Zmena, odstránenie alebo vypnutie efektov animácie

Zmena, odstránenie alebo vypnutie efektov animácie

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď používate PowerPoint, môžete zmeniť jeden efekt animácie použitý v objekte za druhý, upraviť nastavenie animácie alebo odstrániť animáciu z objektu.

Zmena efektu animácie na objekte

 1. Vyberte objekt obsahujúci efekt animácie, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Animácie vyberte novú animáciu, ktorú chcete použiť.

  Výber animácie

Na začiatok stránky

Odstránenie jedného efektu animácie

Efekty animácie, ktoré ste použili na text alebo objekty (napríklad obrázky, tvary, grafické prvky SmartArt atď.), môžete odstrániť.

Poznámka: Ak hľadáte informácie o odstraňovaní efektu prechodu z celej snímky, pozrite si tému Pridanie, zmena alebo odstránenie prechodov medzi snímkami.

 1. Na karte Animácia kliknite na položku Tabla animácií.

  Otvorenie tably animácií

 2. Na snímke kliknite na objekt s animáciou, z ktorého chcete efekt odstrániť.

  Tip: Všetky efekty použité na tento objekt sa zvýraznia na table animácií.

 3. Na table animácií kliknite na efekt, ktorý chcete odstrániť, kliknite na šípku nadol a potom na tlačidlo Odstrániť.

  Odstránenie efektu animácie

Na začiatok stránky

Odstránenie viacerých alebo odstránenie všetkých efektov animácie

 • Ak chcete z textu alebo objektu odstrániť viac efektov animácie, stlačte kláves Ctrl a na table animácií kliknite na každý efekt animácie, ktorý chcete odstrániť. Potom stlačte kláves Delete.

 • Ak chcete z textu alebo objektu odstrániť všetky efekty animácie, kliknite na objekt, ktorý už nechcete animovať. Na karte Animácie kliknite v galérii efektov animácie na položku Bez animácie.

  Kliknutie na položku Bez animácie v galérii animácií

Na začiatok stránky

Vypnúť animácie v prezentácii

Hoci nemôžete odstrániť všetky animácie z celej prezentácie jedným krokom (musíte odstrániť animácie z každého objektu jednotlivo, ako je popísané vyššie), môžete zakázať všetky animácie v prezentácii.

 1. Na karte prezentácia vyberte položku nastaviť prezentáciu.

 2. V časti Možnosti prezentácie vyberte položku Prezentovať bez animácie.

Pozrite tiež

Animácia textu alebo objektov

Na začiatok stránky

Čo vás zaujíma?

Zmena efektu animácie na objekte

Odstránenie konkrétnych efektov animácie

Odstránenie všetkých animácií z jedného objektu

Odstránenie animácií zo všetkých objektov na snímke

Zakázanie prehrávania animácií v zobrazení prezentácie

Zmena efektu animácie na objekte

 1. Vyberte objekt obsahujúci efekt animácie, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácia na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie a potom vyberte požadovanú novú animáciu.

  Karta Animácie na páse s nástrojmi programu PowerPoint 2010

Na začiatok stránky

Odstránenie konkrétnych efektov animácie

 1. Na karte Animácie kliknite v skupine Rozšírená animácia na položku Tabla animácií.

  Skupina Rozšírené animácie na karte Animácia na páse s nástrojmi programu PowerPoint 2010.

 2. Na table animácií kliknite pravým tlačidlom myši na efekt animácie, ktorý chcete odstrániť, a potom na tlačidlo Odstrániť.

  Tabla animácií

Poznámka:  Môžete odstrániť aj viacero konkrétnych efektov animácie. Stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a potom na table Animácie vyberte každý efekt animácie, ktorý chcete odstrániť, kliknite pravým tlačidlom myši na niektorý z vybratých efektov a vyberte tlačidlo Odstrániť.

Na začiatok stránky

Odstránenie všetkých animácií z jedného objektu

 1. Vyberte objekt, z ktorého chcete odstrániť animácie.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácia na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie a potom vyberte položku Žiadne.

  Skupina Animácie s vybratou položkou Žiadne.

Na začiatok stránky

Odstránenie animácií zo všetkých objektov na snímke

 1. Vyberte snímku, z ktorej chcete odstrániť všetky animácie.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Vybrať a potom kliknite na položku Vybrať všetko.

 3. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácia na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie a potom vyberte položku Žiadne.

  Skupina Animácie s vybratou položkou Žiadne.

Na začiatok stránky

Vypnúť animácie v prezentácii

 1. Na karte Prezentácia v skupine Nastaviť kliknite na položku Nastaviť prezentáciu.

  Skupina Nastaviť na karte Prezentácia na páse s nástrojmi programu PowerPoint

 2. V dialógovom okne Nastavenie prezentácie v časti Možnosti prezentácie začiarknite políčko Prezentovať bez animácie.

  Dialógové okno Nastavenie prezentácie

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Pozrite tiež

Na začiatok stránky

Čo vás zaujíma?

Zmena časovania efektu animácie

Zmena alebo odstránenie zvuku použitého na efekt animácie

Odstránenie jedného alebo viacerých efektov animácie z prezentácie

Zmena časovania efektu animácie

Pomocou rôznych možností časovania dokážete zabezpečiť plynulý tok a profesionálny vzhľad animácie. Môžete nastaviť možnosti pre čas začatia (vrátane oneskorení), rýchlosť, trvanie, cyklické opakovanie a automatické posunutie dozadu.

Nastavenie možností pre čas začatia

 1. Kliknite na text alebo objekt, ktorý obsahuje animáciu, pre ktorú chcete nastaviť možnosti spustenia.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácie na položku Vlastné animácie.

 3. V zozname Vlastné animácie kliknite pravým tlačidlom myši na efekt animácie a potom vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete efekt animácie spustiť pri kliknutí na snímku, vyberte položku Spustiť po kliknutí.

  • Ak chcete efekt animácie spustiť súčasne s predchádzajúcim efektom v zozname (jedným kliknutím sa spustia dva efekty animácie), vyberte položku Začať s predchádzajúcou.

  • Ak chcete efekt animácie spustiť ihneď po skončení prehrávania predchádzajúceho efektu v zozname (na spustenie ďalšieho efektu animácie nie je potrebné ďalšie kliknutie), vyberte položku Začať po predchádzajúcej.

   Ak ide o prvý efekt animácie na snímke, označí sa ako 0 a spustí sa hneď po zobrazení snímky v prezentácii.

  • Ak chcete znova prehrať alebo zopakovať vlastnú animáciu použitú na určitý objekt, vyberte položku Časovanie a potom na karte Časovanie vyberte niektorú z možností v zozname Opakovať.

Nastavenie oneskorenia alebo inej možnosti časovania

 1. Kliknite na text alebo objekt obsahujúci efekt animácie, pre ktorý chcete nastaviť oneskorenie alebo inú možnosť časovania.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácie na položku Vlastné animácie.

 3. V zozname Vlastné animácie kliknite pravým tlačidlom myši na efekt animácie, vyberte položku Časovanie, kliknite na kartu Časovanie a potom vykonajte jeden alebo viacero z týchto krokov:

  • Ak chcete vytvoriť oneskorenie medzi koncom jedného efektu animácie a začiatkom nového efektu animácie, zadajte číslo do poľa Oneskorenie.

  • Ak chcete nastaviť rýchlosť, s akou sa prehrá nový efekt animácie, vyberte požadovanú možnosť v zozname Rýchlosť.

  • Ak chcete zopakovať efekt animácie, vyberte požadovanú možnosť v zozname Opakovať.

  • Ak chcete po skončení prehrávania automaticky vrátiť efektu animácie jeho pôvodný vzhľad a umiestnenie, začiarknite políčko Po prehratí previnúť. Po skončení prehrávania rozbaľovacieho koncového efektu sa daný objekt na snímke napríklad znova zobrazí v pôvodnom umiestnení a pôvodnej veľkosti.

Na začiatok stránky

Zmena alebo odstránenie zvuku použitého na efekt animácie

 1. Na karte Animácia kliknite v skupine Animácie na položku Vlastné animácie.

 2. Kliknite na text alebo objekt, ktorý obsahuje zvuk, ktorý chcete zmeniť alebo odstrániť.

 3. V zozname Vlastné animácie kliknite pravým tlačidlom myši na súvisiaci efekt animácie a potom kliknite na položku Možnosti efektu.

 4. Na karte Efekt v časti Vylepšenia kliknite na šípku vedľa položky Zvuk a potom vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť zvuk, kliknite na nový zvukový efekt.

  • Ak chcete odstrániť zvukový efekt, kliknite na položku [Bez zvuku].

Na začiatok stránky

Odstránenie jedného alebo viacerých efektov animácie z prezentácie

 1. Na karte Animácia kliknite v skupine Animácie na položku Vlastné animácie.

 2. V okne snímky kliknite na text alebo objekt s jedným alebo viacerými použitými efektmi animácie, ktoré chcete odstrániť.

 3. V zozname Vlastné animácie kliknite na efekt animácie a potom kliknite na položku Odstrániť. Ak chcete vybrať viacero efektov animácie použitých na jednu inštanciu textu alebo na objekt, stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a zároveň kliknite na každý efekt animácie, ktorý chcete odstrániť.

Pozrite tiež

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×