Zmena mierky zvislej osi (osi hodnôt) v grafe

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Predvolene určuje pri vytváraní grafu Microsoft Office Excel minimálne a maximálne hodnoty mierky pre zvislú os (s vynesenými hodnotami), známu aj ako os y. Mierky však môžete prispôsobiť tak, aby lepšie vyhovovali vašim potrebám. Ak hodnoty znázornené v grafe pokrývajú veľmi veľký rozsah, os hodnôt môžete zmeniť na logaritmickú mierku.

Informácie o zmene mierky iných osí v grafe nájdete v téme Zmena mierky vodorovnej osi (osi kategórií) v grafe alebo Zmena mierky osi hĺbky (os radov) v grafe.

 1. Kliknite v grafe na os hodnôt, ktorú chcete zmeniť, alebo nasledujúcim postupom vyberte os zo zoznamu prvkov grafu:

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Zobrazí sa Nástroje pre grafy s kartami návrh a Formát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom na položku Zvislá os (s vynesenými hodnotami).

   Aktuálny výber s zvislej osi vybratá

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

 3. V dialógovom okne Formátovať os kliknite na položku Možnosti osi a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Dôležité    Nasledujúce možnosti mierky sú k dispozícii len vtedy, ak je vybratá os hodnôt.

  1. Ak chcete zmeniť číslo akou zvislej osi (osi hodnôt) začína alebo končí na možnosť minimálne alebo maximálne do minimálne alebo maximálne poľa zadajte iné číslo. Môžete kliknúť na obnovenie tak, aby bol späť na pôvodnú hodnotu, ak je to potrebné.

  2. Ak chcete zmeniť interval značiek značky a mriežku grafu pre možnosť hlavnú jednotku alebo vedľajšiu jednotku zadajte iné číslo hlavnú jednotku poľa alebo vedľajšiu jednotku. Môžete kliknúť na obnovenie tak, aby bol späť na pôvodnú hodnotu, ak je to potrebné.

  3. Ak chcete poradie hodnôt obrátiť, začiarknite políčko Hodnoty v obrátenom poradí.

   Poznámka    Pri zmene poradia hodnôt na zvislej osi (s vynesenými hodnotami) zdola nahor sa menovky kategórií na vodorovnej osi (osi kategórií) v grafe prehodia zdola nahor. Podobne aj pri zmene poradia kategórií zľava doprava sa menovky hodnôt v grafe prehodia zľava doprava.

  4. Ak chcete zmeniť os hodnôt na logaritmickú mierku, začiarknite políčko Logaritmická mierka.

   Poznámka    Logaritmickú mierku nie je možné použiť pre záporné hodnoty alebo nulu.

  5. Ak chcete zmeniť zobrazenie jednotiek na osi hodnôt, v zozname Zobraziť jednotky vyberte požadované jednotky.

   Ak chcete zobraziť menovku, ktorá popisuje jednotky, začiarknite políčko Zobraziť menovku jednotiek v grafe.

   Tip    Zmena zobrazenia jednotiek je užitočná, keď sú hodnoty v grafe veľké čísla a chcete ich zobraziť na osi v kratšej a čitateľnejšej podobe. Hodnoty v grafe v rozsahu od 1 000 000 do 50 000 000 môžete napríklad zobraziť na osi ako 1 až 50 a zobraziť aj menovku s informáciou, že jednotky sú vyjadrené v miliónoch.

  6. Ak chcete zmeniť umiestnenie menovky osi značky a menovky, v časti značky, vyberte niektorú z možností v poliach Typ hlavné alebo vedľajšie.

  7. V časti menovky kliknite na položku rozbaľovacieho poľa, a vyberte umiestnenie menovky.

  8. Ak chcete zmeniť miesto, kde chcete osi vodorovnej osi (osi kategórií), zvislej osi (osi hodnôt) OS, v časti Podstava pretína, kliknite na položku hodnota osi a potom zadajte číslo do textového poľa. Alebo kliknite na položku Maximálna hodnota osi môžete určiť, či vodorovnej osi (osi kategórií) pretína os zvislej osi (osi hodnôt) na najvyššiu hodnotu na osi.

   Poznámka    Po kliknutí na položku Maximálna hodnota osi sa menovky kategórií premiestnia na opačnú stranu grafu.

  Panel Možnosti osi formát

 1. Kliknite v grafe na os hodnôt, ktorú chcete zmeniť, alebo nasledujúcim postupom vyberte os zo zoznamu prvkov grafu:

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom na položku Zvislá os (s vynesenými hodnotami).

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

  Obrázok pása s nástrojmi

 3. V dialógovom okne Formátovať os kliknite na položku Možnosti osi a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Dôležité    Nasledujúce možnosti mierky sú k dispozícii len vtedy, ak je vybratá os hodnôt.

  1. Ak chcete zmeniť číslo, v ktorom zvislá os (s vynesenými hodnotami) začína alebo končí, pri možnostiach Minimum alebo Maximum kliknite na položku Pevné a potom zadajte požadované číslo do poľa Minimum alebo Maximum.

  2. Ak chcete zmeniť interval značiek a mriežky grafu, pri možnostiach Hlavná jednotka alebo Vedľajšia jednotka kliknite na položku Pevné a potom zadajte požadované číslo do poľa Hlavná jednotka alebo Vedľajšia jednotka.

  3. Ak chcete poradie hodnôt obrátiť, začiarknite políčko Hodnoty v obrátenom poradí.

   Poznámka    Pri zmene poradia hodnôt na zvislej osi (s vynesenými hodnotami) zdola nahor sa menovky kategórií na vodorovnej osi (osi kategórií) v grafe prehodia zdola nahor. Podobne aj pri zmene poradia kategórií zľava doprava sa menovky hodnôt v grafe prehodia zľava doprava.

  4. Ak chcete zmeniť os hodnôt na logaritmickú mierku, začiarknite políčko Logaritmická mierka.

   Poznámka    Logaritmickú mierku nie je možné použiť pre záporné hodnoty alebo nulu.

  5. Ak chcete zmeniť zobrazenie jednotiek na osi hodnôt, v zozname Zobraziť jednotky vyberte požadované jednotky.

   Ak chcete zobraziť menovku, ktorá popisuje jednotky, začiarknite políčko Zobraziť menovku jednotiek v grafe.

   Tip    Zmena zobrazenia jednotiek je užitočná, keď sú hodnoty v grafe veľké čísla a chcete ich zobraziť na osi v kratšej a čitateľnejšej podobe. Hodnoty v grafe v rozsahu od 1 000 000 do 50 000 000 môžete napríklad zobraziť na osi ako 1 až 50 a zobraziť aj menovku s informáciou, že jednotky sú vyjadrené v miliónoch.

  6. Ak chcete zmeniť umiestnenie značiek a menovky osí, vyberte ľubovoľnú z možnosti v poli Hlavné typy značiek, Vedľajšie typy značiekMenovky osí.

  7. Ak chcete zmeniť miesto, kde má vodorovná os (os kategórií) pretínať zvislú os (s vynesenými hodnotami), v časti Priesečník s vodorovnou osou kliknite na položku Hodnota osi a potom zadajte požadované číslo do textového poľa. Prípadne môžete kliknúť na položku Maximálna hodnota osi a určiť tak, že vodorovná os (os kategórií) bude pretínať zvislú os (s vynesenými hodnotami) v mieste najvyššej hodnoty na osi.

   Poznámka    Po kliknutí na položku Maximálna hodnota osi sa menovky kategórií premiestnia na opačnú stranu grafu.

Tipy

 • Keď sa v grafe zobrazuje aj vedľajšia zvislá os (s vynesenými hodnotami), mierku môžete zmeniť aj pre túto os. Ďalšie informácie o zobrazení vedľajšej zvislej osi nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie vedľajšej osi v grafe.

 • Grafy XY (závislosť) a Bublinové grafy zobrazujú hodnoty na vodorovnej osi (osi kategórií) a zvislej osi (osi hodnôt) osi, zatiaľ čo čiarové grafy zobrazujú hodnoty na osi zvislej osi (osi hodnôt). Tento rozdiel niekedy spôsobuje dôležité pri rozhodovaní, ktorý typ grafu, ak chcete použiť. Pretože mierka čiarový graf vodorovnej osi (osi kategórií) nie je možné zmeniť ako mierky zvislej osi (osi hodnôt) osi, ktorý sa používa v grafe xy (závislosť), zvážte použitie grafu xy (závislosť) namiesto čiarového grafu, ak chcete zmeniť mierku OS, alebo Zobraziť ako logaritmickou stupnicou.

 • Po zmene mierky osi môžete zmeniť aj spôsob formátovania osi. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena zobrazenia osí grafu.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×