Zmena alebo odstránenie orámovania textového poľa, tvaru alebo grafického prvku SmartArt

Zmena alebo odstránenie orámovania textového poľa, tvaru alebo grafického prvku SmartArt

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Farbu, hrúbku alebo štýl vonkajšieho orámovania textového poľa, tvaru alebo grafického prvku SmartArt máte možnosť zmeniť a orámovanie tiež možno úplne odstrániť.

Ak orámovanie grafického prvku SmartArt meníte, nájdete príslušné nástroje v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát v skupine Štýly tvarov.

 1. Vyberte orámovanie textového poľa alebo tvaru, ktoré chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré textové polia alebo tvary, kliknite na prvé textové pole alebo prvý tvar, podržte stlačený kláves CTRL a pritom klikajte na ďalšie textové polia alebo tvary.

 2. Na karte Formát kliknite na položku Obrys tvaru a v časti Farby motívu vyberte požadovanú farbu.

  Ponuka Obrys tvaru

  Ak sa karta Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali textové pole alebo tvar.

  Poznámky: 

  • Takisto môžete pravým tlačidlom myši kliknúť na tvar, kliknúť na ikonu Obrys a potom vybrať požadovanú farbu.

  • V PowerPointe môžete orámovanie zmeniť aj pomocou kliknutia na položku Obrys tvaru na karte Domov.

  • V Projecte kliknite pravým tlačidlom myši na textové pole alebo tvar, kliknite na položku Vlastnosti a pomocou ovládacích prvkov na karte Čiara a výplň zmeňte farbu orámovania.

 1. Vyberte textové pole alebo tvar.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite na položku Obrys tvaru a potom kliknite na položku Ďalšie farby obrysov.

 3. V dialógovom okne Farby kliknite buď na požadovanú farbu na karte Štandardné, alebo si namiešajte vlastnú farbu na karte Vlastné. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú, ak neskôr zmeníte motív dokumentu.

 1. Vyberte orámovanie textového poľa alebo tvaru, ktoré chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré textové polia alebo tvary, kliknite na prvé textové pole alebo prvý tvar, podržte stlačený kláves CTRL a pritom klikajte na ďalšie textové polia alebo tvary.

 2. Kliknite na kartu Formát, na položku Obrys tvaru, potom ukážte na položku Hrúbka a vyberte požadovanú hrúbku čiary.

  Ponuka Obrys tvaru

  Ak sa karta Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali textové pole alebo tvar.

  Poznámky: 

  • Takisto môžete pravým tlačidlom myši kliknúť na tvar, kliknúť na ikonu Obrys, ukázať na položku Hrúbka a potom kliknúť na požadovanú hrúbku čiary.

  • V PowerPointe môžete orámovanie zmeniť aj pomocou kliknutia na položku Obrys tvaru na karte Domov.

  • V Projecte kliknite pravým tlačidlom myši na textové pole alebo tvar, kliknite na položku Vlastnosti a na karte Čiara a výplň vyberte hrúbku zo zoznamu Čiara.

 1. Vyberte textové pole alebo tvar.

 2. Na karte Formát kliknite na položku Obrys tvaru, ukážte na položku Hrúbka a potom kliknite na položku Ďalšie čiary.

 3. Na table Formátovať tvar zadajte v časti Čiara do poľa Šírka požadovanú hrúbku čiary.

Tieto príkazy nie sú dostupné v Projecte.

 1. Vyberte orámovanie textového poľa alebo tvaru, ktoré chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré textové polia alebo tvary, kliknite na prvé textové pole alebo prvý tvar, podržte stlačený kláves CTRL a pritom klikajte na ďalšie textové polia alebo tvary.

 2. Kliknite na kartu Formát, potom na položku Obrys tvaru, ukážte na položku Čiary a vyberte požadovaný štýl orámovania.

  Ponuka Obrys tvaru

  Ak sa karta Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali textové pole alebo tvar.

  Poznámky: 

  • Takisto môžete pravým tlačidlom myši kliknúť na tvar, kliknúť na ikonu Čiary, ukázať na položku Hrúbka a potom kliknúť na požadovanú hrúbku čiary.

  • V PowerPointe môžete orámovanie zmeniť aj pomocou kliknutia na položku Obrys tvaru na karte Domov.

 1. Vyberte textové pole alebo tvar.

 2. Na karte Formát kliknite na položku Obrys tvaru ukážte na položku Čiary a potom kliknite na položku Ďalšie čiary.

 3. Na table Formátovať tvar vyberte v častiČiara požadované možnosti štýlu čiary.

Ak chcete odstrániť orámovanie tvaru v Projecte, postup ďalej v tomto článku v časti Odstránenie orámovania v Projecte.

Poznámka: Ak chcete odstrániť textové pole, pozrite si tému Odstránenie textového poľa.

 1. Vyberte orámovanie textového poľa alebo tvaru, ktoré chcete odstrániť.

  Ak chcete zmeniť viacero textových polí alebo tvarov, kliknite na prvé textové pole alebo prvý tvar, podržte stlačený kláves CTRL a pritom klikajte na ďalšie textové polia alebo tvary.

 2. Na karte Formát kliknite na položku Obrys tvaru a potom kliknite na položku Bez ohraničenia.

  Ponuka Obrys tvaru

  Poznámky: 

  • Môžete tiež pravým tlačidlom myši kliknúť na okraj tvaru, kliknúť na ikonu Obrys a potom na položku Bez obrysu.

  • V PowerPointe tiež môžete kliknúť na položku Obrys tvaru na karte Domov.

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na okraj textového poľa alebo tvaru, kliknite na ikonu Obrys a potom na položku Bez obrysu.

Pozrite tiež

Pridanie, zmena alebo odstránenie orámovania v dokumentoch a obrázkoch

Pridanie výplne alebo efektu tvaru alebo textovému poľu

Použitie alebo odstránenie orámovania buniek v hárku

Odstránenie textového poľa

Ak chcete zmeniť orámovanie pre textové pole alebo tvar, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

 1. Vyberte orámovanie textového poľa alebo tvaru, ktoré chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré textové polia alebo tvary, kliknite na prvé textové pole alebo prvý tvar, podržte stlačený kláves CTRL a pritom klikajte na ďalšie textové polia alebo tvary.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na položku Obrys tvaru a v časti Farby motívu vyberte požadovanú farbu.

  Karta Formát v ponuke Nástroje na kreslenie na páse s nástrojmi v PowerPointe 2010

  Ak sa časť Nástroje na kreslenie alebo karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste textové pole alebo tvar vybrali. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát na nekliknúť.

  Ponuka Obrys tvaru

  Poznámky: 

  • V PowerPointe tiež môžete orámovanie zmeniť tým, že na karte Domov v skupine Kreslenie kliknete na položku Obrys tvaru.

   Skupina Kreslenie na karte Domov na páse s nástrojmi v PowerPointe 2010

   Skupina Kreslenie na karte Domov na páse s nástrojmi PowerPointu 2010

 1. Vyberte textové pole alebo tvar.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite na položku Obrys tvaru a potom kliknite na položku Ďalšie farby obrysov.

 3. V dialógovom okne Farby kliknite buď na požadovanú farbu na karte Štandardné, alebo si namiešajte vlastnú farbu na karte Vlastné. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú, ak neskôr zmeníte motív dokumentu.

Ak chcete zmeniť orámovanie pre textové pole alebo tvar, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

 1. Vyberte orámovanie textového poľa alebo tvaru, ktoré chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré textové polia alebo tvary, kliknite na prvé textové pole alebo prvý tvar, podržte stlačený kláves CTRL a pritom klikajte na ďalšie textové polia alebo tvary.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Obrys tvaru, ukážte na položku Hrúbka a potom kliknite na požadovanú hrúbku čiary.

  Skupina Štýly tvarov na karte Formát

  Ak sa časť Nástroje na kreslenie alebo karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste textové pole alebo tvar vybrali. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát na nekliknúť.

  Ponuka Obrys tvaru

  Poznámky: 

  • V PowerPointe tiež môžete orámovanie zmeniť tým, že na karte Domov v skupine Kreslenie kliknete na položku Obrys tvaru.

   Skupina Kreslenie na karte Domov na páse s nástrojmi v PowerPointe 2010

   Skupina Kreslenie na karte Domov na páse s nástrojmi PowerPointu 2010

 1. Vyberte textové pole alebo tvar.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite na položku Obrys tvaru, ukážte na položku Hrúbka a potom kliknite na položku Ďalšie čiary.

 3. V dialógovom okne Formátovať tvar v časti Štýl čiary zadajte do poľa Šírka požadovanú hrúbku čiary.

Ak chcete zmeniť orámovanie pre textové pole alebo tvar, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

 1. Vyberte orámovanie textového poľa alebo tvaru, ktoré chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré textové polia alebo tvary, kliknite na prvé textové pole alebo prvý tvar, podržte stlačený kláves CTRL a pritom klikajte na ďalšie textové polia alebo tvary.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Obrys tvaru, ukážte na položku Čiary a potom kliknite na požadovaný štýl orámovania.

  Skupina Štýly tvarov na karte Formát

  Ak sa časť Nástroje na kreslenie alebo karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste textové pole alebo tvar vybrali. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát na nekliknúť.

  Ponuka Obrys tvaru

  Poznámky: 

  • V PowerPointe tiež môžete orámovanie zmeniť tým, že na karte Domov v skupine Kreslenie kliknete na položku Obrys tvaru.

   Skupina Kreslenie na karte Domov na páse s nástrojmi v PowerPointe 2010

   Skupina Kreslenie na karte Domov na páse s nástrojmi PowerPointu 2010

 1. Vyberte textové pole alebo tvar.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite na položku Obrys tvaru, ukážte na položku Čiary a potom kliknite na položku Ďalšie čiary.

 3. V dialógovom okne Formátovať tvar v ponuke Štýl čiary vyberte požadovaný štýl čiary.

Poznámka: Informácie o odstránení textového poľa nájdete v téme Pridanie, kopírovanie alebo odstránenie textového poľa.

 1. Vyberte orámovanie textového poľa alebo tvaru, ktoré chcete odstrániť.

  Ak chcete zmeniť viaceré textové polia alebo tvary, kliknite na prvé textové pole alebo prvý tvar, podržte stlačený kláves CTRL a pritom klikajte na ďalšie textové polia alebo tvary.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na položku Obrys tvaru a potom na položku Bez ohraničenia.

  Karta Formát v ponuke Nástroje na kreslenie na páse s nástrojmi v PowerPointe 2010

  Ak sa časť Nástroje na kreslenie alebo karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste textové pole alebo tvar vybrali. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát na nekliknúť.

  Ponuka Obrys tvaru

Tipy: 

 • V PowerPointe môžete orámovanie odstrániť aj tak, že na karte Domov v skupine Kreslenie kliknete na položku Obrys tvaru.

  Skupina Kreslenie na karte Domov na páse s nástrojmi v PowerPointe 2010

  Skupina Kreslenie na karte Domov na páse s nástrojmi PowerPointu 2010

Pozrite tiež

Pridanie výplne alebo efektu tvaru alebo textovému poľu

Pridanie, zmena alebo odstránenie orámovania v dokumentoch a obrázkoch

Pridanie, kopírovanie alebo odstránenie textového poľa

Použitie alebo odstránenie orámovania buniek v hárku

Poznámka: Ak chcete zmeniť orámovanie pre textové pole alebo tvar, postupujte podľa krokov uvedených nižšie. Ak chcete zmeniť orámovanie bunky, pozrite si tému Použitie alebo odstránenie orámovania buniek v hárku.

 1. Dvakrát kliknite na orámovanie textového poľa alebo tvaru, ktoré chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré textové polia alebo tvary, kliknite na prvé textové pole alebo prvý tvar, podržte stlačený kláves SHIFT a pritom klikajte na ďalšie textové polia alebo tvary.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na položku Obrys tvaru.

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali blok textu alebo tvar.

 3. Vyberte si niektoré z nasledovných možností:

  • Ak chcete zmeniť farbu orámovania textového poľa alebo tvaru, kliknite na požadovanú farbu.

   Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete zmeniť šírku alebo hrúbku orámovania, ukážte na položku Hrúbka a potom na hrúbku čiary, ktorú chcete použiť.

   Ak chcete vytvoriť vlastnú hrúbku čiary, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete zmeniť štýl orámovania, ukážte na položku Pomlčky a potom kliknite na požadovaný štýl orámovania.

   Ak chcete vytvoriť vlastný štýl, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

Tip: Pre textové pole alebo tvar možno použiť aj výplň alebo efekty. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie výplne alebo efektu tvaru alebo textovému poľu alebo Pridanie alebo odstránenie výplne alebo efektu tvaru.

 1. Dvakrát kliknite na orámovanie pre textové pole alebo tvar, ktoré chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré textové polia alebo tvary, kliknite na prvé textové pole alebo prvý tvar, podržte stlačený kláves SHIFT a pritom klikajte na ďalšie textové polia alebo tvary. Ak máte viac textových polí a tvarov, je potrebné kliknúť na všetky textové polia alebo tvary.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • V prípade textového poľa kliknite v časti Nástroje textových polí na karte Formát v skupine Štýly textových polí na položku Obrys tvaru.

   Nástroje textových polí (karta Formát) na obrázku

   Ak sa karty Nástroje textových polí alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste textové pole alebo tvar vybrali.

  • V prípade tvaru kliknite v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Obrys tvaru.

   Obrázok s kartou Formát – Nástroje na kreslenie

 3. Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste tvar vybrali.

 4. Vyberte si niektoré z nasledovných možností:

  • Ak chcete zmeniť farbu orámovania textového poľa alebo tvaru, kliknite na požadovanú farbu.

   Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete zmeniť šírku alebo hrúbku orámovania, ukážte na položku Hrúbka a potom na hrúbku čiary, ktorú chcete použiť.

   Ak chcete vytvoriť vlastnú hrúbku čiary, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete zmeniť štýl orámovania, ukážte na položku Pomlčky a potom kliknite na požadovaný štýl orámovania.

   Ak chcete vytvoriť vlastný štýl, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete zmeniť vzorku orámovania, kliknite na položku Vzorka a potom vyberte požadované možnosti.

Tip: Pre textové pole alebo tvar možno použiť aj výplň alebo efekty. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie výplne alebo efektu tvaru alebo textovému poľu alebo Pridanie alebo odstránenie výplne alebo efektu tvaru.

 1. Dvakrát kliknite na orámovanie pre textové pole alebo tvar, ktoré chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré textové polia alebo tvary, kliknite na prvé textové pole alebo prvý tvar, podržte stlačený kláves SHIFT a pritom klikajte na ďalšie textové polia alebo tvary.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na položku Obrys tvaru.

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali blok textu alebo tvar.

 3. Vyberte si niektoré z nasledovných možností:

  • Ak chcete zmeniť farbu orámovania textového poľa alebo tvaru, kliknite na požadovanú farbu.

   Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete zmeniť šírku alebo hrúbku orámovania, ukážte na položku Hrúbka a potom na hrúbku čiary, ktorú chcete použiť.

   Ak chcete vytvoriť vlastnú hrúbku čiary, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete zmeniť štýl orámovania, ukážte na položku Pomlčky a potom kliknite na požadovaný štýl orámovania.

   Ak chcete vytvoriť vlastný štýl, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

   Poznámky: 

Poznámka: Ak chcete zmeniť orámovanie pre textové pole alebo tvar, postupujte podľa krokov uvedených nižšie. Ak chcete pridať alebo zmeniť orámovanie v dokumente, pozrite si tému Pridanie, zmena alebo odstránenie orámovania dokumentov a obrázkov. Ak chcete zmeniť orámovanie bunky tabuľky, pozrite si tému Formátovanie tabuľky.

 1. Dvakrát kliknite na orámovanie pre textové pole alebo tvar, ktoré chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré textové polia alebo tvary, kliknite na prvé textové pole alebo prvý tvar, podržte stlačený kláves SHIFT a pritom klikajte na ďalšie textové polia alebo tvary. Ak máte viac textových polí a tvarov, je potrebné kliknúť na všetky textové polia alebo tvary.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • V prípade textového poľa kliknite v časti Nástroje textových polí na karte Formát v skupine Štýly textových polí na položku Obrys tvaru.

   Nástroje textových polí (karta Formát) na obrázku

   Ak sa karty Nástroje textových polí alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste textové pole alebo tvar vybrali.

  • V prípade tvaru kliknite v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Obrys tvaru.

   Obrázok s kartou Formát – Nástroje na kreslenie

   Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste tvar vybrali.

 3. Vyberte si niektoré z nasledovných možností:

  • Ak chcete zmeniť farbu orámovania textového poľa alebo tvaru, kliknite na požadovanú farbu.

   Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete zmeniť šírku alebo hrúbku orámovania, ukážte na položku Hrúbka a potom na hrúbku čiary, ktorú chcete použiť.

   Ak chcete vytvoriť vlastnú hrúbku čiary, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete zmeniť štýl orámovania, ukážte na položku Pomlčky a potom kliknite na požadovaný štýl orámovania.

   Ak chcete vytvoriť vlastný štýl, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete zmeniť vzorku orámovania, kliknite na položku Vzorka a potom vyberte požadované možnosti.

Tip: Pre textové pole alebo tvar možno použiť aj výplň alebo efekty. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie výplne alebo efektu tvaru alebo textovému poľu alebo Pridanie alebo odstránenie výplne alebo efektu tvaru.

 1. Dvakrát kliknite na orámovanie pre textové pole alebo tvar, ktoré chcete odstrániť.

  Ak chcete zmeniť viaceré textové polia alebo tvary, kliknite na prvé textové pole alebo prvý tvar, podržte stlačený kláves SHIFT a pritom klikajte na ďalšie textové polia alebo tvary.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na položku Obrys tvaru a potom na položku Bez ohraničenia.

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali blok textu alebo tvar.

 1. Dvakrát kliknite na orámovanie pre textové pole alebo tvar, ktoré chcete odstrániť.

  Ak chcete zmeniť viaceré textové polia alebo tvary, kliknite na prvé textové pole alebo prvý tvar, podržte stlačený kláves SHIFT a pritom klikajte na ďalšie textové polia alebo tvary. Ak máte viac textových polí a tvarov, je potrebné kliknúť na všetky textové polia alebo tvary.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • V prípade textového poľa kliknite v časti Nástroje textových polí na karte Formát v skupine Štýly textových polí na položku Obrys tvaru a potom na položku Bez ohraničenia.

   Nástroje textových polí (karta Formát) na obrázku

   Ak sa karty Nástroje textových polí alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste textové pole alebo tvar vybrali.

  • V prípade tvaru kliknite v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Obrys tvaru a potom kliknite na položku Bez ohraničenia.

   Obrázok s kartou Formát – Nástroje na kreslenie

   Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste tvar vybrali.

 1. Dvakrát kliknite na orámovanie pre textové pole alebo tvar, ktoré chcete odstrániť.

  Ak chcete zmeniť viaceré textové polia alebo tvary, kliknite na prvé textové pole alebo prvý tvar, podržte stlačený kláves SHIFT a pritom klikajte na ďalšie textové polia alebo tvary.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na položku Obrys tvaru a potom na položku Bez ohraničenia.

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali blok textu alebo tvar.

Tip: Takisto môžete orámovanie odstrániť tým, že na karte Domov v skupine Kreslenie kliknete na položku Obrys tvaru a potom kliknete na položku Bez ohraničenia.

Obrázok s kartou Domov v PowerPointe

 1. Dvakrát kliknite na orámovanie pre textové pole alebo tvar, ktoré chcete odstrániť.

  Ak chcete zmeniť viaceré textové polia alebo tvary, kliknite na prvé textové pole alebo prvý tvar, podržte stlačený kláves SHIFT a pritom klikajte na ďalšie textové polia alebo tvary. Ak máte viac textových polí a tvarov, je potrebné kliknúť na všetky textové polia alebo tvary.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • V prípade textového poľa kliknite v časti Nástroje textových polí na karte Formát v skupine Štýly textových polí na položku Obrys tvaru a potom na položku Bez ohraničenia.

   Nástroje textových polí (karta Formát) na obrázku

   Ak sa karty Nástroje textových polí alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste textové pole alebo tvar vybrali.

  • V prípade tvaru kliknite v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Obrys tvaru a potom kliknite na položku Bez ohraničenia.

   Obrázok s kartou Formát – Nástroje na kreslenie

   Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste tvar vybrali.

Pozrite tiež

Pridanie výplne alebo efektu tvaru alebo textovému poľu

Pridanie, zmena alebo odstránenie orámovania v dokumentoch a obrázkoch

Pridanie alebo odstránenie výplne alebo efektu tvaru

Použitie alebo odstránenie orámovania buniek v hárku

Formátovanie tabuľky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×