Zmena predvoleného motívu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

motív je rýchly a jednoduchý spôsob, ako dať profesionálny a moderný vzhľad celého systém Microsoft Office 2007 dokument. Motív dokumentu je množina možností formátovania, ktorá patrí množiny farby motívu, množiny písma motívu (vrátane nadpisu a základného textu písma) a súbor efekty motívu (vrátane čiar a efektov výplne). Ak chcete zmeniť písmo alebo riadkovanie v dokumentoch systému 2007 Microsoft Office, pozrite si tému:

Každý dokument, ktorý vytvoríte pomocou programu Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 alebo Microsoft Office Excel 2007, už obsahuje motív – dokonca aj prázdne nové dokumenty. Predvoleným motívom je motív Office s bielym pozadím a tmavými jemnými farebnými odtieňmi. Keď použijete nový motív, motív Office sa nahradí novým a dokument dostane nový vzhľad, napríklad tmavé pozadie a svetlé farby s motívom Metro. Ak chcete mať iný predvolený motív ako motív Office, urobte tak. Celý obsah (text, tabuľky, grafiky SmartArt, atď.) je dynamicky prepojený s motívom, takže zmenou motívu sa automaticky zmení vzhľad dokumentu, kým to nezmeníte.

Ktorý program systém Microsoft Office 2007 používate?

Excel

PowerPoint

Word

Program Outlook

Excel

Aby ste mohli zmeniť predvolený motív v programe Office Excel 2007, musíte vytvoriť novú predvolenú šablóna zošita alebo novú predvolenú šablónu hárka. Šablóna zošita môže obsahovať viac hárkov, zatiaľ čo šablóna hárku obsahuje len jeden hárok. Šablóny zošita a hárka môžu obsahovať predvolený text, napríklad hlavičky strán, menovky stĺpcov a riadkov, vzorce, motívy a ďalšie formátovacie informácie. Predvolená šablóna zošita sa automaticky používa na vytvorenie nových zošitov a predvolená šablóna hárka sa automaticky používa na vytvorenie nových hárkov.

Vytvorenie predvolenej šablóny z nového prázdneho zošita

 1. Kliknite na tlačidlo balíka Microsoft Office Obrázok tlačidla a potom na položku Nový.

 2. V časti Šablóny kliknite na položku Prázdne a posledné a na table Prázdne a posledné dvakrát kliknite na položku Prázdny zošit.

  Klávesová skratka stlačte kombináciu klávesov CTRL + N

 3. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

  Skupina Motívy na páse s nástrojmi programu Excel

 4. Ak chcete priradiť k zošitu motív, ktorý sa použije v každom novom zošite, postupujte nasledovne:

  • Ak chcete priradiť preddefinovaný motív dokumentu, v časti Vstavané kliknite na motív dokumentu, ktorý chcete použiť.

  • Ak chcete priradiť vlastný motív dokumentu, ktorý ste vytvorili, v časti Vlastné kliknite na motív, ktorý chcete použiť.

   Poznámka: Časť Vlastné je k dispozícii, len ak ste vytvorili jeden alebo viacero vlastných motívov dokumentov. Ďalšie informácie o vytváraní vlastných motívov dokumentov nájdete v článku Použitie a prispôsobenie motívu dokumentu.

  • Ak chcete použiť motív dokumentu, ktorý nie je uvedený v zozname, kliknutím na tlačidlo Vyhľadať motívy vyhľadajte umiestnenie motívu v počítači alebo v sieti.

  • Ak chcete vyhľadať ďalšie motívy na lokalite Microsoft Office Online, kliknite na položku Ďalšie motívy na lokalite Microsoft Office Online.

 5. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla , ukážte na príkaz Uložiť ako a kliknite na položku Zošit programu Excel.

 6. Prejdite do priečinka XLStart, ktorý sa nachádza v adresári, v ktorom je nainštalovaný program Office Excel 2007 alebo program balíka Office, verzia 2007 (obyčajne C:\Program Files\Microsoft Office\Office12), a do poľa Názov súboru zadajte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete vytvoriť predvolený zošit, zadajte book.xltx.

  • Ak chcete vytvoriť predvolený hárok, zadajte sheet.xltx.

 7. V zozname Uložiť ako kliknite na položku Šablóna programu Excel (*.xltx) a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka: Keď spustíte program Excel 2007, otvorí sa šablóna umiestnená v predvolenom priečinku XLStart.

Vytvorenie predvolenej šablóny z existujúceho zošita

 1. Kliknite na tlačidlo balíka Microsoft Office Obrázok tlačidla a potom na položku Nový.

 2. V časti Šablóny kliknite na položku Nový z existujúceho a v dialógovom okne Nový zošit z existujúceho prejdite v počítači, sieti alebo na internetovej lokalite na umiestnenie, ktoré obsahuje zošit, ktorý chcete použiť.

 3. Kliknite na zošit a potom na tlačidlo Vytvoriť nový.

 4. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

  Skupina Motívy na páse s nástrojmi programu Excel

 5. Ak chcete priradiť k zošitu motív, ktorý sa použije v každom novom zošite, postupujte nasledovne:

  • Ak chcete priradiť preddefinovaný motív dokumentu, v časti Vstavané kliknite na motív dokumentu, ktorý chcete použiť.

  • Ak chcete priradiť vlastný motív dokumentu, v časti Vlastné kliknite na motív dokumentu, ktorý chcete použiť.

   Poznámka: Časť Vlastné je k dispozícii, len ak ste vytvorili jeden alebo viacero vlastných motívov dokumentov. Ďalšie informácie o vytváraní vlastných motívov dokumentov nájdete v článku Použitie a prispôsobenie motívu dokumentu.

  • Ak chcete použiť motív dokumentu, ktorý nie je uvedený v zozname, kliknutím na tlačidlo Vyhľadať motívy vyhľadajte umiestnenie motívu v počítači alebo v sieti.

  • Ak chcete vyhľadať ďalšie motívy na lokalite Microsoft Office Online, kliknite na položku Ďalšie motívy na lokalite Microsoft Office Online.

 6. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla , ukážte na príkaz Uložiť ako a kliknite na položku Zošit programu Excel.

 7. Prejdite do priečinka XLStart, ktorý sa nachádza v adresári, v ktorom je nainštalovaný program Office Excel 2007 alebo program balíka systém Microsoft Office 2007 (obyčajne C:\Program Files\Microsoft Office\Office12) a do poľa Názov súboru zadajte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete vytvoriť predvolený zošit, zadajte book.xltx.

  • Ak chcete vytvoriť predvolený hárok, zadajte sheet.xltx.

 8. V zozname Uložiť ako kliknite na položku Šablóna programu Excel (*.xltx) a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka: Keď spustíte program Excel 2007, otvorí sa šablóna umiestnená v predvolenom priečinku XLStart.

Na začiatok stránky

PowerPoint

Poznámka: Na rozdiel od programov Word a Excel program PowerPoint obsahuje možnosti prispôsobenia štýlu pozadia. Ak chcete pridať, prispôsobiť a formátovať štýl pozadia a použiť obrázok alebo textúru ako pozadie snímky, prečítajte si časť Pridanie pozadia do prezentácie.

 • Na karte Návrh v skupine Motívy kliknite pravým tlačidlom myši na požadovaný motív a v zobrazenej kontextová ponuka kliknite na príkaz Nastaviť ako predvolený motív. Ak chcete, aby sa zobrazilo viac miniatúr motívov, kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

  Obrázok pása s nástrojmi programu PowerPoint

Poznámka: Informácie o vytváraní vlastných motívov obsahuje časť Prispôsobenie motívu v programe PowerPoint 2007 (v angličtine). Ak chcete použiť vlastný motív v prezentácii, prečítajte si časť Použitie motívu v prezentácii.

Na začiatok stránky

Word

Ak chcete zmeniť celkový vzhľad dokumentu programu Office Word 2007, musíte zmeniť aj motív, aj množinu štýl. Môžete ich nastaviť ako predvolené pre všetky nové dokumenty. V programe Word 2007 je vzhľad množiny štýlov veľmi úzko previazaný s použitými typmi písma a farbami v motíve, preto písma motívu a farby motívu možno zmeniť aj na karte Domov v table Zmeniť štýly (skupina Štýly), aj na karte Rozloženie strany v skupine Motívy, kde môžete zmeniť aj celý motív.

 1. Kliknite na tlačidlo balíka Microsoft Office Obrázok tlačidla a potom na položku Nový.

 2. V časti Šablóny kliknite na položku Prázdne a posledné a na table Prázdne a posledné dvakrát kliknite na položku Prázdny dokument.

  Klávesová skratka Ak chcete otvorte prázdny dokument, stlačte kombináciu klávesov CTRL + n.

 3. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Zmeniť štýly, ukážte na položku Množina štýlov a kliknite na množinu rýchleho priradenia štýlov, ktorú chcete použiť.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Word

  Galéria Rýchle priradenie štýlov sa zmení tak, aby zodpovedala novej množine rýchleho priradenia štýlov.

 4. Znova kliknite na položku Zmeniť štýly, ukážte na položku Farby a vyberte farby, ktoré chcete použiť.

 5. Znova kliknite na položku Zmeniť štýly, ukážte na položku Typy písma a vyberte typy písma, ktoré chcete použiť.

 6. Na úpravu odseku alebo riadkovania predvolený motív, pozrite si tému Prispôsobenie veľkosti medzier medzi riadkami alebo odsekmi.

 7. Znova kliknite na položku Zmeniť štýly a kliknite na tlačidlo Nastaviť ako predvolené.

  Na karte Rozloženie strany sa tlačidlá v skupine Motívy aktualizujú v súlade s vykonanými zmenami.

Poznámka: Vlastné motívy sú k dispozícii, len ak si vytvoríte jeden alebo viac vlastných motívov dokumentov. Ďalšie informácie o vytváraní vlastných motívov dokumentov nájdete v článku Použitie a prispôsobenie motívu dokumentu.

Na začiatok stránky

Outlook

Ak chcete zmeniť celkový vzhľad dokumentu Microsoft Office Outlook 2007, zmeníte motív aj množinu štýlov. Potom to môžete nastaviť ako predvolené pre všetky nové e-mailové správy.

 1. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti.

 2. Na karte Formát e-mailu v časti súprava šablón a písma kliknite na položku grafické efekty a písma.

 3. Kliknite na tlačidlo Motív.

 4. Vyberte požadovaný motív a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×