Zmena farby, štýlu a hrúbky čiary v programe Word pre Mac

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete zmeniť vzhľad čiary tvaru môžete zmeniť jeho farbu, štýl čiary alebo weight (hmotnosť). Môžete tiež použiť preddefinované rýchleho priradenia štýlov môžete rýchlo zmeniť vzhľad linky.

Poznámka: Tvar čiary je vložený tak, že kliknete na tlačidlo tvary na karte Vložiť riadok. Ďalšie informácie o vkladaní riadkov nájdete v téme Pridanie alebo zmena tvaru.

Pridanie rýchleho štýlu k čiare

Rýchle štýly čiar patria farby motívu z motívu dokumentu, tiene, štýly čiar, prechody a priestorové perspektívy (3-D). Skúste iné rýchle priradenie štýlov, kým nenájdete ten, ktorý sa vám páči.

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte COMMAND a vyberte ďalšie čiary.

 2. Kliknite na kartu Formátovať tvar a potom kliknite na požadovaný rýchly štýl čiary.

  Karta Formát tvaru pomocou galérie čiary

  Ak chcete zobraziť ďalšie rýchle štýly, kliknite na šípku v dolnej časti galérie Rýchle priradenie štýlov.

  Poznámka: Ak sa karta Formát tvar nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali čiaru.

Zmena farby čiary

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte COMMAND a vyberte ďalšie čiary.

 2. Kliknite na kartu Formát tvar, kliknite na šípku vedľa položky Obrys tvaru a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Karta Formát tvar so zvýraznenou možnosťou obrys tvaru.

  Poznámka: Ak sa karta Formát tvar nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali čiaru.

  Ak chcete použiť farbu, ktorá nie je farba motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov, a potom kliknite na požadovanú farbu. Môžete tiež namiešajte vlastnú farbu pomocou kolieska farby alebo palety farieb. Vlastné farby nie sú aktualizované, ak sa neskôr zmeniť motív dokumentu.

Vytvorenie prerušovanej čiary

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte COMMAND a vyberte ďalšie čiary.

 2. Kliknite na kartu Formát tvar, kliknite na šípku vedľa položky Obrys tvaru, ukážte na položku čiary a potom kliknite na požadovaný štýl.

  Karta Formát tvar s obrys tvaru zvýraznené a pomlčky položiek ponuky.

 3. Ak chcete vytvoriť vlastný štýl, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

Zmena hrúbky čiary

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte COMMAND a vyberte ďalšie čiary.

 2. Kliknite na kartu Formát tvar, kliknite na šípku vedľa položky Obrys tvaru, ukážte na položku hrúbka a potom kliknite na požadovanú hrúbku čiary.

 3. Ak chcete vytvoriť vlastnú hrúbku čiary, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

  Poznámka: Ak chcete nakresliť dvojitú čiaru, nakreslite jednoduchú čiaru, skopírujte a prilepte druhú čiaru vedľa nej a potom tieto dve čiary zoskupte.

Ktorý program balíka Office používate?

Word

PowerPoint

Program Excel

Word

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Pridanie čiary

 1. Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Tvar, ukážte na položku Čiary a spojnice a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

  Karta Domov vo Worde, skupina Vložiť

 2. V dokumente podržte stlačené tlačidlo myši a nakreslite čiaru na požadované miesto.

  Tip: Ak chcete nakresliť čiaru vo vopred nastavenom uhle (napríklad vertikálnu alebo horizontálnu čiaru), počas kreslenia čiary podržte stlačený kláves SHIFT.

Zmena štýlu čiary

 1. Kliknite na čiaru, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na požadovaný štýl.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Zmena farby čiary

 1. Kliknite na čiaru, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Čiara  Tlačidlo Farba orámovania a potom kliknite na požadovanú farbu.

Zmena hrúbky čiary

 1. Kliknite na čiaru, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Čiara  Tlačidlo Farba orámovania , ukážte na položku Hrúbka a potom kliknite na požadovanú šírku.

Pridanie šípok na koniec čiary

 1. Kliknite na čiaru, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Čiara  Tlačidlo Farba orámovania , ukážte na položku Šípky a potom kliknite na požadovanú šípku.

Kreslenie vlastnej čiary

 1. Na karte Domov v časti Vložiť kliknite na položku Tvar, ukážte na položku Čiary a spojnice a potom kliknite na položku Čarbanice . .

  Karta Domov vo Worde, skupina Vložiť

 2. V dokumente podržte stlačené tlačidlo myši a nakreslite čiaru na požadované miesto.

Odstránenie čiary

 • Kliknite na čiaru, ktorú chcete odstrániť, a potom na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Vystrihnúť Tlačidlo Vystrihnúť .

PowerPoint

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Pridanie čiary

 1. Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Tvar, ukážte na položku Čiary a spojnice a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

  Karta Domov, skupina Vložiť

 2. V dokumente podržte stlačené tlačidlo myši a nakreslite čiaru na požadované miesto.

  Tip: Ak chcete nakresliť čiaru vo vopred nastavenom uhle (napríklad vertikálnu alebo horizontálnu čiaru), počas kreslenia čiary podržte stlačený kláves SHIFT.

Zmena štýlu čiary

 1. Kliknite na čiaru, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na požadovaný štýl.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Zmena farby čiary

 1. Kliknite na čiaru, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Čiara Tlačidlo Farba orámovania a potom kliknite na požadovanú farbu.

Zmena hrúbky čiary

 1. Kliknite na čiaru, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Čiara Tlačidlo Farba orámovania , ukážte na položku Hrúbka a potom kliknite na požadovanú šírku.

Pridanie šípok na koniec čiary

 1. Kliknite na čiaru, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Čiara Tlačidlo Farba orámovania , ukážte na položku Šípky a potom kliknite na požadovanú šípku.

Kreslenie vlastnej čiary

 1. Na karte Domov v časti Vložiť kliknite na položku Tvar, ukážte na položku Čiary a spojnice a potom kliknite na položku Čarbanice . .

  Karta Domov, skupina Vložiť

 2. V dokumente podržte stlačené tlačidlo myši a nakreslite čiaru na požadované miesto.

Odstránenie čiary

 • Kliknite na čiaru, ktorú chcete odstrániť, a potom na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Vystrihnúť Tlačidlo Vystrihnúť .

Excel

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Pridanie čiary

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Zobraziť alebo skryť prehliadač médií  tlačidlo Tlačiť čítačky windowsu 8 .

 2. Kliknite na položku Tvary  Karta Tvary a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Čiary a spojnice.

 3. Kliknite na požadovaný štýl čiary.

 4. V dokumente podržte stlačené tlačidlo myši a nakreslite čiaru na požadované miesto.

  Tip: Ak chcete nakresliť čiaru vo vopred nastavenom uhle (napríklad vertikálnu alebo horizontálnu čiaru), počas kreslenia čiary podržte stlačený kláves SHIFT.

Zmena štýlu čiary

 1. Kliknite na čiaru, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na požadovaný štýl.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Zmena farby čiary

 1. Kliknite na čiaru, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Čiara Tlačidlo Farba orámovania a potom kliknite na požadovanú farbu.

Zmena hrúbky čiary

 1. Kliknite na čiaru, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Čiara Tlačidlo Farba orámovania , ukážte na položku Hrúbka a potom kliknite na požadovanú šírku.

Pridanie šípok na koniec čiary

 1. Kliknite na čiaru, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Čiara Tlačidlo Farba orámovania , ukážte na položku Šípky a potom kliknite na požadovanú šípku.

Kreslenie vlastnej čiary

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Zobraziť alebo skryť prehliadač médií  tlačidlo Tlačiť čítačky windowsu 8 .

 2. Kliknite na položku Tvary  Karta Tvary a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Čiary a spojnice.

 3. Kliknite na položku Čarbanice Tlačidlo Čarbanice v Prehliadači médií .

 4. V dokumente podržte stlačené tlačidlo myši a nakreslite čiaru na požadované miesto.

Odstránenie čiary

 • Kliknite na čiaru, ktorú chcete odstrániť, a potom na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Vystrihnúť Tlačidlo Vystrihnúť .

Pozrite tiež

Zarovnanie objektov

Pridanie alebo zmena tvaru

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×