn, cestu a obrázok dokumentu.

Šablóna zobrazenia položiek s informáciami zo spravovaných vlastností

Máte možnosť vytvoriť vlastné šablóny zobrazenia, ktoré zobrazujú informácie dôležité pre vašich používateľov a ktoré budú určené pre špecifické typy výsledkov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×