Formátovanie textu

Zmena riadkovania vo Worde

Zmena riadkovania vo Worde

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Existuje veľa dôvodov, prečo by ste sa rozhodli zmeniť riadkovanie v dokumentoch programu Word. Veľkosť priestoru medzi riadkami textu alebo medzi odsekmi možno v celom dokumente najrýchlejšie zmeniť pomocou možnosti Rozstupy odsekov na karte Návrh, čím sa zmení priestor medzi riadkami aj odsekmi naraz.

Čo vás zaujíma?

 1. Vyberte položky Návrh > Rozstupy odsekov.

  Na karte Návrh sa zobrazujú možnosti medzier medzi odsekmi.

 2. Presúvajte kurzor po jednotlivých možnostiach rozstupov v časti Vstavané a všímajte si zmeny v rozstupoch riadkov.

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

Poznámka: Prepíše sa tým nastavenie štýlu, ktorý momentálne používate. Ak sa chcete vrátiť k pôvodnému nastaveniu, vyberte položky Návrh > Rozstupy odsekov a vyberte možnosť v časti Kolekcia štýlov. Môžete tu nájsť možnosť Predvolené zobrazenú vyššie alebo sa tu bude zobrazovať názov aktuálneho štýlu.

 1. Vyberte odseky, ktoré chcete zmeniť.

  Tip: Ak sa rozhodnete zmeniť riadkovanie v celom dokumente, a nie iba v konkrétnych odsekoch, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + A. Touto kombináciou klávesov sa vyberie celý text v dokumente.

 2. Vyberte položky Domov > Riadkovanie a medzery medzi odsekmi.

  Na karte Domov sa zobrazujú možnosti riadkovania a rozstupov medzi odsekmi.

 3. Vyberte požadovaný počet medzier medzi riadkami alebo vyberte položku Možnosti riadkovania v dolnej časti ponuky a v dialógovom okne Odsek v časti Riadkovanie vyberte požadované možnosti.

  V dialógovom okne Odsek sú zvýraznené možnosti riadkovania.

  Ak chcete zmeniť riadkovanie pred alebo za vybratými odsekmi, zadajte požadovanú veľkosť priestoru v poli Pred alebo Za.

  Poznámka: Ďalšie informácie o týchto nastaveniach nájdete v téme Úprava zarážok a riadkovania.

Predvolené riadkovanie v programe Word je 1,15. Podľa predvoleného nastavenia nasleduje za odsekmi prázdny riadok a nad nadpismi sa nachádza medzera.

 1. Vyberte položky Domov > Riadkovanie a medzery medzi odsekmi > Možnosti riadkovania.

 2. V dialógovom okne odsek v časti riadkovanie vyberte položku v rozbaľovacej ponuke riadkovanie upravte riadkovanie.

  Snímka obrazovky dialógového okna Odsek vo Worde znázorňujúca kartu Zarážky a medzery

 3. Podľa potreby zmeňte rozstupy medzi odsekmi v poliach PredZa a potom vyberte položku Nastaviť ako predvolené.

 4. V dialógovom okne vyberte položky Všetky dokumenty založené na normálnej šablóne > OK.

  Dialógové okno na zmenu predvoleného nastavenia zarovnania, zarážok a medzier odseku

Čo vás zaujíma?

V programe Microsoft Office Word 2007 sa vo väčšine kolekcií rýchlych štýlov používa predvolené riadkovanie 1,15 medzi riadkami a prázdny riadok medzi odsekmi.

Zmena riadkovania v existujúcom dokumente

Riadkovanie v celom dokumente najjednoduchšie zmeníte pomocou kolekcie rýchlych štýlov, ktorá používa požadované riadkovanie. Ak chcete zmeniť riadkovanie v časti dokumentu, môžete vybrať odseky a zmeniť ich nastavenia riadkovania.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Zmeniť štýly.

 2. Ukážte na položku Kolekcia štýlov a potom ukážte na rôzne kolekcie štýlov. Pomocou živej ukážky sa môžete pozrieť, ako sa pri výbere jednotlivých kolekcií štýlov mení riadkovanie.

  Poznámka: V kolekcii štýlov Tradičné sa napríklad používa jednoduché riadkovanie. V kolekcii štýlov Manuskript sa zasa používa dvojité riadkovanie.

 3. Keď sa zobrazí riadkovanie, ktoré sa vám páči, kliknite na názov kolekcie štýlov.

 1. Vyberte odseky, v ktorých chcete zmeniť riadkovanie.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Odsek na položku Riadkovanie.

  Obrázok pása s nástrojmi

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Kliknite na požadovaný počet rozstupov medzi riadkami.

   Ak chcete vo vybratých odsekoch použiť napríklad dvojité riadkovanie, kliknite na položku 2,0. Ak chcete použiť jednoduché riadkovanie s rozstupom používaným v starších verziách Wordu, kliknite na položku 1,0. Ak chcete použiť jednoduché riadkovanie s rozstupom používaným vo Worde 2007, kliknite na položku 1,15.

  • Kliknite na položku Možnosti riadkovania a vyberte požadované možnosti v časti Riadkovanie. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcom zozname dostupných možností.

Jednoduché    Táto možnosť zohľadní najväčšie písmo v danom riadku a medzera sa ešte trochu zväčší. Veľkosť pridaného priestoru sa líši v závislosti od použitého písma.

1,5 riadka    Táto možnosť je 1,5-násobkom jednoduchého riadkovania.

Dvojité    Táto možnosť je dvojnásobkom jednoduchého riadkovania.

Najmenej    Touto možnosťou sa nastaví minimálne riadkovanie potrebné na to, aby sa do riadka zmestilo najväčšie písmo alebo grafický prvok v riadku.

Presne    Touto možnosťou sa umožňuje nastaviť pevné riadkovanie vyjadrené v bodoch. Ak sa v texte používa písmo s veľkosťou napríklad 10 bodov, môžete ako riadkovanie zadať hodnotu 12 bodov.

Násobky    Touto možnosťou sa umožňuje nastaviť riadkovanie, ktoré možno vyjadriť ako čísla väčšie ako 1. Nastavením riadkovania napríklad na hodnotu 1,15 sa zväčší medzera o 15 percent, nastavením riadkovania na hodnotu 3 sa medzera zväčší o 300 percent (trojité riadkovanie).

Poznámka: Ak riadok obsahuje veľký textový znak, grafický prvok alebo vzorec, Word zväčší riadkovanie pre daný riadok. Ak chcete všetky riadky v odseku rozmiestniť rovnomerne, použite presné riadkovanie a zadajte veľkosť priestoru, ktorý bude dostatočný na to, aby vyhovoval najväčšiemu znaku alebo grafickému prvku v riadku. Ak sa položky orežú, zväčšite riadkovanie.

Najjednoduchším spôsobom, ako zmeniť rozstupy medzi odsekmi v celom dokumente, je použitie kolekcie rýchlych štýlov, v ktorej sa používajú požadované rozstupy. Ak chcete zmeniť rozstupy medzi odsekmi v časti dokumentu, môžete vybrať odseky a zmeniť ich nastavenie veľkosti medzery pred a za odsekmi.

Zmena rozstupov medzi odsekmi v celom dokumente pomocou kolekcie štýlov

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Zmeniť štýly.

  Tlačidlo Zmeniť štýly

 2. Ukážte na položku Kolekcia štýlov a potom ukážte na rôzne kolekcie štýlov. Pomocou živej ukážky sa môžete pozrieť, ako sa pri výbere jednotlivých kolekcií štýlov mení riadkovanie.

  Poznámka: Kolekcia štýlov programu Word 2007 používa dvojitú medzeru medzi odsekmi a pridáva viac priestoru nad nadpisy.

 3. Keď sa zobrazí riadkovanie, ktoré sa vám páči, kliknite na názov kolekcie štýlov.

Zmena veľkosti medzery pred a za vybratými odsekmi

Predvolene nasleduje za odsekmi prázdny riadok a nad nadpismi sa nachádza medzera.

 1. Vyberte odsek, pred alebo za ktorým chcete zmeniť rozstup.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Odsek na šípku vedľa položky Rozstupy pred alebo Rozstupy za a zadajte požadovanú veľkosť rozstupu.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×