Zmena a odstránenie hypertextových prepojení v programe Publisher

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vzhľad a smerovanie (jeho cieľ) hypertextového prepojenia môžete zmeniť. V prípade, že hypertextové prepojenie nefunguje, je však najprv potrebné problém identifikovať a potom opraviť cieľovú adresu prepojenia.

Čo vás zaujíma?

Zmena vzhľadu hypertextového prepojenia

Zmena cieľovej adresy hypertextového prepojenia

Zmena hypertextového prepojenia na bežný text

Testovanie hypertextových prepojení

Oprava hypertextové prepojenia, ktoré nefungujú vo webových publikáciách (len pre program Publisher 2007)

Zmena vzhľadu hypertextového prepojenia

Zmena zobrazeného textu hypertextového prepojenia

 1. Vyberte text hypertextového prepojenia, ktorý chcete zmeniť.

 2. Zadajte nový text a potom stlačením klávesu DELETE alebo BACKSPACE odstráňte jednotlivé pôvodne zadané znaky.

Odstránenie podčiarknutia z textu hypertextového prepojenia

 1. Vyberte text hypertextového prepojenia.

  Ak chcete vybrať len podčiarknuté znaky, kliknite za posledný podčiarknutý znak a presuňte kurzor k prvému znaku.

 2. Kliknite na položku podčiarknutie Vzhľad tlačidla .

Zmena obrázka použitého v hypertextovom prepojení

 1. Vyberte prepojený obrázok.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, kliknite na položku Zmeniť obrázok a potom kliknite na umiestnenie nového obrázka, ktorý chcete použiť.

Na začiatok stránky

Zmena cieľovej adresy hypertextového prepojenia

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na hypertextové prepojenie, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť prepojenie.

  Poznámka: Ak sa v kontextovej ponuke zobrazia len príkazy týkajúce sa pravopisu, kliknite na položku Ignorovať všetko a potom opäť kliknite pravým tlačidlom myši na hypertextové prepojenie.

 2. V dialógovom okne Úprava hypertextového prepojenia zadajte do poľa Adresa novú cieľovú adresu hypertextového prepojenia.

Na začiatok stránky

Zmena hypertextového prepojenia na bežný text

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na hypertextové prepojenie a potom kliknite na príkaz Odstrániť prepojenie.

Na začiatok stránky

Testovanie hypertextových prepojení

 • Použitie hypertextového prepojenia z publikácie, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na prepojený text alebo obrázok.

Oprava hypertextové prepojenia, ktoré nefungujú vo webových publikáciách (len pre program Publisher 2007)

Tu nájdete niekoľko bežných opráv hypertextových prepojení, ktoré nefungujú.

Oprava hypertextové prepojenia, ktoré prechod na iné stránky na webovej lokalite programu Publisher

 • Keď jeden odkaz nefunguje    Ak strany bola premiestnená, Publisher automaticky aktualizuje hypertextových prepojení na stránku správne. Ak problém pretrváva hypertextové prepojenie, však Pozrite nie ukazuje na záložku, ktorý bol premiestnený alebo odstránený. Ak chcete problém vyriešiť, postupujte takto:

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na hypertextové prepojenie a potom kliknite na položku Upraviť prepojenie.

  2. V dialógovom okne Úprava hypertextového prepojenia kliknite na položku Miesto v tomto dokumente a potom kliknite na stránku a záložku, na ktoré chcete vytvoriť prepojenie.

   Ak bola záložka odstránená, kliknite na položku Zrušiť. Prejdite na stránku, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie a pre ktorú chcete vložiť záložku, potom sa vráťte na hypertextové prepojenie určené na opravu a upravte ho.

 • Ak veľa odkazy nefungujú    Ak mnoho hypertextových prepojení neúčinné, niektoré súbory môžu nie boli uverejnené. Na základe predvoleného nastavenia pri publikovaní webovej lokality, program Publisher nahrá podpriečinok s názvom index_files k umiestneniu zadaný súbor. Tento priečinok obsahuje všetky súbory, ktoré sú priradené k webovej lokality okrem prvej strany publikácie (webová lokalita domovskú stránku), ktorý odkazuje na podpriečinok súvisiace stránky. Ak priečinok nie je k dispozícii, hypertextové prepojenia na iné stránky v publikácii nebude fungovať. Ak používate program tretej strany na odovzdanie webovú lokalitu, podpriečinok nie môže automaticky nahrať na webový server. V takom prípade nahrať podpriečinok manuálne.

  Poznámka: Nastavenia môžete zmeniť tak, aby nabudúce publikovať webovú lokalitu, program Publisher nevytvorí priečinka index_files a publikuje všetky súbory webovej lokality do jedného priečinka. V publikácii webovej kliknite v ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti, kliknite na kartu Web a potom zrušte začiarknutie políčka organizovať súbory podpory v priečinku.

Oprava hypertextové prepojenia na iné webové lokality

Ak nefunguje hypertextové prepojenie na inú webovú lokalitu, prejdite na umiestnenie, ktoré chcete vytvoriť prepojenie. Ak je cieľový súbor na internete, vyhľadajte ho vo webovom prehliadači. Ak sa súbor nachádza na pevnom disku alebo v sieti, vyhľadajte ju v programe Windows Prieskumník. V publikácii Publishera Web skontrolujte sú splnené tieto požiadavky:

 • Cieľová adresa mohla byť premiestnená alebo už neexistuje:    Pravým tlačidlom myši kliknite na hypertextové prepojenie a kliknite na položku Upraviť prepojenie. V dialógovom okne Úprava hypertextového prepojenia skontrolujte správnosť cesty k cieľovej stránke.

 • Text, ktorý považujete za hypertextové prepojenie, v skutočnosti nie je hypertextovým prepojením:    Vyberte daný text, na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Vložiť prepojenie Vzhľad tlačidla a skontrolujte, či je text hypertextovým prepojením.

  Tip: Pred kliknutím na položku Vložiť prepojenie sa uistite, že vybraté je len jedno hypertextové prepojenie. Keď vyberiete viacero hypertextových prepojení alebo hypertextové prepojenie nachádzajúce sa na navigačnom paneli, položka Vložiť prepojenie nemusí byť k dispozícii.

 • Pravdepodobne nemáte prístup k cieľovej adrese:    Ak sa cieľová adresa nachádza na internete, skontrolujte, či máte internetové pripojenie. Ak sa cieľová adresa nachádza v sieti, obráťte sa na správcu siete a overte, či máte prístup k cieľovému súboru.

Oprava hypertextových prepojení, pomocou ktorých sa otvárajú externé súbory

Keď vytvoríte hypertextové prepojenie na webovú stránku, ktorá sa otvorí externý súbor, napríklad dokument programu Word, pracovný hárok programu Excel alebo PDF súboru, majte na pamäti nasledovné.

Názvy súborov

V ideálnom prípade názvy externých súborov, na ktoré vytvárate prepojenie, neobsahujú medzery a nachádzajú sa v nich len malé písmená.

Ak vytvárate prepojenie na súbor, ktorý má v názve medzery a vy tento názov neviete opraviť, skontrolujte, či program Publisher nahradil tieto medzery v adrese hypertextového prepojenia výrazom %20. Ak je napríklad názov súboru my file.docx, adresa hypertextového prepojenia by mala byť my%20file.docx.

Testovanie

Nie je možné otestovať prepojenia na externý súbor v Ukážka webovej stránky, ale môžete otestovať hypertextové prepojenie z publikácie tak, že podržíte stlačený kláves CTRL a kliknite na prepojený text alebo obrázok. Môžete tiež publikovať webovú lokalitu k lokálnemu serveru testovať hypertextové prepojenia na externé súbory.

Dôležité: Ak testujete prepojenia na externé súbory na lokálnom serveri, je potrebné externé súbory skopírovať na tento lokálny server.

Nahrávanie

Pri publikovaní webovej lokality, musíte nahrať externého súboru manuálne. Vydavateľ nebude nahrať za vás. Mieste sa umiestňujú externého súboru na webovom serveri určuje cestu. Príklad:

 • Ak ste odkaz na domovskej stránke do súboru, ktorý sa nachádza v tom istom adresári na webový server, cestu možno len názov súboru (napríklad myfile.docx).

 • Ak sa súbor nachádza v inom priečinku než na domovskej stránke, musí cesta obsahovať názov priečinka (napríklad index_files/myfile.docx).

Je potrebné určiť tieto materiály a zadajte v dialógovom okne Vloženie hypertextového prepojenia, pred publikovaním na webe. Vyberte text alebo obrázok, že chcete návštevníci stránku kliknutím otvorte externého súboru. V ponuke Vložiť kliknite na položku hypertextové prepojenie. V dialógovom okne Vloženie hypertextového prepojenia do poľa adresa zadajte cestu k externého súboru.

Poznámka: Ak vkladáte cestu hypertextového prepojenia do poľa Adresa prostredníctvom vyhľadávania, zmeňte cestu len zadaním názvu súboru alebo priečinka a názvu súboru, ako je to uvedené vyššie.

Oprava hypertextového prepojenia, ktoré sa nezobrazuje

Možné príčiny sú nasledovné:

 • Hypertextové prepojenie sa nachádza v otočený textového poľa alebo automatického tvaru    Hypertextové prepojenia nebude fungovať správne, ak sú umiestnené v otočený textové polia alebo automatické tvary, ale keď stlačte kláves CTRL a kliknite na prepojenie, a budú správny vzhľad a nebude fungovať v Ukážka webovej stránky budú pracovať v publikácii Web, ani pri publikovaní publikácie na webe. Hypertextové prepojenia v publikácii webovej môžete obnoviť vrátením otočený textové polia alebo tvary, ktoré obsahujú hypertextových prepojení do svojho pôvodného umiestnenia.

 • Hypertextové prepojenie sa nachádza v textovom poli alebo automatickom tvare s orámovaním BorderArt:    Hypertextové prepojenia nebudú vo webovej publikácii fungovať správne, ak sú umiestnené v textovom poli alebo automatickom tvare s orámovaním BorderArt. Hypertextové prepojenia vo vašej webovej publikácii môžete obnoviť odstránením orámovania BorderArt z otočených textových polí alebo automatických tvarov, ktoré obsahujú hypertextové prepojenia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×