Zmena písma vo Worde 2016 pomocou čítačky obrazovky

Zmena písma vo Worde 2016 pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Na zmenu alebo dokonca prispôsobenie písem v dokumente môžete použiť Word 2016 spolu s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky pre Windows. Môžete napríklad zmeniť písmo v niekoľkých slovách alebo znakoch pomocou klávesových skratiek. Ak však chcete zmeniť písmo v celom dokumente naraz, môžete použiť písma motívu. Nakoniec môžete v dokumente nastaviť aj predvolený typ písma. Môžete tiež niekoľkými spôsobmi prispôsobovať veľkosť, farbu a štýl.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo Windowse pre Microsoft Word.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Tip : Čítačky obrazovky sa líšia v spôsoboch, ako opisujú písma a formátovanie. Ak si chcete vypočuť, ktorý typ písma sa používa, napríklad v čítačke JAWS, stlačte kombináciu klávesov Insert + F. V Moderátorovi stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + 0.

Obsah tohto článku

Zmena písma pomocou klávesových skratiek

Výber písma, ako napríklad Calibri alebo Arial, zvyčajne nemá vplyv na to, ako čítačka obrazovky prečíta dokument. Písma však môžu mať výrazný vplyv na slabozrakých ľudí a ľudí trpiacimi poruchami čítania, ako napríklad dyslexiou. Títo ľudia by si mali vybrať bezpätkové písmo, ako napríklad Verdana, Calibri alebo Arial.

Zmena textu na iné písmo

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 2. Otvorte pole Písmo stlačením kombinácie klávesov Alt + H a potom F, F. Pomocou tohto príkazu klávesovej skratky sa vyberie aktuálne písmo. Keď sa zameranie presunie k možnostiam a čítačka obrazovky identifikuje kartu Domov a dialógové okno Písmo, vyslovte názov vybratého písma.

 3. Vyberte písmo alebo zadajte jeho názov a stlačte kláves Enter.

Poznámka : Ak chcete počuť farbu písma v čítačke JAWS, stlačte kombináciu kláves Insert + 5.

Zväčšenie alebo zmenšenie veľkosti písma

 1. Vyberte text, ktorý chcete zmeniť.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zväčšiť text o 1 bod, stlačte kombináciu kláves Ctrl + ľavá hranatá zátvorka.

  • Ak chcete zmenšiť text o 1 bod, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + pravá hranatá zátvorka.

  • Ak chcete prírastkovo zväčšiť text podľa veľkostí v tlačidle Zväčšiť veľkosť písma, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + > (viac ako).

  • Ak chcete prírastkovo zmenšiť text podľa veľkostí v tlačidle Zmenšiť veľkosť písma, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + < (menej ako). (Moderátor vysloví „Unknown key“ (Neznámy kláves).)

  • Ak chcete vyberať veľkosť v poli Veľkosť písma, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom F, S. Zaznie informácia o číselnej hodnote aktuálnej veľkosti písma. Zadajte požadovanú veľkosť bodu alebo vyberte v zozname a stlačte kláves Enter.

Zmena niekoľkých vlastností písma naraz

Počas práce v dialógovom okne Písmo môžete prehľadávať vlastnosti písma a zmeniť niekoľko naraz. Pomocou klávesových skratiek sa môžete pohybovať medzi klávesovými skratkami.

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Písmo, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom kláves F, N.

 3. Medzi možnosťami v dialógovom okne môžete prechádzať stláčaním klávesu Tab alebo použiť jednu alebo viacero z nasledujúcich klávesových skratiek na presun a výber určitej možnosti v dialógovom okne:

  Prechod na položku:

  Klávesy

  Písmo

  Alt + F

  Štýl písma

  Alt + Y

  Nastavenia zoznamu správ

  Alt + S

  Farba písma

  Alt + C

  Štýl podčiarknutia

  Alt + U

  Farba podčiarknutia

  Alt + C

  Prečiarknutie

  Alt + K

  Dvojité prečiarknutie

  Alt + L

  Horný index

  Alt + P

  Dolný index

  Alt + B

  Kapitálky

  Alt + M

  Všetky písmená veľké

  Alt + A

  Skryté

  Alt + H

  Nastaviť ako predvolené

  Alt + D

  Textové efekty

  Alt + E

  Karta Písmo

  Alt + N

  Karta Rozšírené

  Alt + V

 4. Ak chcete použiť zmeny a zavrieť dialógové okno Písmo, presuňte sa pomocou klávesu Tab na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

Tip : Ak chcete odstrániť formátovanie z vybratého textu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + medzerník. Môžete použiť aj tlačidlo Vymazať všetko formátovanie (Alt + H, E).

Použitie písiem motívu na formátovanie celého dokumentu

Písma motívu zmenia písma v celom dokumente na vybratý pár písiem, ktoré sú navrhnuté tak, aby spolu dobre fungovali. Prvé písmo sa používa na nadpisy a druhé na základný text.

Tip : Ak chcete, aby sa písma motívu použili v nadpisoch, je potrebné na text nadpisov použiť štýl nadpisov vo Worde. Postup nájdete v téme Vytvorenie nadpisu vo Worde 2016 pomocou čítačky obrazovky.

 1. Ak chcete otvoriť tlačidlo Písma motívu, stlačte kombináciu klávesov Alt + G a potom T, F.

 2. Klávesom Tab alebo klávesom so šípkou nadol sa môžete pohybovať v zozname písiem. Vyberte požadované písmo motívu a potom stlačte kláves Enter.

 3. Ak si chcete vypočuť popis použitého písma motívu v téme, použite čítačky obrazovky. Napríklad v čítačke JAWS stlačením kombinácie klávesov Insert + F. V Moderátorovi stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + 0.

Pozrite tiež

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×