Zmena farby tvaru, orámovania tvaru alebo celého grafického prvku SmartArt

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete upraviť grafického prvku SmartArt chcete zmeniť farbu konkrétnych tvarov, orámovania alebo zmenou farieb celého grafického prvku.

Prehľad zmien farieb v grafickom prvku SmartArt

Farby môžete použiť na vylepšenie správy v grafickom prvku SmartArt. Napríklad, môžete zmeniť farbu tvaru, alebo môžete zmeniť farby všetkých tvarov v grafickom prvku SmartArt s použitím rôznych kombinácií farieb. Miniatúry farieb zobrazujú rôzne spôsoby farby sa použijú (napríklad striedanie alebo najtmavšími na najsvetlejšími), namiesto toho, ako sú použité farby.

Môžete tiež použiť farby z dokumentu farby motívu do grafického prvku SmartArt a varianty farieb automaticky zhodovať s farbami, ktoré sa používajú v snímke alebo v dokumente. Ak zmeníte motív dokumentu, grafický prvok SmartArt sa prejavia aj nové farby motívu.

Ak chcete zmeniť orámovanie viacerých tvarov tak, aby mali rovnakú farbu, kliknite na prvý tvar, podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

 1. Kliknite na tvar v grafickom prvku SmartArt, ktorý chcete zmeniť.

 2. Skupina štýl tvarov v PowerPointe

  Obrázok 1 skupina štýly tvarov na karte Formát nástroje pre grafické prvky SmartArt v programe PowerPoint.

  Ak sa nezobrazuje príkazy na karte Formát , budete musieť dvakrát kliknite na kartu Formát na otvorenie príkazov.

  V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby a potom kliknite na požadovanú miniatúru.

  Poznámky: 

  • Ak grafický prvok SmartArt obsahuje veľa tvarov, nemusíte meniť farby pre všetky tvary jednotlivo, Zmena farieb celého grafického prvku SmartArt, a potom manuálne zmeniť farbu jednotlivé tvary.

  • Ak chcete vidieť, ako sa vybrané farby použijú v grafickom prvku SmartArt ešte pred výberom miniatúry, umiestnite ukazovateľ myši nad požadovanú miniatúru a pozrite sa na grafický prvok SmartArt.

Zmena farby orámovania tvaru

 1. Kliknite na tvar s orámovaním, ktoré chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť orámovanie viacerých tvarov tak, aby mali rovnakú farbu, kliknite na prvý tvar a potom stlačte a podržte kláves Ctrl a klikajte na ďalšie tvary.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Obrys tvaru a potom kliknite na požadovanú farbu. Ak chcete skryť orámovanie, kliknite na položku Bez ohraničenia.

  Skupina štýl tvarov v PowerPointe
  Obrázok 2 karta Formát v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt v programe PowerPoint.

  Ak sa nezobrazujú žiadne Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Formát , skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt. Možno budete musieť dvakrát kliknite na tvar, ktorý chcete otvoriť na kartu Formát .

  Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

Zmena farby alebo štýlu celého grafického prvku SmartArt

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby a potom kliknite na požadovanú miniatúru.

  Skupina štýl tvarov v PowerPointe
  Obrázok 3 karta Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt v programe PowerPoint.

  Ak sa nezobrazujú žiadne Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta návrh , skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt. Možno budete musieť dvakrát kliknite na tvar, ktorý chcete kliknite na kartu návrh .

  Poznámky: 

  • Ak chcete vidieť, ako farba sa použije na grafický prvok SmartArt ešte pred výberom miniatúry, umiestnite ukazovateľ na miniatúru a potom sa pozrieť na grafický prvok SmartArt.

  • Môžete tiež použiť štýly profesionálnym do grafického prvku SmartArt výberom niektorej z možností v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt. Kliknite na ponuku Ďalšie Obrázok tlačidla Ak chcete zobraziť všetky dostupné štýly a umiestnite ukazovateľ myši nad miniatúry, ak chcete zobraziť ukážku, ako bude vyzerať jednotlivé štýly.

  • Uistite sa, že dokument bude vyzerať dobre tlače čiernobielo, môžete zobraziť ukážku, ako bude vyzerať. Kliknite na tvar v grafickom prvku SmartArt a na karte Návrh kliknite na šípku vedľa položky zmeniť farby a potom kliknite na miniatúru v časti Primárne farebné motívy.

Prehľad zmien farieb v grafickom prvku SmartArt

Farby môžete použiť na vylepšenie správy v grafickom prvku SmartArt. Napríklad, ak chcete zobraziť, že každý krok procesu sa líši, môžete použiť farebné - zvýraznené farby.

Galéria Zmeniť farby

Alebo môžete použiť Gradient rozsah zvýraznenie 1 na zvýraznenie smeru obsahu pre lineárny proces.

Galéria Zmeniť farby s vybratým štýlom Rozsah prechodu - zvýraznenie 1

Môžete zmeniť farby všetkých tvarov v grafickom prvku SmartArt s použitím rôznych kombinácií farieb. Miniatúry farieb zobrazujú rôzne spôsoby farby sa použijú (napríklad striedanie alebo najtmavšími na najsvetlejšími), namiesto toho, ako sú použité farby.

Môžete tiež použiť farby z dokumentu farby motívu do grafického prvku SmartArt a varianty farieb automaticky zhodovať s farbami, ktoré sa používajú v snímke alebo v dokumente. Ak zmeníte motív dokumentu, grafický prvok SmartArt sa prejavia aj nové farby motívu.

Efekt postupne zmenou farby s použitím prechod k objektu, môžete vytvoriť tak, aby jeho farbu medzi jednotlivými hladko tmavšie svetlejší odtieň. Môžete použiť aj prechod na udelenie tvary v grafického efektu nastavenie schôdzí.

Ak chcete zmeniť orámovanie viacerých tvarov tak, aby mali rovnakú farbu, kliknite na prvý tvar, podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

 1. Kliknite na tvar v grafickom prvku SmartArt, ktorý chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré tvary, aby mali rovnakú farbu, kliknite na prvý tvar a potom stlačte a podržte kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

 2. Karta Formát v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt
  karta Formát v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt v programe PowerPoint 2010

  Ak sa nezobrazujú žiadne Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt. Možno budete musieť dvakrát kliknite na tvar, ktorý chcete otvoriť na kartu Formát.

  V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby a potom kliknite na požadovanú miniatúru.

  Poznámky: 

  • Ďalšie informácie o tom, ako použiť výplň prechodom nájdete v téme Pridanie prechodovej výplne do tvaru.

  • Ak grafický prvok SmartArt obsahuje veľa tvarov, nemusíte meniť farby pre všetky tvary jednotlivo, Zmena farieb celého grafického prvku SmartArt, a potom manuálne zmeniť farbu jednotlivé tvary.

  • Ak funkciu rýchle priradenie štýlov a potom zmeňte farbu tvaru, môžete prispôsobiť efekty použité na tvar.

  • Zobrazíte dialógové okno Formátovanie tvaru obsahujúcej množstvo možností formátovania tvaru, kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a potom kontextová ponuka kliknite na položku Formátovať tvar.

Zmena farby orámovania tvaru

 1. Kliknite na tvar s orámovaním, ktoré chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť orámovanie viacerých tvarov tak, aby mali rovnakú farbu, kliknite na prvý tvar a potom stlačte a podržte kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Obrys tvaru a potom kliknite na požadovanú farbu. Ak chcete skryť orámovanie, kliknite na položku Bez ohraničenia.

  Karta Formát v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt
  karta Formát v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt v programe PowerPoint 2010

  Ak sa nezobrazujú žiadne Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt. Možno budete musieť dvakrát kliknite na tvar, ktorý chcete otvoriť na kartu Formát.

  Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

Zmena farieb celého obrázka SmartArt

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby a potom kliknite na požadovanú miniatúru.

  Karta Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt
  na kartu návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt v programe PowerPoint 2010

  Ak sa nezobrazujú žiadne Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta návrh, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt. Možno budete musieť dvakrát kliknite na tvar, ktorý chcete otvoriť na kartu Formát.

  Poznámky: 

  • Ak chcete vidieť, ako farba sa použije na grafický prvok SmartArt ešte pred výberom miniatúry, umiestnite ukazovateľ na miniatúru a potom sa pozrieť na grafický prvok SmartArt.

  • Zabezpečiť, aby váš dokument vyzerať vytlačené čiernobiele, kliknite na miniatúru v časti Primárne farebné motívy.

Prehľad zmien farieb

Môžete zmeniť farby všetkých tvarov v grafickom prvku SmartArt s použitím rôznych kombinácií farieb. Miniatúry farieb zobrazujú rôzne spôsoby farby sa použijú (napríklad striedanie alebo najtmavšími na najsvetlejšími), skôr ako sa používajú farby.

Môžete použiť farby z dokumentu farby motívu do grafického prvku SmartArt a varianty farieb automaticky podľa farby použité v snímke alebo v dokumente. Ak zmeniť farby motívu dokumentu, grafický prvok SmartArt sa tiež prejavia nové farby motívu.

K dispozícii je široká ponuka možností farieb určených na spoluprácu s všetky rozloženia pre grafické prvky SmartArt. Použitie Štýly grafických prvkov SmartArt a farby obrázka SmartArt podľa správy, ktoré chcete komunikovať. Môžete dokonca vybrať rozloženie, štýl grafického prvku SmartArt a farby a potom znova zmeniť rozloženie. Štýl grafického prvku SmartArt a farby zostanú s grafický prvok SmartArt, takže nie je potrebné znova urobiť ich.

Ak vytvárate viaceré obrázky SmartArt a majú byť identické, môžete použiť rovnaké farby a Štýly obrázkov SmartArt ich tak, aby mal konzistentný a profesionálny vzhľad.

Farby môžete použiť na zvýraznenie obsahu v grafickom prvku SmartArt. Napríklad, ak chcete zdôrazniť, že každý krok procesu sa líši, môžete použiť farebné - zvýraznené farby.

Galéria Zmeniť farby

Alebo môžete použiť Gradient rozsah zvýraznenie 1 na zvýraznenie smeru obsahu pre lineárny proces.

Galéria Zmeniť farby s vybratým štýlom Rozsah prechodu - zvýraznenie 1

Efekt postupne zmenou farby s použitím prechod k objektu, môžete vytvoriť tak, aby jeho farbu medzi jednotlivými hladko tmavšie svetlejší odtieň. Môžete použiť aj prechod na udelenie tvary v grafického efektu nastavenie schôdzí.

Ak chcete zmeniť orámovanie viacerých tvarov tak, aby mali rovnakú farbu, kliknite na prvý tvar, podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré tvary, aby mali rovnakú farbu, kliknite na prvý tvar a potom stlačte a podržte kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

 2. Obrázok karty Formát v ponuke Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

  Ak chcete zmeniť farbu, ktorá sa nenachádza vo farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom buď kliknite na požadovanú farbu, ktorá sa má na karte Štandardná alebo namiešajte vlastnú farbu na vlastné kartu vlastné farby a farby na karte Štandardná nie sú aktualizované, ak sa neskôr zmeniť dokument motív.

Tipy   

 • Ak grafický prvok SmartArt obsahuje veľa tvarov, nemusíte meniť farby pre všetky tvary jednotlivo, Zmena farieb celého grafického prvku SmartArt, a potom manuálne zmeniť farbu žiadne tvary.

 • Ak funkciu rýchle priradenie štýlov a potom zmeňte farbu tvaru, môžete prispôsobiť efekty použité na tvar.

 • Zobrazíte dialógové okno Formátovať tvar s mnohými možnosti formátovania tvaru kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a potom kontextová ponuka kliknite na položku Formátovať tvar.

Vytvorenie prechodovú výplň

Ak chcete vytvoriť efekt postupne zmenou farby z ľahšie tieň na tmavší tieň alebo z jednej farby do druhej, môžete použiť prechod. Prechody môžete použiť aj na vytvorenie efektov nastavenie schôdzí.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar alebo orámovanie tvaru a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

  Ak chcete zmeniť viaceré tvary a tvar orámovanie, kliknite na prvý tvar a potom stlačte a podržte kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary. Ak chcete zmeniť všetkých tvarov v grafickom prvku SmartArt, kliknite na položku a presuňte na výber všetkých tvarov naraz.

 2. Kliknite na tablu výplň a potom kliknite na položku výplň prechodom.

 3. Ak chcete vybrať predvolenú prechodovú výplň, kliknite na položku Preddefinované farby Tlačidlo Predvoľby a kliknite na požadovanú možnosť.

 4. Ak chcete nastaviť vlastné možnosti Prechodová výplň, vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zadať smer používať pri kreslení Prechodová výplň, vyberte možnosť zo zoznamu Typ. Typ, ktorý ste vybrali určuje možnosti, ktoré sú k dispozícii v časti smeru hodinových ručičiek.

  • Ak chcete vybrať iný priebeh farba a odtiene, kliknite na položku smer a potom kliknite na požadovanú možnosť. Pokyny, ktoré sú k dispozícii, závisia od prechodu typ, ktoré vyberiete v zozname Typ.

  • Ak chcete zadať uhol, v ktorom je otočený Prechodová výplň v tvare, zadajte stupeň hodnota, ktorá sa má v poli uhol. Táto možnosť je dostupná iba vtedy, keď vyberiete nastavenie lineárna v zozname Typ.

  • Ak chcete nastaviť prechodu, kliknite na položku zastaviť číslo v zozname a potom nastavte pozície, farbu a priehľadnosť požadovanú hodnotu.

   Konce prechodu pozostáva z pozície, farbu a hodnotu priehľadnosti a sú použité na vytvorenie nelineárne prechody. Napríklad, ak chcete vytvoriť prechod smerujúcu z červenej na zelenú na modrú, musíte pridať tri konce prechodu – jedno pre každú farbu. Alebo ak chcete vytvoriť prechodu, ktorá sa zobrazí iba v rohu tvaru, musíte použiť konce prechodu, aby prechodom nelineárne.

   Nastavenie polohy (umiestnenie pre zmenu farby a priehľadnosť Prechodová výplň), posuňte jazdec zastaviť pozície alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca.

   Ak chcete vybrať farbu prechodu, kliknite na položku Farba Obrázok tlačidla a kliknite na požadovanú farbu. Ak chcete vytvoriť jedným farebným prechodom, vybrať rôzne odtiene rovnakú farbu. Ak chcete vytvoriť viacfarebný prechodu, vyberte inú farbu pre jednotlivé zastavenia prechodu. Môžete napríklad vytvoriť nastavenie schôdzí efekt tým, že váš prvý koniec prechodu červená, oranžová druhý prechodu, a tak ďalej.

   Ak chcete určiť, koľko priehľadnú farbu pozadia, posuňte jazdec priehľadnosti alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Môžete meniť požadovanú percentuálnu hodnotu priehľadnosti od 0% (úplnú nepriehľadnosť, predvolené nastavenie) na hodnotu 100% (úplne priehľadné). Hodnotu priehľadnosti sa týka prechodu, nie na celkový výplne.

 5. Tip: Ak chcete upraviť existujúce konce prechodu, v zozname kliknite na položku zastaviť číslo, ktoré chcete zmeniť. Pridanie alebo odstránenie tabulátora, kliknite na položku Pridať alebo odstrániť.

Zmena farby orámovania tvaru

 1. Kliknite na orámovanie tvaru, ktorý chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť orámovanie viacerých tvarov tak, aby mali rovnakú farbu, kliknite na prvý tvar a potom stlačte a podržte kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Obrys tvaru a potom kliknite na požadovanú farbu. Ak chcete skryť orámovanie, kliknite na položku Bez ohraničenia.

  Obrázok karty Formát v ponuke Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

  Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

Zmena farieb celého obrázka SmartArt

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby a potom kliknite na požadovanú miniatúru.

  Obrázok karty Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

Tipy   

 • Ak chcete vidieť, ako farba sa použije na grafický prvok SmartArt ešte pred výberom miniatúry, umiestnite ukazovateľ na miniatúru a potom sa pozrieť na grafický prvok SmartArt.

 • Zabezpečiť, aby váš dokument vyzerať vytlačené čiernobiele, kliknite na miniatúru v časti Primárne farebné motívy.

 • Na grafický prvok SmartArt vyzeral ako ukážka v galérii Vybrať grafiku SmartArt použiť farebné - zvýraznené farby (kliknite na položku Zmeniť farby ) a štýl grafického prvku SmartArt kreslené.

Pozrite tiež

Vytvorenie grafického prvku SmartArt

Prepínanie rozloženia alebo typu obrázka SmartArt

Zmeniť štýl a hrúbku čiar spájajúcich tvary grafické prvky SmartArt

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×