Zmena parametrov zošita prostredníctvom zošita v prehliadači

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Parameter zošita je špeciálna premenná, ktorá predstavuje jednu bunku v pracovnom hárku. Autori zošita môžu definovať parametre tak, aby používatelia mohli zadávať nové hodnoty pre danú bunku vždy vtedy, keď požadujú nový výpočet. Je to užitočné vtedy, keď chcete vypočítať jednoduché scenáre citlivostnej analýzy alebo keď výpočty zošita závisia od hodnôt, ktoré sa môžu meniť v závislosti od situácie.

Predpokladajme, že chcete použiť zošit na výpočet mesačných splátok hypotekárneho úveru. V tomto prípade výška splátky závisí od faktorov, ktoré sa môžu zmeniť, napríklad od úrokovej miery a výšky pôžičky. Autor môže teda určiť parametre, aby používatelia mohli zadávať hodnoty. Vždy, keď používateľ zadá nové informácie týkajúce sa parametrov, zošit môže automaticky vypočítať novú mesačnú splátku.

Keď otvoríte zošit obsahujúci parametre v prehliadači, webový zobrazovač zobrazí všetky parametre zošita na špeciálnej table Parametre. Nasledujúca ilustrácia zobrazuje tablu Parametre. Obsahuje parametre Úroková_miera, Splatnosť_pôžičky a Suma_pôžičky pre kalkulačku na výpočet hypotekárneho úveru.

Používanie tably Parametre

 1. Tabla Parametre obsahuje označené textové pole pre každý parameter. Používateľ môže zadať hodnoty pre každý parameter do príslušného textového poľa. V tomto príklade autor taktiež vytvoril popis na vysvetlenie požiadaviek textového poľa Úroková_miera.

 2. Používateľ zadá hodnoty pre každý parameter a potom klikne na položku Použiť.

 3. Zošit použije tieto hodnoty na výpočet výsledkov (v tomto prípade sumu Mesačná splátka).

Obsah tohto článku

Používanie parametra v zošite

Ďalšie informácie o vytváraní parametrov

Ďalšie informácie o pomenovaných bunkách pre parametre

Používanie parametra v zošite

Keď otvoríte zošit, ktorý obsahuje parametre vo webovej časti aplikácie Excel, webový zobrazovač zobrazí tablu Parametre, ktorá obsahuje všetky parametre definované autorom zošita počas práce v programe Excel.

Ste jediný používateľ, ktorý môže vidieť hodnoty zadávané pre parametre a súčasne jediný používateľ, ktorý môže vidieť zmeny výpočtu vyplývajúce z týchto hodnôt. Zmeny nie sú viditeľné pre žiadneho ďalšieho používateľa. Okrem toho hodnoty parametrov a výsledné zmeny sú len dočasné. Webový zobrazovač neukladá hodnoty parametrov spolu so zošitom.

 1. Hodnotu každého parametra, ktorý chcete použiť, zadajte do bloku textu. Maximálna dĺžka hodnoty parametra je 1 024 znakov.

 2. Ak chcete zobraziť výsledky, kliknite na položku Použiť v dolnej časti tably Parametre.

 3. Ak chcete odstrániť hodnoty na table Parametre, kliknite na položku Vymazať v dolnej časti tably Parametre.

Čo robiť, ak sa nezobrazuje tabla Parametre?

Dôvodov, pre ktoré sa nezobrazuje tabla Parametre, je niekoľko:

 • Zošit neobsahuje parametre.

 • Všetky parametre v zošite sa nachádzajú vo filtroch polí zostavy z jednej alebo viacerých kontingenčných tabuliek.

 • Zošit je súčasťou webovej časti Excel Web Access, ktorá neumožňuje zobraziť tablu Parameter.

 • Zošit je súčasťou webovej časti Excel Web Access, ktorá nepovoľuje pracovať so zošitom ani úpravu parametrov.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o vytváraní parametrov

Keď autor zošita uloží alebo publikuje zošita do knižnice dokumentov služby SharePoint, autor môžete zadať parametre na použitie v publikovaný zošit. Ak je zošit v Excel Services, môžete použiť parametre na odovzdanie informácií medzi iné webové časti pomocou pripojenia webovej časti. Napríklad, môžete použiť parametre pomôcť synchronizovať iné webové časti na tabuli.

Parametre zošita môžete použiť na zadanie vstupu v mnohých rôznych situáciách. Môžete napríklad preskúmať niekoľko scenárov pravdepodobnosti, porovnať návratnosť investície (ROI) s rôznymi zadanými hodnotami alebo zadať premenlivý vstup do výpočtového modelu (napríklad kalkulačka mesačnej splátky hypotéky).

Parameter zošita musí predstavovať jednu pomenovanú bunku (nie pomenovaný rozsah ani tabuľku) v hárku. Názov bunky sa stane názvom parametra.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o pomenovaných bunkách pre parametre

Zošit parameter predstavuje konkrétnej s názvom bunky v zošite. Na dosiahnutie najlepších výsledkov, zvážte nasledujúce pravidlá pri definovaní parametrov zošita v Excel 2010:

 • Pomenovaná bunka môže byť jednoduchá bunka alebo zlúčená bunka. Pre každý parameter existuje jedna bunka – parameter nemôže predstavovať rozsah obsahujúci dve alebo viacero buniek.

 • Pomenovaná bunka musí byť bunkou v zošite. Bunka sa nemôže nachádzať v tabuľke ani v kontingenčnej tabuľke a nie je možné použiť odkaz na externú bunku.

 • Pomenovaná bunka môže obsahovať pole filtra zostavy zo zostavy kontingenčnej tabuľky. Pole filtra zostavy sa však nezobrazuje na table Parametre. Ak chcete zmeniť pole filtra zostavy, môžete použiť webovú časť Filter.

Pomenovaná bunka musí byť absolútnym odkazom na jednu bunku. Nie je možné používať relatívny odkaz.

 • Pomenovaná bunka nesmie odkazovať na inú pomenovanú bunku.

 • Bunka nemôže mať definované overovanie údajov, nemôže byť zamknutá a nemôže byť na zabezpečenom pracovnom hárku.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×