Zmena nastavení webovej časti Úprava

Webová časť Úprava filtruje výsledky hľadania do kategórií, ktoré sa nazývajú spresnenia vyhľadávania. Používatelia môžu kliknúť na tieto spresnenia a zúžiť výsledky vyhľadávania, aby ľahšie našli čo hľadajú.

Webová časť Úprava sa predvolene používa vo všetkých predvolených stránkach vertikálneho vyhľadávania, čo sú stránky výsledkov vyhľadávania pre možnosti Všetko, Ľudia, Konverzácie a Videá.

Ako správca služby SharePoint Online môžete zmeniť nastavenia webovej časti Úprava. Môžete:

 • Filtrovať výsledky hľadania z inej webovej časti Výsledky hľadania.

 • Určiť, ktoré spresnenia vyhľadávania sa zobrazia.

  Poznámka:  Všetky spravované vlastnosti, ktoré chcete použiť ako spresnenia vyhľadávania, musia byť v schéme vyhľadávania nastavené ako upraviteľné a dotazovateľné. Taktiež aj zdroj obsahu, ktorý obsahuje spravované vlastnosti, sa musí najskôr prehľadať a až potom je možné vlastnosti použiť ako spresnenia vyhľadávania.

 • Zmeniť šablónu zobrazenia pre spresnenie vyhľadávania.

 • Zmeniť zobrazované názvy pre spresnenia vyhľadávania.

 • Pridať počty do spresnenia vyhľadávania.

Čo vás zaujíma?

Zmena správania a vzhľadu webovej časti Úprava

Zmena zobrazovaného názvu pre spresnenie vyhľadávania

Pridanie počtov do spresnenia vyhľadávania

Zmena správania a vzhľadu webovej časti Úprava

 1. Na stránke, ktorá obsahuje webovú časť Úprava, kliknite v ponuke Nastavenia na položku Upraviť stránku.

 2. Vo webovej časti kliknite na šípku ponuky webovej časti Úprava a potom kliknite na Upraviť webovú časť.

 3. Na table s nástrojmi webovej časti v sekcii Cieľ úpravy vyberte webovú časť, z ktorej chcete filtrovať výsledky hľadania. Predvolene je vybratá webová časť Výsledky vyhľadávania.

 4. Na table s nástrojmi webovej časti overte, či je začiarknuté políčko Vybrať spresnenia vyhľadávania v tejto webovej časti.

 5. Kliknite na položku Vybrať spresnenia vyhľadávania.

 6. Na stránke Konfigurácia úprav v sekcii Dostupné spresnenia vyhľadávania pomocou tlačidiel vyberte, ktoré spresnenia vyhľadávania sa majú zobraziť vo webovej časti a v akom poradí. Ak ste pre upraviteľnú spravovanú vlastnosť zadali Alias, tento alias sa zobrazí v sekcii Konfigurácia pre.

 7. V sekcii Konfigurácia pre vyberte vzhľad, ako má každé spresnenie vyhľadávania vyzerať.

  Poznámka:  Ak máte jednojazyčnú lokalitu, zobrazovaný názov spresnenia môžete zmeniť v sekcii Zobrazovaný názov. Pri viacjazyčných lokalitách zmeňte zobrazovaný jazyk spresnenia vyhľadávania tak, ako je to popísané v časti Zmena zobrazovaného názvu pre spresnenie vyhľadávania.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zmena zobrazovaného názvu pre spresnenie vyhľadávania

Predvolene sa ako názov spresnenia vyhľadávania použije názov spravovanej vlastnosti. V mnohých prípadoch je názov spravovanej vlastnosti ťažko zrozumiteľný, napríklad RefinableString00 alebo ColorOWSTEXT. Tento problém môžete vyriešiť tak, že zmeníte názov spresnenia vyhľadávania v súbore JavaScript.

 1. Na stránke, ktorá obsahuje webovú časť Úprava, kliknite v ponuke Nastavenia na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality v sekcii Galéria pre webových dizajnérov kliknite na položku Strany predlohy a rozloženia stránok.

 3. Na stránke Galéria predlôh kliknite na položku Šablóny zobrazenia.

 4. Na stránke Šablóny zobrazenia kliknite na položku Jazykové súbory.

 5. Na stránke Jazykové súbory kliknite na priečinok pre príslušný jazyk.

 6. Otvorte súbor CustomStrings.js.

 7. Pridajte riadok pre každú spravovanú vlastnosť, pre ktorú chcete zmeniť zobrazovaný názov. Použite túto syntax:

"rf_RefinementTitle_ManagedPropertyName": "Sample Refinement Title for ManagedPropertyName"

Napríklad pridaním tohto riadku zmeňte zobrazovaný názov pre spravovanú vlastnosť RefinableInt00 na Cena:

"rf_RefinementTitle_RefinableInt00": "Price".
 1. Uložte súbor.

Na začiatok stránky

Pridanie počtov do spresnenia vyhľadávania

Predvolene sa vo webovej časti Úprava nezobrazujú počty spresnení vyhľadávania, t. j. počet výsledkov pre každú hodnotu spresnenia vyhľadávania. Ak ste napríklad ako spresnenie vyhľadávania zapli spravovanú vlastnosť Farba, hodnoty spresnenia budú jednotlivé farby, ako napríklad červená, zelená a modrá. Počty spresnení môžete pridať tak, že zmeníte hodnotu v súbore HTML, aby sa hodnoty spresnenia vyhľadávania zobrazovali ako červená (10), zelená (12) a modrá (8).

 1. Na stránke, ktorá obsahuje webovú časť Úprava, kliknite v ponuke Nastavenia na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality v sekcii Galéria pre webových dizajnérov kliknite na položku Strany predlohy a rozloženia stránok.

 3. Na stránke Galéria predlôh kliknite na položku Šablóny zobrazenia.

 4. Na stránke Šablóny zobrazenia kliknite na položku Filtre.

 5. Otvorte súbor Filter_Default.html.

 6. Zmeňte hodnotu pre ShowCounts na true.

 7. Uložte súbor.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež:

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×