Zmena času pracovnom a mimopracovnom

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri práci s kalendármi v Microsoft Project Professional 2010, existuje niekoľko rôznych vecí, ktoré môžete vykonávať presne konta pre pracovnom a mimopracovnom čase vo vašej organizácii. Nasledujúce časti poskytujú príklady pre každý typ zmien a zobrazí kroky, ktoré je potrebné vykonať na každej zmene.

Poznámka: Kroky v tomto článku sa predpokladá, že sú už vytváraní alebo úprave kalendára. Ďalšie informácie o vytváraní kalendára nájdete v téme vytvoriť nový kalendár podnik alebo kopírovanie existujúceho kalendára. Ďalšie informácie o úprave kalendára nájdete v téme Úprava existujúceho kalendára.

Čo vás zaujíma?

Zmenu pracovného dňa na mimopracovný deň

Zmena Mimopracovný deň pracovný deň

Zmena pracovného času pre pracovný deň

Zmeniť pracovný čas pre každý deň pracovného týždňa

Zmenu pracovného dňa na mimopracovný deň

Niekedy možno budete musieť zmenu pracovného dňa na mimopracovný deň. Napríklad, ak vaša organizácia dodržiava určité dni ako sviatky, môžete zmeniť tieto sviatky nepracovných dní. Microsoft Project Server 2010 nie harmonogram práce v nepracovných dní.

Na zmenu pracovného dňa na mimopracovný deň:

 1. Kliknite na dátum v kalendári, ktoré chcete konvertovať na mimopracovný deň.

 2. Na karte výnimky v stĺpci názov zadajte názov pre Mimopracovný deň. Začiatok a koniec stĺpce sa automaticky vyplní dátum, ktorý ste klikli v kroku 1.

Poznámka: Hoci môžete vytvoriť viacero výnimiek, ktoré obsahujú určitý deň, len najnižšej úrovne sa výnimka v daný deň. Môžu mať napríklad jedinou výnimkou, ktorá prechádza štandardný pracovný čas pre mesiac a iného výnimku, ktorá znázorňuje konkrétny deň v mesiaci ako Mimopracovný deň. Keďže výnimkou jedného dňa je nižšej úrovni ako mesačný výnimku, jedinou výnimkou mimopracovného dňa sa použije pre daný deň. Je možné vytvoriť viacero výnimiek na jeden deň na ten istý deň.

Na začiatok stránky

Zmena Mimopracovný deň pracovný deň

Môžu sa vyskytnúť ak vaša organizácia má pracovať na čo budú mimopracovného dňa. Povedzme, že vaša organizácia súčasťou v konvencie každý rok, ktorá sa uskutoční cez víkend. Víkendové dni veľtrh môžete skonvertovať na pracovné dni, tak, že Project Server 2010 vie na naplánovanie práce v týchto dňoch.

Ak chcete zmeniť Mimopracovný deň pracovný deň:

 1. Kliknite na dátum v kalendári, ktoré chcete zmeniť Mimopracovný deň.

 2. Na karte výnimky zadajte názov pre pracovný deň v stĺpci názov a stlačte kláves Enter.

Poznámka: Môžete vytvoriť viacero výnimiek, ktoré obsahujú určitý deň, sa vzťahuje len výnimku najnižšej úrovne v daný deň. Môžu mať napríklad jedinou výnimkou, ktorá prechádza štandardný pracovný čas pre mesiac a iného výnimku, ktorá znázorňuje konkrétny deň v mesiaci ako Mimopracovný deň. Keďže výnimkou jedného dňa je nižšej úrovni ako mesačný výnimku, jedinou výnimkou mimopracovného dňa sa použije pre daný deň. Je možné vytvoriť viacero výnimiek na jeden deň na ten istý deň.

 1. Kliknite na riadok, ktorý ste pridali pre pracovný deň, a potom kliknite na položku Podrobnosti.

 2. V časti Nastavenie pracovná doba pre tieto výnimky kliknite na položku Práca časy, a potom nastavte pracovných časov pre daný deň úpravou časy v stĺpcoch od a do.

 3. Ak vaša organizácia dodržiava týchto pracovných časov v pravidelných intervaloch (napríklad raz mesačne alebo ročne), v časti spôsob opakovania, vyberte, či tieto časy by opakovania denné, týždenné, mesačné alebo ročné, a potom nastavte nasledovné možnosti:

  • Denný    Položku Frekvencia nastavte pre tieto pracovné časy. Napríklad každých 10 dní.

   Tip: Ak zistíte, že pracovný deň výnimku dochádza veľmi často, zistíte to jednoduchšie, ak chcete zmeniť predvolené možnosti kalendára v časti plán v dialógovom okne Možnosti projektuProject Professional 2010. Všetky kalendáre, ktoré sa začínajú na tieto predvolené dátum a čas. Bude jednoduchšie, ak chcete zmeniť predvolené možnosti kalendára ako zriadiť výnimky, ktoré sa opakujú často.

  • Týždenný    Zadajte, ako často má pracovný čas opakovania a deň v týždni sa majú opakovania. Napríklad každé dva týždne v sobotu.

  • Mesačný    Vyberte, čo deň v mesiaci, aké mesačné frekvencii má pracovný čas opakovania. Napríklad deň 15 každý tretí mesiac alebo tretiu sobotu v šiestom mesiaci.

  • Ročný    Vyberte, ktorý deň roka má pracovný čas opakovania. Napríklad August 21 alebo tretí Sobota júl.

 4. V časti rozsah opakovania zadajte obdobie, kedy sa má opakovanie sa uskutoční, ak je to potrebné.

  • Spustenie    Vyberte dátum, kedy sa má začať opakovania.

  • Koniec po    Ak chcete opakovanie stane stanovený počet opakovaní, vyberte možnosť koniec po a potom zadajte počet inštancií pracovný čas, kedy.

  • Koniec    Ak chcete opakovanie do prebiehajúcich iba v určitom časovom období, vyberte možnosť koniec a vyberte pri prestať opakovanie.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zmena pracovného času pre pracovný deň

Kým určité dni v kalendári sa môže presne účtujú ako pracovný a Mimopracovný, môže byť pracovné dni, ktoré použiť iný časový harmonogram než typické 8-hodinový pracovný deň. Pracovný čas pre konkrétnu pracovný deň môžete upraviť tak, aby práca je presne naplánovaná v daný deň.

Ak chcete zmeniť pracovný čas pre pracovný deň:

 1. Kliknite na dátum v kalendári pre pracovný deň, ktorý chcete upraviť.

 2. Na karte výnimky zadajte názov zmenené pracovný deň v stĺpci názov a stlačte kláves Enter.

Poznámka: Môžete vytvoriť viacero výnimiek, ktoré obsahujú určitý deň, sa vzťahuje len výnimku najnižšej úrovne v daný deň. Môžu mať napríklad jedinou výnimkou, ktorá prechádza štandardný pracovný čas pre mesiac a iného výnimku, ktorá znázorňuje konkrétny deň v mesiaci ako Mimopracovný deň. Keďže výnimkou jedného dňa je nižšej úrovni ako mesačný výnimku, jedinou výnimkou mimopracovného dňa sa použije pre daný deň. Je možné vytvoriť viacero výnimiek na jeden deň na ten istý deň.

 1. Kliknite na riadok, ktorý ste pridali zmenené pracovný deň a potom kliknite na položku Podrobnosti.

 2. V časti Nastavenie pracovná doba pre tieto výnimky, kliknite na položku Práca časy, a potom nastavte pracovných časov pre daný deň úpravou časy v stĺpcoch od a do.

 3. Ak vaša organizácia dodržiava týchto pracovných časov v pravidelných intervaloch (napríklad raz mesačne alebo ročne), v časti spôsob opakovania, vyberte, či tieto časy by opakovania denné, týždenné, mesačné alebo ročné, a potom nastavte nasledovné možnosti:

  • Denný    Položku Frekvencia nastavte pre tieto pracovné časy. Napríklad každých 10 dní.

  • Týždenný    Zadajte, ako často má pracovný čas opakovania a deň v týždni sa majú opakovania. Napríklad každé dva týždne v sobotu.

  • Mesačný    Vyberte, čo deň v mesiaci, aké mesačné frekvencii má pracovný čas opakovania. Napríklad deň 15 každý tretí mesiac alebo tretiu sobotu v šiestom mesiaci.

  • Ročný    Vyberte, akú dňa v roku má pracovný čas opakovania. Napríklad August 21 alebo tretí Sobota júl.

 4. V časti rozsah opakovania zadajte obdobie, kedy sa má opakovanie sa uskutoční, ak je to potrebné.

  • Spustenie    Vyberte dátum, kedy sa má začať opakovania.

  • Koniec po    Ak chcete opakovanie stane stanovený počet opakovaní, vyberte možnosť koniec po a potom zadajte počet inštancií pracovný čas, kedy.

  • Koniec    Ak chcete opakovanie do prebiehajúcich iba v určitom časovom období, vyberte možnosť koniec a vyberte pri prestať opakovanie.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zmeniť pracovný čas pre každý deň pracovného týždňa

Ak má vaša organizácia špecifické pracovného týždňa (alebo nastaviť pracovné týždne) po čas práce sa líšia od predvoleného, môžete vykonať tieto zmeny pracovný čas pre každý deň pracovného týždňa, počas nastavenie časového úseku. Napríklad, ak vaša organizácia nepoužíva predvolené pondelok až piatok, 08:00-17:00 plán, môžete zmeniť pracovný čas pre každý deň pracovného týždňa tak, aby zodpovedali presný plán vašej organizácie.

Ak chcete zmeniť pracovný čas pre každý deň pracovného týždňa:

 1. Kliknite na položku dátum v kalendári, kde chcete zmeniť pracovný čas začať.

 2. Na karte Pracovať týždne zadajte názov zmenené pracovného týždňa alebo týždňov v stĺpci názov a potom stlačte kláves Enter.

 3. Zmena dátumu v stĺpci dokončenia pre riadok, ktorý ste práve pridali, tak, aby zodpovedali posledný deň, ktorý chcete zahrnúť do zmenené pracovného týždňa alebo týždňov.

 4. Kliknite na položku Podrobnosti.

 5. V časti Vyberte počet kliknite na položku deň v týždni, ktorý chcete použiť upravia práca časy. Stlačte kláves Ctrl a kliknite na tlačidlo, alebo stlačte kláves Shift a kliknite na tlačidlo vybrať viaceré dni.

 6. Ak chcete premeniť vybratý deň alebo dni na mimopracovný čas, kliknite na položku nastaviť dni na mimopracovný čas.

 7. Ak chcete zmeniť pracovný čas pre vybratý deň alebo dni, kliknite na položku nastaviť dni na tieto konkrétne pracovný čas a potom nastavenie pracovných časov zadaním od a do stĺpcov.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×