Zmena kódu Product Key balíka Office

Tento článok sa vzťahuje na balíky Office pre podnikateľov, Office Professional a na jednotlivo zakúpené aplikácie balíka Office.

Ak ste si zakúpili viacero kópií balíka Office a na inštaláciu ste vo viacerých počítačoch použili to isté tlačidlo Inštalovať, v ostatných počítačoch aktivácia zlyhá. Táto situácia nastane, pretože ku každému tlačidlu Inštalovať je priradený jedinečný kód Product Key, ktorý môže byť nainštalovaný len v jednom počítači. Tento problém môžete vyriešiť tak, že v ostatných počítačoch, v ktorých ste nainštalovali balík Office, zmeníte kód Product Key.

Poznámka: Po zmene kódu Product Key odporúčame vytvoriť zoznam, pomocou ktorého môžete spravovať kódy Product Key, ktoré ste použili na inštaláciu. Ďalšie informácie nájdete v téme Spravovanie viacerých jednorazovo zakúpených inštalácií balíka Office, ktoré používajú rovnaké konto Microsoft.

Vyberte svoju verziu balíka Office nižšie.

 1. V zariadení, v ktorom chcete zmeniť kód, vyberte v ľubovoľnej aplikácii balíka Office ponuku Súbor a potom vyberte položku Konto v dolnej časti ponuky.

 2. V časti Informácie o produkte vyberte tlačidlo Zmeniť licenciu.

  Ak sa tlačidlo Zmeniť licenciu nezobrazuje, pravdepodobne bude treba nainštalovať aktualizácie pre Office.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak ste prihlásení, vyberte položky Použiť iné konto a potom Namiesto toho zadať kód Product Key.

  • Ak nie ste prihlásení, vyberte položku Namiesto toho zadať kód Product Key.

 4. Zadajte svoj kód Product Key balíka Office 2019 alebo Office 2016 a vyberte položku Namiesto toho nainštalovať tento produkt.

  Ak je váš kód Product Key nový, nasledujte pokyny na dokončenie procesu uplatnenia.

 5. Office začne s aktualizáciou. Pred dokončením procesu zavrite všetky aplikácie balíka Office.

 1. Odinštalujte Office z počítača, kde aktivácia zlyhala. Postup nájdete v téme Odinštalovanie z počítača.

 2. V počítači, z ktorého ste odinštalovali Office, sa prihláste na stránku Služby a predplatné pomocou e-mailu a hesla priradenému k vášmu kontu Microsoft, ktoré sa použilo na inštaláciu balíka Office.

 3. Pomocou tlačidla Inštalovať Office preinštalujte jednorazovo zakúpený Office, ktorý ešte nebol aktivovaný. Pomoc s inštaláciou balíka Office nájdete v téme Inštalácia balíka Office do PC alebo Macu.

Ak chcete prepnúť inštaláciu balíka Office do alebo zo služieb Office 365, pozrite si tému Prepnutie licencie na Office.

 1. Prihláste sa na stránku Služby a predplatné pomocou e-mailu a hesla priradených k vášmu kontu Microsoft, ktoré sa použilo na inštaláciu balíka Office.

  Po prihlásení by sa mal zobraziť zoznam produktov balíka Office, ktoré sú priradené k vášmu kontu Microsoft.

 2. Vyberte položku Zobraziť kód Product Key pre prvý produkt uvedený na stránke. Skopírujte kód Product Key alebo si ho zapíšte. Pravdepodobne ide o kód Product Key, ktorý bol na inštaláciu balíka Office použitý viackrát.

 3. Pre ostatné produkty balíka Office vyberte položku Zobraziť kód Product Key a kódy si skopírujte alebo zapíšte. Toto sú pravdepodobne kódy, ktoré použijete na nahradenie viackrát použitého kódu.

 4. Otvorte príkazový riadok v počítači, kde aktivácia balíka Office zlyhala, tak ako je popísané nižšie:

  Windows 10 a Windows 8.1   

  Systém Windows 7   

  1. Vyberte tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 (v ľavom dolnom rohu).

  2. Zadajte text Príkazový riadok.

  3. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Príkazový riadok a potom vyberte položku Spustiť ako správca.

  1. Vyberte tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu 7 (v ľavom dolnom rohu).

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom vyberte položku Spustiť ako správca.

 5. V rozbaľovacom zozname nižšie vyberte svoju verziu balíka Office a verziu Windowsu (32-bitovú alebo 64-bitovú) a spustite príkazy podľa pokynov.

  Tip: Ak sa zobrazí hlásenie Chyba vstupu: Súbor skriptu sa nedá nájsť..., znamená to, že ste použili nesprávny príkaz. Nemusíte mať ale žiadne obavy, pretože spustenie nesprávneho príkazu nespôsobí žiadnu škodu. Ešte raz skontrolujte svoje verzie balíka Office a systému Windows a skúste iný príkaz.

  1. Skopírujte nasledujúci príkaz, prilepte príkaz do okna príkazového riadka a potom stlačte kláves Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

   Príkazový riadok zobrazí posledných päť znakov kódu Product Key, ktorý sa použil na inštaláciu balíka Office v počítači. V príklade uvedenom nižšie tieto znaky zastupujú znaky XXXXX.

   Príkazový riadok zobrazujúci posledných päť číslic kódu Product Key

  2. Skopírujte nasledujúci príkaz, prilepte príkaz do okna príkazového riadka a nahraďte znaky XXXXX poslednými piatimi číslicami kódu Product Key, ktorý bol uvedený v predchádzajúcom kroku. Odstráňte kód Product Key stlačením klávesu Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Skopírujte nasledujúci príkaz, prilepte príkaz do okna príkazového riadka a nahraďte znaky XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX zatiaľ nepoužitým kódom Product Key zo zoznamu. Zmeňte kód stlačením klávesu Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Tip: Ak sa zobrazí hlásenie Chyba vstupu: Súbor skriptu sa nedá nájsť..., znamená to, že ste použili nesprávny príkaz. Nemusíte mať ale žiadne obavy, pretože spustenie nesprávneho príkazu nespôsobí žiadnu škodu. Ešte raz skontrolujte svoje verzie balíka Office a systému Windows a skúste iný príkaz.

  1. Skopírujte nasledujúci príkaz, prilepte príkaz do okna príkazového riadka a potom stlačte kláves Enter.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

   Príkazový riadok zobrazí posledných päť znakov kódu Product Key, ktorý sa použil na inštaláciu balíka Office v počítači. V príklade uvedenom nižšie tieto znaky zastupujú znaky XXXXX.

   Príkazový riadok zobrazujúci posledných päť číslic kódu Product Key

  2. Skopírujte nasledujúci príkaz, prilepte príkaz do okna príkazového riadka a nahraďte znaky XXXXX poslednými piatimi číslicami kódu Product Key, ktorý bol uvedený v predchádzajúcom kroku. Odstráňte kód Product Key stlačením klávesu Enter.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Skopírujte nasledujúci príkaz, prilepte príkaz do okna príkazového riadka a nahraďte znaky XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX zatiaľ nepoužitým kódom Product Key zo zoznamu. Zmeňte kód stlačením klávesu Enter.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Tip: Ak sa zobrazí hlásenie Chyba vstupu: Súbor skriptu sa nedá nájsť..., znamená to, že ste použili nesprávny príkaz. Nemusíte mať ale žiadne obavy, pretože spustenie nesprávneho príkazu nespôsobí žiadnu škodu. Ešte raz skontrolujte svoje verzie balíka Office a systému Windows a skúste iný príkaz.

  1. Skopírujte nasledujúci príkaz, prilepte príkaz do okna príkazového riadka a potom stlačte kláves Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

   Príkazový riadok zobrazí posledných päť znakov kódu Product Key, ktorý sa použil na inštaláciu balíka Office v počítači. V príklade uvedenom nižšie tieto znaky zastupujú znaky XXXXX.

   Príkazový riadok zobrazujúci posledných päť číslic kódu Product Key

  2. Skopírujte nasledujúci príkaz, prilepte príkaz do okna príkazového riadka a nahraďte znaky XXXXX poslednými piatimi číslicami kódu Product Key, ktorý bol uvedený v predchádzajúcom kroku. Odstráňte kód Product Key stlačením klávesu Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Skopírujte nasledujúci príkaz, prilepte príkaz do okna príkazového riadka a nahraďte znaky XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX zatiaľ nepoužitým kódom Product Key zo zoznamu. Zmeňte kód stlačením klávesu Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Tip: Ak sa zobrazí hlásenie Chyba vstupu: Súbor skriptu sa nedá nájsť..., znamená to, že ste použili nesprávny príkaz. Nemusíte mať ale žiadne obavy, pretože spustenie nesprávneho príkazu nespôsobí žiadnu škodu. Ešte raz skontrolujte svoje verzie balíka Office a systému Windows a skúste iný príkaz.

  1. Skopírujte nasledujúci príkaz, prilepte príkaz do okna príkazového riadka a potom stlačte kláves Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

   Príkazový riadok zobrazí posledných päť znakov kódu Product Key, ktorý sa použil na inštaláciu balíka Office v počítači. V príklade uvedenom nižšie tieto znaky zastupujú znaky XXXXX.

   Príkazový riadok zobrazujúci posledných päť číslic kódu Product Key

  2. Skopírujte nasledujúci príkaz, prilepte príkaz do okna príkazového riadka a nahraďte znaky XXXXX poslednými piatimi číslicami kódu Product Key, ktorý bol uvedený v predchádzajúcom kroku. Odstráňte kód Product Key stlačením klávesu Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Skopírujte nasledujúci príkaz, prilepte príkaz do okna príkazového riadka a nahraďte znaky XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX zatiaľ nepoužitým kódom Product Key zo zoznamu. Zmeňte kód stlačením klávesu Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Tip: Ak sa zobrazí hlásenie Chyba vstupu: Súbor skriptu sa nedá nájsť..., znamená to, že ste použili nesprávny príkaz. Nemusíte mať ale žiadne obavy, pretože spustenie nesprávneho príkazu nespôsobí žiadnu škodu. Ešte raz skontrolujte svoje verzie balíka Office a systému Windows a skúste iný príkaz.

  1. Skopírujte nasledujúci príkaz, prilepte príkaz do okna príkazového riadka a potom stlačte kláves Enter.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

   Príkazový riadok zobrazí posledných päť znakov kódu Product Key, ktorý sa použil na inštaláciu balíka Office v počítači. V príklade uvedenom nižšie tieto znaky zastupujú znaky XXXXX.

   Príkazový riadok zobrazujúci posledných päť číslic kódu Product Key

  2. Skopírujte nasledujúci príkaz, prilepte príkaz do okna príkazového riadka a nahraďte znaky XXXXX poslednými piatimi číslicami kódu Product Key, ktorý bol uvedený v predchádzajúcom kroku. Odstráňte kód Product Key stlačením klávesu Enter.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Skopírujte nasledujúci príkaz, prilepte príkaz do okna príkazového riadka a nahraďte znaky XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX zatiaľ nepoužitým kódom Product Key zo zoznamu. Zmeňte kód stlačením klávesu Enter.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Tip: Ak sa zobrazí hlásenie Chyba vstupu: Súbor skriptu sa nedá nájsť..., znamená to, že ste použili nesprávny príkaz. Nemusíte mať ale žiadne obavy, pretože spustenie nesprávneho príkazu nespôsobí žiadnu škodu. Ešte raz skontrolujte svoje verzie balíka Office a systému Windows a skúste iný príkaz.

  1. Skopírujte nasledujúci príkaz, prilepte príkaz do okna príkazového riadka a potom stlačte kláves Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

   Príkazový riadok zobrazí posledných päť znakov kódu Product Key, ktorý sa použil na inštaláciu balíka Office v počítači. V príklade uvedenom nižšie tieto znaky zastupujú znaky XXXXX.

   Príkazový riadok zobrazujúci posledných päť číslic kódu Product Key

  2. Skopírujte nasledujúci príkaz, prilepte príkaz do okna príkazového riadka a nahraďte znaky XXXXX poslednými piatimi číslicami kódu Product Key, ktorý bol uvedený v predchádzajúcom kroku. Odstráňte kód Product Key stlačením klávesu Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Skopírujte nasledujúci príkaz, prilepte príkaz do okna príkazového riadka a nahraďte znaky XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX zatiaľ nepoužitým kódom Product Key zo zoznamu. Zmeňte kód stlačením klávesu Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Tipy: 

 6. Teraz spustite aplikáciu balíka Office, napríklad Word, a vybraním položky Ďalej aktivujte Office cez internet.

 7. Zopakujte tento postup v každom počítači, kde aktivácia zlyhala.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×