Zmena časovo nastavených informácií zobrazených v zobrazeniach využitia (zdroja a úlohy)

Zobrazenia využitia zobrazujú pridelenie a časovo usporiadané informácie pre dané časové obdobie. Pole Práca sa predvolene zobrazuje v časovo usporiadanej časti zobrazenia Použitie zdrojov a zobrazenia Použitie úlohy. Ak sa nezobrazujú potrebné informácie v časti s časovým usporiadaním niektorého zobrazenia použitia, môžete zobraziť iné informácie. Môžete napríklad zobraziť skutočnú prácu, kumulovanú prácu, náklady alebo iné údaje.

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Použitie úlohy alebo Použitia zdrojov.

  2. V ponuke Formát ukážte na položku Podrobnosti a potom kliknite na typ informácií, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.

    Poznámka: Aktuálne zobrazené polia sú začiarknuté. Ak chcete odstrániť údaje z časovo usporiadanej časti zobrazenia, kliknite na položku, ktorú chcete skryť.

Ak sa nezobrazuje pole, ktoré chcete pridať, môžete pridať iné polia.

  1. V ponuke Formát kliknite na položku Štýly podrobností a potom kliknite na kartu Podrobnosti o používaní.

  2. V zozname Dostupné polia kliknite na polia, ktoré chcete zobraziť, a potom kliknite na tlačidlo Zobraziť.

  3. V časti Nastavenie poľa vyberte bunku pozadie, písmo a vzor pre pole.

  4. Názvy polí v časovo usporiadanej časti zobrazenia zobrazíte kliknutím na kartu Vlastnosti používania a potom na položku Áno v poli Zobraziť stĺpec s hlavičkou podrobností.

  5. Ak chcete opakovať názvy polí vo všetkých riadkoch priradenia, začiarknite políčko Opakovať hlavičku podrobností vo všetkých riadkoch priradenia.

  6. Ak chcete zobraziť skrátené názvy polí, začiarknite políčko Zobrazovať skrátené názvy v hlavičkách podrobností.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×