Zmena nastavenia toku činností pre typ obsahu lokality

Predvolené toky činností obsiahnuté v programe Microsoft Office SharePoint Server 2007 majú niektoré nastavenia, ktoré sú spoločné pre všetky toky činností a niektoré nastavenia, ktoré sú pre jednotlivé toky činností špecifické. Tento článok popisuje, ako sa konfigurujú nastavenia, ktoré sú pre všetky toky činností spoločné.

Čo chcete urobiť?

Otvorenie stránky Zmeniť tok činností

Identifikácia zoznamu úloh

Identifikácia zoznamu histórie

Nastavenie možností spustenia toku činností

Aktualizácia typov obsahu zoznamov a lokalít

Otvorenie stránky Zmeniť tok činností

Na otvorenie stránky pre zmenu nastavenia toku činností použite nasledovný postup. Všetky ďalšie postupy začínajú na stránke Zmeniť tok činností.

 1. Na domovskej stránke kolekcie lokality v ponuke Akcie lokality ukážte na položku Nastavenia lokality a potom kliknite na príkaz Upraviť všetky nastavenia lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Galérie na položku Typy obsahu lokality.

 3. Vyberte typ obsahu, ktorému je tok činností priradený a kliknite na položku Nastavenie toku činností.

 4. Vyberte tok činností, ktorý chcete upraviť a potom použite informácie v nasledovných častiach na vykonanie požadovaných zmien.

Na začiatok stránky

Identifikácia zoznamu úloh

V každom toku činností sa jednotlivcom, skupinám alebo jednotlivcom aj skupinám priraďujú úlohy, ktoré umožnia, aby sa tok činností dokončil. Napríklad, v toku činností Schválenie priradíte jednotlivcom alebo skupinám úlohu schválenia položiek k určitému dátumu. Všetky úlohy sa predvolene ukladajú do zoznamu úloh, v ktorom môžete zobraziť stav úloh a ostatné vlastnosti. Ukladaním úloh pracovných tokov v predvolenom zozname úloh sa zjednodušuje správa veľkého počtu úloh, pretože sa nachádzajú na jednom mieste. Takto sa zjednodušuje aj synchronizácia úloh s programom Microsoft Office Outlook.

V niektorých situáciách pravdepodobne budete potrebovať vytvoriť jedinečný zoznam úloh pre tok činností:

 • Keď z dôvodu zabezpečenia a ochrany osobných údajov chcete mať zoznam špecifických úloh oddelený od hlavného zoznamu úloh. Pre úlohy, ktoré obsahujú citlivé alebo dôverné údaje, môžete zadať pre zoznam úloh jedinečný názov.

 • Ak máte veľa tokov činností alebo ak toky činností obsahujú veľa úloh, pravdepodobne budete chcieť zachovať pre každý tok činností samostatný zoznam úloh z dôvodu zachovania optimálneho výkonu. Ak zoznamy úloh a zoznamy histórie neobsahujú viac ako 2000 položiek, ich veľkosť nemá nepriaznivý vplyv na výkon lokality.

 • Otvorte stránku Zmeniť tok činností.

 • V časti Zoznam úloh ponechajte zobrazený predvolený zoznam úloh alebo zadajte názov jedinečného zoznamu úloh, ktorý je oddelený od hlavného zoznamu úloh.

  Ak ste už vytvorili viaceré zoznamy úloh, tie sú k dispozícii v poli Zadajte názov zoznamu úloh.

  Poznámka: Ak sú spustené inštancie toku činností, zobrazí sa upozornenie, keď sa pokúsite zmeniť zoznam úloh priradenia.

Na začiatok stránky

Identifikácia zoznamu histórie

Podobne ako v prípade zoznamu úloh môžete vytvoriť jedinečný zoznam histórie, ak sa v denníku v poli poznámky alebo popis zaznamenávajú citlivé údaje. Jedinečný zoznam histórie je užitočný aj vtedy, keď toky činností generujú tisícky položiek. V takých prípadoch je vhodné oddeliť histórie tokov činností.

 1. Otvorte stránku Zmeniť tok činností.

 2. V časti Zoznam histórie ponechajte zobrazený predvolený zoznam histórie alebo zadajte názov pre jedinečný zoznam histórie pre tento tok činností.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností spustenia toku činností

Funkcie v časti Možnosti spustenia umožňujú určiť, ako sa bude tok činností aktivovať. Predvolene je vybraná možnosť Povoliť ručné spustenie daného toku činností overenému používateľovi. Táto možnosť umožňuje používateľom spustiť tok činností výberom položky Toky činností z ponuky, ktorá sa zobrazí, keď používateľ klikne na inštanciu typu obsahu. Keď používateľ vyberie položku Toky činností, otvorí sa stránka Toky činností a používateľ môže vybrať tok činností v časti Začať nový tok činností stránky.

Pre toky činností, ktoré sa musia spustiť z dôvodu uplatnenia politiky alebo z iného dôvodu, na základe ktorého je použitie toku povinné, sú k dispozícii dve možnosti automatického spustenia:

 1. Otvorte stránku Zmeniť tok činností.

 2. Vyberte úroveň povolení, ktorou obmedzíte tok činností na skupiny so špecifickým povolením:

  • Predvolená je úroveň povolenia Upraviť položky. Tá sa nedá zmeniť u šablón tokov činností, ktoré tvoria súčasť programu Office SharePoint Server 2007, pretože tieto šablóny vyžadujú úroveň povolenia upravovať položky alebo vyššiu. Tieto šablóny nie je možné nastaviť na nižšiu úroveň povolenia.

  • Ak chcete nastaviť ďalšie obmedzenia určujúce, kto môže tok činností spustiť, začiarknite políčko Spravovať zoznamy.

 3. Podľa potreby vyberte možnosť automatického spustenia.

  • Začiarknite políčko Spustiť tok činností pri vytvorení novej položky, ak chcete, aby sa tok činností spustil automaticky, keď sa vytvorí nová položka v zozname alebo knižnici bez ohľadu na to, či používateľ manuálne spustí tok činností. Môžete napríklad požadovať spustenie toku činností, keď sa v knižnici alebo zozname vytvorí položka príslušného typu obsahu.

  • Začiarknite políčko Spustiť tok činností pri zmene položky pre toky činností, ktoré chcete, aby sa spustili automaticky, keď sa položka zmení. Napríklad, v toku činností politiky uchovávania dokumentov bude pravdepodobne potrebné zmeniť dátum uplynutia platnosti, keď sa položka zmení.

   Poznámka: Tieto dve automatické možnosti spustenia môžu existovať spoločne s predvoleným nastavením, ktoré umožňuje, aby používateľ spustil tok činností manuálne.

Na začiatok stránky

Aktualizácia typov obsahu zoznamov a lokalít

Na stránke Zmeniť tok činností v časti Aktualizovať typy obsahu zoznamov a lokalít môžete zadať, či chcete, aby všetky typy obsahu, ktoré dedia z tohto typu obsahu, tiež používali tento tok činností.

 1. Otvorte stránku Zmeniť tok činností.

 2. V časti Aktualizovať typy obsahu zoznamov a lokalít kliknite na položku Áno, aby toto nastavenie toku činností dedili všetky typy obsahu, ktoré boli vytvorené z tohto typu obsahu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×