Zmena pracovných dní kalendára projektu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Project predpokladá, že väčšina ľudí pracuje cez štandardný týždeň, od pondelka do piatka od 8:00 do 17:00. Tohto plánu sa však nemusíte držať. Ak chcete, aby tím pracoval v sobotu alebo večer, môže to tak byť. Stačí zmeniť pracovný čas v kalendári projektu.

 1. Kliknite na položky Projekt > Zmeniť pracovný čas.

 2. V zozname Pre kalendár vyberte typ kalendára, ktorý chcete upraviť.

  Ak meníte kalendár pre všetkých ľudí pracujúcich na projekte, vyberte možnosť Standard (kalendár projektu)).

 3. Kliknite na kartu Pracovné týždne a vyberte položku Predvolené.

  Poznámka: Môžete vytvoriť dočasnú množinu pracovných dní s odlišným pracovným časom ako vo zvyčajnom pláne, napríklad ak potrebujete, aby tím v lete pracoval počas sobôt. Zadajte nový názov, v stĺpcoch Začiatok a Koniec zadajte trvanie tohto dočasného pracovného plánu a potom kliknite na tlačidlo Podrobnosti a nastavte pre daný deň presný čas, v ktorom by sa mala práca vykonať.

 4. Kliknite na položku Podrobnosti.

 5. Vyberte možnosť Sobota.

  Vybrať samozrejme môžete aj iný deň. Prípadne môžete vybrať viacero dní tak, že pri ich výbere podržíte kláves Ctrl.

 6. Kliknutím na niektoré z troch tlačidiel na pravej strane dialógového okna určite, či je daný deň pracovný alebo mimopracovný.

 7. Nastavte pracovný čas dňa a kliknite na tlačidlo OK.

  Zmena pracovného času v kalendári v Projecte 2013
  Na tomto obrázku je zobrazený postup na zmenu soboty na pracovný deň

Zmenili ste pracovné dni. Čo ďalej?

Vyskúšajte toto

Ako na to

Pridanie dní voľna

Kalendár pre konkrétnu osobu, v ktorom určíte voľno a iný voľný čas, sa vytvára takmer rovnako, ako sa upravuje kalendár projektu. V kroku 1 na obrázku vyššie vyberte osobu, ktorej chcete vytvoriť kalendár, a potom postupujte rovnako.

Získajte ďalšie informácie o dňoch voľna.

Pridanie sviatkov

Na pridanie firemných alebo štátnych sviatkov treba upraviť kalendár projektu.
Získajte ďalšie informácie o zadávaní sviatkov.

Vytvorenie mimopracovného dňa

Na zmenu pracovného dňa na mimopracovný postupujte rovnako, ako je znázornené na obrázku vyššie, s výnimkou kroku 5, kde treba vybrať možnosť Nastaviť dni na mimopracovný čas.

Zahrnutie neprojektovej práce do plánu

Členovia vášho tímu možno v skutočnosti venujú úlohám projektu len šesť hodín denne a dve hodiny sú na schôdzach alebo čítajú e-maily. Zmenou dostupnosti zdrojov v kalendári projektu na šesť hodín denne vytvoríte realistickejší pracovný čas.

Použitie aktualizovaného kalendára projektu v iných projektoch

Ak pri vytváraní každého nového projektu vykonávate rovnaké zmeny kalendára, môžete ušetriť trochu času, keď dokončený projekt uložíte ako šablóna alebo pridáte kalendár do globálny súbor.

Získanie povolenia na zmenu kalendára

V programe Project Professional s aplikáciou Project Web App je kalendár projektu definovaný podniková globálna šablóna. Ak chcete získať povolenie na vykonávanie zmien podnikovej globálnej šablóny, obráťte sa na správcu.

Pridanie alebo zmena kalendára

Pridať alebo prispôsobiť možno tri typy kalendárov:

 • Kalendár projektu    Predvolený pracovný plán všetkých úloh v projekte. V tomto kalendári môžete zmeniť štandardné pracovné dni a celopodnikové sviatky. Získajte ďalšie informácie o zadávaní sviatkov.

 • Kalendár zdroja     Pracovné časy všetkých osôb alebo subjektov pracujúcich na projekte. Project predvolene vytvorí kalendáre zdrojov na základe štandardného kalendára. V tomto kalendári môžete zmeniť plán a dni voľna jedného zdroja. Získajte ďalšie informácie o zadávaní dní voľna.

 • Základné kalendáre    Šablóna pre kalendár projektu, kalendáre zdrojov a kalendáre úloh. V Projecte sú k dispozícii tri základné kalendáre:

  • 24 hodín     24-hodinový kalendár znázorňuje plán nepretržitej práce, napríklad konštrukčný proces.

  • Nočná zmena   Kalendár Nočná zmena znázorňuje plán zmien od pondelkovej noci do soboty rána, od 23:00 do 8:00, s hodinovou prestávkou.

  • Štandardný   Štandardný kalendár je predvoleným kalendárom pre projekty a predstavuje základ kalendárov zdrojov. Tento kalendár znázorňuje tradičný pracovný plán: od pondelka do piatka, od 8:00 do 17:00, s hodinovou prestávkou.

Ďalšie informácie o kalendároch a plánoch

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×