Zmena časovej mierky v zobrazení

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Niektoré zobrazenia, napríklad Ganttov graf a zobrazenia použitia, majú časová mierka, ktorý sa zobrazí nad grafom alebo časovo nastavený časťou zobrazenia. V každom zobrazení môžete zobraziť až tri stupne časovej mierky a jednotlivé vrstvy môžete formátovať individuálne. Časovú mierku môžete prispôsobiť aj v zobrazení kalendára, aby vyhovovali vašim potrebám.

Poznámka: Táto téma popisuje, ako zmeniť časovú mierku zobrazenia. Nezamieňajte časovú os s časovou osou, ktorú môžete pridať do zobrazenia, aby ste mohli prehľadne Zobraziť celý projekt.

Obsah tohto článku

Zmena časovej mierky v ľubovoľnom zobrazení s časovým usporiadaním

Zmena časovej mierky v zobrazení kalendára

Zmena časovej mierky v ľubovoľnom zobrazení s časovým usporiadaním

 1. Na karte Zobraziť vyberte zobrazenie, ktoré používa časovú os v skupine zobrazenia úloh alebo zobrazenia zdrojov . Príklady zahŕňajú zobrazenie Ganttovho grafu, využitia úlohy a využitia zdrojov.

 2. Na karte Zobraziť v skupine Lupa kliknite na zoznam Časová mierka a potom kliknite na položku Časovámierka.

 3. V dialógovom okne časová mierka kliknite na kartu Najvyššia vrstva, Stredná vrstvaalebo Dolná vrstva .

 4. V zozname Zobraziť vyberte počet vrstiev, ktoré chcete zobraziť v časovej mierke. Predvolene sa zobrazujú dve vrstvy.

 5. Pre každú úroveň časovej mierky postupujte takto:

  • V poli jednotky vyberte časovú jednotku, ktorú chcete použiť.

  • V zozname Označenie vyberte formát označenia, ktorý chcete použiť na zobrazenie časovej jednotky.

  • V poli Počet zadajte alebo vyberte číslo určujúce frekvenciu označení jednotiek vo vrstve časovej mierky.

   Ak je napríklad jednotka týždňov a zadáte hodnotu 2, úroveň časovej mierky sa rozdelí na 2-týždňové segmenty.

  • V zozname Zarovnanie vyberte, či chcete označenie zarovnať doľava, na stred alebo doprava.

  • Ak chcete zobraziť alebo skryť zvislé čiary medzi označeniami jednotiek, začiarknite políčko Oddeľovacie značky alebo zrušte jeho začiarknutie.

  • Ak chcete nastaviť označenia vrstiev časovej mierky podľa svojich nastavení fiškálneho roka, začiarknite políčko Použiť fiškálny rok, alebo zrušte jeho začiarknutie, ak chcete mať označenia vrstiev časovej mierky nastavené podľa kalendárneho roka.

  • Ak chcete zobraziť vodorovné čiary medzi vrstvami časovej mierky, začiarknite políčko Oddeľovač osi.

  • Ak chcete zredukovať alebo rozšíriť stĺpce vrstvy časovej mierky, zadajte alebo vyberte požadované percento v poli Veľkosť.

Klávesové skratky na časovej mierke

 • Ak sa chcete zamerať na konkrétne časové obdobie alebo skupinu úloh, použite jazdec Lupa v stavovom riadku v dolnej časti obrazovky. PoSunutím jazdca doprava sa priblížte a zobrazia sa menšie prírastky času. PoSunutím jazdca doľava môžete vzdialiť a zobraziť väčšie prírastky času.

  Jazdec lupy

 • Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + / (lomka na numerickej klávesnici) a zobraziť menšie časové jednotky alebo stlačiť kombináciu klávesov CTRL + * (hviezdička na numerickej klávesnici) a zobraziť väčšie časové jednotky.

Na začiatok stránky

Zmena časovej mierky v zobrazení kalendára

 1. Na karte Zobraziť v skupine zobrazenia úloh kliknite na položku Kalendár.

  Obrázok skupiny Zobrazenia úloh

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na zobrazenie kalendára a potom v zobrazenej ponuke kliknite na položku Časová mierka.

 3. V dialógovom okne časová mierka kliknite na kartu nadpisy týždňov .

 4. V poliach Mesačné nadpisy, Denné nadpisyTýždenné nadpisy kliknite na formáty dátumu, ktoré chcete použiť v zobrazení kalendára.

 5. V časti Zobraziť kliknite na položku 7 dní, ak chcete zobraziť 7 dní v týždni, alebo kliknite na položku 5 dní, ak chcete zobraziť 5 dní v týždni.

 6. Ak chcete pridať miniatúrne kalendáre pre nasledujúci a predchádzajúci mesiac, začiarknite políčko Zobraziť tablu mesiaca.

 7. Ak chcete zobraziť dátum začiatku a ukončenia vybratého časového rozsahu, začiarknite políčko Zobraziť začiatočné a koncové dátumy nadpisov mesiacov.

 8. Kliknite na kartu Dátumové polia.

 9. V častiach Horný riadokDolný riadok vyberte informácie, ktoré chcete zobraziť v ľavej a pravej časti každého riadka, a potom vyberte požadované vzory a farby.

  Poznámky: 

  • Ak chcete zmeniť vzhľad pracovných a nepracovných dní v zobrazení kalendára, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto v zobrazení kalendára a potom v zobrazenej ponuke kliknite na položku Časová mierka. V dialógovom okne časová mierka kliknite na kartu podfarbenie dátumu a potom kliknite na názov kalendára, ktorý chcete zmeniť v poli Zobraziť pracovný termín pre . V zozname Typ výnimky kliknite na typ dátumového poľa, ktorý chcete zmeniť, a potom vyberte vzor a farbu.

  • Ak chcete zmeniť šírku stĺpca, zmenšíte ju presunutím ľubovoľnej zvislej čiary medzi dvomi dátumovými poľami smerom doľava a zväčšíte ju presunutím doprava. Ak chcete, aby zobrazené stĺpce presne zodpovedali šírke oblasti kalendára, dvakrát kliknite na ľubovoľnú zvislú čiaru medzi dvomi dátumovými poľami.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×