Zmena cenových ponúk na platené faktúry pomocou šablóny webovej databázy služby Access Services

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Šablóna webovej databázy služby Access 2010 Services vytvára hotovú databázu, ktorá umožňuje sledovanie cenových ponúk, faktúr, zákazníkov a iných údajov súvisiacich s prevádzkovaním služieb.

Nasledujúce video zobrazuje krátky scenár použitia tejto šablóny môže byť.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Ak ste to ešte neurobili, stiahnite šablónu služby.

Prečítajte si, ako používať šablónu na vytvorenie vlastnej databázy a začnite ju používať ako pomôcku pri svojom podnikaní.

Obsah tohto článku

Prvé spustenie databázy

Začíname: Pridanie existujúcich údajov do databázy služby Access Services

Tabuľa: Sledovanie aktívnych cenových ponúk a faktúr

Cenové ponuky: Správa všetkých cenových ponúk

Faktúry: Správa všetkých faktúr

Centrum zostáv: Zobrazenie a tlač zostáv

Rozšírené: Správa služieb, produktov, zamestnancov a zákazníkov

Ďalšie kroky

Spustenie databázy po prvýkrát

Zobrazí sa dialógové okno, ktoré umožňuje vybrať, či sa majú vzorové údaje zachovať alebo odstrániť, aby bolo možné začať so zadávaním vlastných údajov:

Úvodný formulár šablóny webovej databázy služby Access Services

1. kliknite na tlačidlo na ľavej strane a otvorte databázu a práca so vzorovými údajmi. Prístup vyplniť databázy služby s údajmi z fiktívna spoločnosť Northwind Traders.

2. kliknite na tlačidlo na pravej strane sa odstránia vzorové údaje, takže môžete začať zadávať vlastné.

Odstránením vzorových údajov súčasne zabránite ďalšiemu zobrazovaniu úvodného dialógového okna.

3. zrušte začiarknutie políčka, ak chcete zabrániť zobrazovaniu dialógového okna.

Poznámka: Všetky polia a ovládacie prvky v šablóne služby, ktoré zobrazujú údaje o mene použiť znak dolára ($) ako symbol meny. Ak miestne nastavenia používa iný symbol meny, mali by ste zvážiť nastavenie príslušného polí a ovládacích prvkov, pred odstránením vzorových údajov.

Začíname: Pridanie existujúcich údajov do databázy služby Access Services

Na karte Začíname sa nachádzajú tieto ďalšie karty, ktoré pomáhajú zachovať usporiadanie a okamžitú dostupnosť údajov:

Karty začíname

Funkcie

Vitajte

Prepojenia k užitočným zdrojom informácií

Informácie o spoločnosti

Polia na uloženie informácií o spoločnosti, ktoré sa majú použiť vo faktúrach a iných správach

Zamestnanci

Údajové zobrazenie zamestnancov. Prihlásený zamestnanec sa zaznamená v nových objednávkach a faktúrach

Služby

Údajové zobrazenie služieb, ktoré možno pridať do cenových ponúk a faktúr

Produkty.

Údajové zobrazenie materiálov, ktoré znovu predávate alebo používate. Tieto produkty môžete pridať do cenových ponúk a faktúr.

Cenové ponuky a faktúry

Dve údajové zobrazenia: cenové ponuky a faktúry

Po kliknutí na položku Začať zadávanie údajov v úvodnom dialógovom okne zobrazí program Access kartu ZačínameVitajte, kde môžete začať proces zadávania údajov do novej databázy služby Access Services.

Karta Začíname šablóny webovej databázy služby Access Services

Kartu Začíname nemusíte použiť na zadanie všetkých údajov. Karta je k dispozícii ako pomôcka pri zjednodušení úvodných krokov. Väčšinu informácií, ktoré môžete zadať na nasledujúcich kartách Začíname, možno zadať aj na hlavných kartách, napríklad na karte Cenové ponuky alebo Faktúry. Na karte Informácie o spoločnosti však môžete zadať iba informácie o spoločnosti (ktoré sa zobrazia v cenových ponukách a faktúrach).

Karta Vitajte: Pomocník a iné zdroje informácií

Prepojenia na karte Vitajte poukazujú na najaktuálnejšie zdroje informácií, ktoré umožňujú maximálne využívať databázu služby Access Services. Prepojenia sa nemenia, ciele prepojení sa však po sprístupnení nových zdrojov aktualizujú.

 • Po ukončení prezerania informácií na karte Vitajte prejdite kliknutím na položku Ďalej na kartu Informácie o spoločnosti.

Karta Informácie o spoločnosti: Zadanie informácií o spoločnosti

Na karte Informácie o spoločnosti môžete zadať informácie o spoločnosti, napríklad názov, sídlo, telefón a e-mailovú adresu. Tieto informácie sa zobrazia na faktúrach a v iných zostavách vytvorených v databáze.

Karta Informácie o spoločnosti šablóny databázy služby Access Services

 • Do týchto polí zadajte informácie o spoločnosti a potom kliknite na položku Ďalej.

Karta Zamestnanci: Zadanie informácií o zamestnancoch

Na karte Zamestnanci môžete začať zadávať zamestnancov do databázy. Pomôže vám to zachovať si prehľad o práci každého zamestnanca. Ak napríklad vytvoríte novú cenovú ponuku, prihlásený zamestnanec sa zaznamená ako súčasť novej cenovej ponuky.

 • Do údajového hárka zadajte informácie o každom zamestnancovi a potom kliknite na položku Ďalej.

  Program umožňuje aj zobrazenie, úpravu a pridanie zamestnancov na hlavnej karte Zamestnanci.

Karta Služby: Zadanie informácií o službe

Na karte Služby pridajte informácie o poskytovaných službách, napríklad o hodinovej sadzbe za každú službu. Služby môžete aj odstrániť, ak ich zmažete alebo označíte ako prerušené. Odstrániť môžete iba službu, ktorá nie je uvedená v žiadnych cenových ponukách ani faktúrach.

Keď pridáte službu do cenovej ponuky alebo faktúry, do cenovej ponuky alebo faktúry sa pridá predvolená hodinová sadzba za danú službu. Hodinovú sadzbu pre každú službu však môžete upraviť, kým odošlete konkrétnu cenovú ponuku alebo faktúru. Úprava sadzby v cenovej ponuke alebo faktúre nebude mať vplyv na predvolenú hodinovú sadzbu danej služby.

Pridanie údajov o službách uložených v programe Excel

Údaje môžete kopírovať a prilepiť z programu Excel do tabuľky programu Access. Kopírovanie a prilepenie údajov vám môže ušetriť čas, najmä ak sú údaje v programe Excel už v riadkoch a stĺpcoch rovnakých alebo veľmi podobných riadkom a stĺpcom v tabuľke.

Ak sa chystáte kopírovať údaje z programu Excel a prilepiť ich do programu Access, musíte zohľadniť dva hlavné aspekty:

Dôležité:  V stĺpci Kód služby musí byť hodnota pre každú službu a táto hodnota musí byť jedinečná – t. j. nemôže existovať rovnaký názov pre viaceré služby.

Poznámka:  Pri krokoch v tejto časti sa predpokladá, že máte údaje vo všetkých štyroch stĺpcoch v údajovom hárku Služby. Ak nemáte údaje vo všetkých stĺpcoch, môžete skopírovať tie, ktoré máte. Jediný stĺpec, ktorý sa vyžaduje a musí mať jedinečné hodnoty, je stĺpec Kód služby.

Transponovanie údajov v programe Excel z riadkov do stĺpcov

Tip:  Ak údaje nie sú usporiadané rovnako ako stĺpce v údajovom hárku programu Access, zvážte vloženie hárka programu Excel a transponovanie údajov do nového hárka. Použitie nového hárka môže uľahčiť usporiadanie údajov v rovnakom poradí ako v stĺpcoch údajového hárka programu Access.

 1. V programe Excel vyberte údaje a potom stlačte klávesy CTRL + C.

  Tip:  Ak chcete vybrať niekoľko nesusediacich skupín buniek, pri výbere stlačte a podržte stlačený kláves CRTL.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku mimo vybratých údajov (napríklad na bunku pod najnižším riadkom výberu) a v časti Možnosti prilepenia kliknite na tlačidlo Transponovať:
  Prilepenie transponovaných údajov

Zmeňte usporiadanie stĺpcov s údajmi v programe Excel, ktoré sú v inom poradí v porovnaní s údajovým hárkom Služby Access Services
 1. Otvorte zošit programu Excel, ktorý obsahuje údaje o poskytovaných službách.

 2. Vloženie nového hárka. Ak potrebujete pomoc s týmto krokom, nájdete v článku Excel Vložiť alebo odstrániť hárok.

 3. V novom hárku:

  1. Do bunky A1 zadajte alebo prilepte výraz Servisný kód.

  2. Do bunky B1 zadajte alebo prilepte výraz Popis služby.

  3. Do bunky C1 zadajte alebo prilepte výraz Predvolená hodinová sadzba.

  4. Do bunky D1 zadajte alebo prilepte výraz Poznámky.

 4. Kopírovanie názvov alebo kódov služieb do stĺpca A:

  1. Kliknite na kartu hárka v časti, kde sú uvedené názvy alebo kódy.

  2. Vyberte zoznam názvov alebo kódov a potom stlačte klávesy CTRL+C

  3. Kliknite na kartu nového hárka.

  4. Vyberte bunku A2 a potom stlačte klávesy CTRL + V.

 5. Kopírovanie popisu služieb do stĺpca B:

  1. Kliknite na bunku B2 a potom zadajte znamienko rovnosti (=).

  2. Kliknite na kartu hárka v časti, kde sú uvedené popisy.

  3. Kliknite na bunku, ktorá obsahuje prvý Popis, a potom stlačte kláves ENTER.
   Program Excel prilepí odkaz na bunku do bunky B2 na novom hárku.

  4. V novom hárku znova kliknite na bunku B2 a potom dvakrát kliknite na položku rukoväť výplne Rukoväť výplne .
   Program Excel prilepí odkazy na bunky pre ostatné programy balíka v zozname do stĺpca B.

 6. Zopakujte krok 5, ale použite stĺpec C a skopírujte predvolené hodinové sadzby služieb.

 7. Zopakujte krok 5, ale použite stĺpec D a skopírujte poznámky o službách.

Prilepenie údajov zo stĺpcov, ktoré sú v rovnakom poradí ako stĺpce v údajovom hárku Služby
 1. V programe Excel vyberte údaje a potom stlačte klávesy CTRL + C.

  Ak chcete vybrať viaceré nesusediace skupiny buniek, pri výbere stlačte a podržte stlačený kláves CTRL.

 2. V programe Access kliknite na kartu služby, kliknite pravým tlačidlom myši na hviezdičku na údajovom hárku a potom kliknite na položku Prilepiť.
  Kontextová ponuka v údajovom hárku Služby

Pridanie jednej služby

 • Kliknite na položku Pridať novú službu otvorte formulár Podrobnosti o službách a zadajte informácie o službe.
  – alebo –

 • zadajte údaje do údajového hárka na karte Služby.

Karta Produkty: Zadajte informácie o produktoch

Na karte Produkty pridajte informácie o predávaných produktoch alebo ich využívaní v rámci služby.

Po pridaní produktu do objednávky alebo faktúry sa jednotková cena zaznamená ako súčasť objednávky alebo faktúry. Jednotkovú cenu každého výrobku však môžete i naďalej upravovať, kým neodošlete konkrétnu cenovú ponuku alebo faktúru. Úprava ceny v cenovej ponuke alebo faktúre nebude mať vplyv na jednotkovú cenu produktu.

Pridanie údajov o výrobku uložených v programe Excel

Údaje môžete kopírovať a prilepiť z programu Excel do tabuľky programu Access. Kopírovanie a prilepenie údajov vám môže ušetriť čas, najmä ak sú údaje v programe Excel už v riadkoch a stĺpcoch rovnakých alebo veľmi podobných riadkom a stĺpcom v tabuľke.

Ak sa chystáte kopírovať údaje z programu Excel a prilepiť ich do programu Access, musíte zohľadniť dva hlavné aspekty:

Dôležité:  V stĺpci Kód produktu musí byť hodnota každej služby, ktorá musí byť jedinečná – t. j., nemôže existovať rovnaký názov pre viacero služieb.

Poznámka:  V krokoch v tejto časti sa predpokladá, že máte údaje vo všetkých štyroch stĺpcoch v údajovom hárku Produkty. Ak nemáte údaje vo všetkých stĺpcoch, môžete skopírovať tie, ktoré máte. Jediný stĺpec, ktorý sa vyžaduje a musia v ňom byť jedinečné hodnoty, je stĺpec Kód produktu.

Transponovanie údajov v programe Excel z riadkov do stĺpcov

Ak sú údaje usporiadané do riadkov (namiesto stĺpcov), pred prilepením do programu Access transponujte údaje v programe Excel .

Tip:  Ak údaje nie sú usporiadané rovnako ako stĺpce v údajovom hárku programu Access, zvážte vloženie hárka programu Excel a transponovanie údajov do nového hárka. Použitie nového hárka môže uľahčiť usporiadanie údajov v rovnakom poradí ako v stĺpcoch údajového hárka programu Access.

 1. V programe Excel vyberte údaje a potom stlačte klávesy CTRL + C.

  Ak chcete vybrať niekoľko nesusediacich skupín buniek, pri výbere stlačte a podržte stlačený kláves CRTL.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku mimo vybratých údajov (napríklad na bunku pod najnižším riadkom výberu) a v časti Možnosti prilepenia kliknite na tlačidlo Transponovať:
  Prilepenie transponovaných údajov

Opätovné usporiadanie stĺpcov v programe Excel, ktoré sú v údajovom hárku Produkty v inom poradí
 1. Otvorte zošit programu Excel, ktorý obsahuje údaje o produktoch.

 2. Vloženie nového hárka. Ak potrebujete pomoc s týmto krokom, nájdete v článku Excel Vložiť alebo odstrániť hárok.

 3. V novom hárku:

  1. Do bunky A1 zadajte alebo prilepte výraz Kód produktu.

  2. Do bunky B1 zadajte alebo prilepte výraz Popis produktu.

  3. Do bunky C1 zadajte alebo prilepte výraz Jednotková cena.

  4. Do bunky D1 zadajte alebo prilepte výraz Množstvo na jednotku.

  5. Do bunky E1 zadajte alebo prilepte výraz Poznámky.

 4. Kopírovanie názvov alebo kódov produktov do stĺpca A:

  1. Kliknite na kartu hárka v časti, kde sú uvedené názvy alebo kódy.

  2. Vyberte zoznam názvov alebo kódov a potom stlačte klávesy CTRL+C

  3. Kliknite na kartu nového hárka.

  4. Vyberte bunku A2 a potom stlačte klávesy CTRL + V.

 5. Kopírovanie popisov produktov do stĺpca B:

  1. Kliknite na bunku B2 a potom zadajte znamienko rovnosti (=).

  2. Kliknite na kartu hárka v časti, kde sú uvedené popisy.

  3. Kliknite na bunku, ktorá obsahuje prvý Popis, a potom stlačte kláves ENTER.
   Program Excel prilepí odkaz na bunku do bunky B2 na novom hárku.

  4. V novom hárku znova kliknite na bunku B2 a potom dvakrát kliknite na položku rukoväť výplne Rukoväť výplne .
   Program Excel prilepí odkazy na bunky pre ostatné programy balíka v zozname do stĺpca B.

 6. Zopakujte krok 5, ale použite stĺpec C a skopírujte jednotkovú cenu produktov.

 7. Zopakujte krok 5, ale použite stĺpec D a skopírujte množstvo produktov na jednotku.

 8. Zopakujte krok 5, ale použite stĺpec E a skopírujte poznámky o produktoch.

Prilenie údajov zo stĺpcov, ktoré sú v rovnakom poradí, ako stĺpce v údajovom hárku Produky
 1. V programe Excel vyberte údaje a potom stlačte klávesy CTRL + C.

  Ak chcete vybrať viaceré nesusediace skupiny buniek, pri výbere stlačte a podržte stlačený kláves CTRL.

 2. V programe Access kliknite na karte Produkty pravým tlačidlom myši na hviezdičku na údajovom hárku a potom kliknite na položku Prilepiť.
  Kontextová ponuka v údajovom hárku Služby

Pridanie jednotlivých produktov:

 • Kliknite na položku Pridať nový produkt otvorte formulár Podrobnosti o produkte a zadajte informácie o produkte.
  – alebo –

 • Zadajte údaje do údajového hárka na karte Produkty.

Karta cenové ponuky a faktúry: zadávanie cenových ponúk a faktúr

Ak už máte k vytvorené nejaké cenové ponuky a faktúry, môžete ich zadať do údajového hárka na karte Cenové ponuky a faktúry.

 1. Ak chcete zadať cenovú ponuku, kliknite na položku Pridať novú cenovú ponuku. Ak chcete zadať faktúru, kliknite na položku Pridať novú faktúru.

 2. Otvorí sa formulár s podrobnosťami, do ktorého zadajte existujúce informácie, napríklad stav, zamestnancov, ktorí vytvorili cenovú ponuku alebo faktúru a zákazníka.

 3. Ak zadáte zákazníka, ktorý nie je v databáze, zobrazí sa v programe Access výzva na zadanie nového zákazníka. Kliknite na položku Áno a potom vyplňte informácie, ktoré máte o novom zákazníkovi. Po zatvorení údajového hárka bude zákazník k dispozícii v rozbaľovacej ponuke Zákazník.

 4. Po dokončení každej cenovej ponuky alebo faktúry kliknite na položku Uložiť a zavrieť. Uložia sa údaje a formulár sa zatvorí.

 5. Po dokončení pridávania existujúcich cenových ponúk a faktúr kliknite na položku Ďalej.

Na začiatok stránky

Tabuľa: Sledovanie aktívnych cenových ponúk a faktúr

Karta Tabuľa umožňuje jednoduché sledovanie otvorených cenových ponúk a nezaplatených faktúr a pridanie novej cenovej ponuky alebo faktúry.

Karta Tabuľa v šablóne databázy služby Access Service

Zobrazenie podrobností o cenovej ponuke alebo faktúre

 • Kliknutím na hodnotu pod číslom cenovej ponuky otvoríte formulár Podrobnosti cenovej ponuky pre danú ponuku.

  Podrobnosti cenovej ponuky môžete upravovať, kým ju neodošlete – t. j. ak má položka Stav hodnotu Nová.

 • Kliknutím na hodnotu pod číslom cenovej ponuky otvoríte formulár Fakturačné údaje pre danú faktúru.

Vytvorenie novej cenovej ponuky alebo faktúry

 • Kliknite na položku Nová cenová ponuka alebo Nová faktúra a potom vyplňte zobrazený formulár.

  Poznámka: Ak nie ste prihlásený do databázy, pridajte svoje meno do cenovej ponuky alebo faktúry výberom z rozbaľovacieho zoznamu Predajca.

Na začiatok stránky

Cenové ponuky: Správa všetkých cenových ponúk

Na karte Cenové ponuky sú zobrazenia, ktoré slúžia ako pomôcka pri správe cenových ponúk na základe ich stavu.

Karta Cenové ponuky šablóny databázy služby Access Services

Cenové ponuky sú uvedené na týchto kartách:

 • Aktívne    Zoznam cenových ponúk, ktoré ešte neboli fakturované, odmietnuté ani neskončila ich platnosť.

 • Schválené    Zoznam cenových ponúk, ktoré boli schválené alebo fakturované.

 • Fakturované    Zoznam cenových ponúk, ktoré boli fakturované. K cenovej ponuke v zozname možno zobraziť faktúru.

 • Koniec platnosti    Zoznam cenových ponúk, ktorých platnosť skončila bez fakturácie.

 • Odmietnuté    Zoznam cenových ponúk, ktoré boli odmietnuté. Odmietnutú cenovú ponuku môžete schváliť, aby bola k dispozícii na fakturáciu.

Zobrazenie podrobností o cenovej ponuke

 • Kliknutím na hodnotu pod číslom cenovej ponuky otvoríte formulár Podrobnosti cenovej ponuky pre danú ponuku.

  Podrobnosti cenovej ponuky môžete upravovať, kým ju neodošlete – t. j. ak má položka Stav hodnotu Nová.

Formulár Podrobnosti cenovej ponuky

Formulár Podrobnosti cenovej ponuky

1 číslo a stav sa zobrazia v ľavom hornom rohu formulára Podrobnosti cenovej ponuky.

2. pomocou tlačidiel v hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky odoslať, schváliť, zamietnuť alebo faktúru cenovej ponuky, ak chcete vytvoriť duplikát cenovej ponuke a ak chcete zobraziť ponuku v príprava na tlač.

3. Všeobecné informácie o cenovej ponuke ide v poliach priamo pod tlačidlami v hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky.

4. karty v strede formulár Podrobnosti cenovej ponuky sú podrobné informácie o cenovej ponuky: riadkové položky (služby a produkty), služby umiestnenie, dane a podmienky a poznámky. Môžete upraviť sadzby a jednotkové ceny pre riadkové položky vo cenovú bez ovplyvnenia predvolenú hodnotu pre priradené službu alebo produkt.

5. celkový počet pre služieb, produktov a daň sa zobrazujú v pravom dolnom rohu formulára Podrobnosti cenovej ponuky. Ak aktualizujete Podrobnosti na karte riadkové položky alebo kartu dane a podmienky, kliknite na položku Súčty obnoviť a aktualizovať hodnoty uvedené v tejto oblasti.

Vytvorenie novej cenovej ponuky

 • Na karte Cenové ponuky kliknite na položku Nová cenová ponukaa potom vyplňte formulár Podrobnosti cenovej ponuky.

  Poznámka: Ak nie ste prihlásený do databázy, pridajte svoje meno do cenovej ponuky jeho výberom z rozbaľovacieho zoznamu Predajca.

Odoslanie cenovej ponuky na schválenie

Cenových ponúk, ktoré ešte neboli predložené nemajú číslo ponuky; hodnota [] sa zobrazí pod číslom cenovej ponuky.

 1. Na karte cenové ponuky kliknite na položku [...] v riadku obsahujúce cenovej ponuky, ktorú chcete odoslať.
  Program Access otvorí formulár Podrobnosti cenovej ponuky a zobrazí cenovej ponuky.

 2. Skontrolujte všeobecné informácie a podrobnosti cenovej ponuky a urobte všetky potrebné zmeny, napríklad pridajte alebo odoberte položky v riadkoch, upravte sadzbu alebo jednotkovú cenu položky v riadku alebo pridajte poznámky.

 3. V hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky kliknite na položku Odoslať.

Schválenie alebo odmietnutie odoslanej ponuky

 1. Na karte Cenové ponuky kliknutím na hodnotu pod číslom cenovej ponuky otvorte formulár Podrobnosti cenovej ponuky a zobrazte cenovú ponuku.

 2. Skontrolujte informácie v cenovej ponuke a urobte jeden z týchto krokov:

  • Ak je cenová ponuka prijateľná, kliknite na položku Schváliť v hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky.

  • Ak by cenová ponuka bola prijateľná s menšími zmenami, kliknite na položku Duplikovať v hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky. V programe Access sa vytvorí nová cenová ponuka na základe pôvodnej ponuky. Potom môžete revidovať a odoslať novú cenovú ponuku a následne ju schváliť.

  • Ak je cenová ponuka neprijateľná, kliknite na položku Odmietnuť v hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky.

Zmena schválenej cenovej ponuky na faktúru

 1. Na karte cenové ponuky kliknite na kartu schválené
  Program Access zobrazí cenových ponúk, ktoré boli schválené, vrátane cenových ponúk, ktoré už boli fakturované.

 2. Kliknutím na hodnotu pod číslom cenovej ponuky otvoríte formulár Podrobnosti cenovej ponuky pre danú ponuku.

 3. Skontrolujte informácie v cenovej ponuke.

  Poznámka: Nie je možné zmeniť žiadne podrobnosti cenovej ponuky, ktoré boli schválené. Však môžete Vymažte duplicitné cenovej ponuky kliknutím na duplicitné, revidovať a odoslanie duplicitné cenovej ponuky, a potom schváliť a pomocou tejto cenovej ponuky môžete vytvoriť faktúru.

 4. V hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky kliknite na tlačidlo Faktúra.

Tlač alebo odoslanie cenovej ponuky e-mailom

 1. Na karte Cenové ponuky kliknutím na hodnotu pod číslom cenovej ponuky otvorte formulár Podrobnosti cenovej ponuky a zobrazte cenovú ponuku.

 2. V hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky kliknite na položku Zobrazenie cenovej ponuky.
  Program Access otvorí cenová ponuka vo formulári, v ktorom sa vytlačí.

  Poznámka:  Na výslednej verzii sa nezobrazia tlačidlá v hornej časti cenovej ponuky.

 3. Kliknite na príslušné tlačidlo v hornej časti cenovej ponuky.

na začiatok stránky

Faktúry: Správa všetkých faktúr

Na karte Faktúry môžete vytvoriť nové faktúry a kontrolovať stav faktúr.

Karta Faktúry šablóny databázy služby Access Services

Faktúry sú uvedené na týchto kartách:

 • Nezaplatené    Zoznam faktúr, ktoré neboli zaplatené, ale ešte neuplynul dátum ich splatnosti.

 • Po termíne splatnosti   Zoznam faktúr, ktoré neboli zaplatené a sú po termíne splatnosti.

 • Platené   Zoznam faktúr, ktoré boli zaplatené.

Zobrazenie podrobností o faktúre

 • Kliknutím na hodnotu pod číslom cenovej ponuky otvorte formulár Fakturačné údaje pre danú faktúru.

  Podrobnosti faktúry môžete upravovať, kým ju neodošlete – t. j. ak má položka Stav hodnotu Nová.

Formulár Fakturačné údaje

Formulár Fakturačné údaje

1 číslo a stav sa zobrazia v ľavom hornom rohu formulára Fakturačné údaje.

2. pomocou tlačidiel v hornej časti formulára Fakturačné údaje na odoslanie faktúry alebo označiť ju zaplatené, ak chcete vytvoriť kópiu faktúry, ak chcete zobraziť, čo faktúru bude vyzerať podobne ako pri tlači, a chcete uložiť zmeny na faktúru a zavrite formulár Fakturačné údaje.

3. Všeobecné informácie o faktúre platí v poliach priamo pod tlačidlami v hornej časti formulára Fakturačné údaje. Ak faktúra bola vytvorená z ponuky dedí tieto informácie z tejto ponuky, ale faktúry môžete vykonať zmeny bez ovplyvnenia pôvodných cenovej ponuky.

4. karty v strede formulár Fakturačné údaje sú podrobné informácie o faktúre: riadkové položky (služby a produkty), služby umiestnenie, dane a podmienky a poznámky. Ak faktúra bola vytvorená z ponuky dedí tieto údaje z danej cenovej ponuky, ale môžete vykonať zmeny fakturačné údaje bez ovplyvnenia pôvodných cenovej ponuky. Sadzby a jednotkové ceny pre riadkové položky všetky faktúry môžete upraviť aj bez ovplyvnenia predvolenú hodnotu pre priradené službu alebo produkt.

5. celkový počet pre služieb, produktov a daň sa zobrazujú v pravom dolnom rohu formulára Fakturačné údaje. Ak aktualizujete Podrobnosti na karte riadkové položky alebo kartu dane a podmienky, kliknite na položku Súčty obnoviť a aktualizovať hodnoty uvedené v tejto oblasti.

Vytvorenie novej faktúry

 • Kliknite na položku Nová faktúra a potom vyplňte formulár Fakturačné údaje.

  Poznámka: Ak nie ste prihlásený do databázy, pridajte svoje meno do cenovej ponuky jeho výberom z rozbaľovacieho zoznamu Predajca.

Odoslanie faktúry na zaplatenie

Faktúr, ktoré ešte neboli predložené nemajú číslo faktúry; hodnota [] sa zobrazí pod číslom faktúry.

 1. Na karte faktúry, kliknite na položku [...] v riadku faktúry, ktorú chcete odoslať platby.
  Program Access otvorí formulár Fakturačné údaje a zobrazí faktúry.

 2. Skontrolujte všeobecné informácie a podrobnosti na faktúre a urobte potrebné zmeny, napríklad upravte alebo odstráňte položky v riadkoch, upravte sadzbu alebo jednotkovú cenu pre položku v riadku alebo pridajte poznámky.

 3. V hornej časti formulára Fakturačné údaje kliknite na tlačidlo Odoslať.

Tlač alebo odoslanie faktúry e-mailom

 1. Na karte Faktúry kliknutím na hodnotu pod číslom faktúry otvorte formulár Fakturačné údaje a zobrazte faktúru.

 2. V hornej časti formulára Fakturačné údaje kliknite na položku Zobraziť faktúru.
  Program Access otvorí faktúra vo formulári, v ktorom sa vytlačí.

  Poznámka:  Na výslednej verzii sa nezobrazia tlačidlá v hornej časti faktúry.

 3. Kliknite na príslušné tlačidlo v hornej časti faktúry.

Označenie faktúry ako zaplatenej

 1. Na karte Faktúry kliknite na karte Nezaplatené na hodnotu pod číslom faktúry. Otvorí sa formulár Fakturačné údaje a zobrazí sa faktúra.

 2. V hornej časti formulára Fakturačné údaje kliknite na tlačidlo Označiť ako zaplatené.

Na začiatok stránky

Centrum zostáv: Zobrazenie a tlač zostáv

Šablóna databázy služby Access Services obsahuje štyri zostavy: zoznam zákazníkov a tri zostavy predaja (mesačného, štvrťročného a ročného).

Karta Centrum zostáv šablóny databázy služby Access Services

Zobrazenie ukážky zostavy:

 • Kliknite na kartu Centrum zostáv a potom v časti vyberte zostavu, kliknite na zostavu, ktorú chcete zobraziť.
  Program Access zobrazí zostavu v okne s ukážkou.

Zobrazenie ukážky si môžete prispôsobiť pomocou možností uvedených v hornej časti tably s ukážkou. Zobrazenie možností závisí od toho, ktorá správa je zobrazená ako ukážka.

Postup pri tlači zostavy:

 1. Zobrazte ukážku zostavy, ktorú chcete vytlačiť.

 2. Na karte Centrum zostáv kliknite na položku Otvoriť na novej karte a potom stlačte klávesy CTRL + P.

Rozšírené: Správa služieb, produktov, zamestnancov a zákazníkov

Karta Rozšírené umožňuje jednoduchú správu týchto zoznamov:

 • Zákazníci,

 • Zamestnanci,

 • Produkty,

 • Služby.

Každý zoznam sa zobrazí ako údajový hárok, ktorý umožňuje ľahšie vyhľadanie nekonzistentných údajov a ich hromadné zmeny.

Karta Rozšírené šablóny databázy služby Access Services

Dalšie kroky

Keď začnete používať databázu služby Access Services na správu podnikania, pravdepodobne budete hľadať nové spôsoby zadávania alebo filtrovania údajov. Možno zistíte, že chcete databázu aj upraviť, aby lepšie zodpovedala vašim potrebám. Viac informácií o typických úlohách a úpravách, ktoré môžete urobiť, získate pomocou prepojení v tejto časti.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×