Zlepšite prístupnosť svojich schôdzí cez Skype pre Business

Len tým, že budete používať aplikáciu Skype for Business a dodržiavať tieto osvedčené postupy, môžete všetky svoje schôdze učiniť prístupnejšími pre ľudí s postihnutím.

A vlastne, prečo sa má schôdza konať, ak sa jej nezúčastnia všetci?

Používajte Skype na každú schôdzu

Aplikácia Skype for Business vám pomôže zahrnúť každého do schôdze, dokonca aj keď je niekto v rovnakej miestnosti.

 • Osobám so zhoršeným zrakom môže byť zdieľaný obsah doručený na ich vlastné počítače. To im umožňuje použiť obľúbené asistenčné technológie, ako napríklad čítačku obrazovky či zväčšovacie sklo.

 • Schôdzu môžete nahrať, aby si ju mohli ľudia v budúcnosti prejsť.

 • Osoby so zhoršeným sluchom môžu získať služby prepisu v reálnom čase pomocou aplikácie Communication Access Realtime Translation (CART). Aplikácia CART je k dispozícii v mnohých jazykoch na celom svete.

Obsah tohto článku

Rýchle spustenie schôdze cez Skype for Business

Nestrácajte cenný čas na stretnutie snahou o spustenie online schôdze.

 • Používajte Skype pri plánovaní každej schôdze. Potom sa ľudia môžu pridať k schôdzi prostredníctvom prepojenia či pripomenutia v Outlooku, alebo sa môžu pridať priamo cez Skype for Business.

 • V prípade jednorazových schôdzí alebo schôdzí, ktoré neboli plánované ako online:

  • Vyberte z ikony kalendára v hlavnom okne aplikácie Skype for Business možnosť Stretnúť sa teraz.

  • V okne konverzácie vyberte ikonu Pozvať viac ľudí a pozvite ľudí, ktorých chcete.

Tip : Ak sú ľudia na schôdzi v distribučnom zozname alebo skupine programu Exchange, pridajte túto skupinu do kontaktov. Potom len vyberte názov skupiny, otvorte kontextovú ponuku (kliknutím pravým tlačidlom myši alebo stlačením kombinácie klávesov Shift + F10) a vyberte možnosť Začať videohovor.

Zahrnutie videa na zlepšenie pochopenia

My ľudia pracujeme najlepšie, keď máme k dispozícii podnety od viacerých zmyslov. Prednášajúci a zabávači túto skutočnosť neustále využívajú, keď si zvolia ako médium obraz. To isté môžete urobiť s telefónnym hovorom alebo schôdzou.

 • Obraz umožňuje nepočujúcim účastníkom používať tlmočenie do znakovej reči.

 • Obraz rozširuje celé spektrum pochopenia reči. To môže byť zvlášť prínosné pre ľudí, ktorí majú ťažkosti so sluchom a potrebujú hovorené slovo čítať.

Tip : Počas video schôdze kontrolujte obrazovku s náhľadom videa, aby ste sa uistili, že vás ľudia jasne vidia. Napríklad to, do akej polohy voči kamere sa posadíte, môže spôsobiť výrazný rozdiel.

Pozvanie prepisovateľov CART pre osoby, ktorí nepočujú

Pozvite prepisovateľa CART na schôdzu alebo k telefónneho hovoru v aplikácii Skype for Business a získajte prepis popisov v reálnom čase. Na konci schôdze požiadajte o prepis, ktorý budete zdieľať s účastníkmi.

 • Služby CART sú k dispozícii na celom svete a v mnohých jazykoch. CART umožňuje nepočujúcim alebo osobám s poruchami sluchu plné zapojenie na schôdzi alebo v telefonickom hovore.

Tipy : 

 • Pridajte konferenčný telefón ako účastníka pomocou ikony Pozvať viac ľudí. Jednoducho zadajte telefónne číslo. Telefón môže byť konferenčným telefónom v miestnosti s povolenými médiami alebo smartfónom.

 • Požiadajte účastníkov, aby sa predstavili, keď sa budú zapájať. To pomáha nepočujúcim alebo osobám s poruchami sluchu sledovať schôdzu.

 • Dbajte na to, aby naraz hovoril iba jeden.

Pridanie okamžitej správy na rozšírenie hovorenej komunikácie

Okamžité správy vám umožňujú ponúkať informácie o schôdzi alternatívnymi formami.

 • Napíšte alternatívny text okamžitej správy (alternatívny text), ktorý má byť obsahom obrazovky okamžitých správ.

 • Požiadajte tlmočníkov, aby zverejnili v okamžitých správach ďalšie informácie na čítanie pre nepočujúcich.

 • Vložte do textu podrobné informácie, ako napríklad URL adresy k dokumentom a webovým stránkam. Podrobnosti sa nestratia a ľudia si môžu otvoriť dokument, na ktorý sa odkazuje, priamo na svojich počítačoch. V prípade potreby môžu ľudia použiť zväčšovacie sklá, aby lepšie porozumeli.

 • Zverejňujte v okamžitých správach dôležité výroky, rozhodnutia a úlohy.

 • Ľudia s poruchami reči a tí, ktorí spracovávajú zvukové informácie odlišným tempom, môžu do okamžitých správ napísať otázky či odpovede.

Zdieľanie obsahu na umožnenie použitia asistenčných technológií

S aplikáciou Skype for Business môže každý získať vlastný pohľad na obsah schôdze.

 • Zdieľanie pracovnej plochy

  Zdieľajte na schôdzi pracovnú plochu a neobmedzujte sa len na premietanie obsahu na obrazovku. To umožňuje ľuďom používať na obsah zväčšovacie sklo.

 • Zdieľajte program alebo aplikáciu

  Aby ste ukázali jednu aplikáciu, zdieľajte okno aplikácie, a nie celú pracovnú plochu. Vďaka tomu je zdieľaný obsah väčší, keď sa naň ľudia pozerajú.

 • Využite tabuľu aplikácie Skype for Business

  Využite tabuľu aplikácie Skype for Business namiesto fyzickej tabule, aby každý mohol vidieť obsah na tabuli na svojich počítačoch alebo zariadeniach. Ľudia s obmedzeniami motoriky či pohybu môžu pridávať obsah na tabuľu Skypu elektronicky a slabozrakí môžu použiť zväčšovacie sklo.

Tip : Namiesto zdieľania obsahu môžete powerpointové prezentácie a ďalšie súbory nahrať do schôdze a potom ich prezentovať z aplikácie Skype for Business. To umožňuje každému zobraziť si obsah na vlastnom počítači, na ktorom môžu použiť preferovanú asistenčnú technológiu, ako napríklad čítačku obrazovky alebo obľúbené zväčšovacie sklo.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×