Zmena farby tvaru, orámovania tvaru alebo celého obrázka SmartArt

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok popisuje, zmenou farieb v grafickom prvku SmartArt. Informácie o zmene farby buniek a orámovania v programe Excel nájdete v téme Zmena farby výplní, čiar, a okrajov. Ak chcete zmeniť farbu textu v dokumente, pozrite si tému Zmena farby písma. Ak potrebujete pomoc so zmenou farby pozadia dokumentu, zobrazte všetky informácie o motívy, rýchle priradenie štýlov, štýly buniek a štýly pozadia. Potrebujete pomoc pri pridávaní pozadia do grafického prvku SmartArt, nájdete v téme Formátovanie pozadia grafického prvku SmartArt.

Profesionálne navrhnuté kombinácie farieb sa môžu použiť vo všetkých tvaroch obrázka SmartArt naraz alebo môžete zmeniť farbu či orámovanie jednotlivých tvarov.

Obsah tohto článku

Prehľad zmien farieb

Zmena farby tvaru

Vytvorenie prechodovú výplň

Zmena farby orámovania tvaru

Zmena farieb celého obrázka SmartArt

Prehľad zmien farieb

Môžete zmeniť farby všetkých tvarov v grafickom prvku SmartArt s použitím rôznych kombinácií farieb. Miniatúry farieb zobrazujú rôzne spôsoby farby sa použijú (napríklad striedanie alebo najtmavšími na najsvetlejšími), skôr ako sa používajú farby.

Môžete použiť farby z dokumentu farby motívu do grafického prvku SmartArt a varianty farieb automaticky podľa farby použité v snímke alebo v dokumente. Ak zmeniť farby motívu dokumentu, grafický prvok SmartArt sa tiež prejavia nové farby motívu.

K dispozícii je široká ponuka možností farieb určených na spoluprácu s všetky rozloženia pre grafické prvky SmartArt. Použitie Štýly grafických prvkov SmartArt a farby obrázka SmartArt podľa správy, ktoré chcete komunikovať. Môžete dokonca vybrať rozloženie, štýl grafického prvku SmartArt a farby a potom znova zmeniť rozloženie. Štýl grafického prvku SmartArt a farby zostanú s grafický prvok SmartArt, takže nie je potrebné znova urobiť ich.

Ak vytvárate viaceré obrázky SmartArt a majú byť identické, môžete použiť rovnaké farby a Štýly obrázkov SmartArt ich tak, aby mal konzistentný a profesionálny vzhľad.

Farby môžete použiť na zvýraznenie obsahu v obrázku SmartArt. Ak chcete napríklad zdôrazniť, že každý krok v procese je iný, môžete použiť štýl Farebné - zvýraznené farby.

Galéria Zmeniť farby

Alebo môžete použiť štýl Rozsah s prechodom - zvýraznenie 1 na zvýraznenie smeru obsahu pre lineárny proces.

Zmena brožúry s rozsah prechodu - zvýraznenie 1 vybratá

Efekt postupne zmenou farby s použitím prechod k objektu, môžete vytvoriť tak, aby jeho farbu medzi jednotlivými hladko tmavšie svetlejší odtieň. Môžete použiť aj prechod na udelenie tvary v grafického efektu nastavenie schôdzí.

Na začiatok stránky

Zmena farby tvaru

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré tvary tak, aby mali rovnakú farbu, kliknite na prvý tvar, potom stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Výplň tvaru a potom kliknite na požadovanú farbu. Ak nechcete žiadnu farbu, kliknite na položku Bez výplne.

  Obrázok karty formát nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

  Ak chcete použiť farbu, ktorá sa nenachádza medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú, ak neskôr zmeníte motív dokumentu.

Tipy    

 • Ak grafický prvok SmartArt obsahuje veľa tvarov, nemusíte meniť farby pre všetky tvary jednotlivo, Zmena farieb celého grafického prvku SmartArt, a potom manuálne zmeniť farbu žiadne tvary.

 • Ak funkciu rýchle priradenie štýlov a potom zmeňte farbu tvaru, môžete prispôsobiť efekty použité na tvar.

 • Zobrazíte dialógové okno Formátovať tvar s mnohými možnosti formátovania tvaru kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a potom kontextová ponuka kliknite na položku Formátovať tvar.

Na začiatok stránky

Vytvorenie prechodovú výplň

Ak chcete vytvoriť efekt postupne zmenou farby z ľahšie tieň na tmavší tieň alebo z jednej farby do druhej, môžete použiť prechod. Prechody môžete použiť aj na vytvorenie efektov nastavenie schôdzí.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar alebo orámovanie tvaru a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

  Ak chcete zmeniť viaceré tvary a tvar orámovanie, kliknite na prvý tvar a potom stlačte a podržte kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary. Ak chcete zmeniť všetkých tvarov v grafickom prvku SmartArt, kliknite na položku a presuňte na výber všetkých tvarov naraz.

 2. Kliknite na tablu Výplň a potom na políčko Výplň prechodu.

 3. Ak chcete vybrať predvolenú prechodovú výplň, kliknite na položku Preddefinované farby Vzhľad tlačidla a kliknite na požadovanú možnosť.

 4. Ak chcete nastaviť vlastné možnosti Prechodová výplň, vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zadať smer, ktorý sa použije pri výplni prechodu, vyberte požadovanú možnosť v zozname Typ. Vybratá hodnota určuje, ktoré možnosti budú dostupné v zozname Smer.

  • Ak chcete vybrať iný prechod farieb a tieňov, kliknite na položku Smer a potom na požadovanú možnosť. Dostupné možnosti závisia od typu prechodu, ktorý vyberiete v zozname Typ.

  • Ak chcete určiť uhol otočenia výplne prechodu v tvare, do poľa Uhol zadajte požadovanú hodnotu v stupňoch. Táto možnosť je k dispozícii iba vtedy, ak v rozbaľovacom zozname Typ vyberiete možnosť Lineárny.

  • Ak chcete nastaviť prechodu, kliknite na položku zastaviť číslo v zozname a potom nastavte pozície, farbu a priehľadnosť požadovanú hodnotu.

   Zastavenia prechodu pozostávajú z hodnôt polohy, farby a priehľadnosti a používajú sa na vytvorenie nelineárnych prechodov. Ak chcete napríklad vytvoriť prechod od červenej cez zelenú po modrú, je nutné pridať tri zastavenia prechodu – pre každú farbu jedno. Ak chcete vytvoriť prechod, ktorý sa zobrazuje len v rohu tvaru, je nutné vytvoriť nelineárny prechod pomocou zastavení prechodu.

   Nastavenie polohy (umiestnenie pre zmenu farby a priehľadnosť Prechodová výplň), posuňte jazdec zastaviť pozície alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca.

   Ak chcete vybrať farbu prechodu, kliknite na položku Farba Obrázok tlačidla a kliknite na požadovanú farbu. Ak chcete vytvoriť jedným farebným prechodom, vybrať rôzne odtiene rovnakú farbu. Ak chcete vytvoriť viacfarebný prechodu, vyberte inú farbu pre jednotlivé zastavenia prechodu. Môžete napríklad vytvoriť nastavenie schôdzí efekt tým, že váš prvý koniec prechodu červená, oranžová druhý prechodu, a tak ďalej.

   Ak chcete určiť mieru priehľadnosti farby pozadia snímky, posuňte jazdec parametra Priehľadnosť alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Percento priehľadnosti môže mať hodnotu od 0 (celkom nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 (celkom priehľadné). Hodnota priehľadnosti sa použije na zastavenie prechodu, nie na celú výplň.

 5. Tip: Ak chcete upraviť existujúce konce prechodu, v zozname kliknite na položku zastaviť číslo, ktoré chcete zmeniť. Pridanie alebo odstránenie tabulátora, kliknite na položku Pridať alebo odstrániť.

Na začiatok stránky

Zmena farby orámovania tvaru

 1. Kliknite na orámovanie tvaru, ktoré chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť orámovanie viacerých tvarov tak, aby mali rovnakú farbu, kliknite na prvý tvar, podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Obrys tvaru a potom kliknite na požadovanú farbu. Ak chcete skryť orámovanie, kliknite na položku Bez ohraničenia.

  Obrázok karty formát nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

  Ak chcete zmeniť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu, alebo na karte Vlastné namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa pri neskoršej zmene motív dokumentu neaktualizujú.

Na začiatok stránky

Zmena farby celého obrázka SmartArt

 1. Kliknite na obrázok SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly obrázkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby a potom kliknite na požadovanú miniatúru.

  Obrázok karty Návrh v časti Nástroje obrázka SmartArt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

Tipy    

 • Ak chcete vidieť, ako sa vybrané farby použijú v obrázku SmartArt ešte pred výberom miniatúry, umiestnite ukazovateľ myši nad požadovanú miniatúru a pozrite sa na obrázok SmartArt.

 • Ak chcete zabezpečiť, aby dokument dobre vyzeral pri čiernobielej tlači, kliknite na miniatúru v časti Primárne farebné motívy.

 • Ak chcete, aby obrázok SmartArt vyzeral ako ukážka v galérii Vybrať grafiku SmartArt, použite štýl Farebné - zvýraznené farby (kliknite na položku Zmeniť farby) a štýl obrázkov SmartArt Kresba.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×