Zmena rozloženia a štýlu grafu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Po vytvorení grafu, môžete okamžite zmeniť jej vzhľad. Namiesto manuálne pridanie alebo zmena prvkov grafu alebo formátovania grafu, môžete rýchlo použiť preddefinované rozloženie a štýl grafu. Program Microsoft Office Excel poskytuje škálu užitočných preddefinovaných rozložení a štýlov (alebo rýchlych rozložení a rýchle štýly), ktoré si môžete vybrať z. Však môžete prispôsobiť rozloženia alebo štýlu grafu ďalšie manuálne zmenou rozloženia a štýlu grafu jednotlivé prvky, ktoré sa používajú v grafe.

Vlastné rozloženie alebo formát nemôžete uložiť. Ak však chcete rovnaké rozloženie alebo formát opätovne použiť, môžete graf uložiť ako šablónu grafu.

Dôležité: Ak chcete vykonať nasledujúce kroky, musíte mať existujúceho grafu. Ďalšie informácie o vytváraní grafu nájdete v téme Vytvorenie grafu.

Čo vás zaujíma?

Výber predvoleného rozloženia grafu

Výber predvoleného štýlu grafu

Manuálna zmena rozloženia prvkov grafu

Manuálna zmena štýlu prvkov grafu

Uloženie grafu ako šablóny grafu

Výber predvoleného rozloženia grafu

 1. Kliknite na graf, ktorý chcete formátovať.

  Týmto spôsobom zobrazíte ponuku Nástroje pre grafy a pridáte karty Návrh, RozloženieFormát.

 2. V karte Návrh kliknite v skupine Rozloženia grafov na rozloženie grafu, ktoré chcete použiť.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Poznámka: Ak je okno programu Excel zmenšené, rozloženia grafov sú dostupné v galérii Rýchle rozloženie v skupine Rozloženia grafov.

  Ak chcete zobraziť všetky dostupné rozloženia, kliknite na tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla .

Na začiatok stránky

Výber predvoleného štýlu grafu

 1. Kliknite na graf, ktorý chcete formátovať.

  Týmto spôsobom zobrazíte ponuku Nástroje pre grafy a pridáte karty Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Štýly grafov na štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  Ak chcete zobraziť všetky preddefinované štýly grafu, kliknite na tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla .

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Poznámka: Ak je okno programu Excel zmenšené, štýly grafov sú dostupné v galérii Rýchle štýly grafov v skupine Štýly grafov.

Tip: Štýly grafov pomocou farby aktuálneho motívu dokumentu, ktorý sa použije v zošite. Pri prechode na iný dokument motív, môžete zmeniť farby. Môžete tiež prispôsobiť dokumentu, aby graf presné farby, ktoré chcete zobraziť. Ďalšie informácie v téme použitie, prispôsobenie, a uloženie motívu dokumentu v programe Word alebo Excel.

Na začiatok stránky

Manuálna zmena rozloženia prvkov grafu

 1. Kliknite na graf, alebo nasledujúcim postupom vyberte prvok grafu, pre ktorý chcete zmeniť rozloženie zo zoznamu prvkov grafu:

  1. Kliknite na graf.

   Zobrazí sa tým ponuka Nástroje pre grafy obsahujúca karty Návrh, Rozloženie a Formát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 2. Na karte Rozloženie vykonajte jeden alebo viac z nasledujúcich krokov:

  1. V skupine Menovky kliknite na požadovanú možnosť rozloženia menovky.

   Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  2. V skupine Osi kliknite na požadovanú možnosť osi alebo mriežky.

   Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  3. V skupine Pozadie kliknite na požadovanú možnosť rozloženia.

   Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Poznámka: Možnosti rozloženia, ktoré ste vybrali sa použijú na prvok, ktorý ste vybrali. Napríklad, ak ste vybrali celý graf, označenia údajov sa použije všetkých radoch údajov. Ak máte jeden údajový bod, menovky údajov sa použije iba na vybraté údaje rad alebo údajový bod.

Na začiatok stránky

Manuálna zmena štýlu prvkov grafu

 1. Kliknite na graf.

  Zobrazí sa tým ponuka Nástroje pre grafy obsahujúca karty Návrh, Rozloženie a Formát.

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku v poli Prvky grafu a potom vyberte prvok grafu, ktorý chcete formátovať.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Na karte Formát vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • V skupine Aktuálny výber kliknite na tlačidlo Formátovať výber a potom vyberte požadované možnosti formátovania.

  • V skupine Štýly tvarov kliknite na položku Ďalšie Vzhľad tlačidla a potom vyberte štýl.

   Skupina Štýly tvarov na páse s nástrojmi programu Excel

  • V skupine Štýly tvarov kliknite na položku Výplň tvaru, Obrys tvaru alebo Efekty tvaru a potom vyberte požadované možnosti formátovania.

Na začiatok stránky

Uloženie grafu ako šablóny grafu

Ak chcete vytvoriť ďalší graf podobný tomu, ktorý ste práve vytvorili, môžete tento graf uložiť ako šablónu, ktorú môžete použiť ako základ pre ďalšie podobné grafy.

 1. Kliknite na graf, ktorý chcete uložiť ako šablónu.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Typ na položku Uložiť ako šablónu.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov šablóny.

  Tip: Ak neurčíte iný priečinok, súbor šablóny (.crtx) sa uloží do priečinka Grafy a šablóna bude dostupná v časti Šablóny v dialógovom okne Vloženie grafu (karta Vložiť, skupina Grafy, spúšťač dialógového okna Vzhľad tlačidla ) a v dialógovom okne Zmeniť typ grafu (karta Návrh, skupina Typ, možnosť Zmena typu grafu).

  Ďalšie informácie o používaní šablón grafov nájdete v téme Vytvorenie, použitie alebo odstránenie šablóny grafu.

Šablóna grafu obsahuje formátovanie grafu a uchováva tie farby, ktoré boli použité pri uložení grafu ako šablóny. Keď použijete šablónu grafu na vytvorenie grafu v inom zošite, tento nový graf bude používať farby šablóny grafu a nie farby motívu dokumentu, ktorý sa aktuálne používa v zošite. Ak chcete použiť farby motívu dokumentu namiesto farieb šablóny grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na plochu grafu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Obnoviť na štýl zhody.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×