Zmena kalendárneho systému, formátu a interpretácie roka zobrazeného dvomi číslicami

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Dátumy sú neraz kritickou časťou analýzy údajov. Často sa pýtate otázky ako napríklad: kedy bol produkt zakúpený, ako dlho bude trvať úloha v rámci projektu, alebo aký je priemerný výnos za fiškálny štvrťrok? Správne zadávanie dátumov je veľmi dôležité na zabezpečenie správnych výsledkov. Na zabezpečenie správnej interpretácie týchto výsledkov je však rovnako dôležité formátovanie dátumov tak, aby boli ľahko zrozumiteľné.

Dôležité: Vzhľadom na zložité pravidlá interpretácie dátumu výpočtových programov musíte pri vkladaní dátumov zachovať maximálnu konkrétnosť. Takto možno zabezpečiť najvyššiu úroveň presnosti vo výpočtoch, ktoré manipulujú s dátumom.

Program Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, ktoré sa nazývajú poradové hodnoty. Napríklad v Exceli pre Windows, Január 1, 1900 je poradové číslo 1 a 1 Január 2008 je poradové číslo 39448, pretože je 39,448 dní po Január 1, 1900.

Program Excel ukladá krát ako desatinné čísla, pretože čas sa považuje za časť dňa. Desatinné číslo je hodnota od 0 (nula) do 0.99999999, reprezentujúca časy od 0:00:00 (12:00:00 am) po 23:59:59 (11:59:59 odp.).

Pretože dátumy a čas sú hodnoty, možno ich sčítať, odčítať a zahrnúť do ďalších výpočtov. Ak formát bunky s dátumom alebo časom zmeníte na všeobecný formát, dátum môžete zobraziť ako sériovú hodnotu a čas ako desatinné číslo.

Ako Excel for Mac a Excelom pre Windows podporujú 1900 a 1904 dátum systémy. Predvolený kalendárny systém programu Excel pre Windows je 1900; a predvolený kalendárny systém programu Excel pre Mac je 1904.

Excel pre Windows bola pôvodne založené na 1900 kalendárny systém, pretože umožňoval väčšiu kompatibilitu s inými tabuľkovými určené na spustenie pod MS-DOS a Microsoft Windows, a preto sa stal predvolený kalendárny systém. Excel pre Mac bola pôvodne základe kalendárny systém 1904, pretože umožňoval väčšiu kompatibilitu s prvých počítačov Macintosh, ktoré nepodporujú dátumy pred 2 Január 1904, a preto sa stal predvolený kalendárny systém.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prvý a posledný dátum pre každý systém a poradová hodnota priradená jednotlivým dátumom.

Kalendárny systém

Prvý dátum

Posledný dátum

1900

1 Január 1900
(poradové číslo hodnota 1)

December 31, 9999
(poradové číslo hodnota 2958465)

1904

2 Január 1904
(poradové číslo hodnota 1)

December 31, 9999
(sériovú hodnotu 2957003)

Keďže tieto dva kalendárne systémy používali rôzne počiatočné dni, rovnaký dátum je v jednotlivých kalendárnych systémoch reprezentovaný odlišnými sériovými hodnotami. Napríklad 5. júl 2007 môže mať dve odlišné sériové hodnoty podľa toho, ktorý kalendárny systém sa použije.

Kalendárny systém

Sériová hodnota dátumu 5. júl 2007

1900

37806

1904

39268

Rozdiel medzi týmito dvoma kalendárnymi systémami je 1 462 dní – čiže sériová hodnota dátumu v kalendárnom systéme 1900 je vždy o 1 462 dní väčšia než sériová hodnota toho istého dátumu v kalendárnom systéme 1904. A naopak, sériová hodnota dátumu v kalendárnom systéme 1904 je vždy o 1 462 dní menšia než sériová hodnota toho istého dátumu v kalendárnom systéme 1900. 1 462 dní predstavuje štyri roky a jeden deň (vrátane jedného priestupného dňa).

Dôležité: Ak chcete zabezpečiť, aby sa hodnoty rokov interpretovali zamýšľaným spôsobom, zadávajte hodnoty rokov ako štyri číslice (napríklad 2001, nie 01). Zadaním rokov so štyrmi číslicami nebude program Excel storočie interpretovať za vás.

Ak do bunky formátovanej ako text zadáte dátum s rokom zobrazeným dvomi číslicami alebo ho zadáte vo funkcii ako textový argument, napríklad =YEAR("1/1/31"), program Excel rok interpretuje nasledovným spôsobom:

 • 00 až 29     sa interpretuje ako roky 2000 až 2029. Ak zadáte napríklad dátum 28/5/19, program Excel predpokladá, že ide o 28. máj 2019.

 • 30 až 99     sa interpretuje ako roky 1930 až 1999. Ak zadáte napríklad dátum 28/5/98, program Excel predpokladá, že ide o 28. máj 1998.

V systéme Microsoft Windows môžete zmeniť spôsob interpretácie dvojcifernými rokmi pre všetky programy systému Windows, ktorý ste nainštalovali.

Windows 10

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh, zadajte výraz Ovládací panela potom vyberte položku Ovládací Panel.

 2. V časti hodiny, jazyk a oblasť, kliknite na položku zmeniť dátum, čas alebo formáty čísel

 3. Kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 4. V dialógovom okne oblasť, kliknite na položku Ďalšie nastavenia.

 5. Kliknite na kartu Dátum.

 6. V poli Ak sú zadané len dve číslice roka, interpretovať ich ako rok v rozmedzí zmeňte horné ohraničenie storočia.

  Po zmene roku horného ohraničenia sa automaticky zmení aj rok dolného ohraničenia.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Windows 8

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku vyhľadávanie (alebo ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, prejdite ukazovateľom myši nadol a potom kliknite na položku vyhľadávanie ), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Ovládací Panel a potom ťuknite na položku alebo kliknite na položku Ovládací Panel.

 2. V časti hodiny, jazyk a oblasť, kliknite na položku zmeniť dátum, čas alebo formáty čísel.

 3. V dialógovom okne oblasť, kliknite na položku Ďalšie nastavenia.

 4. Kliknite na kartu Dátum.

 5. V poli Ak sú zadané len dve číslice roka, interpretovať ich ako rok v rozmedzí zmeňte horné ohraničenie storočia.

  Po zmene roku horného ohraničenia sa automaticky zmení aj rok dolného ohraničenia.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

V systéme Windows 7

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku miestne a jazykové nastavenie.

 3. V dialógovom okne oblasť, kliknite na položku Ďalšie nastavenia.

 4. Kliknite na kartu Dátum.

 5. V poli Ak sú zadané len dve číslice roka, interpretovať ich ako rok v rozmedzí zmeňte horné ohraničenie storočia.

  Po zmene roku horného ohraničenia sa automaticky zmení aj rok dolného ohraničenia.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Pri zadávaní dátumov do zošita v predvolenom nastavení sa tieto dátumy formátujú tak, aby sa roky zobrazovali dvomi číslicami. Ak pomocou tohto postupu zmeníte predvolený formát dátumov na iný, formát dátumov zadaných do zošita sa zmení na nový, za predpokladu, že neboli formátované pomocou dialógového okna Formát buniek (na karte Domov v skupine Číslo kliknite na položku Spúšťač dialógového okna).

Windows 10

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh, zadajte výraz Ovládací panela potom vyberte položku Ovládací Panel.

 2. V časti hodiny, jazyk a oblasť, kliknite na položku zmeniť dátum, čas alebo formáty čísel

 3. Kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 4. V dialógovom okne oblasť, kliknite na položku Ďalšie nastavenia.

 5. Kliknite na kartu Dátum.

 6. V zozname Formát krátkeho dátumu kliknite na formát, ktorý pre rok používa štyri číslice („rrrr“).

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Windows 8

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku vyhľadávanie (alebo ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, prejdite ukazovateľom myši nadol a potom kliknite na položku vyhľadávanie ), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Ovládací Panel a potom ťuknite na položku alebo kliknite na položku Ovládací Panel.

 2. V časti hodiny, jazyk a oblasť, kliknite na položku zmeniť dátum, čas alebo formáty čísel.

 3. V dialógovom okne oblasť, kliknite na položku Ďalšie nastavenia.

 4. Kliknite na kartu Dátum.

 5. V zozname Formát krátkeho dátumu kliknite na formát, ktorý pre rok používa štyri číslice („rrrr“).

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

V systéme Windows 7

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku miestne a jazykové nastavenie.

 3. V dialógovom okne oblasť, kliknite na položku Ďalšie nastavenia.

 4. Kliknite na kartu Dátum.

 5. V zozname Formát krátkeho dátumu kliknite na formát, ktorý pre rok používa štyri číslice („rrrr“).

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Kalendárny systém sa automaticky zmení, keď otvoríte dokument z inej platformy. Napríklad, ak pracujete v programe Excel a otvoríte dokument vytvorený v programe Excel for Mac, kalendárny systém 1904 je začiarknuté políčko automaticky.

Kalendárny systém môžete zmeniť nasledovným spôsobom:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Spresnenie.

 2. V časti Pri výpočte tohto zošita vyberte požadovaný zošit a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Použiť dátumový systém 1904.

Môžu sa vyskytnúť problémy pri kopírovaní a prilepovaní dátumov alebo pri vytváraní externých odkazov medzi zošitmi založených na dva rôzne kalendárne systémy. Dátumy sa zobrazia štyri roky a jeden deň skôr alebo neskorší než dátum, ktorý ste očakávali. Sa môžu vyskytnúť tieto problémy, či používate Excel pre systém Windows, Excel pre Mac alebo oboje.

Napríklad, ak skopírujete dátum 5 júl 2007 zo zošita, ktorý používa kalendárny systém 1900 a vložte dátum do zošita, ktorý používa kalendárny systém 1904, dátum sa zobrazí ako 6 júl 2011, ktorá je 1 462 dní neskôr. Prípadne ak skopírujete dátum 5 júl 2007 zo zošita, ktorý používa kalendárny systém 1904 a vložte dátum do zošita, ktorý používa kalendárny systém 1900, dátum sa zobrazí ako 4 júl 2003, ktoré je 1 462 dní skôr. Doplňujúce informácie v téme systémy dátumu v programe Excel.

Opraviť kopírovanie a prilepenie problém   

 1. Do prázdnej bunky zadajte hodnotu 1462.

 2. Vyberte danú bunku a na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Kopírovať.

 3. Vyberte všetky bunky, ktoré obsahujú nesprávne dátumy.

  Tip: Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na ľubovoľnú bunku v hárku. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber buniek, rozsahov, riadkov alebo stĺpcov v hárku.

 4. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť a potom kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

  Skupina Schránka na karte Domov

 5. V dialógovom okne Prilepiť špeciálne v časti Prilepiť kliknite na položku Hodnoty a potom v časti Operácia použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete nastaviť dátum tak, aby bol o štyri roky a jeden deň neskorší, kliknite na položku Sčítanie.

  • Ak chcete nastaviť dátum tak, aby bol o štyri roky a jeden deň skorší, kliknite na položku Odčítanie.

Oprava problému s externým odkazom   

Ak používate externý odkaz na dátum v inom zošite s odlišným kalendárnym systémom, môžete externý odkaz upraviť pomocou jedného z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete nastaviť dátum ako štyri roky a jeden deň neskôr, k nemu pridávať 1,462. Príklad:

=[Book2]Sheet1!$A$1+1462

 • Ak chcete nastaviť dátum ako štyri roky a jeden deň skorší, odčítanie 1,462 z nej. Príklad:

=[Book1]Sheet1!$A$1-1462

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Formátovanie dátumu požadovaným spôsobom

Zobrazovanie čísel ako dátumov alebo časov

Manuálne zadávanie údajov do buniek hárka

Príklady bežne používaných vzorcov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×