Zmena farby, štýlu a hrúbky čiary

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vzhľad čiary možno zmeniť úpravou jej farby, štýlu alebo hrúbky. Ak používate Excel, Outlook, Word alebo PowerPoint, na rýchlu zmenu vzhľadu čiary môžete použiť vopred definovaný rýchly štýl.

Poznámka: Tieto funkcie sú k dispozícii len v počítačových verziách vyššie uvedených programov.

Čo vás zaujíma?

Pridanie rýchleho štýlu k čiare

Zmena farby čiary

Vytvorenie prerušovanej čiary

Zmena hrúbky čiary

Manipulácia s čiarami v programe Project

Formátovanie orámovania buniek v Exceli

Pridanie rýchleho štýlu k čiare

Medzi rýchle štýly čiar patria farby motívov z motívu dokumentu, tiene, štýly čiar, prechody a priestorové (3D) perspektívy. Keď umiestnite ukazovateľ nad miniatúru rýchleho štýlu, zobrazí sa ukážka toho, ako daný rýchly štýl ovplyvní čiaru. Vyskúšajte rozličné rýchle štýly, pokiaľ nenájdete štýl, ktorý vám bude vyhovovať

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, podržte stlačený kláves CTRL a pritom vyberajte ďalšie čiary.

 2. Na karte Formát kliknite na požadovaný rýchly štýl.

  Zobrazia sa rýchle štýly riadka v Office

  Ak chcete zobraziť ďalšie rýchle štýly, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac .

  Poznámka: Ak sa karta Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali čiaru.

Na začiatok stránky

Zmena farby čiary

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary.

 2. Na karte Formát kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Obrys tvaru a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Zobrazia sa možnosti farby čiary v Office

  Poznámka: Ak sa karta Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali čiaru.

  Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívov, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu alebo si na karte Vlastné namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa pri ďalších zmenách motívu dokumentu neaktualizujú.

Na začiatok stránky

Vytvorenie prerušovanej čiary

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary.

 2. Na karte Formát kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Obrys tvaru.

  Zobrazia sa rôzne štýly čiar v Office

  Poznámka: Ak sa karta Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali čiaru.

 3. Ukážte na položku Čiary a potom kliknite na požadovaný štýl.

  Ak chcete vytvoriť vlastný štýl, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Zmena hrúbky čiary

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, podržte stlačený kláves CTRL a pritom vyberajte ďalšie čiary.

 2. Na karte Formát kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Obrys tvaru.

  Zobrazia sa rôzne hrúbky čiar v Office

  Poznámka: Ak sa karta Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali čiaru.

 3. Ukážte na položku Hrúbka a potom kliknite na požadovanú čiaru.

  Ak chcete vytvoriť vlastnú hrúbku čiary, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

  Poznámka: Ak chcete nakresliť dvojitú čiaru, nakreslite jednoduchú čiaru, skopírujte a prilepte druhú čiaru vedľa nej a potom tieto dve čiary zoskupte.

Na začiatok stránky

Manipulácia s čiarami v programe Project

Ak chcete použiť tento postup, musíte mať otvorený Ganttov graf.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na čiaru, ktorú chcete zmeniť, a kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V časti Čiara vyberte farbu zo zoznamu Farba a hrúbku čiary zo zoznamu Čiara.

Na začiatok stránky

Formátovanie orámovania buniek v Exceli

Ak chcete použiť štýly a farby čiar na orámovanie v excelových tabuľkových hárkoch alebo tabuľkách, pozrite si nasledujúce články:

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Kreslenie a odstránenie čiary alebo spojnice

Formátovanie pruhového grafu v zobrazení Ganttovho grafu v Projecte

Čo vás zaujíma?

Pridanie rýchleho štýlu k čiare

Zmena farby čiary

Vytvorenie prerušovanej čiary

Zmena hrúbky čiary

Pridanie rýchleho štýlu k čiare

Rýchle štýly pre čiary zahŕňajú farby motívu z dokumentu motív, tiene, štýly čiar, prechody a trojrozmerné (3-D) perspektívy. Vyskúšajte rozličné rýchle štýly, pokiaľ nenájdete štýl, ktorý vám bude vyhovovať Ak umiestnite ukazovateľ myši na miniatúru rýchleho priradenia štýlov, uvidíte, ako rýchly štýl ovplyvní vašu linku.

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na požadovaný rýchly štýl.

  Ak chcete zobraziť ďalšie rýchle štýly, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac .

  Karta Formát v časti Nástroje na kreslenie v PowerPointe 2010.
  Príklad skupiny Štýly tvarov na karte Formát

  Ak sa časť Nástroje na kreslenie alebo karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali čiaru. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na čiaru.

Na začiatok stránky

Zmena farby čiary

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Obrys tvaru a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Karta Formát v časti Nástroje na kreslenie v PowerPointe 2010.
  Príklad skupiny Štýly tvarov na karte Formát

  Ak sa časť Nástroje na kreslenie alebo karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali čiaru. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na čiaru.

  Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie prerušovanej čiary

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Obrys tvaru.

  Zmena prerušovaného typu čiary

  Ak sa časť Nástroje na kreslenie alebo karta Formát nezobrazujú, dvojitým kliknutím na čiaru sa presvedčte, že je vybratá.

 3. Ukážte na položku Čiary a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

  Ak chcete vytvoriť vlastný štýl, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Zmena hrúbky čiary

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Obrys tvaru.

  Zmena hrúbky čiary

  Ak sa časť Nástroje na kreslenie alebo karta Formát nezobrazujú, dvojitým kliknutím na čiaru sa presvedčte, že je vybratá.

 3. Ukážte na položku Hrúbka a potom kliknite na požadovanú čiaru.

  Ak chcete vytvoriť vlastnú hrúbku čiary, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

Poznámka: Ak chcete nakresliť dvojitú čiaru, nakreslite jednoduchú čiaru, skopírujte a prilepte druhú čiaru vedľa nej a potom tieto dve čiary zoskupte.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Kreslenie a odstránenie čiary alebo spojnice

Čo vás zaujíma?

Pridanie rýchleho štýlu k čiare

Zmena farby čiary

Vytvorenie prerušovanej čiary

Zmena hrúbky čiary

Práca s čiarami Publisheri

Pridanie rýchleho štýlu k čiare

Dôležité: Rýchle štýly sú k dispozícii len v týchto programoch balíka Microsoft Office 2007: Excel, Outlook, Word a PowerPoint.

Rýchle štýly pre čiary zahŕňajú farby motívu z dokumentu motív, tiene, štýly čiar, prechody a trojrozmerné (3-D) perspektívy. Vyskúšajte rozličné rýchle štýly, pokiaľ nenájdete štýl, ktorý vám bude vyhovovať Keď umiestnite ukazovateľ na miniatúru rýchleho priradenia štýlov, uvidíte, ako rýchly štýl ovplyvní vašu linku.

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary. Ďalšie informácie o výbere čiar nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na požadovaný rýchly štýl.

  Ak chcete zobraziť ďalšie rýchle štýly, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac .

  Ak sa časť Nástroje na kreslenie alebo karta Formát nezobrazujú, dvojitým kliknutím na čiaru sa presvedčte, že je vybratá.

Na začiatok stránky

Zmena farby čiary

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary. Ďalšie informácie o výbere čiar nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Obrys tvaru a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Ak sa časť Nástroje na kreslenie alebo karta Formát nezobrazujú, dvojitým kliknutím na čiaru sa presvedčte, že je vybratá.

  Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

Vytvorenie prerušovanej čiary

V Exceli, Outlooku, PowerPointe a Worde

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary. Ďalšie informácie o výbere čiar nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Obrys tvaru.

  Ak sa časť Nástroje na kreslenie alebo karta Formát nezobrazujú, dvojitým kliknutím na čiaru sa presvedčte, že je vybratá.

 3. Ukážte na položku Čiary a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

  Ak chcete vytvoriť vlastný štýl, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

Zmena hrúbky čiary

V Exceli, Outlooku, PowerPointe a Worde

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary. Ďalšie informácie o výbere čiar nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Obrys tvaru.

  Ak sa časť Nástroje na kreslenie alebo karta Formát nezobrazujú, dvojitým kliknutím na čiaru sa presvedčte, že je vybratá.

 3. Ukážte na položku Hrúbka a potom kliknite na požadovanú čiaru.

  Ak chcete vytvoriť vlastnú hrúbku čiary, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

Poznámka: Ak chcete nakresliť dvojitú čiaru, nakreslite jednoduchú čiaru, skopírujte a prilepte druhú čiaru vedľa nej a potom tieto dve čiary zoskupte. Ďalšie informácie nájdete v téme Zoskupenie alebo oddelenie tvarov, obrázkov alebo iných objektov.

Na začiatok stránky

Práca s čiarami v Publisheri

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary.

 2. Na kresliacom panel s nástrojmi kliknite na položku štýl pomlčky Obrázok tlačidla , štýl čiary alebo orámovania Bublina 4 alebo na šípku vedľa položky Farba čiary Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovaný štýl.

  Ak chcete použiť farbu, ktorá sa nezobrazuje, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu.

  Ak chcete vytvoriť vlastnú hrúbku, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Kreslenie a odstránenie čiary alebo spojnice

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×