Zmena osobného jazykového a miestneho nastavenia

Zmena osobného jazykového a miestneho nastavenia

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Na stránke svojho osobného profilu, na ktorú môžete prejsť prostredníctvom počítača alebo mobilných zariadení, môžete kedykoľvek zobraziť jazyk zobrazenia, časové pásmo, krajinu alebo oblasť a súvisiace nastavenia SharePointu. Ak to pravidlá vašej organizácie povoľujú, môžete tiež zmeniť jazykové a miestne nastavenia. Nastavenia sa použijú iba na vaše zobrazenie sharepointových lokalít organizácie a nebudú mať vplyv na zobrazenie týchto lokalít pre iných používateľov.

Ak ste správcom SharePointu, pozrite si tému Zmena miestnych nastavení pre lokalitu, ktorá obsahuje pokyny na zmenu miestnych nastavení v kolekcii lokalít.

Poznámky: 

 • Ak pracujete v prostredí lokálnych sharepointových lokalít (nie v prostredí služieb Office 365) spravovaných vašou organizáciou, postup v tomto článku súvisiaci s jazykom budete môcť použiť až vtedy, keď správca kolekcie lokalít sprístupní použitie daného jazyka.

 • Ak nastavíte jazyk v SharePointe Online a potom ho zmeníte v službách Office 365, nastavenie služieb Office 365 prepíše nastavenie SharePointu. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena jazyka zobrazenia v službách Office 365.

 • Funkcie popísané v tomto článku závisia od toho, či vaša organizácia nastavila alebo prispôsobila osobné lokality a používateľské profily. Ďalšie informácie získate od správcu.

Zmena osobného jazykového a miestneho nastavenia

 1. Kliknite na svoje meno alebo obrázok v hornej časti ľubovoľnej lokality SharePoint alebo služieb Office 365 vašej organizácie.

  Vyberte obrázok, potom položku O mne a prejdite do profilu

 2. Kliknite na položku Informácie o mne a potom na položku Aktualizovať profil.

 3. Kliknite na prepojenie v časti Ako zmením jazykové a miestne nastavenia?

 4. Na stránke Úprava podrobností kliknite na tri bodky (…) a potom kliknite na položku jazyk a oblasť.
  Kliknite na tri bodky a potom kliknite na položku jazyk a oblasť

 5. Aktualizujte nastavenie. Ako usmernenie môžete použiť tabuľku, ktorá nasleduje za týmto postupom.

 6. Kliknite na položku Uložiť všetko a zavrieť.

Nasledujúce nastavenia možno nastaviť tak, aby sa vzťahovali na všetkých, alebo len na vás. Ak nastavenia nemožno zmeniť, pravdepodobne ich obmedzil správca.

Postupujte nasledovne:

Predvoľby jazyka

Predvoľby zmeňte nasledovným spôsobom:

 • Ak chcete zmeniť jazyk zobrazenia v prostredí SharePointu, kliknite na šípku nadol vedľa položky Vyberte nový jazyk, vyberte jazyk a následne kliknite na tlačidlo Pridať. Ak pridáte viac jazykov, môžete zmeniť ich poradie alebo odstrániť jazyk podľa popisu v ďalšej časti v rámci rozšíreného jazykového nastavenia.

 • Ak chcete vybrať jazyk obsahu a hľadaní, kliknite na položku Zobraziť rozšírené jazykové nastavenie. Kliknite na šípku nadol vedľa položky Vyberte nový jazyk, vyberte jazyk a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 • Ak pracujete na lokalite služieb Office 365, jazyk zobrazenia nie je možné zmeniť a toto nastavenie sa nepoužije. Kliknite na položku Upraviť a pokračujte v aktualizácii nastavenia na ostatných stránkach profilu, alebo prejdite na iné možnosti na tejto stránke.

Pri pridávaní viacerých jazykov môžete použiť šípky nahor a nadol tlačidlá so šípkou nahor a nadol v poli Môj obsah a vyhľadávanie, pomocou ktorých môžete stanoviť poradie použitia jazykov. Ak napríklad chcete nastaviť francúzštinu ako primárny jazyk a angličtinu chcete použiť iba vtedy, keď francúzština nie je dostupná, kliknite na šípky, aby mala francúzština najvyššiu prioritu.

Ak chcete nejaký jazyk odstrániť, kliknite na možnosť X vedľa jazyka.

Poznámka:  Ak chcete dosiahnuť konzistentné zobrazenie, vyberte zodpovedajúce jazykové a miestne nastavenie. Vyhnete sa tak situáciám, akou je napríklad zobrazenie anglického textu v arabskom kalendári.

Časové pásmo

Kliknite na pole Časové pásmo a v zozname vyberte aktuálne časové pásmo. Ak sa toto nastavenie nedá upraviť, v ďalšom riadku pod položkou Výber nastavenia skúste kliknúť na možnosť Vždy použiť miestne nastavenie definované správcom. Pole Časové pásmo by teraz už malo byť dostupné, pokiaľ správca nenastavil blokovanie úprav.

Výber nastavenia

Ak chcete použiť jazykové a miestne nastavenie stanovené správcom lokality, začiarknite políčko Vždy použiť miestne nastavenie definované správcom.

Ak chcete použiť svoje osobné nastavenie, začiarknite políčko Vždy použiť moje osobné nastavenie.

Poznámka: Táto možnosť musí byť vybratá, aby bolo možné upravovať oblasť a nastavenie času.

Miestne nastavenie

Kliknite na pole Miestne nastavenia a vyberte jazyk.

Nastavenie kalendára

V rozbaľovacom zozname vyberte typ kalendára a potom začiarknite políčko V Tabuľke dátumov zobraziť čísla týždňov, ak chcete, aby sa tieto čísla zobrazovali.

Povolenie alternatívneho kalendára

V prípade potreby vyberte alternatívny typ kalendára.

Definovanie pracovného týždňa

Vyberte dni v týždni, ktoré určujú váš pracovný týždeň. Ak pracujete napríklad od utorka do soboty, začiarknite tieto políčka.

Formát času

Kliknite na pole Formát času a vyberte formát 12 h alebo 24 h.

Pozrite tiež

Výber jazykov, ktoré majú byť dostupné v používateľskom rozhraní lokality

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×