Zmena možností času v doplnku Power Map

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak váš riadkov údajov prvok dátumu alebo času, môžete si pozrieť vaše hodnoty sa menia v čase vo funkcii Power Map. Môžete tiež určiť, ako dlho prehrávania scénya zamerať sa na presný čas obdobia, ktoré chcete nastaviť vlastné počiatočné a koncové dátumy .

Polia dátumu a času v skupine Čas

Po počiatočnom zobrazení geografických údajov doplnkom Power Map môžete vybrať hodnoty, ktoré sa majú zvýrazniť (napríklad demografické údaje, predaj alebo rýchlosť vetra), a ak máte časové pole, presuniete ho myšou do skupiny Čas.

Dôležité: Stĺpce dátumu a času v zdrojových údajoch musia byť formátované ako typ Dátum a čas. Hodnoty v Exceli môžu vyzerať ako dátum alebo čas, je však možné, že sú formátované ako text. Ak hodnoty dátumu v doplnku Power Map nefungujú podľa očakávaní, vráťte sa k zdrojovým údajom a skontrolujte typ údajov. Potom stlačte tlačidlo Obnoviť v doplnku Power Map.

 1. Na table vrstiev presuňte myšou pole dátumu alebo času do skupiny Čas.

Ak sa tabla vrstiev nezobrazuje, kliknite na karte Domov na položku Tabla vrstiev.

Presunutie poľa dátumu do skupiny Čas na table vrstiev

 1. Kliknite na šípku vedľa ikony hodín podľa obrázka nižšie a vyberte, či sa majú údaje zobraziť pre určitý okamih podľa ich nahromadenia alebo či sa majú zachovať do ich nahradenia novými hodnotami.

Výber spôsobu zobrazenia času

 1. Ak chcete použiť typ agregácie času, napríklad deň, mesiac, štvrťrok alebo rok, kliknite na šípku na pravej strane skupiny Čas podľa obrázka nižšie a vyberte časové obdobie. Týmto sa údaje zoskupia pre vybraté časové obdobie.

Ak napríklad majú údaje časové pečiatky s dátumom a vyberiete agregáciu podľa mesiaca, zobrazí sa súčet hodnôt za každý mesiac a mapa sa bude animovať po jednotlivých mesiacoch.

Skupina Čas na table vrstiev

Zmena dĺžky scény

V predvolenom nastavení má scéna dĺžku len 6 sekúnd. Ak však máte veľké množstvo údajov, ktoré sa majú zobrazovať postupne, možno budete chcieť, aby scéna trvala trocha dlhšie. Ak napríklad chcete zobraziť údaje predaja niekoľko stoviek tisícov lístkov do kina počas viacerých mesiacov, animáciu pravdepodobne budete chcieť spomaliť, aby bolo možné vidieť vývoj predaja v priebehu času.

Do prehliadky môžete pridať viaceré scény a použiť každú scénu na zobrazenie iného mesiaca. Alebo môžete mať jednu scénu, ktorá zobrazuje všetky mesiace. Celková dĺžka prehliadky približne zodpovedá súčtu dĺžky všetkých scén a súčtu dĺžky prechodov medzi jednotlivými scénami. Dĺžku jednotlivých scén a ich prechodov môžete upraviť nastavením vlastností scény.

 1. Na časovej osi kliknite na ikonu Možnosti.

Ikona Možnosti na časovej osi v doplnku Power Map

Ak sa časová os nezobrazuje, kliknite na karte Domov na tlačidlo Časová os.

Tlačidlo Časová os v doplnku Power Map

Tip: Ak je tlačidlo Časová os neaktívne, skontrolujte, či ste do skupiny Čas pridali pole dátumu.

 1. V časti Scéna nastavte trvanie scény. Ak ste do prehliadky nepridali žiadne ďalšie scény, táto scéna predstavuje celú prehliadku.

Nastavenie trvania scény alebo prehliadky

 1. Ak chcete, aby scéna zobrazovala len konkrétny rozsah dátumov, v časti Čas nastavte počiatočný dátum, dátum ukončenia alebo oba dátumy.

Polia Počiatočný dátum a Dátum ukončenia

Tip: Trvanie prehliadky alebo scény môžete zmeniť pomocou jazdca Rýchlosť v časti Čas. Posúvaním jazdca sa zmení hodnota trvania v poli Trvanie scény (s).

Jazdec Rýchlosť

 1. Pomocou poľa Trvanie prechodu (s) nastavte dĺžku času medzi scénami. Zmenou času prechodu medzi scénami sa zmení celková dĺžka prehliadky.

Nastavenie trvania prechodu

Zobrazenie uplynulého času pomocou poľa Dátum a čas

Zobrazením poľa Dátum a čas umožníte ľudom vidieť dátum a čas v priebehu animácie.

 1. Kliknite na karte Domov na tlačidlo Dátum a čas a počas prehrávania alebo ukážky sa zobrazí pole Dátum a čas.

Tlačidlo Dátum a čas

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pole Dátum a čas a kliknite na položku Upraviť.

 2. V poli Formát času vyberte formát.

Možnosti poľa Dátum a čas

 1. Okrem výberu formátu času môžete zmeniť aj písmo, veľkosť a farbu textu a pridať tučné písmo alebo kurzívu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×