Zmena časovej mierky v zobrazení

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Niektoré zobrazenia, napríklad v Ganttovom grafe a použitie zobrazenia majú časová mierka, ktorý sa zobrazí nad graf alebo časovo nastavený časti zobrazenia. Môžete zobraziť až tri úrovne časovej mierky v každom zobrazení a môžete formátovať každej vrstvy jednotlivo. Môžete tiež prispôsobiť časovej mierky v zobrazení kalendára podľa vlastných požiadaviek.

Poznámka: Táto téma popisuje, ako zmeniť časovej mierky v zobrazení. Nezamieňajte časovej mierky s časovej osi, ktoré môžete pridať do zobrazenia na zobrazenie celého projektu v skratke.

Obsah tohto článku

Zmena časovej mierky v ľubovoľnom zobrazení s časovým usporiadaním

Zmena časovej mierky v zobrazení kalendára

Zmena časovej mierky v ľubovoľnom zobrazení s časovým usporiadaním

 1. Na karte Zobraziť vyberte zobrazenie, ktoré používa časovej mierky zo skupiny Zobrazenia úloh alebo Zobrazenia zdrojov. Príklady zobrazenia Ganttovho grafu, použitia úloh a použitia zdrojov.

 2. Na karte Zobraziť kliknite v skupine priblíženie kliknite v zozname Časová mierka a potom kliknite na položku Časová mierka.

 3. V dialógovom okne časovej mierky, kliknite na kartu Hornej úrovne, Strednej vrstvy alebo Spodným.

 4. V zozname Zobraziť vyberte počet vrstiev, ktoré chcete zobraziť v časovej mierke. Predvolene sa zobrazujú dve vrstvy.

 5. Tieto inštrukcie platia pre každú úroveň vašej časovej mierky:

  • V poli jednotky vyberte čas jednotku, ktorú chcete použiť.

  • V zozname Označenie vyberte formát označenia, ktorý chcete použiť na zobrazenie časovej jednotky.

  • V poli Počet zadajte alebo vyberte číslo určujúce frekvenciu označení jednotiek vo vrstve časovej mierky.

   Ak je jednotka týždňov, a zadajte 2a potom vrstva časovej mierky je rozdelené do 2-týždňový segmenty.

  • V zozname Zarovnanie vyberte, či chcete označenie zarovnať doľava, na stred alebo doprava.

  • Ak chcete zobraziť alebo skryť zvislé čiary medzi označeniami jednotiek, začiarknite políčko Oddeľovacie značky alebo zrušte jeho začiarknutie.

  • Ak chcete nastaviť označenia vrstiev časovej mierky podľa svojich nastavení fiškálneho roka, začiarknite políčko Použiť fiškálny rok, alebo zrušte jeho začiarknutie, ak chcete mať označenia vrstiev časovej mierky nastavené podľa kalendárneho roka.

  • Ak chcete zobraziť vodorovné čiary medzi vrstvami časovej mierky, začiarknite políčko Oddeľovač osi.

  • Ak chcete zredukovať alebo rozšíriť stĺpce vrstvy časovej mierky, zadajte alebo vyberte požadované percento v poli Veľkosť.

Klávesové skratky časovej mierky

 • Zameranie na konkrétne časové obdobie alebo skupiny úloh, použite jazdec priblíženia v stavovom riadku v dolnej časti obrazovky. Posunutím jazdca smerom doprava, čím zväčšíte zobrazenie a Zobraziť čas častiach. Posunutím jazdca doľava, čím zmenšíte a vidieť väčších krokoch času.

  Jazdec lupy

 • Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + / (lomka na číselnej klávesnici) na zobrazenie menších časových jednotiek a kombináciu klávesov CTRL + * (hviezdička na numerickej klávesnici) na zobrazenie väčších časových jednotiek.

Na začiatok stránky

Zmena časovej mierky v zobrazení kalendára

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia úloh kliknite na položku Kalendár.

  Obrázok skupiny Zobrazenia úloh

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši v zobrazení kalendára a v zobrazenej ponuke kliknite na položku Časová mierka.

 3. V dialógovom okne časovej mierky, kliknite na kartu Hlavičky týždňov.

 4. V poliach Mesačné nadpisy, Denné nadpisyTýždenné nadpisy kliknite na formáty dátumu, ktoré chcete použiť v zobrazení kalendára.

 5. V časti Zobraziť kliknite na položku 7 dní, ak chcete zobraziť 7 dní v týždni, alebo kliknite na položku 5 dní, ak chcete zobraziť 5 dní v týždni.

 6. Ak chcete pridať miniatúrne kalendáre pre nasledujúci a predchádzajúci mesiac, začiarknite políčko Zobraziť tablu mesiaca.

 7. Ak chcete zobraziť dátum začiatku a ukončenia vybratého časového rozsahu, začiarknite políčko Zobraziť začiatočné a koncové dátumy nadpisov mesiacov.

 8. Kliknite na kartu Dátumové polia.

 9. V častiach Horný riadokDolný riadok vyberte informácie, ktoré chcete zobraziť v ľavej a pravej časti každého riadka, a potom vyberte požadované vzory a farby.

Poznámka: 

 • Ak chcete zmeniť vzhľad pracovnom a mimopracovnom dní v zobrazení kalendára, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto v zobrazení kalendára a v zobrazenej ponuke kliknite na položku Časová mierka. V dialógovom okne časovej mierky, kliknite na kartu Dátum podfarbenie a potom kliknite na názov kalendára, ktorý chcete zmeniť v poli Zobraziť pracovný čas pre. V zozname Typ kliknite na požadovaný typ poľa dátum, ktorý chcete zmeniť a potom vyberte typ vzorky a farby.

 • Ak chcete zmeniť šírku stĺpca, zmenšíte ju presunutím ľubovoľnej zvislej čiary medzi dvomi dátumovými poľami smerom doľava a zväčšíte ju presunutím doprava. Ak chcete, aby zobrazené stĺpce presne zodpovedali šírke oblasti kalendára, dvakrát kliknite na ľubovoľnú zvislú čiaru medzi dvomi dátumovými poľami.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×