Zmena motívu a nastavenie motívu ako predvoleného pre Word alebo Excel

Motívy dokumentov uľahčujú koordináciu farieb, písiem a efekty formátovania grafiky v rámci wordových, excelových a powerpointových dokumentov a rýchlo ich aktualizovať. Môžete zmeniť celý motív alebo jednoducho prispôsobiť písma, farby a efekty motívu. 

Chcem

Vybrať štandardné farby motívu

Vytvoriť vlastné farby motívu

Zmeniť písma motívu

Zmeniť efekty motívu

Zmeniť alebo odstrániť motív

Uložiť vlastný motív na opätovné použitie

Použiť moje zmeny ako nový predvolený motív

Ďalšie informácie o motívoch

Výber štandardných farieb motívu

 • Na karte Rozloženie strany v Exceli alebo na karte Návrh vo Worde kliknite na položku Farby a vyberte požadovanú množinu farieb.

  Excel

  Galéria farieb motívov otvorená prostredníctvom tlačidla Farby na karte Rozloženie strany

  Word

  Galéria farieb motívov

  Tip: Prvá skupina farieb predstavuje farby aktuálneho motívu.

Vytvorenie vlastných farieb motívu

 1. Na karte Rozloženie strany v Exceli alebo na karte Návrh vo Worde kliknite na položku Farby a ďalej kliknite na položku Prispôsobiť farby.

 2. Kliknite na tlačidlo vedľa farby motívu, ktorú chcete zmeniť (napríklad Zvýraznenie 1 alebo Prepojenie), a v časti Farby motívu si vyberte farbu.

  Zmena farby motívu

  Ak chcete vytvoriť vlastnú farbu, kliknite na položku Ďalšie farby a na karte Štandardná si vyberte požadovanú farbu alebo na karte Vlastnázadajte číselné údaje farby alebo ju vyberte.

 3. Na table vzorky zobrazte ukážku vykonaných zmien.

 4. Tento postup zopakujte pre všetky farby, ktoré chcete zmeniť.

 5. Do poľa Názov zadajte názov pre nové farby motívu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Tip: Ak sa chcete vrátiť k pôvodným farbám motívu, pred kliknutím na tlačidloUložiť kliknite na tlačidlo Vynulovať.

Zmena písiem motívu

 1. Na karte Rozloženie strany v Exceli alebo na karte Návrh vo Worde kliknite na položku Písmo a vyberte požadovanú množinu písem.

  Excel

  Galéria písiem na karte Rozloženie strany

  Word

  Galéria písiem na karte Návrh

  Tip: Horné písma predstavujú písma aktuálneho motívu.

 2. Ak chcete vytvoriť vlastnú množinu písiem, kliknite na položku Prispôsobiť písma.

 3. V dialógovom okne Vytvoriť nové písma motívu vyberte v poliach Písmo nadpisu a Písmo textu požadované písma.

  Vytvorenie nových písiem motívu

 4. Do poľa Názov zadajte názov a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zmena efektov motívu

Efekty motívu obsahujú tiene, odrazy, čiary, výplne a mnoho iného. Hoci nie je možné vytvoriť vlastnú množinu efektov motívov, môžete si vybrať efekt, ktorý chcete použiť vo vlastnom motíve dokumentu.

 1. Na karte Rozloženie strany v Exceli alebo na karte Návrh vo Worde kliknite na položku Efekty. Obrázok tlačidla .

 2. Vyberte množinu efektov, ktorú chcete použiť.

  Možnosti efektov

Zmena alebo odstránenie motívu

 • Ak chcete zmeniť motívy, jednoducho stačí vybrať iný motív z ponuky Motívy. Ak chcete obnoviť predvolený motív, vyberte motív Office.

 • Ak chcete odstrániť formátovanie motívu len z časti dokumentu, vyberte časť, ktorú chcete zmeniť, a ľubovoľne zmeňte želané formátovanie, napríklad štýl písma, jeho veľkosť, farbu atď.

Uloženie vlastného motívu na opätovné použitie

Po vykonaní zmien motívu môžete motív uložiť a používať znova. Môžete ho tiež nastaviť ako predvolený pre nové dokumenty.

 1. Na karte Rozloženie strany v Exceli alebo na karte Návrh vo Worde kliknite na položku Motívy > Uložiť aktuálny motív.

  Galéria motívov otvorená prostredníctvom tlačidla Motívy

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov motívu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Poznámka: Motív sa uloží ako súbor .thmx do priečinka Document Themes na vašom lokálnom disku a automaticky sa pridá do zoznamu aktuálnych motívov zobrazujúcich sa po kliknutí na položku Motívy.

  Vlastné motívy zobrazené prostredníctvom tlačidla Motívy

Použitie vykonaných zmien ako nového predvoleného motívu

Po uložení motívu môžete tento motív nastaviť tak, aby sa používal pre všetky nové dokumenty.

Excel

Použite nový motív pre prázdny zošit a potom ho uložte ako šablónu s názvom Zošit.xltx.

Word

 • Na karte Návrhkliknite na položku Nastaviť ako predvolené.

  Možnosť Nastaviť ako predvolené na karte Návrh používaná pre wordové motívy

Ďalšie informácie o motívoch

Motív dokumentu predstavuje jedinečnú množinu farieb, písiem a efektov. Motívy sa zdieľajú v rámci všetkých programov balíka Office, aby mohli mať vaše dokumenty balíka Office rovnaký a jednotný vzhľad.

Motív balíka Office je tiež možné zmeniť. Motívy balíka Office predstavujú farebnú schému použiteľnú vo všetkých programoch balíka Office, pričom motívy dokumentu sú špecifickejšie (zobrazujú sa v jednotlivých wordových dokumentoch alebo excelových hárkoch).

Výber iného motívu balíka Office

Okrem toho môžete do programu balíka Office pridať vzorku tým, že zmeníte pozadie balíka Office.

Pozrite tiež

Váš názor nás zaujíma

Tento článok naposledy aktualizoval Ben 26. mája 2017 na základe vašich pripomienok. Ak boli pre vás informácie užitočné, no najmä ak neboli, použite ovládacie prvky pre pripomienky uvedené nižšie a dajte nám vedieť, ako ich môžeme vylepšiť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×