Zmena časovej mierky v zobrazení

Niektoré zobrazenie, ako napríkladzobrazenie Ganttovho grafu a zobrazenia používania obsahujú časová mierka, ktorá sa zobrazuje nad grafom alebo v časti zobrazenia s časovo nastavený. V každom zobrazení je možné zobraziť až tri úrovne a každú z nich samostatne formátovať. Podľa potreby je časovú mierku možné taktiež upraviť v zobrazenie kalendára.

Poznámka: Tento článok popisuje, ako zmeniť časovú mierku v zobrazeniach. Nemýľte si časovú mierku s časovou osou, ktorú môžete pridať do zobrazenia a rýchlo tak prezrieť celý projekt.

Obsah tohto článku

Zmena časovej mierky v zobrazení s časovým usporiadaním

Klávesové skratky časovej mierky

Zmena časovej mierky v zobrazení Kalendára

Zmena časovej mierky v zobrazení s časovým usporiadaním

 1. Na karte Zobraziť vyberte zobrazenie, ktoré používa časovú mierku zo skupiny Zobrazenia úloh alebo Zobrazenia prostriedkov. Príkladmi sú zobrazenia Ganttovho diagramu, Používania úloh a Používania prostriedkov.

 2. Na karte Zobrazenie kliknite v skupine Lupa na zoznam Časová mierka a potom na kliknite na položku Časová mierka.

 3. V dialógovom okne vyberte Časovú mierku a kliknite na kartu Najvyššia úroveň, Stredná úroveň alebo Najnižšia úroveň.

 4. V zozname Zobraziť vyberte počet úrovní, ktorý chcete zobraziť na časovej mierke. Predvolene sa zobrazujú dve úrovne.

 5. Pre každú úroveň časovej mierky postupujte nasledovne:

  • V poli Jednotky vyberte požadovanú časovú jednotku.

  • V zozname Popis vyberte formát popisu, ktorý chcete použiť na zobrazovanie časovej jednotky.

  • V poli Počet zadajte alebo vyberte číslo, ktoré udáva frekvenciu výskytu popisov jednotiek na úrovni časovej mierky.

   Ak vyberiete napríklad týždne a zadáte číslo 2, časová mierka sa rozdelí na dvojtýždňové segmenty.

  • V zozname Zarovnať vyberte položku Vľavo, Na stred alebo Vpravo na zarovnanie popisu.

  • Ak chcete zobraziť alebo skryť zvislé čiary medzi popismi jednotiek, označte alebo vymažte začiarkavacie políčko Oddeľovacie značky.

  • Ak chcete pri popisoch časovej mierky vychádzať z nastavení fiškálneho roku, označte začiarkavacie políčko Použiť fiškálny rok. Ak chcete pri popisoch časovej mierky vychádzať z kalendárneho roku, vymažte toto začiarkavacie políčko.

  • Ak chcete zobraziť vodorovnú čiaru medzi úrovňami časovej mierky, označte začiarkavacie políčko Oddeľovač mierky.

  • Ak chcete zhustiť alebo roztiahnuť stĺpce na úrovni časovej mierky, zadajte alebo vyberte požadovanú percentuálnu hodnotu v poli Veľkosť.

Klávesové skratky časovej mierky

 • Ak sa chcete zamerať na konkrétne časové obdobie alebo skupinu úloh, použite jazdec lupy v stavovom riadku v spodnej časti obrazovky. Pohyb jazdcom doprava približuje časovú mierku a zobrazuje menšie časové úseky. Pohyb jazdcom doľava oddaľuje časovú mierku a zobrazuje väčšie časové úseky.

  Jazdec lupy

 • Na zobrazenie menších časových jednotiek môžete taktiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + / (lomka na číselnej klávesnici). Na zobrazenie väčších časových jednotiek môžete stlačiť kombináciu klávesov CTRL + * (hviezdička na číselnej klávesnici).

Na začiatok stránky

Zmena časovej mierky v zobrazení Kalendára

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia úloh na položku Kalendár.

  Obrázok skupiny Zobrazenia úloh

 2. Pravým tlačidlom kliknite na zobrazenie Kalendára a potom v zobrazenej ponuke kliknite na položku Časová mierka.

 3. V dialógovom okne Časová mierka kliknite na kartu Hlavičky týždňov.

 4. V poliach Nadpisy mesiacov, Nadpisy dní a Nadpisy týždňov kliknite na formát dátumu, ktorý chcete používať v zobrazení Kalendára.

 5. V zozname Zobraziť kliknite na položku 7 dní, ak chcete zobraziť týždeň so siedmymi dňami, alebo na položku 5 dní, ak chcete zobraziť týždeň s piatimi dňami.

 6. Ak chcete pridať miniatúrne kalendáre pre predchádzajúci a nasledujúci mesiac, označte začiarkavacie políčko Zobraziť tablu mesiaca.

 7. Ak chcete zobraziť počiatočný a koncový dátum vo zvolenom časovom období, označte začiarkavacie políčko Zobraziť počiatočný a koncový dátum v nadpisoch mesiacov.

 8. Kliknite na kartu Dátumové polia.

 9. V položkách Horný riadok a Spodný riadok vyberte informáciu, ktorú chcete zobraziť v ľavej a pravej časti každého riadka a potom vyberte požadované vzory a farby.

Poznámka: 

 • Ak chcete zmeniť vzhľad pracovný čas a mimopracovný čas v zobrazení Kalendára, pravým tlačidlom kliknite na ľubovoľné miesto v zobrazení Kalendára a v nasledujúcej ponuke kliknite na položku Časová mierka. V dialógovom okne Časová mierka kliknite na kartu Podfarbenie dátumu a potom v poli Zobraziť pracovný čas pre kliknite na názov kalendára, ktorý chcete zmeniť. V zozname Typ výnimky zadajte typ dátumového poľa, ktoré chcete zmeniť a následne vyberte vzor a farbu.

 • Ak chcete zmeniť šírku stĺpca, presuňte myšou ľubovoľnú zvislú čiaru medzi dvoma dátumovými poľami. Presun v smere doľava zmenšuje šírku stĺpca a presun v smere doprava zväčšuje šírku stĺpca. Ak chcete zobrazené stĺpce presne prispôsobiť na šírku oblasti kalendára, dvakrát kliknite na ľubovoľnú zvislú čiaru medzi dvoma dátumovými poľami.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×