Zmena nastavení pre informačné kanály RSS

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Outlook 2013 a Outlook 2016 zahrnúť informačný kanál RSS možnosti prispôsobenia, napríklad ako často aktualizovaných položiek, kam sa informačné kanály RSS ukladajú, a či sa majú sťahovať prílohy.

Čo vás zaujíma?

Kontrola alebo zmena frekvencie sťahovania položiek

Zmena miesta ukladania informačných kanálov RSS

Zmena zobrazovaného názvu informačného kanála RSS

Stiahnuť prepojené články ako prílohu

Ak chcete automaticky sťahovať prílohy

Odstránenie informačného kanála RSS

Kontrola a zmena frekvencie sťahovania položiek

Keď sa prihlásite na odber informačného kanála RSS, program Outlook pravidelne vyhľadáva aktualizované príspevky.

Vydavatelia informačných kanálov RSS môžu určiť maximálnu frekvenciu vyhľadávania nových príspevkov. Tieto obmedzenia pomáhajú účinne spravovať vyťaženie serverov. Informačný kanál RSS môže mať napríklad maximálnu frekvenciu vzorkovania 60 minút, čo znamená, že výskyt aktualizácii sa nebude zisťovať viackrát za hodinu.

Dôležité: Niektorí vydavatelia prísne presadzujú tieto obmedzenia. Ak vyhľadávate aktualizácie v kratšom ako stanovenom intervale, vydavateľ informačného kanála RSS vám môže dočasne alebo natrvalo zablokovať prístup. Ani spoločnosť Microsoft ani program Outlook vám nemôžu pomôcť, ak váš prístup pozastavil alebo zakázal vydavateľ informačného kanála RSS.

Ak chcete skontrolovať, či vydavateľ RSS určil časové obmedzenie, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Na karte Informačné kanály RSS kliknite na informačný kanál a potom kliknite na položku Zmeniť.

  V časti Limit aktualizácie je zobrazený Aktuálny limit poskytovateľa.

  Nastavenie obmedzenia aktualizácie informačného kanála RSS

  Odporúčame, aby ste nezrušili začiarknutie políčka Limit aktualizácie. Toto nastavenie pomáha predchádzať zákazom zo strany vydavateľov obsahu z dôvodu príliš častého vyhľadávania aktualizácií.

Ak hodnota nie je určená informačným kanálom RSS, používa sa nastavenie odosielania a prijímania pre informačné kanály RSS. Ak chcete skontrolovať alebo zmeniť toto nastavenie, postupujte takto:

 1. Kliknite na položku Odosielanie alebo prijímanie.

 2. V skupine Odosielanie a prijímanie kliknite na položku Skupiny na odosielanie a prijímanie.

 3. Kliknite na položku Definovať skupiny pre odosielanie alebo prijímanie.

Klávesová skratka    Ak chcete otvoriť dialógové okno skupín pre odosielanie alebo prijímanie, stlačte klávesy Ctrl + Alt + S.

 1. V časti Názov skupiny vyberte skupinu, ktorá obsahuje konto s názvom RSS.

  Predvolene sa konto RSS nachádza v skupine Všetky kontá. Ak si nie ste istí, v ktorej skupine je konto RSS, vyberte názov skupiny a potom kliknite na položku Upraviť. Postup opakujte, kým nenájdete skupinu obsahujúcu konto RSS, ako to zobrazuje nasledujúci obrázok.

  Konto RSS v skupine odosielania a prijímania

 2. V časti Nastavenie pre skupinu "všetky kontá", začiarknite políčko Naplánovať automatické odosielanie alebo prijímanie každých n minút.

  Informačný kanál RSS – možnosti

 3. Do textového poľa zadajte hodnotu maximálne 1 440.

  Poznámka: Ak zadáte časový interval s vyššou frekvenciou, ako je limit nastavený vydavateľom, program Outlook použije nastavenie vydavateľa. Zabráni sa tak zákazu zo strany vydavateľa obsahu z dôvodu nerešpektovania tohto limitu.

 4. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Na začiatok stránky

Zmena miesta ukladania informačných kanálov RSS

Vo väčšine prípadov nie je nutné meniť umiestnenie, do ktorého sa ukladajú informačné kanály RSS. Zmenu tohto umiestnenia je však vhodné zvážiť napríklad v situácii, keď používate konto na serveri Microsoft Exchange Server a vaša poštová schránka má malý limit ukladacieho priestoru. Pri ukladaní informačných kanálov RSS do údajového súboru programu Outlook (.pst) v počítači nebude obsah informačných kanálov RSS zaberať vaše vyhradené miesto na serveri.

Ak sa rozhodnete uchovávať informačné kanály RSS v údajovom súbore programu Outlook (.pst), prístup k týmto položkám budete mať len na počítači, v ktorom sa tento súbor nachádza.

Informačné kanály RSS, ktoré ukladajú položky do priečinka umiestneného v poštovej schránke na serveri Exchange, sú dostupné na ľubovoľnom počítači, v ktorom je program Outlook a ktorý sa pripája k vášmu kontu Exchange. Tieto kanály sú dostupné aj pri pripojení ku kontu Exchange pomocou funkcie Outlook Anywhere alebo webovej aplikácie Outlook Web App.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Na karte Informačné kanály RSS kliknite na položku informačný kanál RSS a potom kliknite na položku Zmeniť priečinok.

 4. V časti Vyberte priečinok vyberte nové umiestnenie pre doručovanie informačného kanála RSS, alebo vytvorte na jeho doručovanie nový priečinok kliknutím na položku Nový priečinok.

 5. Kliknite na tlačidlo OK, čím prejdete späť do dialógového okna Konto - nastavenie.

Na začiatok stránky

Zmena zobrazovaného názvu informačného kanála RSS

Každý informačný kanál RSS má názov, ktorý mu priradil jeho vydavateľ. Tento názov, ktorý sa zobrazuje na navigačná tabla a v nastavení konta, môžete zmeniť.

Zmena názvu informačného kanála RSS na navigačnej table

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, ukážte na položku Premenovať, zadajte nový názov a potom stlačte kláves ENTER.

Zmena názvu informačného kanála RSS v nastavení konta

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Na karte Informačné kanály RSS kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 4. V časti Všeobecné zadajte nový názov do textového poľa Názov informačného kanála.

Poznámka: Ak používate funkciu na zdieľanie informačného kanála RSS s inými používateľmi, zobrazí sa im pôvodný názov informačného kanála priradený jeho vydavateľom a nie prispôsobený názov, ktorý ste používali alebo používate.

Na začiatok stránky

Stiahnutie prepojených článkov ako príloh

Mnohé informačné kanály RSS používajú správy, ktoré obsahujú zhrnutie väčšej správy alebo článku s prepojením na celý obsah. Program Outlook môžete nakonfigurovať tak, aby automaticky sťahoval prepojený obsah ako prílohu pripojenú k správam RSS.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Na karte Informačné kanály RSS kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 4. V časti Položky na stiahnutie začiarknite políčko Stiahnuť celý článok ako prílohu vo formáte .html.

Na začiatok stránky

Automatické sťahovanie príloh

Správy RSS môžu obsahovať prílohy. Program Outlook v predvolenom nastavení tieto prílohy nesťahuje. Ak chcete automaticky sťahovať prílohy, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Na karte Informačné kanály RSS kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 4. V časti Položky na stiahnutie začiarknite políčko Automaticky sťahovať vložené prílohy pre tento informačný kanál.

  Poznámky: 

  • Program Outlook v predvolenom nastavení blokuje potenciálne nebezpečné súbory prílohy, ako sú napríklad súbory .bat, .exe, .vbs a .js, ktoré môžu obsahovať vírusy. Blokované prílohy nie je možné zobraziť ani k nim získať prístup. Správa, ktorá obsahuje prílohu, je označená ikonou kancelárskej spinky v stĺpci Príloha. Na informačnom paneli v hornej časti správy sú uvedené blokované súbory prílohy.

  • Pred otvorením prílohy sa odporúča, aby ste pomocou antivírusového softvéru skontrolovali, či príloha neobsahuje vírusy.

Na začiatok stránky

Odstránenie informačného kanála RSS

Odstránenie informačného kanála RSS z programu Outlook, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok informačného kanála RSS a vyberte položku odstrániť priečinok.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×