Zmenšenie veľkosti obrázkov a príloh v outlookových e-mailových správach

Zmenšenie veľkosti obrázkov a príloh v outlookových e-mailových správach

Fotografie a iné typy príloh môžu mať rozličnú veľkosť. Mnohé e-mailové systémy vrátane služieb Gmail, Yahoo a Exchange obmedzujú veľkosť e-mailových správ, ktoré možno odoslať. Ak máte obavy týkajúce sa veľkosti e-mailových správ alebo ste prijali správu, ktorá je priveľká na to, aby ju váš e-mail odoslal, existuje niekoľko krokov, ktoré môžete vykonať, aby ste znížili veľkosť priložených obrázkov a iných dokumentov. 

Okrem obmedzenia veľkosti jednotlivých správ niektoré e-mailové systémy stanovujú horný limit celkovej veľkosti poštovej schránky. Keďže každá správa, ktorú odošlete, sa uloží do priečinka Odoslaná pošta, zmenšením veľkosti príloh tiež možno zaistiť malú veľkosť poštovej schránky. 

Čo vás zaujíma?

Vloženie obrázka

Ak chcete do tela e-mailovej správy vložiť obrázok, umiestnite kurzor do tela e-mailovej správy, vyberte ponuku Vložiť a potom vyberte položku Obrázky v skupine Ilustrácie na páse s nástrojmi. 

Ak obrázok vyzerá byť priveľký (alebo primalý), môžete použiť rukoväte na zmenu veľkosti nachádzajúce sa na obrázku a zmeniť jeho veľkosť. 

Zmena veľkosti obrázka

Viditeľnú veľkosť obrázka, napríklad to, aké množstvo obrazovky obrázok zaberie, možno zmeniť bez zmeny veľkosti súboru alebo rozlíšenia obrázka. Týmto sa však nezmenší celková veľkosť odosielanej e-mailovej správy. 

 1. Kliknutím alebo ťuknutím na obrázok zobrazte malú kruhovú rukoväť na zmenu veľkosti uvedenú v každom rohu obrázka.

  Obrázok sa teraz nachádza v správe.
 2. Kliknite (alebo stlačte a podržte) jednu z rukovätí, potom potiahnutím smerom do stredu zmenšite veľkosť obrázka alebo potiahnutím od stredu zväčšite veľkosť obrázka.

Tip: V strede strán jednotlivých obrázkov sa nachádzajú ďalšie rukoväte na zmenu veľkosti. Ak chcete uchovať rozmery obrázka, použite len rukoväte na zmenu veľkosti v rohoch. Pomocou rukovätí v strede strán obrázok skreslíte.

Zmena veľkosti obrázka na presné rozmery

 1. Vyberte obrázok, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. Na karte Formát v skupine Veľkosť zadajte požadovanú výšku. Šírka sa zmení automaticky, aby zostala v rovnakom pomere k výške.

  Snímka obrazovky zobrazujúca nastavenia výšky a šírky

Ak chcete výšku a šírku zmeniť samostatne, pred požadovanou zmenou výšky alebo šírky v kroku 2 zrušte začiarknutie políčka Zamknúť pomer strán.

Komprimovanie obrázkov s cieľom zmenšenia veľkosti súboru

Komprimovaním obrázkov sa uchová výška a šírka obrázka, no zníži sa rozlíšenie. Obrázky s nižším rozlíšením majú menšiu veľkosť súboru.

 1. Vyberte obrázok alebo obrázky, ktorých veľkosť potrebujete zmenšiť.

 2. V časti Nástroje obrázka na karte Formát vyberte položku Komprimovať obrázky Kompresia obrázkov uvedenú v skupine Upraviť. V závislosti od rozlíšenia obrazovky sa môže zobrazovať len ikona Komprimovať obrázky.

 3. Vyberte možnosti kompresie a rozlíšenia a potom vyberte tlačidlo OK. Pre obrázky, ktoré nebudú tlačené, je najvhodnejším rozlíšením Web (150 ppi).

Dôležité: Komprimovaním obrázka a zmenšením veľkosti súboru sa zmení množstvo podrobností, ktoré sa uchovajú v zdrojovom obrázku. Znamená to, že po kompresii môže obrázok vyzerať inak než pred skomprimovaním.

Keď priložíte obrázok ako súbor, tento obrázok sa nezobrazí priamo v tele e-mailovej správy. Namiesto toho sa pod predmetom správy zobrazí ikona obrázka. V prípade súborov s obrázkom sa zobrazí aj malá ukážka súboru, jeho názov a veľkosť. 

Zobrazenie miniatúry obrázka

Ak je obrázková príloha priveľká, Outlook môže zmeniť veľkosť obrázka, keď odosielate správu. 

 1. Vyberte položku Súbor.

 2. Ak máte veľký obrázok, zobrazí sa nasledovné hlásenie: Niektorí príjemcovia nemusia túto správu prijať kvôli obrázkovým prílohám. Zmenou veľkosti obrázkov môžete docieliť doručenie správy. Obrázky so zmenenou veľkosťou budú mať maximálne 1024x768 pixlov. 

 3. Vyberte položku Zmeniť veľkosť veľkých obrázkov pri odoslaní tejto správy.

 4. Výberom šípky doľava v ľavom hornom rohu obrazovky sa vráťte do správy. Zavrite svoju správu a keď vyberiete položku Odoslať, všetky obrázkové prílohy automaticky zmenia veľkosť. 

Poznámka:  Ak obrázok vložíte do tela správy, zobrazí sa v správe. Ak použijete príkaz Obrázok v skupine Ilustrácie, funkcia na zmenu veľkosti obrazových príloh nebude k dispozícii.

Dokumenty, tabuľkové hárky, PDF súbory a iné typy súborov môžu mať rozličné veľkosti. Existuje niekoľko spôsobov, ktorými možno pri odosielaní súborov udržať malú veľkosť e-mailových správ a príloh.

Poznámka: Ďalšie informácie týkajúce sa zmeny veľkosti obrázkov nájdete v časti Vloženie obrázkov do tela e-mailovej správy a zmena ich veľkosti.

Odoslanie prepojenia na súbor

 1. V e-mailovej správe vyberte na páse s nástrojmi položku Priložiť súbor.

 2. Vyberte súbor.

 3. Ak už je súbor uložený vo OneDrive, OneDrive for Business alebo na lokalite SharePoint, môžete vybrať položku Odoslať prepojenie. Na základe toho sa do e-mailovej správy priloží odkaz na súbor, nie samotný súbor. Príjemcovia môžu odkaz otvoriť a stiahnuť alebo otvoriť súbor.

Kopírovanie prepojenia na zdieľanie z inej služby cloudového úložiska

Väčšina riešení cloudových úložísk, akými sú Dropbox alebo Google Drive, umožňujú získať prepojenie na zdieľanie súboru. Pozrite si ich súbory Pomocníka a získajte viac informácií o tom, ako získať prepojenie na zdieľanie. Po získaní prepojenia na zdieľanie ho prilepte do tela e-mailovej správy.

Komprimovanie súborov pred odoslaním

Väčšinu súborov možno komprimovať do súboru zip, aby ste znížili ich veľkosť. Windows pritom umožňuje vytvorenie a otvorenie súborov zip bez použitia ďalšieho softvéru. 

 1. Prejdite do priečinka obsahujúceho súbor, ktorý chcete odoslať.

 2. Vyberte súbor. Ak chcete vybrať viacero súborov, podržte stlačený kláves Ctrl a postupne kliknite na jednotlivé súbory.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber a potom vyberte položky Odoslať kam > Komprimovaný priečinok (ZIP).

 4. Vytvorí sa nový súbor zip obsahujúci súbor alebo súbory vybraté v kroku 2. Názov súboru zip sa vyberie automaticky na základe názvu pôvodného súboru. 

 5. Vráťte sa do e-mailovej správy a na páse s nástrojmi vyberte položku Priložiť súbor alebo pravým tlačidlom myši kliknite na súbor zip a vyberte položky Odoslať kam > Príjemca pošty, čím otvoríte novú e-mailovú správu, v ktorej už je súbor priložený. 

Čo chcete urobiť?

Vloženie obrázka

Ak chcete do tela e-mailovej správy vložiť obrázok, umiestnite kurzor do tela e-mailovej správy, vyberte ponuku Vložiť a potom vyberte položku Obrázky v skupine Ilustrácie na páse s nástrojmi. 

Ak obrázok vyzerá byť priveľký (alebo primalý), môžete použiť rukoväte na zmenu veľkosti nachádzajúce sa na obrázku a zmeniť jeho veľkosť. 

Zmena veľkosti obrázka

Viditeľnú veľkosť obrázka, napríklad to, aké množstvo obrazovky obrázok zaberie, možno zmeniť bez zmeny veľkosti súboru alebo rozlíšenia obrázka. Týmto sa však nezmenší celková veľkosť odosielanej e-mailovej správy. 

 1. Kliknutím alebo ťuknutím na obrázok zobrazte malú kruhovú rukoväť na zmenu veľkosti uvedenú v každom rohu obrázka.

  Obrázok sa teraz nachádza v správe.
 2. Kliknite (alebo stlačte a podržte) jednu z rukovätí, potom potiahnutím smerom do stredu zmenšite veľkosť obrázka alebo potiahnutím od stredu zväčšite veľkosť obrázka.

Tip: V strede strán jednotlivých obrázkov sa nachádzajú ďalšie rukoväte na zmenu veľkosti. Ak chcete uchovať rozmery obrázka, použite len rukoväte na zmenu veľkosti v rohoch. Pomocou rukovätí v strede strán obrázok skreslíte.

Zmena veľkosti obrázka na presné rozmery

 1. Vyberte obrázok, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. Na karte Formát v skupine Veľkosť zadajte požadovanú výšku. Šírka sa zmení automaticky, aby zostala v rovnakom pomere k výške.

  Snímka obrazovky zobrazujúca nastavenia výšky a šírky

Ak chcete výšku a šírku zmeniť samostatne, pred požadovanou zmenou výšky alebo šírky v kroku 2 zrušte začiarknutie políčka Zamknúť pomer strán.

Komprimovanie obrázkov s cieľom zmenšenia veľkosti súboru

Komprimovaním obrázkov sa uchová výška a šírka obrázka, no zníži sa rozlíšenie. Obrázky s nižším rozlíšením majú menšiu veľkosť súboru.

 1. Vyberte obrázok alebo obrázky, ktorých veľkosť potrebujete zmenšiť.

 2. V časti Nástroje obrázka na karte Formát vyberte položku Komprimovať obrázky uvedenú v skupine Upraviť. V závislosti od rozlíšenia obrazovky sa môže zobrazovať len ikona Komprimovať obrázky.

 3. Vyberte možnosti kompresie a rozlíšenia a potom vyberte tlačidlo OK. Pre obrázky, ktoré nebudú tlačené, je najvhodnejším rozlíšením Web (150 ppi).

Dôležité: Komprimovaním obrázka a zmenšením veľkosti súboru sa zmení množstvo podrobností, ktoré sa uchovajú v zdrojovom obrázku. Znamená to, že po kompresii môže obrázok vyzerať inak než pred skomprimovaním.

Keď priložíte obrázok ako súbor, tento obrázok sa nezobrazí priamo v tele e-mailovej správy. Namiesto toho sa pod predmetom správy zobrazí ikona obrázka.

Ak je obrázková príloha priveľká, Outlook môže zmeniť veľkosť obrázka, keď odosielate správu. 

 1. Vyberte položku Súbor.

 2. Ak máte veľký obrázok, zobrazí sa nasledovné hlásenie: Niektorí príjemcovia nemusia túto správu prijať kvôli obrázkovým prílohám. Zmenou veľkosti obrázkov môžete docieliť doručenie správy. Obrázky so zmenenou veľkosťou budú mať maximálne 1024x768 pixlov. 

 3. Vyberte položku Zmeniť veľkosť veľkých obrázkov pri odoslaní tejto správy.

 4. Výberom šípky doľava v ľavom hornom rohu obrazovky sa vráťte do správy. Zavrite svoju správu a keď vyberiete položku Odoslať, všetky obrázkové prílohy automaticky zmenia veľkosť. 

Poznámka:  Ak obrázok vložíte do tela správy, zobrazí sa v správe. Ak použijete príkaz Obrázok v skupine Ilustrácie, funkcia na zmenu veľkosti obrazových príloh nebude k dispozícii.

Dokumenty, tabuľkové hárky, PDF súbory a iné typy súborov môžu mať rozličné veľkosti. Existuje niekoľko spôsobov, ktorými možno pri odosielaní súborov udržať malú veľkosť e-mailových správ a príloh.

Kopírovanie prepojenia na zdieľanie zo služby cloudového úložiska

Väčšina riešení cloudových úložísk, akými sú OneDrive, OneDrive for Business, Dropbox alebo Google Drive, umožňujú získať prepojenie na zdieľanie súboru.

V prípade OneDrivu alebo OneDrivu for Business si pozrite tému Zdieľanie súborov a priečinkov vo OneDrive. V prípade ďalších cloudových úložísk si pozrite súbory Pomocníka danej služby a získajte Ďalšie informácie o tom, ako získať prepojenie na zdieľanie. Po získaní prepojenia na zdieľanie ho prilepte do tela e-mailovej správy.

Komprimovanie súborov pred odoslaním

Väčšinu súborov možno komprimovať do súboru zip, aby ste znížili ich veľkosť. Windows pritom umožňuje vytvorenie a otvorenie súborov zip bez použitia ďalšieho softvéru. 

 1. Prejdite do priečinka obsahujúceho súbor, ktorý chcete odoslať.

 2. Vyberte súbor. Ak chcete vybrať viacero súborov, podržte stlačený kláves Ctrl a postupne kliknite na jednotlivé súbory.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber a potom vyberte položky Odoslať kam > Komprimovaný priečinok (ZIP).

 4. Vytvorí sa nový súbor zip obsahujúci súbor alebo súbory vybraté v kroku 2. Názov súboru zip sa vyberie automaticky na základe názvu pôvodného súboru. 

 5. Vráťte sa do e-mailovej správy a na páse s nástrojmi vyberte položku Priložiť súbor alebo pravým tlačidlom myši kliknite na súbor zip a vyberte položky Odoslať kam > Príjemca pošty, čím otvoríte novú e-mailovú správu, v ktorej už je súbor priložený. 

Čo vás zaujíma?

Pri výbere obrázkov, ktoré chcete automaticky zmenšiť a pripojiť k e-mailovej správe vo forme prílohy, máte dve možnosti. Môžete použiť Microsoft Office Outlook alebo Windows Prieskumníka.

Poznámka: Pôvodný obrázok sa nezmení. K zmene veľkosti dochádza iba pri odoslaných kópiách obrázka.

 1. Vytvorte novú e-mailovú správu v Outlooku.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Zahrnúť na položku Priložiť súbor.

  Tip: Obrázok môžete tiež premiestniť myšou z Windows Prieskumníka. Súbor s obrázkom sa priloží k e-mailovej správe.

 3. Na karte Vložiť kliknite na položku Zahrnúť spúšťač dialógového okna Obrázok tlačidla .

 4. Na table Možnosti prílohy v časti Možnosti obrázka kliknite v rozbaľovacom zozname Vyberte veľkosť obrázka na požadovanú veľkosť obrázka.

  Pole Možnosti prílohy

  Poznámka: Ak obrázok vložíte do tela správy pomocou príkazu Obrázok v skupine Ilustrácie, funkcia automatickej zmeny veľkosti obrázkov nebude k dispozícii.

 5. Po vytvorení e-mailovej správy kliknite na položku Odoslať.

 1. Kliknutím na ponuku Štart otvorte Windows Prieskumníka. Potom dvakrát kliknite na položku Počítač.

  Klávesová skratka  Windows Prieskumníka otvoríte stlačením klávesu s logom Windows spolu s klávesom E.

 2. Prejdite do priečinka obsahujúceho obrázky, ktoré chcete odoslať.

 3. Vyberte obrázok. Ak chcete vybrať viacero súborov, podržte stlačený kláves Ctrl a postupne kliknite na jednotlivé súbory.

 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na vybratý súbor, ukážte na príkaz Odoslať kam a potom kliknite na položku Príjemca pošty.

  Zobrazí sa dialógové okno Odoslať obrázky e-mailom.

 5. Kliknite na položku Zmenšiť všetky obrázky a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno odosielania obrázkov e-mailom

  Poznámka: Ak chcete zadať presnú veľkosť obrázka, kliknite na položku Ukázať viac možností a potom kliknite na požadovanú veľkosť.

  Zobrazí sa okno novej správy Outlooku s priloženým obrázkom.

 6. Do polí Komu, Kópia a Skrytá zadajte informácie o príjemcoch.

 7. V poli Predmet môžete zmeniť informácie o predmete.

 8. Ak chcete, zmeňte alebo zadajte informácie, ktoré chcete zahrnúť do tela správy.

 9. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

V tomto zozname sa nachádzajú osvedčené postupy odosielania obrázkov a príloh:

 • Uverejnenie alebo publikovanie veľkých príloh    – Ak prílohy alebo obrázky odosielate používateľovi, s ktorým chcete zdieľať umiestnenie v cloude, alebo ich odosielate v rámci siete organizácie, prepojenie na dané umiestnenie môžete vložiť do e-mailovej správy.

 • Obmedzenie veľkosti príloh    – Ide o všeobecné usmernenie. Pri pomalšom pripojení (napríklad v mobilnom zariadení) by ste mali používať omnoho menšiu veľkosť, ako napríklad 250 kilobajtov (kB). Ak potrebujete odoslať väčšie prílohy, overte, pri akej maximálnej veľkosti možno správu odoslať. Takéto informácie vám poskytne správca poštového servera alebo organizácia poskytujúca e-mailovú službu. Takisto sa príjemcu opýtajte na maximálny limit. Nezabudnite tiež zvážiť rýchlosť internetového pripojenia príjemcu. Sťahovanie veľkých príloh pri použití mobilného pripojenia na internet môže trvať pomerne dlho.

 • Odoslanie viacerých príloh vo viacerých e-mailových správach    – Pravdepodobnosť doručenia viacerých menších správ je vyššia v porovnaní s doručením jednej veľkej správy. Použitím takéhoto postupu sa môžete vyhnúť prekročeniu limitu jednej správy, no celkový limit poštovej schránky príjemcu môže byť prekročený. Po prekročení limitu ukladacieho priestoru poštovej schránky môže niekedy dôjsť k zamietnutiu všetkých správ.

 • Použitie komprimovaných formátov grafických súborov    – Formátov grafických súborov je veľmi veľa, preto ich nemôžeme uviesť všetky, no medzi najbežnejšie používané formáty súborov s obrázkom, ktoré sú zároveň vhodné pre e-mailové správy, patria .jpg, .png a .gif. Medzi najväčšie grafické formáty súborov patria tie, ktoré sa neukladajú v skomprimovanom formáte, ako napríklad .tif alebo .bmp (predvolený súbor formátu Skicára vo Windowse).

 • Použitie menších pôvodných súborov    – Fotografie zhotovené mobilným telefónom alebo digitálnym fotoaparátom sú zvyčajne veľké, a to aj vtedy, keď sa uložia v komprimovanom formáte súboru, akým je napríklad .jpg. Obrázok má zvyčajne aj niekoľko megabajtov. Nezabudnite, že veľkosť e-mailovej správy sa pri prenose na internete zvýši približne o jednu tretinu. Pri zhotovovaní digitálnej fotografie použite vo fotoaparáte nastavenia nižšieho rozlíšenia. Použite komprimované formáty súborov, ako je napríklad .jpg. V grafickom programe vyrežte z fotografie najdôležitejší obsah.

 • Použitie pomôcky na kompresiu súborov    – Vo Windowse sa okrem pomôcok tretích strán nachádza aj pomôcka na kompresiu, v ktorej sa používa komprimovaný formát súboru .zip. Vďaka pomôcke na kompresiu môžete znížiť mnoho formátov súborov príloh. Pri niektorých formátoch súborov, ktoré sa ukladajú v komprimovanom formáte, bude rozsah zmenšenia minimálny. Veľkosť textového súboru .txt Poznámkového bloku sa napríklad zníži výrazne, veľkosť obrázka vo formáte .jpg však nie. Formát súboru .jpg je komprimovaný formát súboru.

 • Kontrola    priečinka Odoslaná pošta – V rámci predvolených nastavení sa kópie všetkých správ, ktoré odošlete, uchovajú v priečinku Odoslaná pošta. Zvýši sa tým veľkosť údajového súboru programu Outlook (.pst), čo môže v niektorých kontách obmedziť limit veľkosti poštovej schránky. Odoslané položky sa totiž ukladajú na poštový server.

Dôležité: Kompresiou obrázka s cieľom zmenšiť veľkosť súboru sa zmení množstvo podrobností zachovaných v zdrojovom obrázku. Po kompresii teda môže obrázok vyzerať inak ako pred kompresiou. Z tohto dôvodu je vhodné skomprimovať obrázok pred použitím umeleckého efektu.

Pozrite tiež

Odosielanie veľkých súborov v Outlooku

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×