Zmena mierky zvislej osi (osi hodnôt) v grafe

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Predvolene určuje pri vytváraní grafu Microsoft Office Excel minimálne a maximálne hodnoty mierky pre zvislú os (s vynesenými hodnotami), známu aj ako os y. Mierky však môžete prispôsobiť tak, aby lepšie vyhovovali vašim potrebám. Ak hodnoty znázornené v grafe pokrývajú veľmi veľký rozsah, os hodnôt môžete zmeniť na logaritmickú mierku.

Informácie o zmene mierky iných osí v grafe nájdete v téme Zmena mierky vodorovnej osi (osi kategórií) v grafe alebo Zmena mierky osi hĺbky (os radov) v grafe.

 1. Kliknite v grafe na os hodnôt, ktorú chcete zmeniť, alebo nasledujúcim postupom vyberte os zo zoznamu prvkov grafu:

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Zobrazí sa ponuka Nástroje pre grafy s kartami NávrhFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom na položku Zvislá os (s vynesenými hodnotami).

   Aktuálny výber s zvislej osi vybratá

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

 3. V dialógovom okne Formátovať os kliknite na položku Možnosti osi a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Dôležité    Nasledujúce možnosti mierky sú k dispozícii len vtedy, ak je vybratá os hodnôt.

  1. Ak chcete zmeniť číslo akou zvislej osi (osi hodnôt) začína alebo končí na možnosť minimálne alebo maximálne do minimálne alebo maximálne poľa zadajte iné číslo. Môžete kliknúť na obnovenie tak, aby bol späť na pôvodnú hodnotu, ak je to potrebné.

  2. Ak chcete zmeniť interval značiek značky a mriežku grafu pre možnosť hlavnú jednotku alebo vedľajšiu jednotku zadajte iné číslo hlavnú jednotku poľa alebo vedľajšiu jednotku. Môžete kliknúť na obnovenie tak, aby bol späť na pôvodnú hodnotu, ak je to potrebné.

  3. Ak chcete poradie hodnôt obrátiť, začiarknite políčko Hodnoty v obrátenom poradí.

   Poznámka    Pri zmene poradia hodnôt na zvislej osi (s vynesenými hodnotami) zdola nahor sa menovky kategórií na vodorovnej osi (osi kategórií) v grafe prehodia zdola nahor. Podobne aj pri zmene poradia kategórií zľava doprava sa menovky hodnôt v grafe prehodia zľava doprava.

  4. Ak chcete zmeniť os hodnôt na logaritmickú mierku, začiarknite políčko Logaritmická mierka.

   Poznámka    Logaritmickú mierku nie je možné použiť pre záporné hodnoty alebo nulu.

  5. Ak chcete zmeniť zobrazenie jednotiek na osi hodnôt, v zozname Zobraziť jednotky vyberte požadované jednotky.

   Ak chcete zobraziť menovku, ktorá popisuje jednotky, začiarknite políčko Zobraziť menovku jednotiek v grafe.

   Tip    Zmena zobrazenia jednotiek je užitočná, keď sú hodnoty v grafe veľké čísla a chcete ich zobraziť na osi v kratšej a čitateľnejšej podobe. Hodnoty v grafe v rozsahu od 1 000 000 do 50 000 000 môžete napríklad zobraziť na osi ako 1 až 50 a zobraziť aj menovku s informáciou, že jednotky sú vyjadrené v miliónoch.

  6. Ak chcete zmeniť umiestnenie menovky osi značky a menovky, v časti značky, vyberte niektorú z možností v poliach Typ hlavné alebo vedľajšie.

  7. V časti menovky kliknite na položku rozbaľovacieho poľa, a vyberte umiestnenie menovky.

  8. Ak chcete zmeniť miesto, kde chcete osi vodorovnej osi (osi kategórií), zvislej osi (osi hodnôt) OS, v časti Podstava pretína, kliknite na položku hodnota osi a potom zadajte číslo do textového poľa. Alebo kliknite na položku Maximálna hodnota osi môžete určiť, či vodorovnej osi (osi kategórií) pretína os zvislej osi (osi hodnôt) na najvyššiu hodnotu na osi.

   Poznámka    Po kliknutí na položku Maximálna hodnota osi sa menovky kategórií premiestnia na opačnú stranu grafu.

  Panel Možnosti osi formát

 1. Kliknite v grafe na os hodnôt, ktorú chcete zmeniť, alebo nasledujúcim postupom vyberte os zo zoznamu prvkov grafu:

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom na položku Zvislá os (s vynesenými hodnotami).

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

  Obrázok pása s nástrojmi

 3. V dialógovom okne Formátovať os kliknite na položku Možnosti osi a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Dôležité    Nasledujúce možnosti mierky sú k dispozícii len vtedy, ak je vybratá os hodnôt.

  1. Ak chcete zmeniť číslo, v ktorom zvislá os (s vynesenými hodnotami) začína alebo končí, pri možnostiach Minimum alebo Maximum kliknite na položku Pevné a potom zadajte požadované číslo do poľa Minimum alebo Maximum.

  2. Ak chcete zmeniť interval značiek a mriežky grafu, pri možnostiach Hlavná jednotka alebo Vedľajšia jednotka kliknite na položku Pevné a potom zadajte požadované číslo do poľa Hlavná jednotka alebo Vedľajšia jednotka.

  3. Ak chcete poradie hodnôt obrátiť, začiarknite políčko Hodnoty v obrátenom poradí.

   Poznámka    Pri zmene poradia hodnôt na zvislej osi (s vynesenými hodnotami) zdola nahor sa menovky kategórií na vodorovnej osi (osi kategórií) v grafe prehodia zdola nahor. Podobne aj pri zmene poradia kategórií zľava doprava sa menovky hodnôt v grafe prehodia zľava doprava.

  4. Ak chcete zmeniť os hodnôt na logaritmickú mierku, začiarknite políčko Logaritmická mierka.

   Poznámka    Logaritmickú mierku nie je možné použiť pre záporné hodnoty alebo nulu.

  5. Ak chcete zmeniť zobrazenie jednotiek na osi hodnôt, v zozname Zobraziť jednotky vyberte požadované jednotky.

   Ak chcete zobraziť menovku, ktorá popisuje jednotky, začiarknite políčko Zobraziť menovku jednotiek v grafe.

   Tip    Zmena zobrazenia jednotiek je užitočná, keď sú hodnoty v grafe veľké čísla a chcete ich zobraziť na osi v kratšej a čitateľnejšej podobe. Hodnoty v grafe v rozsahu od 1 000 000 do 50 000 000 môžete napríklad zobraziť na osi ako 1 až 50 a zobraziť aj menovku s informáciou, že jednotky sú vyjadrené v miliónoch.

  6. Ak chcete zmeniť umiestnenie značiek a menovky osí, vyberte ľubovoľnú z možnosti v poli Hlavné typy značiek, Vedľajšie typy značiekMenovky osí.

  7. Ak chcete zmeniť miesto, kde má vodorovná os (os kategórií) pretínať zvislú os (s vynesenými hodnotami), v časti Priesečník s vodorovnou osou kliknite na položku Hodnota osi a potom zadajte požadované číslo do textového poľa. Prípadne môžete kliknúť na položku Maximálna hodnota osi a určiť tak, že vodorovná os (os kategórií) bude pretínať zvislú os (s vynesenými hodnotami) v mieste najvyššej hodnoty na osi.

   Poznámka    Po kliknutí na položku Maximálna hodnota osi sa menovky kategórií premiestnia na opačnú stranu grafu.

Poznámka: Snímky obrazovky v tomto článku boli vytvorené v Exceli 2016. Pri inej verzii sa môže zobrazenie líšiť, no ak nie je uvedené inak, funkcie zostávajú rovnaké.

 1. Tento krok sa vzťahuje len na Word 2016 pre Mac: V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf.

 3. Na karte Formát kliknite na položku zvislej osi (osi hodnôt) v rozbaľovacom zozname a potom kliknite na položku Tabla formátovanie.

 4. V dialógovom okne Formátovať os kliknite na položku Možnosti osi a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Dôležité    Nasledujúce možnosti mierky sú k dispozícii len vtedy, ak je vybratá os hodnôt.

  1. Ak chcete zmeniť číslo akou zvislej osi (osi hodnôt) začína alebo končí na možnosť minimálne alebo maximálne do minimálne alebo maximálne poľa zadajte iné číslo. Kliknutím na šípku obnoviť tak, aby bol späť na pôvodnú hodnotu, ak je to potrebné.

  2. Ak chcete zmeniť interval značiek značky a mriežku grafu pre možnosť hlavnú jednotku alebo vedľajšiu jednotku zadajte iné číslo hlavnú jednotku poľa alebo vedľajšiu jednotku. Kliknutím na šípku obnoviť tak, aby bol späť na pôvodnú hodnotu, ak je to potrebné.

  3. Ak chcete poradie hodnôt obrátiť, začiarknite políčko Hodnoty v obrátenom poradí.

   Poznámka    Pri zmene poradia hodnôt na zvislej osi (s vynesenými hodnotami) zdola nahor sa menovky kategórií na vodorovnej osi (osi kategórií) v grafe prehodia zdola nahor. Podobne aj pri zmene poradia kategórií zľava doprava sa menovky hodnôt v grafe prehodia zľava doprava.

  4. Ak chcete zmeniť os hodnôt na logaritmickú mierku, začiarknite políčko Logaritmická mierka.

   Poznámka    Logaritmickú mierku nie je možné použiť pre záporné hodnoty alebo nulu.

  5. Ak chcete zmeniť zobrazenie jednotiek na osi hodnôt, v zozname Zobraziť jednotky vyberte požadované jednotky.

   Ak chcete zobraziť menovku, ktorá popisuje jednotky, začiarknite políčko Zobraziť menovku jednotiek v grafe.

   Tip    Zmena zobrazenia jednotiek je užitočná, keď sú hodnoty v grafe veľké čísla a chcete ich zobraziť na osi v kratšej a čitateľnejšej podobe. Hodnoty v grafe v rozsahu od 1 000 000 do 50 000 000 môžete napríklad zobraziť na osi ako 1 až 50 a zobraziť aj menovku s informáciou, že jednotky sú vyjadrené v miliónoch.

  6. Ak chcete zmeniť umiestnenie menovky osi značky a menovky, v časti značky, vyberte niektorú z možností v poliach Typ hlavné alebo vedľajšie.

  7. V časti menovky kliknite na položku rozbaľovacieho poľa, a vyberte umiestnenie menovky.

  8. Ak chcete zmeniť miesto, kde chcete osi vodorovnej osi (osi kategórií), zvislej osi (osi hodnôt) OS, v časti Podstava pretína, kliknite na položku hodnota osi a potom zadajte číslo do textového poľa. Alebo kliknite na položku Maximálna hodnota osi môžete určiť, či vodorovnej osi (osi kategórií) pretína os zvislej osi (osi hodnôt) na najvyššiu hodnotu na osi.

   Poznámka    Po kliknutí na položku Maximálna hodnota osi sa menovky kategórií premiestnia na opačnú stranu grafu.

  Panel Možnosti osi formát

 1. Tento krok sa vzťahuje len na Word for Mac 2011: V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti osi, kliknite na tlačidlo osí > Zvislá os > Možnosti osi.

  Obrázok úloh zoskupených podľa plánovaných zdrojov v Ganttovom grafe

  Poznámka: V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

 4. V dialógovom okne Formátovať OS, kliknite na položku Mierka a v časti mierka osi hodnôt, upravte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete zmeniť číslo akou zvislej osi (osi hodnôt) začína alebo končí na možnosť minimálne alebo maximálne do minimálne alebo maximálne poľa zadajte iné číslo.

  • Ak chcete zmeniť interval značiek značky a mriežku grafu pre možnosť hlavnú jednotku alebo vedľajšiu jednotku zadajte iné číslo hlavnú jednotku poľa alebo vedľajšiu jednotku.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridať alebo zmeniť umiestnenie menoviek zvislej osi

Pre zvislú os, môžete pridať a umiestnite OS v hornej alebo dolnej časti zobrazovanú oblasť.

Poznámka: Tieto možnosti môžu byť opačné pri pruhových grafoch v porovnaní so stĺpcovými grafmi.

 1. Tento krok platí iba pre Word pre Mac 2011: V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti osi, kliknite na tlačidlo osí > Zvislej osi a potom kliknite na typ menovky osí, ktoré chcete.

  Obrázok úloh zoskupených podľa plánovaných zdrojov v Ganttovom grafe

  Poznámka: V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Tipy

 • Keď sa v grafe zobrazuje aj vedľajšia zvislá os (s vynesenými hodnotami), mierku môžete zmeniť aj pre túto os. Ďalšie informácie o zobrazení vedľajšej zvislej osi nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie vedľajšej osi v grafe.

 • Grafy XY (závislosť) a Bublinové grafy zobrazujú hodnoty na vodorovnej osi (osi kategórií) a zvislej osi (osi hodnôt) osi, zatiaľ čo čiarové grafy zobrazujú hodnoty na osi zvislej osi (osi hodnôt). Tento rozdiel niekedy spôsobuje dôležité pri rozhodovaní, ktorý typ grafu, ak chcete použiť. Pretože mierka čiarový graf vodorovnej osi (osi kategórií) nie je možné zmeniť ako mierky zvislej osi (osi hodnôt) osi, ktorý sa používa v grafe xy (závislosť), zvážte použitie grafu xy (závislosť) namiesto čiarového grafu, ak chcete zmeniť mierku OS, alebo Zobraziť ako logaritmickou stupnicou.

 • Po zmene mierky osi môžete zmeniť aj spôsob formátovania osi. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena zobrazenia osí grafu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×