Zmena alebo nastavenie predvoleného písma

Keď nastavíte predvolené písmo, pri otvorení každého nového dokumentu sa použijú nastavenia písma, ktoré ste vybrali a nastavili ako predvolené. Predvolené písmo sa použije v nových dokumentoch založených na aktívnej šablóne (zvyčajne Normal.dotm). Ak chcete používať rôzne nastavenia predvoleného písma, môžete vytvoriť rôzne šablóny.

Poznámka: Použitím motívu dokumentu vo Worde môžete rýchlo a jednoducho formátovať celý dokument a dať mu tak profesionálny moderný vzhľad. Motív dokumentu je množina možností formátovania, ktoré môžu zahŕňať farebnú schému (množinu farieb), schému písiem (množinu nadpisov a písiem základného textu) a schému efektov (množinu efektov čiar a výplne).

Nastavenie predvoleného písma

Začnite s prázdnym dokumentom. Ak dokument už obsahuje text, ktorý je formátovaný s požadovanými vlastnosťami, vyberte daný text.

 1. Na karte Domov kliknite na spúšťač dialógového okna Písmo a potom kliknite na kartu Písmo.

  spúšťač dialógového okna Písmo

 2. Vyberte možnosti, ktoré chcete použiť v predvolenom písme, napríklad štýl písma alebo veľkosť písma. Ak ste v kroku 1 vybrali text, vlastnosti vybratého textu sú nastavené v dialógovom okne.

  Nastavte možnosti písma a kliknutím na možnosť Nastaviť ako predvolené nastavte toto písmo ako predvolené
 3. Kliknite na tlačidlo Nastaviť ako predvolené a nastavte rozsah zmien:

  • Ak chcete, aby sa zmeny použili iba v aktuálnom dokumente, vyberte možnosť Iba tento dokument?

  • Ak chcete, aby sa zmeny použili v každom dokumente vychádzajúcom zo šablóny Normal, vyberte možnosť Všetky dokumenty vychádzajúce zo šablóny Normal?

   Vyberte, pre aký rozsah má byť toto písmo predvolené.
 4. Kliknutím na tlačidlo OK uložte zmeny.

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Pošta > Súprava šablón a písma...

 2. Vyberte písmo, ktoré chcete zmeniť.

  • Nová poštová správa – Nastaví sa predvolené písmo pre pôvodné správy, ktoré píšete.

  • Odpovedanie alebo preposielanie správ – V správach, ktoré preposielate alebo na ktoré odpovedáte, môžete mať rôzne písmo. Toto nastavenie sa zväčša používa kvôli dvom začiarkavacím políčkam, ktoré umožňujú označiť komentáre svojím menom (alebo iným textom) alebo inou farbou textu.

  • Písanie a čítanie správ s obyčajným textom – Správy s obyčajným textom, ktoré dostane príjemca, majú štandardné písmo. Ak však chcete pri písaní správy používať krajšie písmo, môžete. Nezabudnite však, že správa sa neodošle s daným písmom.

 3. Vyberte možnosti, ktoré chcete použiť v predvolenom písme, napríklad štýl písma alebo veľkosť písma.

 4. Kliknutím na všetky tlačidlá OK uložíte zmeny.

Pozrite tiež

Pri zmene predvoleného písma v ktorejkoľvek šablóne dôjde k tomu, že sa v každom novom dokumente založenom na danej šablóne použije zmenený typ písma. Napríklad pri prázdnych dokumentoch je predvolené písmo založené na normálnej šablóne.

 1. Otvorte šablónu alebo dokument založený na šablóne, ktorej predvolené nastavenia chcete zmeniť.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Písmo a potom kliknite na kartu Písmo.

 3. Vykonajte požadované zmeny a kliknite na položku Predvolené.

  Poznámka: Väčšina štýlov Wordu je založená na normálnom štýle. Pri zmene predvoleného písma sa zmení aj normálny štýl, čo ovplyvní všetky ostatné štýly, ktoré sú vystavané na normálnom štýle.

Zmena predvolených medziznakových medzier

Pri zmene predvolených medziznakových medzier v ktorejkoľvek šablóne dôjde k tomu, že sa v každom novom dokumente založenom na danej šablóne použijú zmenené nastavenia mierky, medzier, umiestnenia, previsu a ďalších typografických funkcií. Napríklad pri prázdnych dokumentoch sú medziznakové medzery založené na normálnej šablóne.

 1. Otvorte šablónu alebo dokument založený na šablóne, ktorej predvolené nastavenia chcete zmeniť.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Písmo a potom kliknite na kartu Spresnenie.

 3. Vykonajte požadované zmeny a kliknite na položku Predvolené.

Zmena predvolených okrajov

Pri zmene predvolených okrajov v ktorejkoľvek šablóne dôjde k tomu, že sa v každom novom dokumente založenom na danej šablóne použijú zmenené nastavenia krajov. Napríklad pri prázdnych dokumentoch sú okraje založené na normálnej šablóne.

 1. Otvorte šablónu alebo dokument založený na šablóne, ktorej predvolené nastavenia chcete zmeniť.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Dokument a potom kliknite na kartu Okraje.

 3. Vykonajte požadované zmeny a kliknite na položku Predvolené.

Zmena predvoleného rozloženia

Pri zmene predvoleného rozloženia v ktorejkoľvek šablóne dôjde k tomu, že sa v každom novom dokumente založenom na danej šablóne použijú zmenené zlomy sekcií, hlavičky, päty a ďalšie vlastnosti rozloženia. Napríklad pri prázdnych dokumentoch sú vlastnosti rozloženia založené na normálnej šablóne.

 1. Otvorte šablónu alebo dokument založený na šablóne, ktorej predvolené nastavenia chcete zmeniť.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Dokument a potom kliknite na kartu Rozloženie.

 3. Vykonajte požadované zmeny a kliknite na položku Predvolené.

Zmena ďalších predvolených nastavení v normálnej šablóne

Normálnu šablónu si môžete prispôsobiť a zmeniť predvolené nastavenia viacerých aspektov dokumentu, ako napríklad formátovanie textu, formátovanie odseku, formátovanie dokumentu, štýly, text, obrázky, položky automatického textu alebo klávesové skratky. Ak chcete zmeniť šablónu Normal.dotm, súbor musíte otvoriť z Wordu. Ak šablónu Normal.dotm otvoríte z Findera, vo Worde sa vytvorí prázdny dokument založený na šablóne.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvoriť vyhľadajte priečinok, ktorý obsahuje súbor Normal.dotm.

  • Ak používate Word 2016 pre Mac, prejdite do priečinka /Users/meno_používateľaLibrary/Group Containers/UBF8T346G9. Office/User Content/Templates.

  • Ak používate Word for Mac 2011, prejdite do priečinka /Users/meno_používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

  Poznámka: Ak používate Mac OS X 10.7 (Lion), priečinok knižnice je predvolene skrytý. Do priečinka Knižnica sa z dialógového okna Otvoriť dostanete tak, že stlačíte kombináciu klávesov COMMAND + SHIFT + G a do okna Prejsť do priečinka zadáte reťazec ~/Knižnica.

 3. Dvakrát kliknite na položku Normal.dotm. Otvorí sa normálna šablóna.

 4. Požadované zmeny vykonajte v normálnej šablóne.

 5. Uložte a zatvorte normálnu šablónu.

  Tipy: 

  • Ak vykonáte rozsiahle zmeny normálnej šablóny, odporúčame vám pravidelne zálohovať súbor. Ak chcete zálohovať normálnu šablónu, skopírujte súbor a premenujte ho alebo ho presuňte na iné miesto.

  • Použitím motívu dokumentu môžete rýchlo a jednoducho naformátovať celý dokument a dať mu tak profesionálny moderný vzhľad. Motív dokumentu je množina možností formátovania, ktoré môžu zahŕňať farebnú schému (množinu farieb), schému písiem (množinu nadpisov a písiem základného textu) a schému efektov (množinu efektov čiar a výplne). Použitie motívu:

   • Vo Worde 2016 pre Mac na karte Návrh kliknite na položku Motívy a potom vyberte motív.

   • Vo Worde for Mac 2011 na karte Domov v časti Motívy kliknite na položku Motívy a potom vyberte motív.

Pozrite tiež

Vytvorenie a používanie vlastnej šablóny

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×