Zmena názvových serverov na nastavenie služieb Office 365 pomocou lokality Gandi.net

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Prispievatelia: Peter Baumgartner

Ak nenájdete to, čo hľadáte, pozrite si najčastejšie otázky o doménach.

Ak chcete Office 365 spravovali Office 365 DNS záznamy za vás, postupujte podľa týchto pokynov. (Ak chcete, môžete spravovať všetky záznamy DNS v službách Office 365 Gandi.net.)

Existujú dve hlavné časti tohto procesu: najprv sa overenie Gandi.net domény, a potom sa zmena záznamov názvového servera domény tak, aby smerovali na Office 365. (Potrebujete ďalšiu pomoc? Získanie podpory.)

Overenie vašej domény

Zmena záznamov názvového servera

Vytvorenie zónového súboru na overenie v službách Office 365

Dôležité: 

 • Na overenie vašej domény pre Office 365, musíte pridať záznam do súboru zóny pre danú doménu. Nie je možné upravovať aktívneho súboru zóny Gandi.net na vytvorenie TXT záznam, budete potrebovať. Namiesto toho musíte urobiť kópiu aktívneho súboru zóny Gandi.net používať v procese overovania.

 • Tento nový zónový súbor slúži len ako pomoc pri overovaní vášho vlastníctva domény. Netýka sa ničoho iného. Ak budete chcieť, záznam môžete neskôr odstrániť.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite Gandi.net pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najprv prihlásili.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránke Batch zone file change (Dávková zmena zónového súboru) vyberte v riadku Default Gandi zone file (Predvolený zónový súbor lokality Gandi) ikonu Modify (pencil) (Upraviť (ceruzka)).

  GandiNet-BP-Configure-1-3

 4. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte v rozbaľovacom zozname Edit mode (Režim úprav) položku Normal (Normálny).

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Potom vyberte položku Copy this zone to edit (Kopírovať túto zónu na úpravu).

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. V dialógovom okne skopírujte zóny zadajte nový názov zóny do poľa názov (napríklad Office 365 overenie).

  GandiNet-BP-Configure-1-5-1

 7. Potom vyberte položku Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-1-5-2

 8. Na stránke Zones (Zóny) > názov_zóny vyberte položku Create a new version (Vytvoriť novú verziu).

  GandiNet-BP-Configure-1-6

Teraz, keď vytvoríte súbor zóny, prejdite ďalšiu časť, kde bude pridať záznam, ktoré budete potrebovať, aby bolo možné overiť doménu Gandi.net s Office 365.

Pridanie TXT záznamu na overenie

Dôležité: Ak ste tak ešte neurobili, pred spustením postupu opísaného v tejto časti dokončite postup vytvárania zónového súboru na overenie v službách Office 365, ktorý nájdete v prvej časti tohto článku.

Skôr než budete môcť používať svoju doménu so službami Office 365, musíme sa presvedčiť, že ju vlastníte. Ak sa viete prihlásiť do konta u svojho registrátora domén a vytvoriť DNS záznam, pre Office 365 je to dostatočný dôkaz, že ste vlastníkom domény.

Poznámka: Tento záznam slúži len na overenie vášho vlastníctva domény. Netýka sa ničoho iného. Ak budete chcieť, záznam môžete neskôr odstrániť.

 1. Ak chcete začať, najprv prejdite na stránku domén na lokalite Gandi.net pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najprv prihlásili.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránke zmeniť dávkový súbor zóny v riadku pre súbor zóny, ktorú ste vytvorili na overenie Office 365, vyberte ikonu Upraviť (ceruzka).

  GandiNet-BP-Configure-1-14

 4. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Version 2 (Verzia 2).

  (Položku Use this version (Použiť túto verziu) ešte nevyberajte.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Add (Pridať).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. V časti Add a record (Pridanie záznamu) zadajte alebo skopírujte a prilepte do polí určených pre nový záznam nasledovné hodnoty.

  (V rozbaľovacom zozname vyberte hodnoty Type (Typ) a hours (hodiny).

  Typ

  TTL

  Názov

  Hodnota

  TXT

  1 hodina

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Poznámka: Toto je príklad. Použite svoje konkrétne hodnoty položky Cieľ alebo smerovanie na adresu z tabuľky v Office 365.
  Ako ich nájdem?

  GandiNet-BP-Verify-1-1

 7. Zmeny potvrďte výberom položky Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Verify-1-2

Teraz, keď ste vytvorili TXT súbor, ktorý Office 365 použije na overenie domény Gandi.net, prejdite ďalšiu časť, kde sa aktivuje nový súbor zóny, ktorý obsahuje záznam.

Aktivácia zónového súboru na overenie v službách Office 365

Dôležité: Ak ste tak ešte neurobili, pred spustením postupu opísaného v tejto časti dokončite postupy (Vytvorenie zónového súboru na overenie v službách Office 365 a Pridanie TXT záznamu na overenie), ktoré nájdete v prvých dvoch častiach tohto článku.

Teraz sa aktualizuje Gandi.net predvolených nastavení, tak, že súbor zóny overenie Office 365 stane súbor aktívne zóny pre doménu, ktorú chcete zmeniť.

Upozornenie: Neurobíte zabráni Office 365 overením domény.

 1. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Version 2 (Verzia 2).

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Potom vyberte položku Use this version (Použiť túto verziu).

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. V dialógovom okne Use this version (Použitie tejto verzie) vyberte položku Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. Na hornom navigačnom paneli vyberte položku Domains (Domény).

  GandiNet-BP-Configure-1-11

 5. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. Na stránke Batch zone file change (Dávková zmena súboru zóny) vyhľadajte nový súbor zóny a potom vyberte položku Choose (Vybrať).

  GandiNet-BP-Configure-1-12

 7. Zmeny potvrďte výberom položky Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-1-13

Dokončite proces overovania Gandi.net domény so Office 365, postupujte podľa pokynov v ďalšej časti.

Overenie domény pomocou služieb Office 365

Dôležité: Ak ste tak ešte neurobili, pred spustením postupu opísaného v tejto časti dokončite postupy (Vytvorenie zónového súboru na overenie v službách Office 365, Pridanie TXT záznamu na overenie a Aktivácia zónového súboru na overenie v službách Office 365), ktoré nájdete v prvých troch častiach tohto článku.

Teraz, keď ste pridali záznam na lokalite svojho registrátora domén, prejdite naspäť na Office 365 a požiadajte, aby služby Office 365 daný záznam vyhľadali.

Keď Office 365 nájde správny TXT záznam, doména je overená.

 1. Vyberte položky Nastavenie > Domény.

 2. Na stránke Domains (Domény) vyberte doménu, ktorú overujete.

  Názov domény vybratý v Centre spravovania služieb Office 365

 3. Na stránke Setup (Nastavenie) vyberte položku Start setup (Spustiť nastavenie).

  Tlačidlo Spustiť nastavenie

 4. Na stránke Verify domain (Overenie domény) vyberte položku Verify (Overiť).

  Tlačidlo Overiť

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Teraz, keď ste skontrolovali Gandi.net domény so Office 365, môžete prejsť Zmena záznamov názvového servera tak, aby smerovali na Office 365. V nasledujúcej sekcii vás prevedie tohto procesu.

Zmena záznamov názvového servera domény

Dôležité: Ak ešte nie overení domény Gandi.net so Office 365, urobte tak teraz podľa uvedených v časti prvé štyri časti tohto článku, začínajúcu reťazcom pásma siete pre Office 365 overovania.

Na dokončenie nastavenia domény so službami Office 365 treba zmeniť NS záznamy vašej domény u registrátora domén tak, aby smerovali na primárne a sekundárne názvové servery služieb Office 365. Na základe tohto nastavenia budú služby Office 365 automaticky aktualizovať DNS záznamy domény. Pridáme všetky záznamy, vďaka čomu budú e-maily, Skype for Business Online aj vaša verejná webová lokalita budú fungovať s vašou doménou a všetko bude nastavené správne.

Upozornenie:  Ak zmeníte NS záznamy domény tak, aby smerovali na názvové servery služieb Office 365, ovplyvní to aj všetky služby súvisiace s vašou doménou. Všetky e-maily odoslané do vašej domény (napríklad jan@vasa_domena.com) budú po vykonaní zmeny prichádzať do služieb Office 365.

Dôležité: 

 • Po dokončení krokov v tejto časti by ako jediné názvové servery mali byť uvedené tieto štyri servery:

 • Pomocou nasledujúceho postupu zistíte, ako môžete zo zoznamu odstrániť akýkoľvek ďalší nechcený názvový server a ako môžete pridať správne názvové servery, ak sa v zozname ešte nenachádzajú.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Ak chcete začať, najprv prejdite na stránku domén na lokalite Gandi.net pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najprv prihlásili.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Update DNS (Aktualizovať DNS záznamy).

  GandiNet-BP-Redelegate-1-1

 3. Upozornenie: Podľa týchto krokov postupujte len vtedy, ak sú názvové servery iné ako štyri správne názvové servery. (Z aktuálnych názvových serverov odstráňte teda len tie, ktoré nie sú nazvané ns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com alebo ns4.bdm.microsoftonline.com.)

  Na stránke Domain Names (Názvy domény) odstráňte zo zoznamu všetky názvové servery ich výberom a stlačením klávesu Delete na klávesnici.

  GandiNet-BP-Redelegate-1-2

 4. Do polí DNS1DNS4 zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  DNS1

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  DNS2

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  DNS3

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  DNS4

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  GandiNet-BP-Redelegate-1-3

 5. Vyberte položku Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Redelegate-1-4

Poznámka: Aktualizácie záznamov názvového servera v rámci celého DNS systému na internete môžu trvať až niekoľko hodín. Následne sa e-maily služieb Office 365 a ďalšie služby nastavia tak, aby fungovali s vašou doménou.

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×